İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Sedat YILMAZ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A.Araştırma Makalesi

1.Topal AE, Akkoc H, Kelle I, Yilmaz S,Topal D, Akkus M.Impact of N-acetylcysteine and etodolac treatment on systolic and diastolic function in a rat model of myocardial steatosis induced by high-fat-diet. Endocrine, metabolic & immune disorders drug targets .2014;14(4):313-9.

2. Konca C, Kahramaner Z, Bulbul M, Erdemir A, Tekin M, Ercan S, Yilmaz S, Arpaci A, Turgut M.Association between Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels and TTN. Horm Res Paediatr. 2014 May 10            

 

B.Olgu Sunumu

1.Belkıs Aydınol,Sedat Yılmaz,Sedat Genç,Muhammet Mustafa Aydınol. Presentation of a case with C282Y mutation detected in HFE gene and research of hfe gene mutation frequency in patient’s family. Turkish Journal of Biochemistry. 2014; 39 (2) ; 150–154

 Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.Sedat Yılmaz, Cemil Kara, Hakan Güneş, M. Emre Gürlek, Yunus Küçükkaya.Adıyaman Bölgesindeki (Cyprinion macrostomus, Heckel, 1843) un Bazı Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Referans Aralıklarının Belirlenmesi.Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2) (2014) 68-81


2. Devrim TAŞKIN, Muhittin ÖNDERCİ, Serap YALIN, Füsun FAKIOĞLU, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU, Sedat YILMAZ, Abdullah ARPACI.Adıyaman Hastanelerine Başvuran KOAH’lı Hastalarda Antioksidan Sistem Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi. Adıyaman Üniv Sağlık Bilim Derg, 1(1); 2015

3.Mehmet Türken, Sedat Yılmaz, Leyla Çolpan, Belkis  Aydınol, Alpaslan Kemal Tuzcu Comparison of serum sIL-2R, IL-6  and TNF-alpha levels with vitamin D deficiency in adults with diabetes Type 1. Dicle Medical Journal. 42 (4): 432-437(2015)

 


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri (özet) kitabında basılan bildiriler

 

A.Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 1.Sedat Yilmaz and Abdullah Arpaci.Disposal of waste from health care institutions and water pollution .2nd International Symposium on Environment and Morality, ISEM(2014). 

 

B.Uluslar arası bilimsel toplantılarda bildiri (özet) kitabında basılan bildiriler

1. M. M. Aydınol, B. Aydınol, S. Yılmaz and S. Genc.Hereditary thrombophilia screening in recurrent abortus in Turkish females,36 th Federation of European Biochemical Societies Congress  (2011)

2. B. Aydinol, S. Yilmaz, S. Genc¸ and M. M. Aydinol.Definition of C282Y mutation in a Hereditary hemochromatosis family from Turkey, 36 th Federation of European Biochemical Societies Congress  (2011)

3. S. Yilmaz, B. Aydinol, M. Çevik, A. Arpacı, M. Önderci, İ. Toktaş.Effects of Walnut  supplements on lipid metabolism in a high-fat diet-fed animal model. 22nd International Congress of Clinical.Chemistry and Laboratory Medicine (2014)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri (özet) kitabında basılan bildiriler

A. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1.Sedat Yılmaz,Naime Canoruç,Murat Akkuş,Nurdagül Ş. Nurani.Non alkolik Steatohepatitli Ratlarda Metformin,Roziglitazon,N-Asetilsistein ve Etodolakın Tedavi Edici etkilerinin Karşılaştırılması, 23.Ulusal Biyokimya Kongresi (2011)                                          

2.Sedat Yılmaz,Mehmet Türken, İrfan Karatutlu, Leyla Colpan,Alpaslan Kemal Tuzcu.Tip 1 ve Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Vitamin D Eksikliği 24.Ulusal Biyokimya Kongresi   (2012)                                                                                                                  

3.Sedat Yılmaz.Metabolik Sendrom Biyokimyası, Adıyaman Üniversitesi Bilim,Kültür ve Sanat Sempozyumu (2014) 

B.Ulusal bilimsel toplantılarda  bildiri (özet) kitabında basılan bildiriler

 

1.Ebru Kale,Naime Canoruç, Sedat Yılmaz, Metin Demir, Abdurrahman Kaplan.Kronik Hepatit ve Wilson Hastalarındaki İdrar Bakır,Serum Demir,Total Demir Bağlama kapasitesi,Hemoglobin,Hemotokrit Düzeyleri Arasındaki İlişki, 8.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi  (2008)                                                                                                                                                                           

 2. Sedat Yılmaz,Belkıs Aydınol, Leyla Colpan , Beran Yokuş,Sedat Genç. Diyarbakır ve Çevresinde Yaşayan İnsanlarda FMF gen Mutasyonları Çeşitliliği ve Sıklığı,9.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi (2009)                                                                                                                                     3. Sedat Yılmaz,Ebru Kale, Naime Canoruç ,Elif Değirmen,Abdurrahman Kaplan. Pnömatik Transport Sisteminin İçinde Taşınan Materyallere Etkisinin Değerlendirilmesi,9.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi (2009)                                                                                                                       

4.Özlem Demirpençe, Sabri Batun, Serkan Pirinççi,Sedat Yılmaz,Beri Hocaoğlu Bozarslan.Akut Koroner Sendromlu Olgularda Tam Kan Parametrelerinin Değerlendirilmesi,9.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi  (2009)                                                                                                                      

 5. Gökhan Çakırca,Sedat Yılmaz,Nuriye Mete ,Birgül Işık,Özlem Demirpençe.                                                                                    Kardiyomiyopatili Hastalarda Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu ile Serum IL-6,IL-10, TNF-α,pro-BNP Düzeylerinin Karşılaştırılması, 9.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi (2009)                                            

 6. Serkan Pirinci,Sedat Yılmaz,Leyla Colpan,Belkıs Aydınol,Özlem Demirpençe,Zeki Akkuş.Miyokart İnfarktüslü Hastalarda Trombosit Hacmi, Trombosit Sayısı,Eritrosit Hacmi,IL-1β,TNF-α Değerlerindeki Değişikliklerin (2009)

7. Belkıs Aydınol, Sedat Yılmaz,Revşa Evin Canpolat, Leyla Colpan,Beran Yokuş, Nurdagül Ş. Nurani, Sedat Genç. Diyarbakır ve Çevresinde Yaşayan İnsanlarda HFE Gen Mutasyonu Çeşitliliği ve Sıklığı,21.Ulusal Biyokimya Kongresi   (2009)                                                                                                            

8.Belkıs Aydınol, Sedat Yılmaz, Sedat Genç, M.Mustafa Aydinol. Diyarbakır Yöresinde Mefv Geninde Az Rastlanılan Bazı Kompleks Mutasyonlar,22.Ulusal Biyokimya Kongresi   (2010)                                                                                                                   

 9.Belkıs Aydınol, Nurettin Fidan, Sedat Yılmaz. Non Obez Polikistik Over Sendromlu Hastalarda İnsulin Direnci ve Serum Sitokin Seviyeleri,22.Ulusal Biyokimya Kongresi (2010)                                                                                            

 


Oluşturulma14 Mayıs 2013 00:18
Görüntülenme764