İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri1003
 
18%
Bildiri (Uluslararası)595
 
10.7%
Çalıştay35
 
0.6%
Diğer86
 
1.5%
Doktora Tezi 88
 
1.6%
Editörlük81
 
1.5%
Eğitim27
 
0.5%
Eleştiri4
 
0.1%
Hakemlik110
 
2%
Jüri28
 
0.5%
Kitap111
 
2%
Kitap Çevirisi14
 
0.3%
Konferans151
 
2.7%
Kongre/Sempozyum392
 
7%
Makale1515
 
27.2%
Makale (Uluslararası)845
 
15.2%
Ödül94
 
1.7%
Panel23
 
0.4%
Proje45
 
0.8%
Rapor10
 
0.2%
Seminer20
 
0.4%
Sergi67
 
1.2%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı17
 
0.3%
Uzmanlık Tezi24
 
0.4%
Yaz Okulu11
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi140
 
2.5%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1666
 
30.2%
Doçent Doktor994
 
18%
Yardımcı Doçent Doktor1904
 
34.5%
Öğretim Görevlisi (Doktor)115
 
2.1%
Öğretim Görevlisi232
 
4.2%
Araştırma Görevlisi (Doktor)323
 
5.9%
Araştırma Görevlisi263
 
4.8%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman22
 
0.4%
Uzman0
 
0%
Çevirmen0
 
0%