İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

 

Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ

Sosyoloji Bölüm Başkanı (Kurucu)

GENEL BİLGİLER

Telefon (İŞ): (0416)2233800 (Dâhili:4132-4171)

Faks: (0416)2231774

Mail: bkocadas@gmail.com,bkocadas@adiyaman.edu.tr

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

ALAN

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Sosyoloji

İnönü Üniversitesi

1993

Y.Lisans

Sosyoloji

İnönü Üniversitesi

1996

Doktora

Sosyoloji

İnönü Üniversitesi

2003

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

YIL

Arş. Grv.

İnönü Üniversitesi

1994–2003

Arş. Grv. Dr.

İnönü Üniversitesi

2003–2007

Yrd. Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fak.

2007-2009

Yrd. Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edeb. Fak.

2009-2018

Dr. Öğr. Üys.

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edeb. Fak.

2018-2018

Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edeb. Fak.

2018-

 

 

 

 

 

 

İDARİ GÖREVLER

YIL

İDARİ GÖREVLER

 

 

25.09.2007-09.02.2010

17.02.2010-17.02.2013

25.02.2013-25.02.2016

25.02.2016-25.02.2018

25.02.2018-DEVAM EDİYOR

Sosyoloji Bölüm Başkanı (Kurucu)

 

 

07.09.2007-23.08.2010

24.08.2010-31.08.2010

02.09.2010-01.06.2011

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

 

04.12.2007-04.12.2010

Adıyaman Üniv. Besni M.Y. O. Yönetim Kurulu Üyeliği

 

 

10.01.2008-04.03.2009

Felsefe Bölümü Başkan V.

 

 

10.01.2008-04.01.2011

Psikoloji Bölümü Başkan V.

 

 

10.01.2008-10.02.2009

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan V.

 

 

16.01.2008-16.01.2011

21.01.2011- 21.01.2014

Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

 

 

16.01.2008-16.01.2011

18.01.2011-18.01.2014

18.01.2014- 18.01.2017 18.01.2017-DEVAM EDİYOR

Fen-Edebiyat Fakültesi Kurul Üyeliği

 

 

09.10.2008- 09.10.2011

Adıyaman Üniv. Gölbaşı M.Y. O. Yönetim Kurulu Üyeliği

 

 

13.11.2008-18.06.2009

Adıyaman Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Yönetim Kurulu Üyeliği

 

 

13.11.2008- DEVAM EDİYOR

Adıyaman Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Kurul Üyeliği

 

 

27.01.2010- 27.02.2013

28.01.2013-28.01.2016

28.01.2016-28.01.2019

14.02.2019-16.05.2019

Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı

 

 

19.12.2013-12.01.2015

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkan V.

 

 

17.05.2019- DEVAM EDİYOR

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİM: “Kitle İletişim Araçlarının Siyaset Kurumuna Etkisinin Analizi”, Malatya, 1996.

DOKTORA TEZİM: “Görsel Medya ve Şiddet Kültürü” (Orta Öğrenim Çağı Gençliğinin Şiddet Eğiliminde Görsel Medyanın Etkisi) -Malatya İli Uygulaması-, Malatya, 2002.

DANIŞMANLIK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER:

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:

GÜRSOY, Mahmut: “Kentleşme Sürecinde Göç Suçluluk İlişkisi”, Adıyaman Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 25.07.2013.

 • BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
  • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIAL SCIENCE S)

KOCADAŞ, B.: “Yazılı Basında Meydana Gelen Gelişmelerin Topluma Etkisi

-Sosyolojik Bir Analiz-”, (http://www.akademikbakis.org), Akademik Bakış Dergisi, Sayı:33, Kasım – Aralık 2012.

 

ÖZGÜR, Ö.-KOCADAŞ, B.: ‘Children Throwing Stones at the Police’in Southeastern and Eastern Anatolian Regions of Turkey:  “Another Social Exclusion Case and the Empowerment Approach to Break This Cycle”, British Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 3 (1), ss.58-72, ISSN:2047-3745,

December 2011.

 

KOCADAŞ, B.-ÖZGÜR, Ö.: “Social and Cultural Dimensions of Young Suicides-Adıyaman Case”, Current Research Journal of Social Sciences, (Maxwell Scientific Organization), Vol.: 3, Issue:5, ss.419-425, ISSN: 2041-3246, September 2011.

