İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri999
 
18.8%
Bildiri (Uluslararası)494
 
9.3%
Çalıştay34
 
0.6%
Diğer83
 
1.6%
Doktora Tezi 83
 
1.6%
Editörlük81
 
1.5%
Eğitim27
 
0.5%
Eleştiri4
 
0.1%
Hakemlik104
 
2%
Jüri26
 
0.5%
Kitap103
 
1.9%
Kitap Çevirisi15
 
0.3%
Konferans142
 
2.7%
Kongre/Sempozyum376
 
7.1%
Makale1512
 
28.5%
Makale (Uluslararası)749
 
14.1%
Ödül93
 
1.8%
Panel22
 
0.4%
Proje45
 
0.8%
Rapor10
 
0.2%
Seminer21
 
0.4%
Sergi64
 
1.2%
Teknik Gezi24
 
0.5%
Toplantı17
 
0.3%
Uzmanlık Tezi24
 
0.5%
Yaz Okulu11
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi137
 
2.6%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1591
 
30.3%
Doçent Doktor974
 
18.5%
Yardımcı Doçent Doktor1832
 
34.9%
Öğretim Görevlisi (Doktor)15
 
0.3%
Öğretim Görevlisi312
 
5.9%
Araştırma Görevlisi (Doktor)234
 
4.5%
Araştırma Görevlisi276
 
5.3%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman22
 
0.4%
Uzman0
 
0%
Çevirmen0
 
0%