İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Sedat DOĞAN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Cerrahi Tıp Bilimleri

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Traumatic pneumocephalus and optic nerve injury: a case repor
  09.05.2018 - 09.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  20th Marmaris Rhinocamp Meeting
  KILINÇ SÜLEYMAN,DOĞAN SEDAT,ALTUNTAŞ AHMET,BAYRAKTAR CEM,KARATAŞ MEHMET
 • Nazal septal perforasyonlarda sonuçlarımızın retrospektifanalizi
  13.04.2017 - 13.04.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2. İLKBAHAR TOPLANTISI
  DOĞAN SEDAT,BAYRAKTAR CEM
 • Kronik renal yetmezlikli hastalarda nazal mukosilier klirensin değerlendirilmesi
  13.04.2017 - 13.04.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2. iLKBAHAR TOPLANTISI
  BAYRAKTAR CEM,BEKFİLAVİOĞLU GARİP,DOĞAN SEDAT
 • BEHÇET HASTALARINDA İŞİTME SONUÇLARININDEĞERLENDİRİLMESİ
  08.11.2017 - 08.11.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi
  BAYRAKTAR CEM,YAĞIZ ÖZLEM,DOĞAN SEDAT,IŞIK BAYRAKTAR DEMET,ALTUNTAŞ AHMET
 • Facia Lata and Costal Cartilage Multilayer Interpositional Graft for Large Nasal Septal Perforation Repair
  09.05.2018 - 09.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  20th Rhinocamp Meeting
  DOĞAN SEDAT
 • Septal Perforasyon Onarımında Yeni Bir Teknik Endoskopik Pediküllü Kompozit Alt Konka Flebi
  21.04.2016 - 21.04.2016
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  12, TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ
  DOĞAN SEDAT,TAŞTAN EREN,KARATAŞ MEHMET,SARIKAYA YASİN
 • Tip 1 diyabetli hastada sağ maksiller ve sol sfenoid fungal sinüzit olgu sunumu
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Türk Rinoloji kongresi
  KARATAŞ MEHMET,sarıkaya yasin,DOĞAN SEDAT,ŞİRİK MEHMET,YAZICI HAŞMET
 • İnverted papilloma Olgu sunumu
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Türk Rinoloji Kongresi
  KARATAŞ MEHMET,DOĞAN SEDAT,sarıkaya yasin,ŞİRİK MEHMET,kaymakçı mustafa
 • Epistaksisin nadir bir sebebi ayak parmağı malign melanomunun paranazal sinüs metastazı olgu sunumu
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11.Türk Rinoloji Kongresi
  KARATAŞ MEHMET,DOĞAN SEDAT,Sarıkaya Yasin,Petik Bülent,Türk Bilge Aydın
 • Nazal polipozisli hastada maksiller sinüs medial duvarını destrükte eden fungus topu olgu sunumu
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Türk Rinoloji Kongresi
  KARATAŞ MEHMET,sarıkaya yasin,DOĞAN SEDAT,Bayraktar cem,Petik Bülent
 • Nazal obstrüksiyonun nadir bir sebebi Sfenokoanal polip Olgu Sunumu
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11.Türk Rinoloji Kongresi
  KARATAŞ MEHMET,sarıkaya yasin,DOĞAN SEDAT,kaskalan emin,ŞİRİK MEHMET
 • İpsilateral antrokoanal polip ve dev agger nasi hücresi olgu sunumu
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11.Türk Rinoloji Kongresi
  KARATAŞ MEHMET,DOĞAN SEDAT,Sarıkaya Yasin,ŞİRİK MEHMET,Kayıkçıoğlu Erhan
 • Periferik Dev Hücreli Granülom Olgu Sunumu
  27.10.2010 - 27.10.2010
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2010 Türk Otorinolarengoloji XXXII Ulusal Kongre
  şahin ender,METİN MEHMET,DOĞAN SEDAT,YAZICI HAŞMET,yavanoğlu ahmet,Samim Ethem Erdal
 • Parotis Bezinde Kanaliküler Adenom Olgu Sunumu
  28.10.2009 - 28.10.2009
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2009 Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre
