İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Zeliha ÖTELEŞ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • İslami İlimler Fakültesi
 • Temel İslam Bilimleri

İletişim

İlgi Alanları

 • Tasavvuf Felsefesi
 • Vahdet-i Vücûd Nazariyesi
 • İslam Düşünce Tarihi
 • XVII. Yüzyıl Tasavvuf Hareketleri
 • XIII. Yüzyıl Kültür Havzaları
 • Ahlâk ve Siyâset Felsefesi
 • Siyâsetnâmeler

Üyelikler

 • Türkiye Milli Kültür Vakfı

Sertifikalar

 • Yazma Eserler Uzmanı
 • Arabic Teaching Institute For Non-Arabic Speakers
 • Cultural Chancellery of the Islamic Republic of Iran
 • TUBİTAK 2237 Proje Eğitimi

Uzmanlık Alanları

 • Tasavvuf Edebiyatı
 • Sûfî Şâirler
 • İbnü'l-Fârız
 • Abdülganî en-Nâblusî'nin Tasavvuf Anlayışı
Oluşturulma01 Ekim 2014 13:22
Düzenlenme 31 Aralık 2018 14:59
Görüntülenme476