 

KOCADAŞ, B.-ÖZGÜR, Ö.: Streets of the Children: Street-Working Children Phenomenon in Turkey”, ISSN: 2220-8488(Print), ISSN:2221-0989 (Online), Academic Research International, Vol.: 1, Issue: 1, July 2011.

KOCADAŞ, B.-ÖZGÜR, Ö.: Evaluation of Street Children in Turkey in Terms of their Ties with the Education System”, Aims and Scope International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), Vol.:1 Issue: 3, March 2011.

KOCADAŞ, B.: “Düşük Sosyo-Ekonomik Yapı Suç İlişkisi: Malatya’da Çocuk

Suçluluğu, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, (Journal Of Sociological Research), Cilt:

10, Sayı: 1, ss: :157-186, ISSN:2148-9947,Bahar 2007.

 

KOCADAŞ, B.: Kültür ve Medya”, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of

Social Science of the Turkish World)-Bilig, Sayı:34, ss.1-13, ISSN:1301-0549, Yaz 2005.

 • ULUSLARARASI (YURTİÇİ) BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

KOCADAŞ, B. Üniversite Gençliğinin ve Bağımlılık Üzerine Düşünceleri”, 3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi,03-04 Mayıs 2019, Malatya.

 

KOCADAŞ, B. “Suriyeli Mültecilerin/Sığınmacıların Türk Toplum Yapısına Uyum Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme”, II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 20-22 Ekim 2017, Adıyaman.

 

KOCADAŞ, B.-KILIÇ, M: “Düşük Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Kadın ve Çocuğun Şiddet Algısı”, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Ankara, 27-28 Nisan 2012.

 

ÖZGÜR, Ö.- GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ, E.-CEYHAN, M. Ş.- KOCADAŞ, B.-KILIÇ, M.:Gönülsüz Medyatikler: Gazetelerde Yer Alan Haberler Bağlamında Medya ve Madde Bağımlısı Çocuklar”, 3. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslar arası Sempozyumu, TBMM Basımevi, Ankara, 20-22 Nisan 2011. ss.435-450

 

KOCADAŞ, B.: “Milli Mücadelede Yerel Basının Bir Kitle İletişim Aracı Olarak İfa

Ettiği Toplumsal Fonksiyonlar”, Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele: I.Uluslararası

Halk Kültürü Sempozyumu, Erzurum, 19-23 Temmuz 2005, s.283-310.

 • YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

KOCADAŞ, B.: “Aile İçi Şiddet ve Etkileri”, Sosyal Bilimlere Multidisipliner Bakış, Editörler: Ayhan Aytaç-Gülsen Demir-Mustafa Talas-Bekir Kocadaş, Güven Yayınları, (s.514-526), 2018.

1.4.  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER    

 

KOCADAŞ, B. “Suriyeli Sığınmacılar ve Çalışma Hayatı: Sorunlar, Tespitler ve Öneriler”, Sosyolojik Düşün, Cilt: 3, Sayı: 1-2, 2018, ss.1-13

 

KOCADAŞ, B.:Medyanın Çalışan ve Okuyan Gençlik Üzerine Etkileri”, Sosyolojik Düşün, Cilt: 1, Sayı: 2, 2017, ss.11-21.

 

GÜRSOY, M.- KOCADAŞ, B.: Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Öğrencilerinin Aile İçi Şiddet Algılarının Belirlenmesi”, Diyalektolog (Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi), Sayı:15, Yaz, 2017, ss. 51-64.

 

KOCADAŞ, B.: Sosyolojik Açıdan Gençlerin Namus ve Şiddet Değerlendirmeleri”, Sosyolojik Düşün, Cilt: 1, Sayı: 2, 2016, ss.23-39.

 

KOCADAŞ, B.: Cumhuriyet Döneminde Yapılan İç ve Dış Göçler’in Toplumsal Etkileri”, Sosyolojik Düşün, Cilt: 1, Sayı: 1, 2016ss.11-18.

 

KOCADAŞ, B.: Türkiye'de Toplumbilimin Öncülerinden: Hilmi Ziya ÜLKEN”,

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Elektronik),

(http://sbe.adiyaman.edu.tr/icindekiler.html), Cilt:1, Sayı:1, ISSN: 1308-7363, ss.80-95, Aralık 2008.

