İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri1018
 
16.3%
Bildiri (Uluslararası)792
 
12.7%
Çalıştay45
 
0.7%
Diğer99
 
1.6%
Doktora Tezi 100
 
1.6%
Editörlük87
 
1.4%
Eğitim32
 
0.5%
Eleştiri8
 
0.1%
Hakemlik146
 
2.3%
Jüri30
 
0.5%
Kitap143
 
2.3%
Kitap Çevirisi16
 
0.3%
Konferans183
 
2.9%
Kongre/Sempozyum497
 
8%
Makale1564
 
25.1%
Makale (Uluslararası)959
 
15.4%
Ödül102
 
1.6%
Panel24
 
0.4%
Proje40
 
0.6%
Rapor11
 
0.2%
Seminer30
 
0.5%
Sergi69
 
1.1%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı23
 
0.4%
Uzmanlık Tezi25
 
0.4%
Yaz Okulu15
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi142
 
2.3%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1676
 
26.9%
Doçent Doktor1273
 
20.5%
Doktor Öğretim Üyesi2008
 
32.3%
Öğretim Görevlisi (Doktor)112
 
1.8%
Öğretim Görevlisi250
 
4%
Araştırma Görevlisi (Doktor)634
 
10.2%
Araştırma Görevlisi266
 
4.3%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman0
 
0%