İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      6.1.1. Fırat PG, Doganay S, Bilak S, Alkan A: Sub-Tenon’s steroid irrigation for treatment of intraorbital capillary hemangioma, Interventional Neuroradiology, (13) 395-398, 2007.

     6.1.2. Emre S, Aycan ÖM, Atambay M, Bilak Ş, Daldal N, Karıncaoğlu Y: What is the importance of demodex folliculorum in Behçet’s disease, Türkiye Parazitoloji Dergisi, (33/2) 158–161, 2009.

     6.1.3.  Bilak S, Emre S, Vardi N. Comparison of the Effects of Topical Cyclosporine A 0.05%, Cyclosporine A 2%, Epinastine Hydrochloride 0.05%, and Prednisolone Acetate 1% on Allergic Inflammation in an Experimental Allergic Conjunctivitis Model. Cornea. 2013 Nov;32(11):1465-9.

     6.1.4. Güler M, Capkın M, Simşek A, Bilak S, Bilgin B, Hakim Reyhan A, Fırat M. Short-term Effects of Intravitreal Bevacizumab on Cornea and Anterior Chamber. Curr Eye Res. 2014 Mar 3. [Epub ahead of print]

     6.1.5. Güler M, Bilak Ş, Bilgin B, Şimşek A, Çapkın M, Reyhan AH. Comparison of intraocular pressure measurements obtained by Icare PRO Rebound tonometer, Tomey FT-1000 noncontact tonometer, and Goldmann applanation tonometer in healthy subjects. J Glaucoma. 2014 Sep 26. [Epub ahead of print]

     6.1.6. Şimşek A, Bilak S, Guler M, Çapkın M, Bilgin B Reyhan AH. Comparison of Central Corneal Thickness Measurements Obtained by RTVue OCT, Lenstar, Sirius Topography and Ultrasound Pachymetry in Healthy Subjects. Semin Ophthalmol. 2014 Nov 20:1-6. [Epub ahead of print]

     6.1.7. Bilak S, Simsek A, Capkin M, Guler M, Bilgin B. Biometric and intraocular pressure change after cataract surgery. Optom Vis Sci. 2015 Apr;92(4):464-70.

     6.1.8. Güler M, Bilgin B, Çapkın M, Şimşek A, Bilak Ş. Assessment of Patient Pain Experience during Intravitreal 27-Gauge Bevacizumab and 30-Gauge Ranibizumab Injection. Korean J Ophthalmol. 2015 Jun;29(3):190-4.

 

      6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

       6.3.1. Emre S, Aycan MO, Atambay M, Bilak S, Daldal N, Karıncaoglu Y: What is the importance of demodex follicularum in Behcet’s disease, The 9.th International Ocular Inflammation Society Congress, 24, 17-20 September, Paris, France, 2007.

      6.3.2. Emre S, Bilak S, Kıran T, Turan F, Karabulut A: Erythrocyte ADA and plasma ADMA, SDMA, Arginine levels in patient with ocular Behcet’s disease, The 10.th International Ocular Inflammation Society Congress, 20, May 30-June 2, Prague , Czech Republic, 2009.

      6.3.3. M.Güler,  B.Bilgin,  M.Çapkın,  A.Simsek,  S.Bilak.  Assessment  of  patient  pain

      experience  during  intravitreal  bevacizumab  and  ranibizumab  injection.  7th

      Mediterretina International Meeting,sy91, Nisan 17-20, 2014. İSTANBUL. Sözlü sunu.

      6.3.4. M.Güler,  B.Bilgin,  A.Simsek,  S.Bilak,  M.Çapkın.  A  Case  of  bilateral  chorioretinal coloboma  mimicking  accessory  optic  disc.  7th  Mediterretina  International Meeting,sy103, Nisan 17-20, 2014. İSTANBUL. Poster sunumu.

      6.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      6.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

       6.5.1. Emre S, Aycan ÖM, Atambay M, Bilak Ş, Konuş İ, Doğanay S, Daldal N: Kronik blefarit hastalarında demodex folliculorum görülme sıklığı, Turkiye Klinikleri J Ophthalmol, (17) 178-181, 2008.

