İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Uğur LÖK
Doçent Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Cerrahi Tıp Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • KÜNT BATIN TRAVMASI SONRASI GEÇ BAŞLANGIÇLI ÜST KARIN AĞRISININ NADIR BIR SEBEBI: AKUT TRAVMATIK PANKREATIT
  19.04.2018 - 19.04.2018
  Ulusal
  Türkçe
  5th Intercontinental Emergency Medicine Congress
  NAKIŞ ARZU,ARSLAN EBRU,GÜLAÇTI UMUT,AYDIN İRFAN,LÖK UĞUR
 • Characteristics of Pediatric traffic accidents admitted to Emergency Department
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR
 • A rare cause of acute abdomen: combination of situs inversus totalis and acute appendicitis
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4. intercontinental Emergency Medicine Congress
  BÖRTA TAYFUN,GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,CEBE İBRAHİM HALİL,ARSLAN EBRU
 • Demographic characteristics of the exitus patients who died in the Emergency department of Adıyaman University Training and Research Hospital
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  BÖRTA TAYFUN,GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,CEBE İBRAHİM HALİL,ARSLAN EBRU
 • Retrospective analysis of sociodemographic, epidemiological and clinical results of forensic cases admitted to emergency service of Adiyaman University Training and Research hospital
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  Aktas Nurettin,GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,BÖRTA TAYFUN,ÇELİK MURAT
 • Kanamalarda acil yaklaşım: derleme
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR
 • Primary subcutaneous hydatid cyst of abdominal wall
  15.05.2014 - 15.05.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  10. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress
  HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,GÜLAÇTI UMUT,HATİPOĞLU FİLİZ,LÖK UĞUR
 • Alışılmışın Dışında Bir Yılan Isırması ve Komplike Klinik Seyri Olan Hastada Plazmaferez uygulaması Olgu Sunumu
  24.11.2004 - 24.11.2004
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu
  YILDIRIM CUMA,GÜNAY NURULLAH,BAYRAKTAROĞLU ZİYA YUSUF,KORUK SENEM,LÖK UĞUR
 • Kafa Travması Sonrası Dural Sinüs Yaralanmaları 17 olgu
  12.04.2013 - 12.04.2013
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Nöroşirurji Derneği 27.Bilimsel Kongresi
  YÜCETAŞ ŞEYHO CEM,LÖK UĞUR,ATEŞ T,GÜLAÇTI UMUT
 • Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Afet Planı
  19.04.2009 - 19.04.2009
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  LÖK UĞUR,YILDIRIM CUMA,AL BEHÇET,ZENGİN SUAT,ÇAVDAR MURAT
 • Aort Koarktasyonu İle Birlikte Dissekan Aort Anevrizması Olgu Sunumu
  23.05.2012 - 23.05.2012
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  BÜYÜKASLAN HASAN,YILMAZKAYA BAYRAM,SÖĞÜT ÖZGÜR,KAYA HALİL,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • Siz Olsaydınız Dört Kliniği Karşıkarşıya Getiren Bir Hasta Olgu Sunumu
  06.05.2010 - 06.05.2010
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Vl. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  LÖK UĞUR,YAZKAN RASİH,ÖZSOY İBRAHİM ETHEM
 • Geç Dönem Travmatik Hemotoraks
  06.05.2010 - 06.05.2010
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Vl. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  ÖZSOY İBRAHİM ETHEM,YAZKAN RASİH,LÖK UĞUR
 • Scorpion Sting in a Pregnant Woman A Case Report
