İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü9
 
0.1%
Bildiri1083
 
14.2%
Bildiri (Uluslararası)1246
 
16.3%
Çalıştay52
 
0.7%
Diğer143
 
1.9%
Doktora Tezi 106
 
1.4%
Editörlük95
 
1.2%
Eğitim33
 
0.4%
Eleştiri13
 
0.2%
Hakemlik144
 
1.9%
Jüri33
 
0.4%
Kitap233
 
3%
Kitap Çevirisi17
 
0.2%
Konferans193
 
2.5%
Kongre/Sempozyum538
 
7%
Makale1729
 
22.6%
Makale (Uluslararası)1421
 
18.6%
Ödül107
 
1.4%
Panel24
 
0.3%
Proje39
 
0.5%
Rapor11
 
0.1%
Seminer33
 
0.4%
Sergi99
 
1.3%
Teknik Gezi24
 
0.3%
Toplantı23
 
0.3%
Uzmanlık Tezi26
 
0.3%
Yaz Okulu13
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi156
 
2%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1690
 
22.1%
Doçent Doktor2232
 
29.2%
Doktor Öğretim Üyesi2329
 
30.5%
Öğretim Görevlisi (Doktor)198
 
2.6%
Öğretim Görevlisi317
 
4.1%
Araştırma Görevlisi (Doktor)576
 
7.5%
Araştırma Görevlisi298
 
3.9%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman0
 
0%