 

KOCADAŞ, B.: İletişim Sosyolojisi Açısından Cumhuriyet Dönemi Ulaştırma

Haberleşme Kurumlarının Fonksiyonları ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları

Dergisi, Sayı:163, ISSN: 0255 – 0644, ss.61-76,Temmuz-Ağustos, 2006.

 

KOCADAŞ, B.: “Eğitimde Okulun Önemi ve Gençlik Sorunları”, Tabula Rasa

Dergisi-Yıl:5, Sayı:14, ss.167-187, ISSN: 1302-8898, Isparta, Mayıs-Ağustos 2005.

 

KOCADAŞ, B.: “İletişim Sosyolojisi Açısından Osmanlı Dönemi Ulaştırma

Haberleşme Kurumlarının Fonksiyonları ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları

Dergisi, Sayı: 152, ss.75-88, Ekim, 2004.

 

KOCADAŞ, B.: “Kitle İletişim Araçları Eğitim İlişkisi”, Dinbilimleri Araştırma Dergisi, (www.dinbilimleri.com, Elektronik Dergi), Cilt:4, Sayı:2, ss, 129-135, ISSN: 1303-9199, Temmuz 2004. (TÜBİTAK-Ulakbim ve EBSCO HOST)

 

KOCADAŞ, B.: An Evaluate on Violence and Terror Concepts”, (Police Review,

Year:10, Vol:10, June 2004 Özel Sayısında Yer Alan Makale; 9 Haziran 2005’te

İngilizceye Çevrilmiş ve Tekrar Yayınlanmıştır, s.47-63.      

 

KOCADAŞ, B.: “Hedefteki Gençlik: Siyasi ve İdeolojik Hareketler Açısından”,

(www.insanbilimleri.com.tr, Elektronik Dergi, 04.12.  2004), Cilt:1, Sayı:1, ISSN: 1303-5134, s.1-14

 

KOCADAŞ, B.: “Gençlik ve Şiddet”, Tabula Rasa, Yıl:3, Sayı: 9, ss.298-313, ISSN: 1302-8898, Eylül-Aralık, 2003.

 

KOCADAŞ, B.: “Anadolu Selçuklu Döneminde Ulaştırma ve Haberleşme”, (Türk

Dünyası Tarih-Kültür Dergisi, Sayı: 203/10/2002, ss.19-23, Ekim, 2003.

 

1.5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

KILIÇ, M.-KOCADAŞ, B.: “Değişime Ayak Uyduramayan Gençlik ve İntihar: Adıyaman Örneklemi”, VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, 2-5.10.2013.

 

ÖZBULUT, M.-ÖZGÜR SAYAR, Ö.-KOCADAŞ, B.: “Göç ve Yoksulluk Rüzgârının

Sokağa Savurduğu Tomurcuklar”, 7.Sokakta Çalışan Ve Yaşayan Çocuklar

Sempozyumu, Şanlıurfa, 7-9 Kasım 2008.

 

KOCADAŞ, B.- ÖZBULUT, M.- ÖZGÜR SAYAR, Ö.: “Malatya İlinde Sokakta

Çalışan/Çalıştırılan Çocuklar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma”, 5.Sokakta

Çalışan ve Yaşayan Çocuklar  Sempozyumu, Gaziantep, 4–6 Kasım 2006. (Basıldı), s.257-278.

 

1.6. KİTAPLAR

 

KOCADAŞ, B.:Adıyaman Uyuşturucu Suçları ve Uyuşturucu Bağımlılığı Risk Haritası, (Edit.: Bekir KOCADAŞ), Gazi Kitabevi, Mayıs, 2019.

 

KOCADAŞ, B.:Siyasal Suçlar, Terörizm ve Organize Suçlar”, Suç Sosyolojisi Kitabı, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı Yayını, 13. Ünite, Erzurum, 2016.

 

KOCADAŞ, B.: Davranış Düzlemi ve Sosyal Kurumlar”, Davranış Bilimleri, (Edit.: Mustafa Paksoy), Lisans Yay., (s.33-69), İstanbul, 2013.

 

KOCADAŞ, B.:Toplum-Toplum Tipleri ve Sosyalleşme”, Sosyoloji, (Edit.: Feridun Merter-Mustafa Talas), Lisans Yay., 2. Baskı, (s.143-183), İstanbul, 2013.

 

KOCADAŞ, B.: Toplum-Toplumsal Yapı ve Kurumlar, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul,  Ekim 2010.

