İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri979
 
15.3%
Bildiri (Uluslararası)841
 
13.2%
Çalıştay46
 
0.7%
Diğer102
 
1.6%
Doktora Tezi 100
 
1.6%
Editörlük90
 
1.4%
Eğitim32
 
0.5%
Eleştiri11
 
0.2%
Hakemlik146
 
2.3%
Jüri33
 
0.5%
Kitap159
 
2.5%
Kitap Çevirisi16
 
0.3%
Konferans183
 
2.9%
Kongre/Sempozyum504
 
7.9%
Makale1591
 
24.9%
Makale (Uluslararası)1030
 
16.1%
Ödül103
 
1.6%
Panel24
 
0.4%
Proje40
 
0.6%
Rapor11
 
0.2%
Seminer30
 
0.5%
Sergi70
 
1.1%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı23
 
0.4%
Uzmanlık Tezi25
 
0.4%
Yaz Okulu15
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi144
 
2.3%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1679
 
26.4%
Doçent Doktor1403
 
22%
Doktor Öğretim Üyesi2014
 
31.6%
Öğretim Görevlisi (Doktor)125
 
2%
Öğretim Görevlisi258
 
4.1%
Araştırma Görevlisi (Doktor)648
 
10.2%
Araştırma Görevlisi240
 
3.8%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman0
 
0%