İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri1000
 
17.6%
Bildiri (Uluslararası)640
 
11.2%
Çalıştay40
 
0.7%
Diğer93
 
1.6%
Doktora Tezi 91
 
1.6%
Editörlük82
 
1.4%
Eğitim26
 
0.5%
Eleştiri4
 
0.1%
Hakemlik117
 
2.1%
Jüri28
 
0.5%
Kitap112
 
2%
Kitap Çevirisi14
 
0.2%
Konferans163
 
2.9%
Kongre/Sempozyum431
 
7.6%
Makale1517
 
26.6%
Makale (Uluslararası)840
 
14.7%
Ödül96
 
1.7%
Panel23
 
0.4%
Proje39
 
0.7%
Rapor10
 
0.2%
Seminer23
 
0.4%
Sergi68
 
1.2%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı23
 
0.4%
Uzmanlık Tezi25
 
0.4%
Yaz Okulu15
 
0.3%
Yüksek Lisans Tezi141
 
2.5%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1671
 
29.4%
Doçent Doktor1020
 
18%
Yardımcı Doçent Doktor1900
 
33.5%
Öğretim Görevlisi (Doktor)128
 
2.3%
Öğretim Görevlisi236
 
4.2%
Araştırma Görevlisi (Doktor)464
 
8.2%
Araştırma Görevlisi238
 
4.2%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman23
 
0.4%
Uzman0
 
0%
Çevirmen0
 
0%