 

KOCADAŞ, B.: “Küreselleşme Tehdidi ve Türkiye”, Dünden Bugüne Küreselleşme, Yerelleşme ve Türkiye, (Edit.: Mustafa Talas-Bülent Kara), Gazi Kitabevi, Ankara, Mart 2010. (s.157-179)

 

KOCADAŞ, B.: Gençlik ve Şiddet (Toplumsal Alanda Şiddetin Yükselişi), Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara, 2010. (Özge Özgür ve Mahmut Özbulut ile beraber)

 

KOCADAŞ,B.: Toplumsal Sapma -Sapmanın Teorik Temelleri-, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul, 2006. (Prof. Dr. Abdullah KORKMAZ ile beraber); İkinci Baskı Aynı Yayınevi, 2015.

 

KOCADAŞ, B.: “Yapısalcı-İşlevselci Bakış Açısından İnternet ve Gençlik”,

Toplumsal Yapı, (Edit.: Doç. Dr. Yaşar KAYA), Turan Yay., İst., 2003. (s.147-164)

 

 

1.7. SEMİNERLER/ KONFERANSLAR/ ÇALIŞTAYLAR

 

KOCADAŞ, B.: “VII. Geleneksel Sosyal Sorunlar Semineri”, Adıyaman Üniv., Sosyoloji Bölümü Etkinliği, Seminer Koordinatörlü, 25.04.2019.

 

KOCADAŞ, B.: “VI. Geleneksel Sosyal Sorunlar Semineri”, Adıyaman Üniv., Sosyoloji Bölümü Etkinliği, Seminer Koordinatörü, 02.05.2018.

 

KOCADAŞ, B.: “V. Geleneksel Sosyal Sorunlar Semineri”, Adıyaman Üniv., Sosyoloji Bölümü Etkinliği, Seminer Koordinatörü, 04.05.2017.

 

KOCADAŞ, B.: “IV. Geleneksel Sosyal Sorunlar Semineri”, Adıyaman Üniv., Sosyoloji Bölümü Etkinliği, Seminer Koordinatörlüğü (Şükran Kocadaş ile beraber), 04.05.2016.

 

KOCADAŞ, B.: “İnternet ve Gençlik”, Çin’den Adriyatik’e Kültür-Turizm ve Ekonomi Kongresi Kapsamında Düzenlenen Gençlik Paneli, Adıyaman Üniversitesi, 08.05.2015

 

KOCADAŞ, B.: “III. Geleneksel Sosyal Sorunlar Semineri”, Adıyaman Üniv., Sosyoloji Bölümü Etkinliği, Seminer Koordinatörü, 29.04.2015.

 

KOCADAŞ, B.-KOCADAŞ, Ş.: “Toplumsal Sorunlara Etik Yaklaşımlar Semineri”, Adıyaman Üniv., Sosyoloji Bölümü ve İMKB Anadolu Lisesi Etkinliği, Seminer Koordinatörlüğü, 17.12.2014.

 

KOCADAŞ, B.:İnsan Hakları Konferansı”, Adıyaman Valiliği Etkinliği, Adıyaman, 10.12.2014 

 

KOCADAŞ, B.:Şehir Kimliği”, Modoratör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 07.11.2014.

 

KOCADAŞ, B.: “II. Geleneksel Sosyal Sorunlar Semineri”, Adıyaman Üniv., Sosyoloji Bölümü Etkinliği, Seminer Koordinatörü, 13.05.2014.

 

KOCADAŞ, B.: “Sosyal Sorunlar Semineri”, Adıyaman Üniv., Sosyoloji Bölümü Etkinliği, Seminer Koordinatörü, 13.05.2013.

 

KOCADAŞ, B.: “Yerel Aile Çalıştayı”, Aile ve Mardin, 12.03.2010.

 

KOCADAŞ, B.: “Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet”, Kahta Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurulunun Düzenlediği Konferans, Kahta/Adıyaman, 20.11.2009.

 

KOCADAŞ, B.: “Mesleki Tanıtım Semineri”, Fatih Anadolu Lisesi, 07.05.2009.

 

KOCADAŞ, B.: “İnsan Hakları Konferansı”, Adıyaman Yarı Açık Cezaevi, Adıyaman, 16.12.2008.

 

KOCADAŞ, B.: “İnsan Hakları”, Bölücü Terörle Mücadele Kursu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu, 24.11.2008.

