İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

1983 yılında Malatya'da doğan Ali Serol Ertürk, lisans derecesini 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Daha sonra memleketi Isparta’ya geri döndü. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda 2007 yılında yüksek lisansa kabul aldı. 2008 yılında Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2009 yılında Prof. Dr. Fethiye GÖDE danışmanlığında “Isparta’daki içme suyu ve kaynaklarından alınan su numunelerinin içerdiği bazı anyonların kapiler elektroforez cihazı ile incelenmesi” başlıklı yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda doktora yapmaya hak kazındı. Aynı yıl “35. Madde” “b” bendi kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda doktorasını yapmak üzere Araştırma Görevlisi olarak görevlendirildi. 2014 yılında Prof. Dr. Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN danışmanlığında “Microwave assisted synthesis of PAMAM type dendrimers and their analytical applications” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde Yardımcı doçent olarak görev aldı. 2016-2020 Haziran yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev aldı. Mayıs 2020 itibari ile Doçentlik ünvanını almaya hak kazandı ve halen aynı bölümde çeşitli dersler vermekte ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Dr. Ali Serol ERTÜRK evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Detaylı Özgeçmiş (Türkçe)

Curriculum Vitae (English)

 


Oluşturulma18 Eylül 2014 21:15
Görüntülenme2771