İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri979
 
15.2%
Bildiri (Uluslararası)861
 
13.3%
Çalıştay46
 
0.7%
Diğer102
 
1.6%
Doktora Tezi 99
 
1.5%
Editörlük93
 
1.4%
Eğitim32
 
0.5%
Eleştiri11
 
0.2%
Hakemlik146
 
2.3%
Jüri33
 
0.5%
Kitap175
 
2.7%
Kitap Çevirisi16
 
0.2%
Konferans183
 
2.8%
Kongre/Sempozyum504
 
7.8%
Makale1603
 
24.8%
Makale (Uluslararası)1045
 
16.2%
Ödül103
 
1.6%
Panel24
 
0.4%
Proje46
 
0.7%
Rapor11
 
0.2%
Seminer30
 
0.5%
Sergi71
 
1.1%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı23
 
0.4%
Uzmanlık Tezi25
 
0.4%
Yaz Okulu15
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi144
 
2.2%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1708
 
26.5%
Doçent Doktor1475
 
22.9%
Doktor Öğretim Üyesi1967
 
30.5%
Öğretim Görevlisi (Doktor)128
 
2%
Öğretim Görevlisi259
 
4%
Araştırma Görevlisi (Doktor)655
 
10.2%
Araştırma Görevlisi247
 
3.8%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman0
 
0%