 

KOCADAŞ, B.: “İnsan Hakları”, Bölücü Terörle Mücadele Kursu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu, 23.10.2008.

 

KOCADAŞ, B.: “Günümüzde İnsan Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Stres ve

Empati”, Malatya E Tipi Cezaevinde 09-12 Eylül 2003.’te Sunulan Seminer

 

 

 

 

1.8. EDİTÖRLÜKLER/ HAKEMLİKLER

 

KOCADAŞ, B: Sosyolojik Düşün Dergisi, (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sosdus/), Editör, 2016.

 

KOCADAŞ, B: Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research (APJMR), Editorial Board Member, Lyceum of the Philippines University, 15 November  2016.

 

KOCADAŞ, B: Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research (APJMR), Reviewer, Lyceum of the Philippines University, 22 October 2013.

 

KOCADAŞ, B: Tarih Okul Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, (www.johschool.com), 2013. 

 

KOCADAŞ, B: Inonu University International Journal of Social Science, Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakem Kurulu Üyeliği, (http://www. inijoss.com), 2013.

 

KOCADAŞ, B.: Sanat ve İnsan Dergisi, Danışma ve Hakem Kurulu Üyeliği, (e-dergi), http://www.sanatveinsan.com, 2010.

 

KOCADAŞ, B.: ADYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yayın Kurulu, Danışma ve Hakemler Kurulu Üyeliği, http://sbe.adiyaman.edu.tr, 2008.

KOCADAŞ, B.: New World Sciences Academy, E-Journal Of New World Sciences Academy, (Uluslararası Hakemli E-Dergi), http://www.newwsa.com, 2008.

KOCADAŞ, B.: Hikmet Yurdu, Danışma ve Hakemler Kurulu Üyeliği,

(http://www.hikmetyurdu.com), (Elektronik Dergi), 2008.

 

KOCADAŞ, B.: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, (2004 Yılından Beri, Uluslar arası Hakemli Elektronik Dergi, www.insanbilimleri.com).

 

 

 

1.9. BİLİMSEL TOPLANTILARDA GÖREVLER

 

KOCADAŞ, B.: I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu”, Bilim Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman/Türkiye, 13-14 Mayıs 2016.

 

KOCADAŞ, B.: “Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III”, Bilim Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman/Türkiye, 19-20 Nisan 2016.

 

KOCADAŞ, B. : “Çin’den Adriyatik’e Kültür-Turizm ve Ekonomi Kongresi”, Kongre Başkanı (Mustafa Talas ile beraber), 06-08 Mayıs 2015.

 

KOCADAŞ, B.:VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi”, Bilim Kurulu Üyeliği, 08-10 Mayıs 2015.

 

KOCADAŞ, B.: “VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi”, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği, Muğla, 02-05 Ekim 2013.

 

KOCADAŞ, B.: “I. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu”, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği, 3-6 Mayıs 2012.

                                                                                                           

KOCADAŞ, B.: “Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu”, Düzenleme

Kurulu Üyeliği, Adıyaman, 17-19 Ekim 2008.

                                                 

1.10. ATIFLAR (Bir Kısmı)

 

ÖZGÜR, Ö.: Çokkültürlü Sosyal Çalışma, Sabev Yay., Ank., 2014, s.114-115

(Atıf Yapılan Eser: Toplumsal Sapma -Sapmanın Teorik Temelleri-, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul, 2006, s.29’a)

 

TANYIDIZI, N.İ.: Türk Kültürünün Gençlere Tanıtımında Medyanın Rolü: Hacı Bektaş Velî, Mevlana ve Yunus Emre Üzerine Bir Araştırma”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı:59, 2011, s.107.

 

DOLU , O.: Suç Teorileri, Seçkin Yay., Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ank., 2010, s.232.

 

USTA, A.: “Etnik Şiddet Olgusu Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir Değerlendirme”,

Polis Bilimleri Dergisi Cilt:11 (2), 2009, ss.87-106.

 

BİÇER, İ.: “Medyanın Kamuoyu Üzerindeki Etkileri ve Etik”, Medya ve Etik Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 07-09 Ekim 2009, s.307.

 

AYIŞIĞI, M.: “Küreselleşme, Çelişkiler ve Atatürkçülük”,

http://w3.balikesir.edu.tr/~metinay/kuresellesme.htm, (12.11.2008).