  03.10.2012 - 03.10.2012
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  7th European Congress on Emergency Medicine & 8th Emergency Medicine Congress
  BOZKURT SELİM,OKUMUŞ MEHMET,UTKU B,ARIKAN DC,LÖK UĞUR
 • Çok Nadir Bir Proton Pompa İnhibitörü Alerjikreaksiyonu Vaka Sunumu
  23.05.2013 - 23.05.2013
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  OKUMUŞ MEHMET,BOZKURT SELİM,TOKUR MAHMUT,ÇELİK AHMET,LÖK UĞUR
 • My Patıent Is Vomıtıng Bloody Doc
  23.05.2012 - 23.05.2012
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,BENLİOĞLU CAN,BÜYÜKASLAN HASAN,AKTAŞ NURETTİN
 • Tiroid Ve Paratiroid Fonksiyon Bozukluğunun Ani Ortaya Çıkan Baş Dönmesindeki Rolü
  23.05.2013 - 23.05.2013
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  LÖK UĞUR,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,GÜLAÇTI UMUT,ARPACI ABDULLAH
 • Acilde Nadir Görülen Bir Olgu Atipik Gradenigo Sendromu
  23.05.2012 - 23.05.2012
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  BÜYÜKASLAN HASAN,YALIN ÖNER,SÖĞÜT ÖZGÜR,KAYA HALİL,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • Isolated gallbladder perforation following blunt abdominal trauma
  06.11.2013 - 06.11.2013
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,DİNÇEL OĞUZHAN,AKTAŞ NURETTİN,BÖRTA TAYFUN
 • Sildenafil citrate administration resulting in death
  06.11.2013 - 06.11.2013
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR
 • A Rare Reference Caused By Leech Bıte
  23.05.2012 - 23.05.2012
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  LÖK UĞUR,BOZKURT SELİM,OKUMUŞ MEHMET,GÜLAÇTI UMUT,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN
 • Sİstemik Nörotoksisite ve Paralitik ileus ile Karakterize bir Karadul Örümcek ısırması Olgu sunumu
  22.09.2005 - 22.09.2005
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2.Ulusal Acil Acil Tıp Kongresi
  YILDIRIM CUMA,GÜNAY NURULLAH,BOZKURT SELİM,LÖK UĞUR,GENÇ SİNAN,ZENGİNOL MURAT
 • Assesment of serum and urine ghrelin levels in patients with acute stroke
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress
  ŞEYHANLI EYUP SABRİ,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,BÜYÜKASLAN HASAN,ATEŞÇELİK METİN,YILDIZ MUSTAFA,GÖKTEKİN MEHMET ÇAĞRI
 • A rare intoxication Thiodan W35 Endosulphan W35 by inhalation
  13.10.2011 - 13.10.2011
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  İngilizce
  VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi-TATKON 2011
  BÜYÜKASLAN NİHAL,BÜYÜKASLAN HASAN,YILDIRIM CUMA,LÖK UĞUR,BOZKURT SELİM
 • Perkutenöz Vertebroplasti iki Farklı Cerrahi Tekniğin Karşılaştırılması
  12.04.2013 - 12.04.2013
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Nöroşirurji Derneği 27.Bilimsel Kongresi
  Yücetaş ŞC, Gülaçtı U, Ateş T, Erdoğan H, Lök U, Bulut T
 • Sobadan Sızan Tehlike Karbon Monoksit Gaz zehirlenmesi
  23.05.2013 - 23.05.2013
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  BOZKURT SELİM,HAKKOYMAZ HAKAN,SAVRUN ATAKAN,LÖK UĞUR,OKUMUŞ MEHMET
 • Due to Urinary tract stones delayed Visseral perforations
  06.11.2013 - 06.11.2013
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,PEKTAŞ BAHİTTİN,YÜCEL MEHMET ÖZGÜR
 • Toxic Epidermal Necrolysis
  15.05.2014 - 15.05.2014
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  10. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 15-18 Mayıs 2014, Belek-Antalya.
