İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri1002
 
18.4%
Bildiri (Uluslararası)539
 
9.9%
Çalıştay35
 
0.6%
Diğer85
 
1.6%
Doktora Tezi 85
 
1.6%
Editörlük81
 
1.5%
Eğitim27
 
0.5%
Eleştiri4
 
0.1%
Hakemlik110
 
2%
Jüri28
 
0.5%
Kitap104
 
1.9%
Kitap Çevirisi15
 
0.3%
Konferans151
 
2.8%
Kongre/Sempozyum387
 
7.1%
Makale1509
 
27.7%
Makale (Uluslararası)796
 
14.6%
Ödül93
 
1.7%
Panel23
 
0.4%
Proje45
 
0.8%
Rapor10
 
0.2%
Seminer21
 
0.4%
Sergi65
 
1.2%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı17
 
0.3%
Uzmanlık Tezi24
 
0.4%
Yaz Okulu11
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi139
 
2.6%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1599
 
29.7%
Doçent Doktor986
 
18.3%
Yardımcı Doçent Doktor1902
 
35.3%
Öğretim Görevlisi (Doktor)49
 
0.9%
Öğretim Görevlisi288
 
5.4%
Araştırma Görevlisi (Doktor)256
 
4.8%
Araştırma Görevlisi282
 
5.2%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman21
 
0.4%
Uzman0
 
0%
Çevirmen0
 
0%