İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü10
 
0.2%
Bildiri1030
 
17%
Bildiri (Uluslararası)723
 
12%
Çalıştay45
 
0.7%
Diğer97
 
1.6%
Doktora Tezi 99
 
1.6%
Editörlük86
 
1.4%
Eğitim31
 
0.5%
Eleştiri8
 
0.1%
Hakemlik144
 
2.4%
Jüri30
 
0.5%
Kitap126
 
2.1%
Kitap Çevirisi16
 
0.3%
Konferans180
 
3%
Kongre/Sempozyum455
 
7.5%
Makale1538
 
25.4%
Makale (Uluslararası)920
 
15.2%
Ödül103
 
1.7%
Panel24
 
0.4%
Proje40
 
0.7%
Rapor11
 
0.2%
Seminer30
 
0.5%
Sergi68
 
1.1%
Teknik Gezi24
 
0.4%
Toplantı23
 
0.4%
Uzmanlık Tezi25
 
0.4%
Yaz Okulu15
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi143
 
2.4%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1676
 
27.8%
Doçent Doktor1203
 
20%
Doktor Öğretim Üyesi1948
 
32.3%
Öğretim Görevlisi (Doktor)90
 
1.5%
Öğretim Görevlisi250
 
4.1%
Araştırma Görevlisi (Doktor)613
 
10.2%
Araştırma Görevlisi249
 
4.1%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman0
 
0%