İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri1000
 
19.1%
Bildiri (Uluslararası)476
 
9.1%
Çalıştay34
 
0.7%
Diğer84
 
1.6%
Doktora Tezi 82
 
1.6%
Editörlük80
 
1.5%
Eğitim27
 
0.5%
Eleştiri4
 
0.1%
Hakemlik105
 
2%
Jüri26
 
0.5%
Kitap99
 
1.9%
Kitap Çevirisi12
 
0.2%
Konferans141
 
2.7%
Kongre/Sempozyum370
 
7.1%
Makale1504
 
28.8%
Makale (Uluslararası)709
 
13.6%
Ödül92
 
1.8%
Panel22
 
0.4%
Proje48
 
0.9%
Rapor10
 
0.2%
Seminer20
 
0.4%
Sergi61
 
1.2%
Teknik Gezi22
 
0.4%
Toplantı15
 
0.3%
Uzmanlık Tezi24
 
0.5%
Yaz Okulu11
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi136
 
2.6%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1579
 
30.4%
Doçent Doktor935
 
18%
Yardımcı Doçent Doktor1853
 
35.6%
Öğretim Görevlisi (Doktor)0
 
0%
Öğretim Görevlisi309
 
5.9%
Araştırma Görevlisi (Doktor)247
 
4.7%
Araştırma Görevlisi257
 
4.9%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman21
 
0.4%
Uzman0
 
0%
Çevirmen0
 
0%