İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü9
 
0.1%
Bildiri955
 
15%
Bildiri (Uluslararası)859
 
13.5%
Çalıştay45
 
0.7%
Diğer100
 
1.6%
Doktora Tezi 94
 
1.5%
Editörlük92
 
1.4%
Eğitim32
 
0.5%
Eleştiri12
 
0.2%
Hakemlik143
 
2.2%
Jüri33
 
0.5%
Kitap168
 
2.6%
Kitap Çevirisi16
 
0.3%
Konferans187
 
2.9%
Kongre/Sempozyum514
 
8.1%
Makale1575
 
24.7%
Makale (Uluslararası)1036
 
16.2%
Ödül104
 
1.6%
Panel23
 
0.4%
Proje44
 
0.7%
Rapor11
 
0.2%
Seminer30
 
0.5%
Sergi77
 
1.2%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı23
 
0.4%
Uzmanlık Tezi25
 
0.4%
Yaz Okulu15
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi136
 
2.1%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1638
 
25.7%
Doçent Doktor1659
 
26.1%
Yardımcı Doçent Doktor0
 
0%
Doktor Öğretim Üyesi1927
 
30.3%
Öğretim Görevlisi (Doktor)88
 
1.4%
Öğretim Görevlisi273
 
4.3%
Araştırma Görevlisi (Doktor)528
 
8.3%
Araştırma Görevlisi254
 
4%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman0
 
0%