İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Doç. Dr. Niyazi YÜKÇÜ

Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 02040, Altınşehir, Adıyaman,Türkiye

E-mail: nyukcu@gmail.com veya nyukcu@adiyaman.edu.trTelefon: +90 416 223 3800/4111 (Dahili)

Niyazi Yükçü doktorasını 2009 yılında, atom molekül ve matematiksel fizik alanında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde tamamladı. Doçentlik derecesini 4 Nisan 2016 tarihinde ÜAK sözlü sınavı ile aldı. Temel çalışma alaları; uygulamalı ve mühendislik matematiği, matematiksel fizik, atomik baz fonksiyonları, yaklaşık yöntemler, Fourier dönüşüm yöntemi, teorik moleküler yapı analizi, moleküller için yarı-deneysel çalışmalar, moleküler integrallerin hesaplanması (örtme, elektrik ve manyetik moment integralleri gibi) ve diğer teorik çalışmalar için programlama dillerinin kullanımı (özellikle Mathematica). Niyazi Yükçü, 2012 yılından beridir Tesla Memorial Society of New York (ABD) Türkiye sekreterliği görevini sürdürmekte ve büyük bilim insanı Nikola Tesla ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Lisansüstü tezleri ve bazı makale çalışmaları aşağıda belirtilmiştir:

Doktora Tezi (2009): Slater Tip Orbitaller Kullanılarak Elektrik ve Manyetik Moment  İntegrallerinin Çözümlenmesi.

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Emin ÖZTEKİN

Yüksek Lisans Tezi (2004): Fourier Dönüşüm Metodu Kullanılarak Aynı ve Farklı Perdeleme Sabitli Örtme İntegrallerinin Hesaplanması.

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Metin YAVUZ

İndexlere giren Araştırma Makaleleri

 1. S. A. Yükçü, N. Yükçü, E. Öztekin, “Analytical treatments for magnetic multipole moment integrals”, Chemical Physics Letters, 771, 138466, (2021)
 2. S. A. Yükçü, N. Yükçü, E. Öztekin, “New Representations for Gaunt Coefficients”, Chemical Physics Letters, 735, 136769, (2019)
 3. N. Yükçü and S. A. Yükçü, “Fourier transform of hydrogen-type atomic orbitals”, Canadian Journal of Physics, 96, 7, 724-726, (2018)
 4. N. Yükçü, “Laguerre Polynomials and Their Relation with Atomic Orbitals”, Academic Journal of Science, 8, 1, 101-108, (2018)
 5. N. Yükçü, “Spherical Harmonics and Legendre Functions”, International Journal of Multidisciplinary Thought, 7, 1, 199-204, (2018)
 6. N. Yükçü, “Hypergeometric Functions in Mathematics and Theoretical Physics”, International Journal of Arts & Sciences, 9, 4, 273-282, (2017)
 7. S. A. Yükçü, N. Yükçü, “Computation of overlap integrals over STOs with mathematica”, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 1815, doi: 10.1063/1.4976369, 030021, 1-4, (2017)
 8. N. Yükçü, “Some properties and applications of Gegenbauer polynomials”, Academic Journal of Science, 5, 1, 411-418, (2016)
 9. N. Yükçü, “Atomic Gaussian Type Orbitals and their Fourier Transforms via the Rayleigh expansion”, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 1722, doi: 10.1063/1.4944154, 060009,1-4, (2016)
 10. S. A. Kurt, N. Yükçü, “Numerical evaluation of two-center integrals over Slater type orbitals”, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 1722, doi: 10.1063/1.4944150, 060005,1-4, (2016)
 11. N. Yükçü, “Fourier Transform of Bessel Type Functions”, Applied Mathematics & Information Sciences, 9, 6, 3049-3054, (2015)
 12. S. Akdemir, N. Yükçü, E. Öztekin, “Evaluation of One-Electron Basic Integrals of Irregular Solid Harmonics and Slater-Type Orbitals Using Fourier Transforms”, Advances in Quantum Chemistry, 73, 183-195, (2016)
 13. N. Yükçü, “The use of Programming Languages in Mathematical Physics”, Academic Journal of Science, 2, 2, 397-407, (2013)
 14. N. Yükçü, E. Öztekin, “Reducing and Solving Electric Multipole Moment Integrals”, Advances in Quantum Chemistry: Molecular Electronic Structure Theory, 67, 9, 231-242, (2013)
 15. N. Yükçü, E. Öztekin, “Strategies on the Evaluation of Binomial Coefficients for all Integers”, Computational Mathematics and Mathematical Physics, 53, 1, 1-7, (2013)
 16. N. Yükçü, “An Algorithm for the Numerical Computation of Overlap Integrals over STOs”AWERProcedia Information Technology & Computer Science, 2, 61-66, (2012)
 17. N. Yükçü, İ. Şenlik, E. Öztekin, “Calculation of Electric Multipole Moment Integrals with the Different Screening Parameters via the Fourier Transform Method”, International Journal of Quantum Chemistry, 112, 2, 414-425, (2012)
 18. S. Eryilmaz, N. Yükçü, S. Özcan, M. Yavuz and E. Öztekin, “The Calculation of Coulomb Integrals over Slater Type Orbitals Using Fourier Transform Method”, 233-245, (Chapter 8), Recent Advances in Computational Chemistry: Molecular Integrals over Slater Orbitals, ISBN: 978-81-7895-370-0, Transworld Research Network, Kerala, India, (2008)
 19. M. Yavuz, N. Yükçü, E. Öztekin, H. Yılmaz, S. Döndür, “On the Evaluation Overlap Integrals with the Same and Different Screening Parameters Over Slater Type Orbitals Via the Fourier-Transform Method”, Communications in Theoretical Physics, 43, 151-158, (2005)

