İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
H.hüseyin TAŞAR
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Eğitim Fakültesi

İletişim

Dr. H. Hüseyin Taşar, 1963 yılında Adıyaman’da doğdu. Orta öğrenimini 1982 yılında Adana Düziçi Öğretmen Lisesinde; ön lisans öğrenimini, 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği programında; ikinci lisans eğitimini, 1992 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ana bilim dalında yaptı. Yüksek lisans derecesini, 2000 yılında, “İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Görevlerine İlişkin Sorunları (G. Antep- Adıyaman Örneği)”, doktora derecesini ise 2009 yılında “Kamu İlköğretim Okullarına Ayrılan Finansmanın, Talep Kanalından (Demand-Sıde) / Okul-Merkezli Yönetim Temelinde Kullanımı: Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye Projeksiyonu (Adıyaman Örneği)” konulu tez çalışmaları ile Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ana bilim dalında aldı. Dr. H. Hüseyin Taşar, Muş, Adıyaman ve Malatya illerinde sınıf öğretmenliği, Adana Düziçi ve Adıyaman Anadolu Öğretmen Liselerinde meslek dersleri öğretmenliği, Van ve Adıyaman illerinde ise ilköğretim müfettişliği yaptı. 2000 yılında, Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak atanan Dr. H. Hüseyin Taşar halen Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Oluşturulma10 Ocak 2013 14:51
Görüntülenme1719