İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri1025
 
17.2%
Bildiri (Uluslararası)697
 
11.7%
Çalıştay46
 
0.8%
Diğer96
 
1.6%
Doktora Tezi 98
 
1.6%
Editörlük86
 
1.4%
Eğitim27
 
0.5%
Eleştiri8
 
0.1%
Hakemlik141
 
2.4%
Jüri29
 
0.5%
Kitap124
 
2.1%
Kitap Çevirisi16
 
0.3%
Konferans173
 
2.9%
Kongre/Sempozyum451
 
7.6%
Makale1533
 
25.7%
Makale (Uluslararası)909
 
15.2%
Ödül101
 
1.7%
Panel24
 
0.4%
Proje41
 
0.7%
Rapor11
 
0.2%
Seminer26
 
0.4%
Sergi68
 
1.1%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı23
 
0.4%
Uzmanlık Tezi25
 
0.4%
Yaz Okulu15
 
0.3%
Yüksek Lisans Tezi142
 
2.4%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1675
 
28.1%
Doçent Doktor1124
 
18.9%
Yardımcı Doçent Doktor1887
 
31.7%
Öğretim Görevlisi (Doktor)136
 
2.3%
Öğretim Görevlisi235
 
3.9%
Araştırma Görevlisi (Doktor)625
 
10.5%
Araştırma Görevlisi247
 
4.1%
Uzman (Doktor)1
 
0%
Okutman24
 
0.4%
Uzman0
 
0%
Çevirmen0
 
0%