Uluslararası Konferanslardaki Sözlü Sunumlar

 1. N. Yükçü, S. A. Yükçü, “Magnetic Multipole Moment Operators and Integrals”, Turkish Physical Society 36th International Physics Congress-(TPS36), 1-5 September, İstanbul, (2020)
 2. N. Yükçü, S. A. Yükçü, “Multipole Moments and Nikola Tesla's Contributions to Electromagnetism”, Turkish Physical Society 35th International Physics Congress-(TPS35), 4-8 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2019)
 3. S. A. Yükçü, N. Yükçü, “Evaluation of Molecular Integrals via the Fourier Transform Method over Bessel Type Functions”, Turkish Physical Society 35th International Physics Congress-(TPS35), 4-8 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2019)
 4. N. Yükçü, S. A. Yükçü, “Computational Methods for Gaunt Coefficients in Quantum Mechanics”, Turkish Physical Society 34th International Physics Congress-(TPS34), 5-9 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2018)
 5. S. A. Yükçü, N. Yükçü, “Beta Functions in Molecular Integral Calculations”, Turkish Physical Society 34th International Physics Congress-(TPS34), 5-9 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2018)
 6. N. Yükçü, “Laguerre Polynomials in Engineering Mathematics and Physics”, International Journal of Arts & Sciences (IJAS-2018) International Conference for Engineering and Technology, 24-27 July, Central European University, Budapest/HUNGARY, (2018)
 7. N. Yükçü, “Evaluation of Gaunt Coefficients in Molecular Integrals”, International Conference on Physics, Mathematics and Statistics (ICPMS2018), 12-14 May, Songjiang Vienna International Hotel, Shanghai /CHINA, (2018)
 8. N. Yükçü, “Laguerre Polynomials and Their Relation with Atomic Orbitals”, International Journal of Arts & Sciences (IJAS-2017) International Conference for Engineering and Technology, 31 October-3 November, Czech Sokol, Praha 1, Prague/CHEKIA, (2017)
 9. N. Yükçü, S. A. Yükçü, “Fourier Transform of Hydrogen Type Atomic Orbitals”, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress-(TPS33), 6-10 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2017)
 10. N. Yükçü, S. A. Yükçü, “Calculation of Gaunt Coefficients”, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress-(TPS33), 6-10 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2017)
 11. S. A. Yükçü, N. Yükçü, “Evaluation of Molecular Energy via the Hartree-Fock Self Consistent Field Iteration Method”, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress-(TPS33), 6-10 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2017)
 12. S. A. Yükçü, N. Yükçü, “Computation of Kinetic Energy and Nuclear Attraction Integrals”, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress-(TPS33), 6-10 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2017)
 13. N. Yükçü, “Hypergeometric Functions in Mathematics and Theoretical Physics”, International Journal of Arts & Sciences (IJAS-2016) International Conference for Physical, Life and Health Sciences, 15-18 November, British School at Rome (BSR), Via Gramsci 61, 00197 Rome/ITALY, (2016)
 14. N. Yükçü, “Gaunt Coefficients in Atomic and Molecular Physics”, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress-(TPS32), 6-9 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2016)