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,BİRGÜL TEPE,NURETTİN AKTAŞ,BÖRTA TAYFUN,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN
 • Giant retroperitoneal abscess with unknown origin in a patient with Alzheimer disease
  13.11.2014 - 13.11.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  4th Eurasian Congress on Emergency Medicine
  LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,ÇELİK MURAT,BÖRTA TAYFUN,NURETTİN AKTAŞ,BÜYÜKASLAN HASAN
 • Unusual presentation of necrotizing fasciitis
  13.11.2014 - 13.11.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  4th Eurasian Congress on Emergency Medicine
  BÜYÜKASLAN HASAN,LÖK UĞUR,KAYA HALİL,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,GÜLAÇTI UMUT,FATİH GÜNGÖRMEZ,CEBE İBRAHİM
 • A traffic accident with multiple rib fractures bilateral pneumothorax pneumomediastinum and flail chest
  13.11.2014 - 13.11.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  4th Eurasian Congress on Emergency Medicine
  BÜYÜKASLAN HASAN,LÖK UĞUR,KAYA HALİL,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,GÜLAÇTI UMUT,ESER İRFAN,GÜNAY ŞAMİL,FATİH GÜNGÖRMEZ,CEBE İBRAHİM
 • Hypokalemic periodic paralysis triggered by honey consumption
  13.11.2014 - 13.11.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  4th Eurasian Congress on Emergency Medicine
  BÜYÜKASLAN HASAN,LÖK UĞUR,KAYA HALİL,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,GÜLAÇTI UMUT,HAVEYSEL AVCI,GİDEN RAMAZAN,FATİH GÖRMEZ
 • Extensive bilateral lower extremity cellulitis due to traditional therapy with leeches
  13.11.2014 - 13.11.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  4th Eurasian Congress on Emergency Medicine
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,BÜYÜKASLAN HASAN,NURETTİN AKTAS,BÖRTA TAYFUN,ÇELİK MURAT
 • Cardiac failure due to diclofenac usage
  13.11.2014 - 13.11.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  4th Eurasian Congress on Emergency Medicine
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,NURETTİN AKTAS,BÖRTA TAYFUN,SÖĞÜT ÖZGÜR,BÜYÜKASLAN HASAN
 • Gastric Perforation in Two Patients Presenting with Abdominal Pain after Eating Cigkofte A meal that compose of bulgur crushed meat and hot pepper
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress
  AYDIN İRFAN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,MAKİF DOKUZOĞLU
 • A Rare Case in the Emergency Department Erdheim Chester disease
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,BÜYÜKASLAN HASAN,ÇELİK MURAT,AKTAŞ NURETTİN,BÖRTA TAYFUN
 • Nadir Görülen Bir İntrakranial Kalsifikasyon Olgusu FAHR Sendromu
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress
  BÜYÜKASLAN HASAN,GİDEN RAMAZAN,KAYA HALİL,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,SALİM SATAR,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • Gözden kaçabilen ve ömür boyu etkileyebilen vaka Salter Harris Tip 3 Epifiz Kırıklı hasta
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress
  BÜYÜKASLAN HASAN,KAYA HALİL,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,GİDEN RAMAZAN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,SALİM SATAR
 • Suicide Attempt with Intramuscular Chlorpyrifos Ethyl Injection
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress
  AYDIN İRFAN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,MAKİF DOKUZOĞLU
 • Hyponatremia Induced by Oxcarbazepine Usage
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  . XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress
  AYDIN İRFAN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,MAKİF DOKUZOĞLU
 • A rare cause of dyspnea in the emergency admitted Hereditary angioedema
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress
  BÜYÜKASLAN HASAN,LÖK UĞUR,KAYA HALİL,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,GÜLAÇTI UMUT,AVCI VEYSEL,FATİH GÜNGÖRMEZ,HİBRAHİM CEBE
 • Acil servise renal kolik nedeniyle başvuran hastaların değerlendirilmesi
  26.10.2015 - 26.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  Türkçe
  11. Türkiye Acil Tıp Kongresi
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,POLAT HACI,AYDIN İRFAN
 • Outcomes Of İn Hospital Cardiopulmonary Resuscitation After İntroduction Of Medical Emergency Team
  26.10.2015 - 26.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  11. Türkiye Acil Tıp Kongresi
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,GÜRGER MEHTAP,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,POLAT HACI
 • Kuru Sıkı Tüfek Yaralanması Şanslı Bir Hasta
  26.10.2015 - 26.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  Türkçe
  11. Türkiye Acil Tıp Kongresi
  BÖRTA TAYFUN,GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,BÜYÜKASLAN HASAN,AKTAŞ NURETTİN,ÇELİK MURAT