  emir hatice,kaptan Zeynep Kızılkaya,DOĞAN SEDAT,başaran serpil,Çaydere Muzaffer,Altunkaya canan
 • Rinoplasti Sonrası Nadir Bir Komplikasyon Nazal Dorsumda Mukus Kisti BP 185
  27.10.2010 - 27.10.2010
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2010 Türk Otorinolarengoloji XXXII Ulusal Kongre
  DOĞAN SEDAT,Taştan Eren,Yazıcı Hasmet,METİN MEHMET,Yorulmaz Cengiz,Yavanoğlu Ahmet,Samim Erdal
 • Subklavyan Ven Tutulumu İle Seyreden Lemierre Sendromu Olgu Sunumu BP 177
  28.10.2009 - 28.10.2009
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2009 Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre
  DOĞAN SEDAT,YAZICI HAŞMET,can ilknur haberal,Yorulmaz Cengiz,Bayız Ünal,samim Etem Erdal
 • Kronik Öksürüğün Tetiklediği Trakeal Divertikül Olgu Sunumu
  08.04.2010 - 08.04.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
  can ilknur haberal,başaran serpil,DOĞAN SEDAT,YAZICI HAŞMET,taştepe irfan,samim erdal
 • Düşük dereceli Polymorfoz adenocarsinoma olgu sunumu
  26.04.2012 - 26.04.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10. Uluslararası KBB-BBC Kongresi
  YAZICI HAŞMET,DOĞAN SEDAT,şahin ender,yorulmaz cengiz,başaran serpil
 • Lingual Lipoma olgu sunumu
  26.04.2012 - 26.04.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10. Uluslararası KBB-BBC Kongresi
  DOĞAN SEDAT,YAZICI HAŞMET,şahin ender,YORULMAZ CENGİZ,BAŞARAN SERPİL
 • Selenyum Takvitesi Geriatrik rinit hastalarında yeni bir tedavi seçeneği
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Ulusal Rinoloji Kongresi
  YAZICI HAŞMET,SOY FATİH KEMAL,KULDUK ERKAN,DOĞAN SEDAT,YALÇINKAYA ESİN,CAN İLKNUR HABERAL
 • Sert damakta Schwannoma olgu sunumu
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014
  KARATAŞ MEHMET,SARIKAYA YASİN,DOĞAN SEDAT,ERDOĞDU İBRAHİM HALİL,BULUT HACİ TANER,YÜCETAŞ ŞEYHO CEM
 • Eşzamanlı sol maksiller antrolit ve sağ taraflı inverted papilloma olgu sunumu
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014
  KARATAŞ MEHMET,sarıkaya yasin,DOĞAN SEDAT,bayraktar cem,Kaskalan Emin,İnan Hacı Mehmet
 • Kronik Nazal Obstru ksiyonun Nadir Bir Sebebi Nazal Schwannoma
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.
  KARATAŞ MEHMET,DOĞAN SEDAT,SARIKAYA YASİN,KAYIKÇIOĞLU ERHAN,AYDINTÜRK BİLGE,ERDOĞDU İBRAHİM HALİL
 • Bilateral ani işitme kaybının nadir bir sebebi İopromid
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.
  SARIKAYA YASİN,KARATAŞ MEHMET,DOĞAN SEDAT,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,KASKALAN EMİN
 • Dijital travmaya bağlı timpanik membrane perforasyonu 2 olgu sunumu
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014
  SARIKAYA YASİN,KARATAŞ MEHMET,DOĞAN SEDAT,BAYRAKTAR CEM,ÇAM OSMAN HALİT
 • Tek Tragustan Hazırlanan Kelebek Kıkırdak Greftlerle Aynı Seansta Bilateral Miringoplasti
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014
  KASKALAN EMİN,SARIKAYA YASİN,KARATAŞ MEHMET,BAYRAKTAR CEM,DOĞAN SEDAT,KAYIKÇIOĞLU ERHAN,ÖĞER MUZAFFER
 • Respiratuar epitelyal adenomatoid hamartoma olgu sunumu
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014
  DOĞAN SEDAT,SARIKAYA YASİN,METİN MEHMET,KARATAŞ MEHMET,ERDOĞDU İBRAHİM HALİL
 • Nadir bir Objektif tinnitus sebebi Orofaringeal karotis tortuzyonu 36 Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya 2014
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.
  METİN MEHMET,YAZICI HAŞMET,DOĞAN SEDAT,KARATAŞ MEHMET,SARIKAYA YASİN
