İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü9
 
0.1%
Bildiri954
 
14.8%
Bildiri (Uluslararası)900
 
13.9%
Çalıştay42
 
0.6%
Diğer99
 
1.5%
Doktora Tezi 93
 
1.4%
Editörlük90
 
1.4%
Eğitim30
 
0.5%
Eleştiri12
 
0.2%
Hakemlik139
 
2.1%
Jüri33
 
0.5%
Kitap179
 
2.8%
Kitap Çevirisi16
 
0.2%
Konferans189
 
2.9%
Kongre/Sempozyum507
 
7.8%
Makale1588
 
24.6%
Makale (Uluslararası)1082
 
16.7%
Ödül106
 
1.6%
Panel22
 
0.3%
Proje39
 
0.6%
Rapor11
 
0.2%
Seminer30
 
0.5%
Sergi77
 
1.2%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı23
 
0.4%
Uzmanlık Tezi25
 
0.4%
Yaz Okulu11
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi136
 
2.1%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1638
 
25.4%
Doçent Doktor1685
 
26.1%
Yardımcı Doçent Doktor0
 
0%
Doktor Öğretim Üyesi2100
 
32.5%
Öğretim Görevlisi (Doktor)91
 
1.4%
Öğretim Görevlisi280
 
4.3%
Araştırma Görevlisi (Doktor)442
 
6.9%
Araştırma Görevlisi216
 
3.3%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman0
 
0%