 • Torasik Ektopik Böbrek
  26.10.2015 - 26.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  Türkçe
  11. Türkiye Acil Tıp Kongresi
  ÇELİK MURAT,GÜLAÇTI UMUT,POLAT HACI,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,BÖRTA TAYFUN,AKTAŞ NURETTİN
 • Acil Servise Epileptik Atak İle Başvuran Bir Olgu Tuberoskleroz
  26.10.2015 - 26.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  Türkçe
  11. Türkiye Acil Tıp Kongresi
  ÇELİK MURAT,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,AYDIN İRFAN,BÖRTA TAYFUN,AKTAŞ NURETTİN
 • Yetişkin Acil Servisinde Nadir Bir Akut Batın Nedeni İnvaginasyon
  26.10.2015 - 26.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  Türkçe
  11. Türkiye Acil Tıp Kongresi
  AYDIN İRFAN,POYRAZ MKAAN,POYRAZ MELEHAT,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • Nadir Görülen Bir Spinal Kord Yaralanması Brown Sequard Sendromu
  26.10.2015 - 26.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  Türkçe
  11. Türkiye Acil Tıp Kongresi
  AYDIN İRFAN,YÜCETAŞ ŞEYHO CEM,ÜÇLER NECATİ,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • Acil Serviste TANIDA EN Önemli Yaklaşım Anamnez
  26.10.2015 - 26.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  11. Türkiye Acil Tıp Kongresi,
  AKTAŞ NURETTİN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,AYDIN İRFAN,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,BÖRTA TAYFUN,ÇELİK MURAT
 • Terminal Dönem Hastalar
  23.05.2013 - 23.05.2013
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  LÖK UĞUR
 • Türkiye de Acil Tıbbın Geleceği
  14.09.2013 - 14.09.2013
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  Stratejik Vizyon Toplantısı
  LÖK UĞUR
 • PA akciğer grafisi
  15.05.2014 - 15.05.2014
  Davetli konuşmacı
  Uluslararası
  Türkçe
  10. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress
  LÖK UĞUR
 • Alanda ve Acil Serviste Afet Yönetimi
  29.11.2014 - 29.11.2014
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  Savaş Cerrahisi ve acil Tıp Yaklaşımı Sempozyumu,
  LÖK UĞUR
 • Mantar zehirlenmeleri
  29.05.2015 - 29.05.2015
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  18. Acil Tıp sempozyumu Kahramanmaraş
  LÖK UĞUR
 • Acil serviste enfeksiyon şüphesinde risk derecelendirmesi
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Davetli konuşmacı
  Uluslararası
  Türkçe
  XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress Bildiri Kitabı
  LÖK UĞUR
 • Hair thread Tourniquet Syndrome A Presentation of an Infant
  13.11.2014 - 13.11.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  4th Eurasian Congress on Emergency Medicine
  LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,BÖRTA TAYFUN,ÇELİK MURAT,NURETTİN AKTAS,BÜYÜKASLAN HASAN

Hakemlikler

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Journal of Clinical and Analytical Medicine
  3
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Eursian Journal of Emergency Medicine
  5

Kitaplar

 • Acil Hastalıkların Tanı ve Tedavisi
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Derman Tıbbi Yayıncılık
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR
 • Acil Hastalıkların Tanı ve Tedavisi
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Derman Tıbbı Yayıncılık
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR

Makaleler

 • Posttraumatic persistent shoulder pain: Superior labrum anterior-posterior (SLAP) lesions
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1941-5923
  GÜLAÇTI UMUT,Can Çagdaş,erdoğan mehmet özgür,LÖK UĞUR,BÜYÜKASLAN HASAN
 • Outcomes of Patients with Cardiac Arrest and Effect of Blood Glucose Concentration
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2149-5807
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR
 • Non-urgent adult patients in the emergency department
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2452-2473
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR
 • Characteristics of the Traumatic Forensic Cases Admitted To Emergency Department and Errors in the Forensic Report Writing
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2322-2522
  Aktas Nurettin,GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,BÖRTA TAYFUN,ÇELİK MURAT
 • Management of Forgotten Ureteral Stents: Relationship between Indwelling Time and Required Treatment Approaches
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  21463123
  POLAT HACI,YÜCEL MEHMET ÖZGÜR,UTANGAÇ MEHMET M,BENLİOĞLU CAN,GÖK ALPER,ÇİFT ALİ,KALYENCİ BEDREDDİN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • Management of Forgotten Ureteral Stents: Relationship between Indwelling Time and Required Treatment Approaches
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  21463123
