İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Bekir KOCADAŞ
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Sosyoloji

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Suriyeli Mültecilerin/Sığınmacıların Türk Toplum Yapısına Uyum Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme
  20.10.2017 - 20.10.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
  KOCADAŞ BEKİR
 • Üniversite Gençliğinin Bağımlılık Üzerine Düşünceleri
  03.05.2019 - 03.05.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
  KOCADAŞ BEKİR
 • İNTİHARLARIN SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  04.05.2018 - 04.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  KOCADAŞ BEKİR
 • ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ GENÇLİĞİNİN ADIYAMAN’A BAKIŞI
  21.06.2019 - 21.06.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Gap 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
  KOCADAŞ BEKİR
 • BİR SAPMA DAVRANIŞ OLARAK ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER
  04.05.2018 - 04.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  KOCADAŞ BEKİR
 • TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KURUMSALLAŞMA SORUNLARIÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
  24.11.2017 - 24.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1.ULUSLARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
  KOCADAŞ BEKİR
 • UYUŞTURAN MEDYADAN, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EDEN MEDYAYA:SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
  24.11.2017 - 24.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
  KOCADAŞ BEKİR
 • Göç, Yoksulluk ve Sokakta Çalışan Çocuklar Üzerine Bir İnceleme
  07.11.2008 - 07.11.2008
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7.Sokakta Çalışan Ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu
  KOCADAŞ BEKİR,ÖZGÜR BAYIR ÖZGE,Özbulut Mahmut
 • Malatya İlinde Sokakta Çalışan Çalıştırılan Çocuklar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma
  04.11.2006 - 04.11.2006
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5.Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu
  KOCADAŞ BEKİR,Özbulut Mahmut,Özge Sayar Özgür
 • Değişime Ayak Uyduramayan Gençlik ve İntihar: Adıyaman Örneklemi
  02.10.2013 - 02.10.2013
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi
  KILIÇ METİN,KOCADAŞ BEKİR
 • Düşük Sosyo Ekonomik Yapıdaki Kadın ve Çocuğun Şiddet Algısı
  27.04.2012 - 27.04.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu
  KOCADAŞ BEKİR,KILIÇ METİN
 • Milli Mücadelede Yerel Basının Bir Kitle İletişim Aracı Olarak İfaEttiği Toplumsal Fonksiyonlar
  19.07.2005 - 19.07.2005
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele: I.UluslararasıHalk Kültürü Sempozyumu
  KOCADAŞ BEKİR
 • Sosyoloji Öğrencilerinin Aile İçi Şiddet Algılarının Belirlenmesi
  18.04.2012 - 18.04.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
  KOCADAŞ BEKİR,Gürsoy Mahmut
 • İnternet ve Gençlik
  06.05.2015 - 06.05.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’ESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  KOCADAŞ BEKİR
 • Gönülsüz Medyatikler: “Gazetelerde Yer Alan Haberler Bağlamında Medya ve Madde Bağımlısı Çocuklar”
  01.01.2011 - 01.01.2011
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Risk Altındaki ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu
  ÖZGÜR BAYIR ÖZGE,GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ ELİF,CEYHAN MURAT ŞAKİR,KOCADAŞ BEKİR,KILIÇ METİN

Hakemlikler

 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  MERSİN ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİDERGİSİ
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  FİLİPİNLER
  İngilizce
  Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research (APJMR)
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Sosyolojik Düşün
  2
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  https://www.J-HumanSciences.com
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
  2013
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Tarih Okul Dergisi
  3
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
  2011
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Hikmet Yurdu
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
  2009
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  New World Sciences Academy
  3
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  inijoss
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ADYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Sanat ve İnsan Dergisi
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Inonu University International Journal of Social Science
  1

Editörlükler

 • Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  FİLİPİNLER
  İngilizce
  Editör
  Lyceum of the Philippines University
  KOCADAŞ BEKİR
 • Adıyaman Uyuşturucu Suçları ve Uyuşturucu Bağımlılığı Risk Haritası
  2019
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Gazi Kitabevi
  KOCADAŞ BEKİR
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Elektornik Dergi
  KOCADAŞ BEKİR
 • Sosyolojik Düşün
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Dergi Park
  ÖZTÜRK EMRE,KOCADAŞ BEKİR,OLGUN CEM KORAY
 • Sosyal Bilimlere Multidisipliner Bakış
  2018
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Güven Yayınları
  AYTAÇ AYHAN,DEMİR GÜLSEN,TALAS MUSTAFA,KOCADAŞ BEKİR
 • Sosyolojik Düşün
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  .
  KOCADAŞ BEKİR
 • I ULUSLARARASI GERÇEK VE UMUT ARASINDA SURİYELİ MÜLTECİLER SEMPOZYUMU
  2016
  Diğer Yayınlar
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  -
 • VII Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
  2015
  Diğer Yayınlar
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  -
 • Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu
  2008
  Diğer Yayınlar
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  -
 • Uluslar arası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu
  2012
  Diğer Yayınlar
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  -
 • VII Ulusal Sosyoloji Kongresi
  2013
  Diğer Yayınlar
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  -
 • Çin den Adriyatik e Kültür Turizm ve Ekonomi Kongresi
  2015
  Diğer Yayınlar
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  -

Kitaplar

 • Toplum-Toplumsal Yapı ve Kurumlar
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Doğu Kütüphanesi
  KOCADAŞ BEKİR
 • Toplumsal Sapma -Sapmanın Teorik Temelleri-
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Doğu Kütüphanesi
  KORKMAZ ABDULLAH,KOCADAŞ BEKİR
 • ADIYAMAN UYUŞTURUCU SUÇLARI VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI RİSK HARİTASI
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Gazi Kitabevi
  KOCADAŞ BEKİR,ÇEVİK MUHAMMET,GÜCENMEZ TUĞBA
 • ADIYAMAN UYUŞTURUCU SUÇLARI VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI RİSK HARİTASI
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gazi Kitabevi
  KOCADAŞ BEKİR
 • Adıyaman Uyuşturucu Suçları ve Uyuşturucu Bağımlılığı Risk Haritası
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gazi Kitabevi
  KOCADAŞ BEKİR
 • SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Güven Yayınları
  KOCADAŞ BEKİR
 • Suç Sosyolojisi
  2016
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
  KOCADAŞ BEKİR
 • Fırsat ve Tehditleriyle Küreselleşme Olgusu
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  EA Edge Akademi
  KOCADAŞ BEKİR
 • Gençlik ve Şiddet -Toplumsal Alanda Şiddetin Yükselişi -
  2010
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Atatürk Kültür Merkezi
  KOCADAŞ BEKİR,ÖZGÜR ÖZGE,mahmut özbulut
 • Davranış Bilimleri
  2014
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Lisans Yay.
  KOCADAŞ BEKİR
 • Dünden Bugüne Küreselleşme -Yerelleşme ve Türkiye
  2010
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gazi Kitabevi
  KOCADAŞ BEKİR
 • Toplumsal Yapı
  2003
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Turan Yay.
  KOCADAŞ BEKİR
 • Sosyoloji
  2013
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Lisans Yay.,
  KOCADAŞ BEKİR

Makaleler


Oluşturulma09 Mayıs 2013 15:12
Düzenlenme 13 Haziran 2018 14:22
Görüntülenme293