       6.5.2. Türkçüoğlu P, Emre S, Fırat A, Bilak Ş: Bir çocuk olguda idiopatik orbital miyozit, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (15/2) 135-137, 2008.

       6.5.3. Doğanay S, Koç B, Çankaya C, Düz C, Bilak Ş. ‘’Diyabetik olgularda pars plana vitrektomiden önce uygulanan intravitreal Bevacizumab’ın cerrahi başarıya etkisi‘’ Retina Vitreus dergisi, (18) 310-313, 2010

       6.5.4. Cankaya C, Bilak Ş, Doğanay S, Güngör S, ‘’Tek taraflı konsantrik görme alanı daralması nedeni olarak santral retinal arter tıkanıklığı ve silioretinal arter varlığı‘’ Retina Vitreus Dergisi, (19/Özel sayı) 9-12, 2011.

       6.5.5. Doğanay S, Bilak Ş, Kütükde D. İdiyopatik maküla deliği cerrahisi sonrası üç günlük yüzüstü yatış pozisyonunun anatomik ve fonksiyonel sonuçları. Retina Vitreus Dergisi; (21)28-32, 2013

       6.5.6. Demirel S, Bilak Ş, Yuvacı İ, Cumurcu T, Çolak C. Objective measurement of refractive errors: Comparison of plusoptix s08 with a standard autorefractometer. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 4 (1): 40-46, 2013.

      6.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      6.6.1. Doğanay S, Bilak Ş, Çankaya C: Konjenital aniridi ve glokom, Olgularla glokom toplantısı, 4-6 Haziran, Bodrum, 2005.

      6.6.2. Çankaya C, Doğanay S, Fırat PG, Bilak Ş, Er, H: Fakoemülsifikasyon cerrahisinin ön kamara açısı ve göz içi basıncına etkisi, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 238, 17- 21 Eylül, Antalya, 2005.

      6.6.3. Fırat PG, Doğanay S, Bilak Ş, Çankaya C, Konuş İ, Er H: Bilateral aniridi ve lens kolobomu, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 239, 17- 21 Eylül, Antalya, 2005.

      6.6.4. Er H, Taşar A, Demirel S, Bilak Ş: Unilateral ve bilateral fotodinamik terapi sonuç ve komplikasyonları, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 322, 17- 21 Eylül, Antalya, 2005.

      6.6.5. Taşar A, Çankaya C, Doğanay S, Güngör S, Bilak Ş, Er H: Tek taraflı konsantrik görme alanı daralması nedeni olarak santral retinal arter tıkanıklığı ve siliyoretinal arter varlığı, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 325, 17- 21 Eylül, Antalya, 2005.

      6.6.6. Çankaya C, Bilak Ş, Üzmez E, Er H: Şeffaf lens ve intraoküler lens dislokasyonları sonrası retina dekolmanı gelişimi, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 356, 17- 21 Eylül, Antalya, 2005.

      6.6.7. Doğanay S, Bilak Ş: Ön kamarada yaylı çalgı, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 381, 17-21 Eylül, Antalya, 2005. (Fotoğraf sunumu)

      6.6.8. Bilak Ş, Doğanay S, Fırat PG, Taşar A: İntraorbital kapiller hemanjiomlu olguda subtenon steroid infüzyonu, Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, 285, 28 Ekim - 01 Kasım,  Antalya, 2006.

      6.6.9. Bilak Ş, Doğanay S, Fırat PG, Çankaya C: Pentacam cihazı ile alınan keratometri ve keratometrik açı değerlerinin Javal keratometri ve otomatik keratometri değerleri ile karşılaştırılması, Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, 320, 28 Ekim - 01 Kasım, Antalya, 2006.

      6.6.10. Çankaya C, Bilak Ş, Özsoy E, Er H: Bilateral fotodinamik terapi sonuç ve komplikasyonları,  Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, 337, 28 Ekim - 01 Kasım, Antalya, 2006.