  POLAT HACI,YÜCEL MEHMET ÖZGÜR,UTANGAÇ MEHMET MAZHAR,BENLİOĞLU CAN,GÖK ALPER,ÇİFT ALİ,KALYENCİ BEDREDDİN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • An evaluation of testicular torsion management in the emergency department
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,POLAT HACI
 • Self Mutilation of Genitalia Using Teeth
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,BENLİOĞLU CAN,BÜYÜKASLAN HASAN,AKTAŞ NURETTİN
 • Comparison of secure messaging application (WhatsApp) and standard telephone usage for consultations on Length of Stay in the ED. A prospective randomized controlled study.
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR
 • Male With Left Lower Quadrant Pain
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  01960644
  GÜLAÇTI UMUT,BÖRTA TAYFUN,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,CEBE İBRAHİM HALİL,ARSLAN EBRU
 • Management of Forgotten Ureteral Stents: Relationship between Indwelling Time and Required Treatment Approaches
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  21463123
  POLAT HACI,YÜCEL MEHMET ÖZGÜR,BENLİOĞLU CAN,GÖK ALPER,ÇİFT ALİ,KALYENCİ BEDRETTİN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • Predictive and prognostic role of mean platelet volume in patients with first-ever acute ischemic stroke
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13196138
  LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,EKMEKÇİ BURCU,BULUT HACİ TANER,ÇELİK MURAT
 • Comparison of secure messaging application (WhatsApp) and standard telephone usage for consultations on Length of Stay in the ED. A prospective randomized controlled study.
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR
 • An Evaluation of Testicular Torsion Management in the Emergency Department
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0023-5776
  LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,POLAT HACI
 • Patients who Die Within Emergency Department: A Descriptive Study
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BÖRTA TAYFUN,GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,CEBE İBRAHİM HALİL,ARSLAN EBRU
 • Male With Left Lower Quadrant Pain
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  01960644
  GÜLAÇTI UMUT,BÖRTA TAYFUN,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,CEBE İBRAHİM HALİL,ARSLAN EBRU
 • Emergency department visits of Syrian refugees and the cost of their healthcare
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2047-7724
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,POLAT HACI
 • Predictive and prognostic role of mean platelet volume in patients with first-ever acute ischemic stroke
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13196138
  LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,EKMEKÇİ BURCU,BULUT HACİ TANER,ÇELİK MURAT
 • Priorities in Patient Presenting to EmergencyDepartment with Chest Pain
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  BÜYÜKASLAN HASAN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • Outcomes Of İn Hospital Cardiopulmonary Resuscitation After İntroduction Of Medical Emergency Team
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0023-5776
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,GÜRGER MEHTAP,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,POLAT HACI
 • Penile fracture and false penile fracture Is the surgical treatment always necessary
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  İngilizce
  POLAT HACI,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • Acil servise renal kolik nedeniyle başvuran hastaların değerlendirilmesi
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  GÜLAÇTI UMUT,POLAT HACI,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN
 • Management of a Sever Degloving Foot Injury Rare Presentation of food injury in Emergency Department
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  LÖK UĞUR,BÜYÜKASLAN HASAN,GÜLAÇTI UMUT,DOĞAN FATİH,AYDIN İRFAN
 • Assessment of Giant Retroperitoneal Abscess in Emergency Department An Unusual Case Presentation
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  LÖK UĞUR,BÜYÜKASLAN HASAN,GÜLAÇTI UMUT,POLAT HACI,AYDIN İRFAN
 • Acilde ve Afetlerde Triaj a Bir Bakış
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • The predictive role of the neutrophil to lymphocyte ratio NLR on mortality of acute ischemic stroke and its subtypes a retrospective cross sectional study
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • Patients who Die Within Emergency Department: A Descriptive Study
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BÖRTA TAYFUN,GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,CEBE İBRAHİM HALİL,ARSLAN EBRU
 • Plasma lactate and blood alcohol levels.