 15. N. Yükçü, “Analytical Approaches for Hydrogen-Like Atomic Orbitals”, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress-(TPS32), 6-9 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2016)
 16. S. A. Yükçü, N. Yükçü, “Computation of Overlap Integrals over STOs with Mathematica”, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress-(TPS32), 6-9 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2016)
 17. N. Yükçü, “Some properties and applications of Gegenbauer polynomials”, International Journal of Arts & Sciences (IJAS-2015) International Conference for Technology and Science, 3-6 November, University of London, WC1E 7HY, Malet Street, London/UK, (2015)
 18. N. Yükçü, “Atomic Gaussian Type Orbitals and their Fourier Transforms via the Rayleigh expansion”, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU-9), 24-27 August, İstanbul University, İstanbul, (2015)
 19. N. Yükçü, “Fourier Transform of Bessel Type Functions”, International Conference on Mathematics & Information Science (ICMIS 2015), 5-7 February, Zewail City of Science and Technology, Sheikh Zayed District, 6th of October City, 12588, Giza, Cairo/EGYPT, (2015)
 20. N. Yükçü, “Using Mathematica in Engineering Mathematics and Computational Physics”, Tokyo International Conference on Engineering and Applied Sciences (TICEAS 2014), 17-19 December, Toshi Center Hotel, 2-4-1 Hirakawa-cho Chiyoda-ku, 102-0093, Tokyo/JAPAN, (2014)
 21. N. Yükçü, “The Matrix Representation of Magnetic Dipole Moment Operators”, The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Academic Disciplines, 3-6 December, Katholische Akademie der Erzdiozese Freiburg, Freiburg/GERMANY, (2013)
 22. N. Yükçü, “The use of Programming Languages in Mathematical Physics”, The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Academic Disciplines, 8-11 April, FIAP Jean Monnet Conference Building, Paris /FRANCE, (2013)
 23. N. Yükçü, “Fourier Transform Method and its Applications on the Two-center Overlap Integrals”, The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Academic Disciplines, 27-31 May, Harvard University, Boston/USA, (2012)
 24. N. Yükçü, “An Algorithm for the Numerical Computation of Overlap Integrals over STOs”2nd World Conference on Innovation and Computer Sciences-INSODE 2012, 10-14 May, Ephesus Surmeli Hotel, Efes/İzmir, (2012)
 25. N. Yükçü, “A Program for Calculation of Three-Center Electric Multipole Moment Integrals”, 27th International Physics Congress, 14-17 September, İstanbul University, İstanbul, (2010)
 26. N. Yükçü, E. Öztekin, “Numerical Calculations of Two-Center Overlap Integrals with the Same Screening Parameters over STOs”, 26th International Physics Congress, 24-27 September, Nurol Culture Center, Bodrum/Muğla, (2009)
 27. N. Yükçü, E. Öztekin, “The Analytical Evaluation of Three-Center Magnetic Multipole Moment Integrals by using Slater Type Orbitals”, 26th International Physics Congress, 24-27 September, Nurol Culture Center, Bodrum/Muğla, (2009)
 28. N. Yükçü, S. Özcan, E. Öztekin, “Fourier Dönüşüm Metodu Kullanılarak Elektrik Multipol Moment İntegrallerinin Analitik Olarak Hesaplanması”, 25th International Physics Congress, 25-29 August, Nurol Culture Center, Bodrum/Muğla, (2008)

