İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri1001
 
19.3%
Bildiri (Uluslararası)467
 
9%
Çalıştay33
 
0.6%
Diğer83
 
1.6%
Doktora Tezi 81
 
1.6%
Editörlük76
 
1.5%
Eğitim27
 
0.5%
Eleştiri4
 
0.1%
Hakemlik105
 
2%
Jüri25
 
0.5%
Kitap96
 
1.9%
Kitap Çevirisi13
 
0.3%
Konferans140
 
2.7%
Kongre/Sempozyum375
 
7.2%
Makale1500
 
28.9%
Makale (Uluslararası)690
 
13.3%
Ödül92
 
1.8%
Panel22
 
0.4%
Proje52
 
1%
Rapor10
 
0.2%
Seminer20
 
0.4%
Sergi61
 
1.2%
Teknik Gezi22
 
0.4%
Toplantı15
 
0.3%
Uzmanlık Tezi24
 
0.5%
Yaz Okulu11
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi134
 
2.6%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1582
 
30.6%
Doçent Doktor919
 
17.8%
Yardımcı Doçent Doktor1833
 
35.5%
Öğretim Görevlisi (Doktor)0
 
0%
Öğretim Görevlisi310
 
6%
Araştırma Görevlisi (Doktor)247
 
4.8%
Araştırma Görevlisi256
 
5%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman19
 
0.4%
Uzman0
 
0%
Çevirmen0
 
0%