      6.6.11. Taşar A, Bilak Ş, Özsoy E, Er H: Fotodinamik terapi sonrası görme keskinliğinde azalma sebeplerinin irdelenmesi, Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, 367, 28 Ekim - 01 Kasım, Antalya, 2006.

      6.6.12. Bilak Ş, Emre S, Aycan Ö, Atambay M, Daldal N, Karıncaoğlu Y: Behcet hastalığında Demodex Follicularum’un önemi nedir, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi,  100, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.

      6.6.13. Konuş İ, Emre S, Aycan ÖM, Atambay M, Bilak Ş, Doğanay S, Daldal N: Kronik blefarit hastalarında demodex follicularum görülme sıklığı, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 184, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.

      6.6.14. Doğanay S, Fırat PG, Demirel S, Bilak Ş: Vitreus hemorajili olgularda 20 gauge vitrektomi ile 23 gauge vitrektomi sistemlerinin irdelenmesi, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 202, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.

      6.6.15. Bilak Ş, Vardı N, Emre S, Özsoy E, Düz C, Demirel S: Deneysel alerjik konjonktivit modelinde Siklosporin A’nın %0,05’lik ve %2’lik topikal formlarının karşılaştırılması, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 130, 11- 15 Kasım, Antalya, 2009.

      6.6.16. Emre S, Bilak Ş, Kıran T, Turan F, Karabulut A: Oküler tutulumlu Behcet hastalarında plazma ADMA, SDMA, Arjinin ve eritrosit ADA düzeyleri, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 174, 11- 15 Kasım, Antalya, 2009.

      6.6.17. Doğanay S, Koç B, Çankaya C, Düz C, Bilak Ş: 23 gauge sklerotomi yöntemi ile silikon yağı çıkarımının değerlendirilmesi, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 177, 11- 15 Kasım, Antalya, 2009.Doğanay, S., Bilak, Ş., Çankaya, C., ‘’Konjenital aniridi ve glokom’’ Olgularla glokom toplantısı, 4-6 Haziran, Bodrum, 2005.

      6.6.18. M.Güler,  M.Çapkın, A.Simsek, S.Bilak, A.H. Reyhan, M.Fırat. Vitreus içine uygulanan Bevacizumab’ ın santral kornea kalınlığı, kornea kırıcılığı ve göz içi basıncı üzerine kısa dönem  etkileri.  Türk  Oftalmoloji  Derneği  47.  Ulusal  kongresi,  ps-0325,  06-10  Kasım 2013, Antalya. Poster sunumu.

      6.6.19. A.H.Reyhan, M.Güler, M.Çapkın, A.Simsek, S.Bilak. Solar retinopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları.  Türk  Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal kongresi, ps-0835, 06-10 Kasım 2013, Antalya. Poster sunumu

      6.6.20. A.Şahin, A.Şimşek, M.Güler, D.Şahin, P.Çınar, Ş.Bilak, L.Balyen. Konjenital katarakt cerrahisinde klinik deneyimlerimiz. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Bahar Sempozyumu, ps-012, 23-25 Mayıs 2014, İstanbul.Poster sunumu.

     6.6.21. A.Şimşek, Ş.Bilak, M.Çapkın, M.Güler, F.Üçkardeş, B.Bilgin. Normotansif gözlerde katarakt cerrahisi sonrası oküler biometrik parametrelerin ve göziçi basıncının Lenstar ile değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Bahar Sempozyumu, ps-013, 23-25 Mayıs 2014, İstanbul.Poster sunumu.

6.7.  Diğer yayınlar

7.    Projeler

8.    İdari Görevler:

8.1.1. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı

8.1.2. Türk Oftalmoloji Derneği, Diyarbakır Şubesi, Şube Genel Kurul Delegesi

 

9.    Ödüller

10. Yabancı Dil Puanı: 77.500 (2009 Mart Dönemi ÜDS)


Oluşturulma29 Eylül 2016 09:16
Görüntülenme1673