İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Dr. Filiz AYDEMİR, lisans eğitimini 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği programında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi bilim dalında "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik Davranışlar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi" çalışma ile yapmıştır. Doktora eğitimini 2018 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi bilim dalında "Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programını Planlama ve Uygulamaya Yönelik Çalışmalarının İncelenmesi" çalışma ile tamamlamıştır. Filiz AYDEMİR, 2016-2014 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda okul öncesi öğretmeni olarak çalışmıştır. 2014 yılında Adıyaman Üniversitesi'nde akademik hayata öğretim görevlisi olarak başlayan Aydemir, halen Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.


Oluşturulma13 Haziran 2019 22:56
Görüntülenme2513