İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
 • Malnütrisyonun pediatrik hastalarda oküler parametreler üzerindeki değişikliklerinin Spectral-Domain Optical Coherence Tomography cihazı ile değerlendirilmesi
  01.01.2016 - 10.10.2018
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Amalgam diş dolgusu olan ve olmayan hasta gruplarının retina sinir lifi kalınlığı maküler kalınlık ve koroid kalınlık değerlerinin optik koherens tomografi cihazı ile değerlendirilmesi ve bu değerlerin kan cıva seviyesi ile ilişkisinin araştırılması
  16.10.2015 - 12.04.2019
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Pterjium etyopatogenezinde vitamin D eksikliğinin etkilerinin araştırılması
  18.09.2014 - 05.11.2020
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Deneysel alerjik konjonktivit modelinde topikal 0 05 lik siklosporin A 2 lik siklosporin A epinastin hidroklorür ve prednizolon asetat ın konjonktiva yüzeyinde alerjik inflamasyona olan etkilerinin histopatolojik olarak karşılaştırılması
  01.05.2008 - 30.10.2009
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Oluşturulma29 Eylül 2016 09:16
Görüntülenme196