İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü9
 
0.1%
Bildiri1177
 
14.8%
Bildiri (Uluslararası)1284
 
16.1%
Çalıştay54
 
0.7%
Diğer144
 
1.8%
Doktora Tezi 112
 
1.4%
Editörlük97
 
1.2%
Eğitim33
 
0.4%
Eleştiri13
 
0.2%
Hakemlik146
 
1.8%
Jüri69
 
0.9%
Kitap240
 
3%
Kitap Çevirisi17
 
0.2%
Konferans193
 
2.4%
Kongre/Sempozyum554
 
7%
Makale1753
 
22%
Makale (Uluslararası)1510
 
19%
Ödül112
 
1.4%
Panel24
 
0.3%
Proje39
 
0.5%
Rapor11
 
0.1%
Seminer33
 
0.4%
Sergi99
 
1.2%
Teknik Gezi24
 
0.3%
Toplantı23
 
0.3%
Uzmanlık Tezi26
 
0.3%
Yaz Okulu13
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi158
 
2%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1706
 
21.4%
Doçent Doktor2551
 
32%
Doktor Öğretim Üyesi2277
 
28.6%
Öğretim Görevlisi (Doktor)227
 
2.9%
Öğretim Görevlisi290
 
3.6%
Araştırma Görevlisi (Doktor)620
 
7.8%
Araştırma Görevlisi293
 
3.7%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman0
 
0%