İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri975
 
15.1%
Bildiri (Uluslararası)871
 
13.5%
Çalıştay46
 
0.7%
Diğer102
 
1.6%
Doktora Tezi 99
 
1.5%
Editörlük95
 
1.5%
Eğitim32
 
0.5%
Eleştiri11
 
0.2%
Hakemlik146
 
2.3%
Jüri33
 
0.5%
Kitap176
 
2.7%
Kitap Çevirisi16
 
0.2%
Konferans186
 
2.9%
Kongre/Sempozyum506
 
7.8%
Makale1604
 
24.8%
Makale (Uluslararası)1050
 
16.2%
Ödül103
 
1.6%
Panel24
 
0.4%
Proje46
 
0.7%
Rapor11
 
0.2%
Seminer30
 
0.5%
Sergi71
 
1.1%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı23
 
0.4%
Uzmanlık Tezi25
 
0.4%
Yaz Okulu15
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi143
 
2.2%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1708
 
26.4%
Doçent Doktor1579
 
24.5%
Doktor Öğretim Üyesi1949
 
30.2%
Öğretim Görevlisi (Doktor)103
 
1.6%
Öğretim Görevlisi252
 
3.9%
Araştırma Görevlisi (Doktor)615
 
9.5%
Araştırma Görevlisi252
 
3.9%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman0
 
0%