 

“Öğrencilerin Televizyon İzleme Alışkanlıkları”, Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Ankara, 2008, s.21.

 

KORKMAZ, A.: Değişme Farklılaşma, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul, 2006, sh.147.

 

ATILGAN, D.: “İletişim Teknolojileri Çağında Değişen Bilgi Hizmetleri”,

(http://eprints.rclis.org/archive, Update:14.06.2006).

 

BAYRAMOĞLU, N. N.: Bilginin Gücü ve Medya”,

http://www.foreignpolicy.org.tr/turkish/index.html, Mayıs 2005.

 

ASLAN, M. M.; “Milletimizi Kemiren Kültürel Hastalık: Kitle Kültürü”,

http://www.caginpolisi.com.tr/46/index.htm, Ekim 2005.

 

TÜRE, İ.: “Küreselleşme, Kapitalizm ve Ulus-Devlet”, Polis ve Sosyal Bilimler

Dergisi, Yıl 3, Cilt 3, Sayı 1, ss.15 - 24.

 

 

 

 

 

1.11. ULUSAL VE YEREL BASINDA YER ALAN ETKİNLİKLER

 

“Sokakta Çalışan/Çalıştırılan Çocuklar Sorunu”, Hedef Programı, ASU TV, Saat: 21.30-23.30, 12.06.2010.

 

 “Sosyolojik Açıdan Öfke”, TRT 1 Radyosu ile Canlı Röportaj, Paylaştıkça Programı, Saat:10.45-10.55, 22.07.2009.

 

“Adıyaman’da Suç Oranları”, Röportaj, ASU TV, 27.05.2009.

 

“Üniversite Öğrencileri ve Sosyo-Kültürel Uyum”, Işıldakla Bakış, ASU TV, 24.05.2009.

 

“8 Mart Kadınlar Günü”, ASU TV,  Gündem, 08.03.2009.

 

“Cinayetler”, TRT 1 Televizyonu, Üçüncü Sayfa Programı, 20 Kasım 2008.

(4 Hafta/4 Bölüm)

 

“Sokak Çocukları”, Basın Odası Programı, Mercan TV, (Akşam Saat: 21.00-24.00

Arası), 11.07.2008.

 

“Sokakta Çalışan Çocuklar”, TRT Diyarbakır Radyosu-Röportaj, 17.12.2006.

 

“Boşanma Vakalarında Endişeli Artış!”, Sonsöz Gazetesi (Malatya), 28.09.2006.

 

“Sokak Çocukları–3”, Malatya’ya Bakış Gazetesi, 07.11.2006.

 

“Çocukların Meslek Tercihinde İlk Sırada Polislik”, Malatya TV, 10.12.2006.

 

“Onların da Hayalleri Var”, Söz Gazetesi, Diyarbakır, 11.12.2006.

 

“Onlar Polis Olmak İstiyor”, İlkhaber Gazetesi –Adana, 13.12.2006.

 

“Onlar Polis Olmak İstiyor”, http://haber.mynet.com/detail_news/,  10.12.2006.

 

“Onlar Polis Olmak İstiyor”, http://www.memurlar.net/haber, 18.12.2006.

 

“Sokakta Çalışan Çocuklar Araştırması”, http://www.malatyahaber.com/,

10.12.2006.

 

“Araştırmada İlginç Sonuçlar”, http://www.polis.web.tr/article, 17.12.2006.

 

“Sokakta Çalışan Çocuklar Araştırmasında İlginç Sonuçlar!”,

http://server2.realist.gen.tr/haber, 10.12.2006.

 

“Sokakta Çalışan Çocuklar Polis Olmak İstiyor”, http://www.turkei.net/Gundem/,

18.12.2006.

 

“Sokakta Çalışan Çocukların İstekleri”, Güneş TV. Haber Programı, 11.12.2006.

 

“Sokakta Çalışan Çocuklar Araştırmasında İlginç Sonuçlar!”

http://www.habervitrini.com/haber, 10.12.2006.

 

“Malatya: Sokakta Çalışan Çocuklara Yönelik Araştırmada İlginç Sonuç ve

Tespitler Ortaya Çıktı”, http://www.haberler.com/, 10.12.2006.

 

“Sokakta Çalışan Çocuklar Tehlikede”, Malatya Hâkimiyet Gazetesi, 11.12.2006.

