İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri1000
 
17.8%
Bildiri (Uluslararası)627
 
11.1%
Çalıştay38
 
0.7%
Diğer87
 
1.5%
Doktora Tezi 90
 
1.6%
Editörlük82
 
1.5%
Eğitim27
 
0.5%
Eleştiri4
 
0.1%
Hakemlik111
 
2%
Jüri28
 
0.5%
Kitap111
 
2%
Kitap Çevirisi14
 
0.2%
Konferans151
 
2.7%
Kongre/Sempozyum429
 
7.6%
Makale1515
 
26.9%
Makale (Uluslararası)830
 
14.7%
Ödül95
 
1.7%
Panel23
 
0.4%
Proje38
 
0.7%
Rapor10
 
0.2%
Seminer21
 
0.4%
Sergi68
 
1.2%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı21
 
0.4%
Uzmanlık Tezi25
 
0.4%
Yaz Okulu11
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi141
 
2.5%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1671
 
29.7%
Doçent Doktor1017
 
18.1%
Yardımcı Doçent Doktor1886
 
33.6%
Öğretim Görevlisi (Doktor)127
 
2.3%
Öğretim Görevlisi235
 
4.2%
Araştırma Görevlisi (Doktor)428
 
7.6%
Araştırma Görevlisi230
 
4.1%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman23
 
0.4%
Uzman0
 
0%
Çevirmen0
 
0%