 • Faktör V Leiden mutasyonuna bağlı bilateral reku rren işitme kaybı
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014
  SARIKAYA YASİN,ÇEVİK MUAMMER ÖZGÜR,DOĞAN SEDAT,KARATAŞ MEHMET,METİN MEHMET
 • Peritiroidal kist olarak ortaya çıkan servikal bronkojenik kist
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.
  BAYRAKTAR CEM,ABBAS ALİ TAM,DOĞAN SEDAT,KARATAŞ MEHMET,ABDULAYEV RUSLAN
 • Akut tonsilit sonrası gelişen peritonsiller ve periparotid abse
  28.10.2015 - 28.10.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  37. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.
  KARATAŞ MEHMET,SARIKAYA YASİN,DOĞAN SEDAT,BAYRAKTAR CEM
 • Demir parçacığına bağlı delici boyun ve ku nt tiroid kartilaj travması şanslı bir olgu
  28.10.2015 - 28.10.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  37. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015
  KARATAŞ MEHMET,DOĞAN SEDAT,SARIKAYA YASİN,KASKALAN EMİN
 • Fasiyal ağrının nadir bir sebebi bilateral su perior konka bu lloza olgu sunumu
  28.10.2015 - 28.10.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  37. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.
  KARATAŞ MEHMET,SARIKAYA YASİN,DOĞAN SEDAT,ŞİRİK MEHMET
 • Peeling Mekanik Kimyasal
  08.12.2016 - 08.12.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Yüz Plastik Cerrahisi Okulu
  DOĞAN SEDAT
 • Obstruktif uyku apneli çocuklarda adenotonsillektomi operasyonu retinal sinir lifi tabakası kalınlığını etkiler mi
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 48. ULUSAL KONGRESİ
  ŞİMŞEK ALİ,bayraktar cem,DOĞAN SEDAT,Reyhanlı Ali Hakim,SARIKAYA YASİN,KARATAŞ MEHMET
 • Comparison of the efficasy of azelastine and fluticason nasal sprays for treatment of vasomotor rhinitis
  21.04.2013 - 21.04.2013
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th ANNUAL MIDDLE EAST UPDATE IN OTOLARYNGOLOGY CONFERENCE AND EXHIBITION
  DOĞAN SEDAT
 • Endoscopic tympanoplasty Learning curve for a surgeon who was trained in microscopic tympanoplasty
  25.05.2016 - 25.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  16th Rhinocamp Meeting
  DOĞAN SEDAT
 • Tiroid, paratiroid ve tükrük bezi hastalıkları
  21.06.2019 - 21.06.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  3. Olgularla KBB Kongresi
  DOĞAN SEDAT
 • NADİR BİR BURUN TIKANIKLIĞI NEDENİ MAKSİLLER SİNÜS OSTİUM POSTERİORUNDAN KAYNAKLI KOANAL POLİP
  21.04.2016 - 21.04.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  12.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ
  KARATAŞ MEHMET,GEDEN HAKAN,DOĞAN SEDAT
 • Septal perforasyon onarımı
  08.11.2017 - 08.11.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  39. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ
  DOĞAN SEDAT

Hakemlikler

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2015
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  european research journal
  2
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
  2015
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  BMJ CASE REPORTS
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2014
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  BMJ Case Reports
  1

Kitaplar

 • Koku ve Tat Algısı
  2019
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  US Akademi
  DOĞAN SEDAT,ULAŞ KADIOĞLU BİRCAN

Makaleler


Oluşturulma29 Eylül 2016 08:43
Görüntülenme257