 

“Polis Olmak İstiyorlar”,  Diyarbakirolay Gazetesi, 11.12.2006.

 

2.PANELLER

 

KOCADAŞ, B.: “Toplum ve Kadın”, (Oturum Başkanı), Adıyaman Üniv. Vehbi Koç Konferans Salonu, 06.03.2015

 

KOCADAŞ, B.: “Ahilik Kurumu”, (Oturum Başkanı), Adıyaman, 13.10.2010.

 

KOCADAŞ, B.: “Aile İçinde ve Okulda Çocuğa Yönelik Şiddet”, (Oturum Başkanı), Kâhta Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurulunun Düzenlediği Panel, Kâhta, 21.11.2008.

 

KOCADAŞ, B.: “Ahilik’in Tarihi Süreç İçinde Gelişimi ve Ahiliğin Fonksiyonları”, (Oturum Başkanı), Adıyaman, 15.10.2008.

 

KOCADAŞ, B.: “Toplumda Polisin Rolü”, Polis Haftası Paneli, Adıyaman,

03.04.2007.

 

KOCADAŞ, B.: “Sokakta Çalışan/Çalıştırılan Çocuklar Üzerine Bir Analiz”,

Sokakta Çalışan Çocuklar Paneli, Malatya, 02.03.2007.

 

 1. BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

     Sosyoloji Derneği.

 

 1. 4. KURUL ÜYELİKLERİ

2007-2012: İl Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği.

2007-2019: Okullarda Şiddeti Azaltma Komisyonu Üyeliği.

2014-2019: İl Koordinasyon Kurulu Üyeliği

2015-2016: Adıyaman İlinde Meydana Gelen İntiharı Araştırma Komisyonu Üyeliği ve İntiharı Araştırma Komisyonu Başkanlığı

2017- DEVAM EDİYOR: Uyuşturucu ve Kötü Alışkanlıklarla Mücadele Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi.

 1. KATILDIĞI SEMİNERLER/KURSLAR

“Stratejik Yönetim” Uygulamalı Çalışma Programı, TÜSSİDE/TÜBİTAK,

19-21.01.2009, Adıyaman Üniversitesi.

 1. ÖDÜLLER

Bilim Ödülü; I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, 26.11.2017

 1. Bilimsel Hakemlikler/Jüri Üyelikleri

TÜBİTAK Proje Hakemliği, Şubat 2019

“TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Jüri Üyeliği”,

25-26 Haziran 2019, Kayseri.

 1. SON İKİ YILDA VERİLEN LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

2017-2018 İLKBAHAR VE GÜZ DÖNEMİNDE VERİLEN DERSLER

GÜZ

Sosyoloji Tarihi-I               (3-0-3)

Türk Sosyoloji Tarihi         (3-0-3)

Güncel Sosyoloji               (2-0-2)

Bitirme Tezi-I                    (0-4-2)

BAHAR

Kurumlar Sosyolojisi          (2-0-2)

Sosyoloji Tarihi-II                        (3-0-3)

Suç Sosyolojisi                 (3-0-3)

Ahilik ve Meslek Etiği        (2-0-2)

Bitirme Tezi-II                   (0-4-2)

2018–2019 İLKBAHAR VE GÜZ DÖNEMİNDE VERİLEN DERSLER

GÜZ 

Sosyoloji Tarihi-I                                   (3–0–3)

Türk Sosyoloji Tarihi                             (3-0-3)

Güncel Sosyolojisi                                (2-0-2)

Bitirme Tezi-I                                       (0-4-2)

BAHAR

Kurumlar Sosyolojisi                             (3-0-3)

Suç Sosyolojisi                                      (3-0-3)

Ahilik ve Meslek Etiği                            (2-0-2)

Bitirme Tezi-II                                       (0-4-2)

 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ

Engellilerle Sosyal Hizmet                               (3-0-3)

Edebiyat Sosyolojisi                                        (3-0-3)

Yeni Sosyal Hareketler                                             (3-0-3)

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

BAHAR

Sosyolojide Araştırma Yöntemleri                             (3-0-3)

Türk Sosyologları                                                     (3-0-3)

Türk Dilinde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri         (3-0-3)

Yüksek Lisans Semineri                                           (0-2-0)

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

                                                           

 


Oluşturulma09 Mayıs 2013 15:12
Görüntülenme4016