İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ali Serol ERTÜRK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Eczacılık Fakültesi
 • Eczacılık Temel Bilimleri
 • 3-AÇİL/ARİL İZOKUMARİNLERİN SENTEZİ VE REAKSİYON ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU
  20.11.2015 - 28.12.2018
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Microwave assisted synthesis of pamam type dendrimers and their analytical applicatıons
  02.07.2012 - 25.02.2014
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Suda Çözünür Makromoleküllerin Sentezi Ve Ağır Metallerle Kompleksleşme Kapasitelerinin İncelenmesi
  05.09.2011 - 29.04.2014
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • PAMAM Tipi Dendrimerlerinin Sentezi Ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması
  05.09.2011 - 29.04.2014
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Çok Dişli Selat Ajanı Sentezi Ve Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri İle Metal İyonlarının Kantitatif Tayininde Kullanılması
  05.09.2011 - 29.04.2014
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Polihidroksialkanoatların (Yeşil Plastik) tavuk atığı fermantasyonu sonucu oluşan uçucu yağ asitlerinden (VFAs) üretilmesi
  06.02.2015 - 23.07.2019
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • RAP-STOERMER REAKSİYONU: BAZI SÜBSTİTÜE BENZOFURANLARIN SENTEZİNİN OPTİMİZASYONU
  25.07.2017 -
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Altın, platin ve karbon temelli yeni tip modifiye elektrotların geliştirilmesi ve bazı ticari ilaçların elektrokimyasal tayininde kullanımı
  15.01.2018 -
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • PAMAM Tipi Dendritik Nanomateryallerin Non-Steroidal Anti-İnflamatuar (NSAİ) ilaçlari için İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Araştırılması
  14.12.2015 - 27.12.2016
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Dendrimer-Kapsüllenmiş Cu Nanomateryallerin Sentezi ve Katalitik Değerlendirilmesi
  18.09.2015 - 11.10.2018
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Oluşturulma18 Eylül 2014 21:15
Düzenlenme 30 Ekim 2019 15:20
Görüntülenme312