İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ABYS, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Ara

Unvan Ad Soyad Birim Bölüm

Dağılımlar

Unvanlara Göre Akademisyen Dağılımı

Türe Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Araştırma Enstitüsü9
 
0.1%
Bildiri1179
 
14.7%
Bildiri (Uluslararası)1279
 
16%
Çalıştay54
 
0.7%
Diğer147
 
1.8%
Doktora Tezi 111
 
1.4%
Editörlük98
 
1.2%
Eğitim33
 
0.4%
Eleştiri13
 
0.2%
Hakemlik150
 
1.9%
Jüri69
 
0.9%
Kitap246
 
3.1%
Kitap Çevirisi17
 
0.2%
Konferans193
 
2.4%
Kongre/Sempozyum556
 
6.9%
Makale1760
 
22%
Makale (Uluslararası)1525
 
19.1%
Ödül112
 
1.4%
Panel24
 
0.3%
Proje39
 
0.5%
Rapor11
 
0.1%
Seminer33
 
0.4%
Sergi99
 
1.2%
Teknik Gezi24
 
0.3%
Toplantı23
 
0.3%
Uzmanlık Tezi26
 
0.3%
Yaz Okulu13
 
0.2%
Yüksek Lisans Tezi158
 
2%

Unvana Göre Akademik Çalışma Dağılımı

Profesör Doktor1855
 
23.2%
Doçent Doktor2482
 
31%
Doktor Öğretim Üyesi2276
 
28.5%
Öğretim Görevlisi (Doktor)240
 
3%
Öğretim Görevlisi285
 
3.6%
Araştırma Görevlisi (Doktor)565
 
7.1%
Araştırma Görevlisi295
 
3.7%
Uzman (Doktor)0
 
0%
Okutman0
 
0%