İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Zeliha ÖTELEŞ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • İslami İlimler Fakültesi
 • Temel İslam Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Anadolu İrfan Geleneği
  21.04.2019 - 21.04.2019
  Ulusal
  Türkçe
  Şehir Akademi
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • “The Effect of Ibn Al-Farid in the School of Ibn ’xxArabî”
  26.02.2019 - 26.02.2019
  Uluslararası
  Arapça
  Felsefe Cemiyeti Seminerleri, Lübnan Devlet Üniversitesi, Felsefe Bölümü
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • et-Tasavvuf fî Anadol
  04.02.2019 - 04.02.2019
  Uluslararası
  Arapça
  Dandaravi Kültür Merkezi
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • FELSEFE VE TASAVVUF ARASINDA ŞİİR
  30.03.2018 - 30.03.2018
  Ulusal
  Türkçe
  FELSEFE VE TASAVVUF ARASINDA ŞİİR
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • Hakîkat Arayışında Son İnsân-ı Kâmil: İbnü’l-Arabî’de Hâtemü’l-Evlâd Mefhumu
  15.11.2018 - 15.11.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ULUSLARARASI İBNÜ’L ARABÎ SEMPOZYMU: İnsanlığın Hakikat Arayışı
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • Sadreddîn Konevî ve Takipçilerinde Ibnü’l-Fârız Etkisi
  18.10.2018 - 18.10.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  III. Uluslararası SadreddinKonevî Sempozyumu
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • TASAVVUF TARİHİNDE MEVLÂNA CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ’NİN YERİ VE ÖNEMİ
  12.12.2015 - 12.12.2015
  Ulusal
  Türkçe
  MEVLANA HAFTASI
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • MEVLANA VE MEVLEVİLİK
  22.12.2006 - 22.12.2006
  Ulusal
  Türkçe
  SOSYAL KÜLTÜREL -MEVLANA HAFTASI-
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TASAVVUF ALGISI
  22.02.2018 - 22.02.2018
  Ulusal
  Türkçe
  AKADEMİK DİYANET -Adıyaman Müftülüğü-
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • “Tanrı Tasavvuru” Üzerine Yorumun Çeşitliliği: “İlâh-ı Mu‘tekad” Kavramı
  08.05.2017 - 08.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  İSLÂM ve YORUM Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar ULUSLARARASI SEMPOZYUM
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • Sûfî Şâirlerde “Şarap” Metaforu: İbnü’l-Fârız’ın “Hamriyye” Kasîdesi Ve Şerhleri
  02.04.2015 - 02.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • Bayrâmî Melâmî Gelenekte İnsân ı Kâmil Kavramı ve Halîfe Olgusu
  25.05.2016 - 25.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Hacı Bayrâm-ı Velî Sempozyumu
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • Dâvud Kayserî'nin Taiyye Şerhinde İttihat Kavramı
  09.05.2015 - 09.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Dâvud el-Kayserî Sempozyumu
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • İşkâliyyâtü tahkîki’l-mahtûtâti’l-Arabiyye
  22.05.2013 - 22.05.2013
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Arapça
  Institut Français d’archéologie Orientale
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • İbnü l Fârız da Hürriyet Kavramı
  01.02.2016 - 01.02.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Arapça
  Durus fi Dar Comboni
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • Mefhumu’l-Hurriyya fi Sayr wa Sulûk min Khilali Fikr Ibn Al-Fârid
  18.12.2012 - 18.12.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Arapça
  Colleque International: Les Routes de la Foi Soufisme et Théologie de la Libération
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • Fergânî'nin et-Tâiyyetü'l-Kübrâ Şerhi Bağlamında Konevî Etkisi
  06.10.2011 - 06.10.2011
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Sadreddîn Konevî Sempozyumu
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • Lucianus'un Metinlerinde Theodise Tartışmaları
  17.10.2008 - 17.10.2008
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • “Ahlak ve Siyaset Felsefesi Açısından Sırru’l-Esrar ve Tedbirat-ı İlâhiyye Karşılaştırması”
  01.05.2008 - 01.05.2008
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları Sempozyum
  ÖTELEŞ ZELİHA

Hakemlikler

 • İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Arapça
  Kilis 7Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  1
 • İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir The Journal Of Academic Social Science Studies
  1
 • İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  1

Kitaplar

 • SIRRU’L-ESRÂR (SECRETA SECRETORUM) İLE TEDBÎRÂT-I İLÂHİYYENİN KARŞILAŞTIRILMASI
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  LİTERA YAYINCILIK
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • İslam ve Yorum
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
  ÖTELEŞ ZELİHA

Makaleler

 • Kelâbâzî’nin Bahru’l-Fevâid/Me‘âni’lAhbâr İsimli Eserinde Temel TasavvufîKavramlar
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2147-2521
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • Tarikat Dönemi Sonrası Tasavvufî Hareketler: Dandarâvî Topluluğu Örneği
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2458-7885
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • TASAVVUFUN METAFİZİK OMURGASI: RÜYA–FUSÛS MERKEZLİ BİR DEĞERLENDİRME
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1300-9672
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • “Sirr al Esrâr ve Tadbîrât-ı İlâhiyya, Alâka Felsefe bi’t-Tasavvuf”
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  Arapça
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • Giuseppe Scattolin, İbnü’l-Fârız Dîvânı’nın Edisyon Kritiği: Tasavvufî Bir Eseri Okumak (A Critical Edition of Ibn al-Fārid’s Diwān: Reading a Sufi Text), (çev: Zeliha Öteleş),
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  ÖTELEŞ ZELİHA
 • Kâinat Büyük İnsan Küçük Kitaptır
 • Orta Doğu dan Geçerken Sosyal Kültürel ve İlmî Hayata Dâir İzlenimler
  .2016
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÖTELEŞ ZELİHA

Oluşturulma01 Ekim 2014 13:22
Düzenlenme 04 Aralık 2019 09:05
Görüntülenme873