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR
 • The success of tubularized-incised plate urethroplasty in adults and children
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2193-1801
  POLAT HACI,GÜLAÇTI UMUT,GÖK ALPER,YÜCEL MEHMET ÖZGÜR,ÇİFT ALİ,LÖK UĞUR,BENLİOĞLU CAN
 • Pre-operative stool analysis for intestinal parasites and fecal occult blood in patients with acute appendicitis
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1306696X
  HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,ÇELİK TUNCAY
 • Influences of do not resuscitate order prohibition on CPR outcomes
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR
 • The ED use and non-urgent visits of elderly patients
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,ÇELİK MURAT,AKTAS NURETTİN,POLAT HACI
 • Emergency department visits of Syrian refugees and the cost of their healthcare
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2047-7724
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,POLAT HACI
 • Predictive and prognostic role of mean platelet volume in patients with first-ever acute ischemic stroke
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13196138
  LÖK UĞUR,Gulacti Umut,EKMEKÇİ BURCU,BULUT HACİ TANER,Celik Murat
 • An Evaluation of Testicular Torsion Management in the Emergency Department
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0023-5776
  LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,POLAT HACI
 • Management of Forgotten Ureteral Stents: Relationship between Indwelling Time and Required Treatment Approaches
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  21463123
  POLAT HACI,YÜCEL MEHMET ÖZGÜR,UTANĞAÇ MEHMET MAZHAR,BENLİOĞLU CAN,GÖK ALPER,ÇİFT ALİ,KALYENCİ BEDREDDİN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • Assessment of Vitamin B12 and Folic Acid Deficiency in Emergency Department as a Cause of Acute Presentataion of Dizziness
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,AKTAŞ NURETTİN,BÖRTA TAYFUN,AKALTUN HATİPOĞLU FİLİZ,ARPACI ABDULLAH
 • An Analysis of WhatsApp Usage for Communication Between Consulting and Emergency Physicians
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,POLAT HACI
 • An assessment of antioxidant status in patients with carbon monoxide poisoning
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ZENGİN SUAT,AL BEHÇET,ŞAHİN KARTAL,CAN BASRİ,ÖRKMEZ MUSTAFA,TAŞKIN ABDULLAH,LÖK UĞUR,GÜLEN BEDİHA,YILDIRIM CUMA
 • Assessment of serum and urine ghrelin levels in patients with acute stroke
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SEYHANLI EYUP SABRİ,LÖK UĞUR,UMUT GULAÇTI,BÜYÜKASLAN HASAN,ATEŞÇELİK METİN,YILDIZ MUSTAFA,ONUR MR,GÖKTEKİN MEHMET ÇAĞRI,AYDIN SÜLEYMAN
 • Posterior reversible encephalopathy syndrome during the peripartum period report of four cases and review of the literature
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BÜYÜKASLAN HASAN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,SÖĞÜT ÖZGÜR,KAYA HALİL,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR
 • The use of latex foley catheter in repair of hypospadias the most common seen congenital penile anomaly
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  POLAT HACI,YÜCEL MEHMET ÖZGÜR,ÇİFT ALİ,BENLİOĞLU CAN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT
