İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri976
 
14.8%
Bildiri (Uluslararası)921
 
14%
Çalıştay46
 
0.7%
Diğer102
 
1.5%
Doktora Tezi 102
 
1.5%
Editörlük95
 
1.4%
Eğitim32
 
0.5%
Eleştiri12
 
0.2%
Hakemlik148
 
2.2%
Jüri33
 
0.5%
Kitap181
 
2.7%
Kitap Çevirisi16
 
0.2%
Konferans187
 
2.8%
Kongre/Sempozyum510
 
7.7%
Makale1623
 
24.6%
Makale (Uluslararası)1088
 
16.5%
Ödül104
 
1.6%
Panel24
 
0.4%
Proje46
 
0.7%
Rapor11
 
0.2%
Seminer30
 
0.5%
Sergi71
 
1.1%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı23
 
0.3%
Uzmanlık Tezi25
 
0.4%
Yaz Okulu15
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi145
 
2.2%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1710
 
26%
Doçent Doktor1654
 
25.1%
Doktor Öğretim Üyesi2022
 
30.7%
Öğretim Görevlisi (Doktor)88
 
1.3%
Öğretim Görevlisi263
 
4%
Araştırma Görevlisi (Doktor)578
 
8.8%
Araştırma Görevlisi270
 
4.1%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman0
 
0%