Uluslararası Konferanslardaki Poster Sunumlar

 1. N. Yükçü, “Fourier Transform and Its relation with some Atomic Basis Functions”, International Journal of Arts & Sciences (IJAS-2018) International Conference for Engineering and Technology, 24-27 July, Central European University, Budapest/HUNGARY, (2018)
 2. N. Yükçü, “Spherical Harmonics and Legendre Functions”, International Journal of Arts & Sciences (IJAS-2017) International Conference for Engineering and Technology, 31 October-3 November, Czech Sokol, Praha 1, Prague/CHEKIA, (2017)
 3. N. Yükçü, “Analytical Evaluation of Magnetic Multipole Moment Integrals via the Fourier Transform Method”, Molecular Electronic Structure Worksop (MES-2014), 1-5 September, Amasya University, Amasya, (2014)
 4. S. Akdemir, N. Yükçü, E. Öztekin, “Evaluation of One-Electron Basic Integrals over Irregular Solid Harmonics and Slater Type Orbitals by Fourier Transform Method”, Molecular Electronic Structure Worksop (MEST-2014), 1-5 September, Amasya University, Amasya, (2014)
 5. N. Yükçü, E. Öztekin, “Reducing and Solving of Electric Multipole Moment Integrals”, Molecular Electronic Structure at Troy (MEST-2012), 9-13 September, Onsekiz Mart University, Çanakkale, (2012)

Konuk Öğretim Üyeliği

Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Engineering, Latvia, from 22/04/2019 till 26/04/2019, 10 hours of lectures have been given within the framework of the Erasmus+ Teachig Staff Mobility Programme.

Uluslararası Konferanslardaki Oturum Başkanlıkları

 1. CHAIR: N. Yükçü, ATOMIC and MOLECULAR PHYSICS-2, HALL-7, Hours:16:45-18:15, Turkish Physical Society 34th International Physics Congress-(TPS34), 7 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2018)
 2. CHAIR: N. Yükçü, Room 101, Hours:13:00-13:45, International Journal of Arts & Sciences (IJAS-2017) International Conference for Engineering and Technology, 24-27 July, Central European University, Budapest/HUNGARY, (2018)
 3. CHAIR: N. Yükçü, Room P2, Hours:14:00-15:00, International Journal of Arts & Sciences (IJAS-2017) International Conference for Engineering and Technology, 31 October, Czech Sokol, Praha 1, Prague/CHEKIA, (2017)
 4. CHAIR: N. Yükçü, ATOMIC and MOLECULAR PHYSICS-1, HALL-1, Hours:16:00-17:00, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress-(TPS32), 7 September, Herodot Culture Center, Bodrum/Muğla, (2016)

Katıldığı Diğer Bilimsel Etkinlikler

 1. Wolfram Mathematica Conference Tokyo, Waseda University, Nishi-Waseda Campus, Building No. 63, Room 03-05, 20 December, Tokyo, JAPAN, (2014)
 2. Visit of Einstein-Haus, 5 December, Bern, SWITZERLAND, (2013)
 3. Visit of CERN Laboratory, 11 April, Geneve, SWITZERLAND, (2013)
 4. Visit of Nikola TESLA Room 3327, 26 May, Hotel New Yorker, Manhattan, New York, (2012)
 5. Wolfram Research, Mathematica Conference TurkeyRobert College, 10 May, Arnavutköy, İstanbul, (2009)
 6. Winter School on Nanoelectronics and Nanophotonics, 20-25 January, Bilkent University, Ankara, (2009)
 7. Einstein Exhibition, Doğuş Otomotion, 27 January, Maslak, İstanbul, (2008)