 • The Role of Thyroid and Parathyroid Metabolism Disorders in the Etiology of Sudden Onset Dizziness
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1643-3750
  LÖK UĞUR,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,GÜLAÇTI UMUT,ARPACI ABDULLAH,AKTAŞ NURATTİN,BÖRTA TAYFUN
 • Bilateral thalamic infarct as a diagnosed conversion disorder
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  LÖK UĞUR,YALIN ÖNER,ÖDEŞ RAMAZAN,BOZKURT SELİM,GÜLAÇTI UMUT
 • A rare case of adverse effects caused by leech bite
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  LÖK UĞUR,BOZKURT SELİM,GÜLAÇTI UMUT,HATİPOĞLU HAMİT SİNAN
 • Posttraumatic persistent shoulder pain Superior labrum anterior posterior SLAP lesions
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜLAÇTI UMUT,CAN ÇAĞDAŞ,ERDOĞAN MEHMET ÖZGÜR,LÖK UĞUR,BÜYÜKASLAN HASAN
 • Komplike Seyirli Bir Yılan Isırmasında Plazmaferez Uygulaması
  .2005
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILDIRIM CUMA,GÜNAY NURULLAH,BAYRAKTAROĞLU ZİYA,LÖK UĞUR
 • Acil Serviste Karbın Monoksit Zehirlenmesi Tanısı Konan Hastaların Geriye Dönük Analizi
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  HAKKAYMAZ HAKAN,BOZKURT SELİM,SAVRUN ATAKAN,LÖK UĞUR,OKUMUŞ MEHMET
 • Peyronie hastalığının cerrahi tedavisinde Levine nin önerileri Greft uygulamaları ve plikasyon tekniği
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  POLAT HACI,GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,KALYENCİ BEDRETTİN
 • Use of WhatsApp application for Orthopedic Consultations in the ED
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,ÇELİK MURAT
 • The Relationship between Serum Sodium Concentration and Atrial Fibrillation among Adult Patients in Emergency Department Settings
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  CAN ÇAĞDAŞ,GÜLAÇTI UMUT,KURTOĞLU ERTUĞRUL,ÇELİK AHMET,LÖK UĞUR,TOPAÇOĞLU HAKAN
 • A Rarely Seen Infection in Emergency Departments Tularemia Which Can Cause Outbreak
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,Cemal Üstün,ATEŞÇELİK METİN,GÜRGER MEHTAP
 • Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Afet Planı
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  LÖK UĞUR,YILDIRIM CUMA,AL BEHÇET,ZENGİN SUAT,ÇAVDAR MURAT
 • Amerika da Bir Gözlem İki Hastane
  .2012
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  LÖK UĞUR
 • Primary Subcutaneous Hydatid Cyst on The Incisional Scar Following Open Cholecystectomy A Rare Case Report and Review of The Literature
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0393-6384
  HATİPOĞLU HAMİT SİNAN,AKBULUT SAMİ,GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AKALTUN HATİPOĞLU FİLİZ
 • Scorpion Sting in A Pregnant Woman A Case Report
  .2012
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BOZKURT SELİM,OKUMUŞ MEHMET,UTKU BESİME,ARIKAN DENİZ CEMGİL,LÖK UĞUR,DUYGU FATMA BETÜL
 • Bir Kurban Bayram Tatilinde Karbon MonoksitZehirlenmesi Epidemiyolojisi
  .2005
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILDIRIM CUMA,KÖSE ATAMAN,GÜNAY NURULLAH,LÖK UĞUR
 • Presumptive Latrodectus Bite With Ileus and Myocardial Involvement
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KÖSE ATAMAN,BOZKURT SELİM,LÖK UĞUR,ZENGİNOL MURAT,YILDIRIM CUMA,GÜNAY NURULLAH,KÖSE BERİL

Oluşturulma20 Haziran 2013 10:13
Görüntülenme100