İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Selim SOMUNCU
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Türk Dili ve Edebiyatı

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Safahat’ın Asım Bölümünde Tahkiye ve Unsurları
  26.12.2014 - 26.12.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Mehmet Akif, Asım ve Gençlik Bilgi Şöleni
  SOMUNCU SELİM
 • GUSTAVE LANSON UN İLİMLERDE USUL EDEBİYAT TARİHİ ADLI ÇALIŞMASI İLE M FUAT KÖPRÜLÜ NÜN TÜRK EDEBİYATI TARİHİNDE USUL ÇALIŞMASI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
  22.05.2016 - 22.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  IBAD
  SOMUNCU SELİM

Hakemlikler

 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Külliyat Osmanlı Araştırmaları
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Mecmua
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Academic Journal of Language and Literature
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Hikmet-akademik edebiyat dergisi
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Mecmua
  4
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Litera Turca
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  Bildiri Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Sempozyumu
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Hikmet
  1

Editörlükler

 • Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2020
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Dergipark
  CİĞA ÖZKAN,SOMUNCU SELİM
 • Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  SOMUNCU SELİM
 • Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM
 • Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM
 • MECMUA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM
 • MECMUA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM
 • Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği: Avrupa’da Bir Cevelan
  2018
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Manas
  SOMUNCU SELİM
 • TÜRK DİLİ YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM
  2016
  Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Gazi Kitabevi
  SOMUNCU SELİM,TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM,TELLİ BURAK
 • Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM,BULDUK TÜRKER BARIŞ,TELLİ BURAK
 • MECMUA
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  dergipark
  SOMUNCU SELİM,TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Mecmua
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  tübitak
  SOMUNCU SELİM,TUĞLUK İBRAHİM HALİL

Kitaplar

 • Bursalı Mehmed Tâhir Efendi
  2019
  Kitap Tercümesi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Osmanlıca
  Kriter
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM
 • Sesini Arayan Şair Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı-Sanatı-Şiirinin Kaynakları
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Kriter
  SOMUNCU SELİM
 • Tanzimat Edebiyatı (Şiir-Roman)
  2014
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Kesit
  SOMUNCU SELİM
 • Tanzimat Edebiyatı (Şiir- Roman)
  2014
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Kesit
  SOMUNCU SELİM
 • Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği: Avrupa’da Bir Cevelan
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Manas
  SOMUNCU SELİM
 • Romanda Bilgi İktidar İdeoloji
  2015
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  HECE
  SOMUNCU SELİM
 • TÜRK DİLİ YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM
  2016
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gazi Kitabevi
  SOMUNCU SELİM
 • TÜRK DİLİ YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM
  2016
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gazi Kitabevi
  SOMUNCU SELİM
 • Edebiyat Sosyolojisi
  2012
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Hece
  SOMUNCU SELİM

Makaleler

 • Yazınsallık ve Bilgi Bağlamında Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlere İlişkin Eleştirel Bir İnceleme
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-9196
  SOMUNCU SELİM
 • İsmet Özel’in ”Dişlerimiz Arasındaki Ceset” Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1307-9581
  SOMUNCU SELİM
 • METİNLERARASILIK AÇISINDAN NAMIK KEMAL İLE MEHMET AKİF BÜLBÜL VE MURABBA
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2148-4163
  SOMUNCU SELİM
 • İlköğretim Türkçe Ders Kitabındaki Edebî Metinlerin İçerdiği Evrensel Değerlere ve Metin Seçimine İlişkin Bazı Tespitler
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2458-908X
  SOMUNCU SELİM
 • POSTMODERN YÖNTEM ARAYIŞLARI BAĞLAMINDA ÖZNE-BİLGİ İLİŞKİSİNE BİR GİRİŞ DENEMESİ
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2458-8636
  SOMUNCU SELİM
 • Modernist İdeolojinin Karşısında Gelenekçi Bir Reformist: Nurettin Topçu
  .2006
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • HANIMIN ÇİFTLİĞİ’NDEN KAÇAK’A EŞKIYA ROMANLARINI ANIMSATAN BİR KANUNSUZLUK HİKÂYESİ
  .2014
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210
  SOMUNCU SELİM
 • Huzur ile Huzursuzluk Ekseninde Tanpınar’ın Roman Kişileri Üzerine Bir İnceleme
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-9196
  SOMUNCU SELİM
 • BATI KAYNAKLI KATEGORİK YAZINSAL ARGÜMANLARIN NESNELLİK SORUNU VE BUNLARIN BAZI METİN TÜRLERİNDEKİ KARŞILIKLARI ÜZERİNE
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-2140
  SOMUNCU SELİM
 • Metinlerarasılık ve Şiirde Gelenek Açısından Fuzûli ile Şükûfe Nihal Üzerine Bir İnceleme
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1300-9702
  SOMUNCU SELİM
 • Edebî Türlerin Rekabeti
  .2007
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • Anılardaki Nazım Hikmet
  .2007
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • Berlin’den Necid Çöllerine Doğu’dan ve Batı’dan Haberdar Şiirler: Safahat’ın Beşinci Kitabı Hatıralar
  .2008
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • Yahya Kemal ve İstanbul
  .2009
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • Rüyadan İnşa Edilen Kurmaca
  .2009
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • Yazınsal Türlerin Süreklilik ve Saflığının Derecesi Nedir
  .2010
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • Cemal Şakar’ın Asabi ve İdeolojik Söylemi
  .2011
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1305-211X
  SOMUNCU SELİM
 • Rasim Özdenören’de Kavramsal Düşünme Yöntemi
  .2011
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • İçerik, Yöntem ve Eleştiri Bağlamında ‘Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine
  .2010
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • Yerlilik Düşüncesi Açısından Yerli, Yaban, Yabancı
  .2010
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • Konu-Yöntem-Üslup Açısından Kırk Ambar
  .2010
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • Brontë’den Balzac’a, Proust’tan Don Juan’a Aşkın Farklı Yüzleri
  .2009
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • Ankara Romanına Yönelik Bir Söylem Çözümlemesi: Bilgi-İktidar-İdeoloji
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-6219
  SOMUNCU SELİM
 • Tasvirci Anlatımın Tarihsel Süreci
  .2009
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-210X
  SOMUNCU SELİM
 • Terkedilmiş Sokakta Sessiz Bir Gölge Oyunu RomanıÜzerine Psikolojik Bir Çözümleme
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2602-3016
  SOMUNCU SELİM

Oluşturulma07 Ağustos 2017 19:18
Görüntülenme308