İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Dr. Kocadaş Samsun’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Samsun’da tamamladı. 1993 yılında İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. 1996 yılında İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim dalında yüksek lisansını “Kitle İletişim Araçlarının Siyaset Kurumuna Etkisinin Analizi” adlı tez ile 2003 yılında yine İnönü Üniversitesi’nde aynı ana bilim dalında doktora öğrenimini “Görsel Medya ve Şiddet Kültürü” (Orta Öğrenim Çağı Gençliğinin Şiddet Eğiliminde Görsel Medyanın Etkisi)-Malatya İli Uygulaması-” adlı tez ile tamamladı.

21 Mart 1994’te İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi ve Mart 2003 yılından 2007 yılına kadar Arş. Grv. Dr. olarak çalıştı. 31 Ocak 2007 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. Eylül 2007 yılında Adıyaman Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji Bölümünü kurdu ve yine aynı fakültede Felsefe, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin kurulmasını sağladı. 2007-2011 yılları arasında Fen-Edebiyat Fakültesinde dekan yardımcılığı başta olmak üzere pek çok idari görev üslendi. Halen kurucusu olduğu sosyoloji bölümünde bölüm başkanı olarak çalışmaktadır.

Çalışma alanı; şiddet, intihar, toplumsal sapma ve suç sosyolojisi, kurumlar sosyolojisi, uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı, iletişim sosyolojisi, gençlik sosyolojisi, sosyoloji tarihi, Türk sosyoloji tarihi ve sosyolojide araştırma yöntemleri olup; yayınlanmış pek çok kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, sempozyum bildirileri bulunmakta olup, pek çok dergide editörlük ve hakemlik yapmaktadır.

       

 


Oluşturulma09 Mayıs 2013 15:12
Görüntülenme5265