Yayımlanmış Uluslararası Yazılım Kodları
CITE THIS AS: Sılay Aytaç Yükçü, Niyazi Yükçü, Emin Öztekin, "New representations for Gaunt coefficients" from the Notebook Archive (2019), https://notebookarchive.org/2020-01-3pe9aax, Wolfram Research Company, Wolfram Notbook Archive, Champaign, USA, (2019)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikleri
Secretary of Turkey, The Tesla Memorial Society of New York, Ridgewood, 11386, New York, USA, (http://www.teslasociety.com/boardmembers.htm), (2012-Ongoing)

Ulusal Yayınlar

 1. N. Yükçü, “Bilim ve Sanatın İki Değerli Durağı: Cenevre-Paris”, Tr’de Marka Dergisi Sayı 8, Sayfa 178-184, (2013)
 2. N. Yükçü, “İki Şehir İki Üniversite”, Tr’de Marka Dergisi Sayı 7, Sayfa 100-106, (2013)
 3. N. Yükçü, “Elektronlar ve İnsan Yaşamının Kuantum Mekaniksel Temelleri”, Tr’de Marka Dergisi Sayı 5, Sayfa 132-137, (2012)
 4. N. Yükçü, “Kuantum Harikalar Diyarına Küçük Bir Yolculuk”, Bilim ve Gelecek Dergisi, Sayı 99, Sayfa 37-39, (2012)
 5. N. Yükçü, “2012 Kıyamet Senaryolarına Bilimsel Bir Eleştiri”, Tr’de Marka Dergisi, Sayı 4, Sayfa 116-118, (2012)
 6. N. Yükçü, “Bilimin Gizli ve Gizemli Kahramanı: Nikola TESLA”, Tr’de Marka Dergisi, Sayı 2, Sayfa 36-39, (2011)
 7. N. Yükçü, “Astrolojiye Karşı Bilimsel Kanıtlar”, Tr’de Marka Dergisi, Sayı 3, Sayfa 120-124, (2011)
 8. N. Yükçü, “Astroloji Neden Bilimsel Değildir?” Bilim ve Gelecek Dergisi, Sayı 93, Sayfa 44-48, (2011)
 9. N. Yükçü, “Demokritos’un Atomundan Einstein’ın Göreli Evrenine Yolculuk”, Bilim ve Gelecek Dergisi, Sayı 70, Sayfa 92-93, (2009)

Ulusal Konferans Konuşmaları

 1. N. Yükçü, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Kapsamında, Büyük Mucit Nikola TESLA'nın Bilim Dünyası, Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (26.11.2019), Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi (27.11.2019).
 2. N. Yükçü, Two Sides of Technology, Erasmus+ Ka2 Projeleri Kapsamında, Adıyaman Anadolu Lisesi, (25.11.2019).
 3. N. Yükçü, Rosetta ve Uzayın Derinliklerine Yolculuk, Adıyaman Üniversitesi Vehbi KOÇ Konferans Salonu, (02.12.2014).
 4. N. Yükçü, Astroloji ve Bilim, Adıyaman Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası B2 Konferans Salonu, (17.12.2013).
 5. N. Yükçü, Evrenin Sırları Çözülüyor Mu?, Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, (13.12.2012).
 6. N. Yükçü, Bilimin Işığında Astroloji ve 2012 Kıyamet Senaryoları, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, (21.12.2011).

Ulusal Projeler

 1. Proje Adı: Krom Bir Güneşli Su Isıtıcısının Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi
      Proje Türü: Ulusal Destekli, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
     Konumu: Araştırmacı
     Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 25.04.2014 - 25.04.2015
 2. Proje Adı: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Eğitim ve Araştırma Laboratuarları Altyapısını Güçlendirme Projesi
      Proje Türü: Ulusal Destekli, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
      Konumu: Araştırmacı
      Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 02.06.2014 - 06.11.2015

Bilimsel Danışmanlıklar

      İskenderun Bilim Merkezi, Proje Akademik Danışmanı, İskenderun ​​Belediyesi, Tarihler: 01.03.2015-01.03.2017.


Oluşturulma25 Eylül 2014 11:03
Görüntülenme1761