İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
 • Işık reaksiyonu, renkli görme
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Görme yolları, görme alanı
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Görne keskinliği ölçümü ve görme keskinliğini etkileyen faktörler
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Miyopi ve hipermetropi
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Emetropi - ametropi
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Keratokonus
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Katarakt
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Konjonktivitler
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Keratitler
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Göz hastalıkları
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Göz ve fundus muayenesi
  2018-2019
  2
  Lisans
 • Yaralar ve yaralanmalar
  2018-2019
  4
  Lisans
 • Görme Kaybı, Optik Sinir Hastalıkları ve GörmeYolları
  2018-2019
  4
  Lisans
 • Retina Hastalıkları
  2018-2019
  2
  Lisans
 • Göz Anatomisi
  2018-2019
  2
  Lisans
 • Göz ve fundus muayenesi
  2017-2018
  2
  Lisans
 • Göz yaralanmaları
  2017-2018
  2
  Lisans
 • Görme Bozukluğu/Kaybı OptikSinir Hastalıkları ve GörmeYolları
  2017-2018
  4
  Lisans
 • Retina Hastalıklarına Genel Bakış
  2017-2018
  1
  Lisans
 • Konjonktivitler
  2017-2018
  1
  Lisans
 • Göz Anatomisi
  2017-2018
  2
  Lisans
 • Retina Hastalıklarına Genel Bakış
  2016-2017
  1
  Lisans
 • Konjonktivitler
  2016-2017
  1
  Lisans
 • Göz Anatomisi
  2016-2017
  2
  Lisans
 • Gözyaşı fizyolojisi
  2014-2015
  1
  Önlisans
 • Astigmatizma ve presbiyopi
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Miyopi ve hipermetropi
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Emetropi - ametropi
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Görme keskinliği ölçümü ve görme keskinliğini etkileyen faktörler
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Işık reaksiyonu, renkli görme
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Görme yolları, görme alanı
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • İnsan gözünün optik sistemi
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Optik ile ilgili genel bilgiler
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Vitreus ve fizyolojisi
  2014-2015
  1
  Önlisans
 • Humor aköz fizyolojisi
  2014-2015
  1
  Önlisans
 • Göz kapağı hastalıkları
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Keratokonus
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Katarakt
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Konjonktivitler
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Keratitler
  2015-2016
  2
  Önlisans
 • Astigmatizma ve presbiyopinin gözlükle düzeltilmesi, anizometropi
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Miyopi ve hipermetropinin gözlükle düzeltilmesi
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde objektif ve subjektif yöntemler
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Siklopleji ve skiyaskopi
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Göz fizyolojisi
  2014-2015
  1
  Önlisans
 • Az görenlere yardım
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Prizmatik camların kullanımı
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Refraksiyon kusurlarının kontakt lens ile düzeltilmesi
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Refraksiyon kusurlarının cerrahi yöntemler ile düzeltilmesi
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Refraksiyon kusurlarının lazer ile düzeltilmesi
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Astigmatizma ve presbiyopi
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Miyopi ve hipermetropi
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Emetropi - ametropi
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Görme keskinliği ölçümü ve görme keskinliğini etkileyen faktörler
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Işık reaksiyonu, renkli görme
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Görme yolları, görme alanı
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • İnsan gözünün optik sistemi
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Göz anatomisi
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Optik ile ilgili genel bilgiler
  2014-2015
  3
  Önlisans
 • Kırma kusurları
  2015-2016
  2
  Lisans
Oluşturulma29 Eylül 2016 09:16
Görüntülenme230