İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mevlüt DOĞUKAN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

Adı Soyadı: Mevlüt Doğukan

2.      Doğum Tarihi: 03.04.1969

3.      Unvanı: Yrd.Doç.Dr.Mevlüt Doğukan

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 

Firat Üniversitesi Tıp Fak.

1995

Y. Lisans

 

Karta Koşuyolu yüksek İhtisas Eğitim ve Araşrırma Hastanesi

2010

Doktora


 

 


Görevleri:

Görev Unvanı

Görev Yeri

 

Tabip

Ardahan Merkez Sağlık Ocağı

1995-1998

Tabip(Asteymen)

İskenderon Hava Radar Merkez Komutanlıği

1998-2000

Tabip

Ardahan Merkez Sağlık Ocağı

2000-2000

Tabip

Gaziantep Nizip Devlet  Hastanesı

2000-2006

Asiastan Dr.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

2006-2010

Uzman Dr

82. Yıl Adiyaman Devlet Hastanesı

2010-2012

Baştabip

Yrd.doc.

Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi

Adıyaman Üni. Tıp Fakultesi

2012–2013

2013-2013


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. G Sağıroğlu1, A Baysal2, E Çopuroğlu1, YG Gül4, YA Karamustafaoğlu3, M Dogukan5 Does early use of bilevel positive airway pressure  (bipap) in cardiothoracic intensive care unit  prevent reintubation? Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3439-3446 /ISSN:1940-5901/IJCEM000130 www.ijcem.com

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makalele

 

1.   Dogukan M, Kaya R, Dokur M, Tutak A, Uludag O, Celik M. Atropine-induced delirium which developed during treatment of organophosphate intoxication in adult: a case report. Research 2014;1:1073r1,

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1. Baysal A, Doğukan M, Ozyaprak B, Gundoğus N, Kocak T. The investigation of a relation between the use of levosimendan and a simple risk factor analysis including age, ejection fraction and creatinine levels in patients undergoing open heart surgery. J of cardiovasc pathophysiology. 27TH Annual Meeting European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologist’’Applied Cardiopulnory’’bildiri kitapçığı, ACP vol. 16, Supplement I, Junem 2012 pp.167, Asterdam,Hollanda

 

  2, non-insave ventilation in respiratory failure after CABG.25TH Annual Meeting European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologist konferansı’’Journal of Cardiothoracic Vascular Anesthesia’’bildiri kitapçığı June 2010 pp., Edinburgh, İngiltere, 2010(12AP4-11)

 

3.. Baysal A., Dogukan M., Toman H., Koçak T.''The determination of threshold value of procalcitonin (PCT) as a biomarker for postoperative complications after open heart surgery with cardiopulmonary bypass (CPB)''. European Journal of Anaesthesiology: June 2013 - Volume 30 - Issue - p 193–194. Intensive Care Medicine

 

4. (9AP1-9) Baysal A., Dogukan M., Toman H., Sagiroglu G., Kocak T. ''The use of sugammadex for reversal of residual blockade after administration of neostigmine and atropine''. European Journal of Anaesthesiology: June 2013 - Volume 30 - Issue- p 142 Intensive Care Medicine

 

 

6.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

     

 

 

 

6.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Baysal A, Doğukan M, Temel V, Temel G,Tuncer A,Kocak T. Aort anevrizma onarımı operasyonlarında miyokard ve beyin fonksıyonların korunmasında uygulanan farklı yöntemlerin prognoz ve sağkalım  üzerine etkileri, Türk anestezyoloji ve reanimasyon derneği (TARD) Dergisi 2012;40(4):234-245 doi:10.5222/TAICS.2012.234

 

2.  Özkaynak İ. Baysal A., Doğukan M., Şavluk Ömer F.,  Özyaprak B., Akbulut S.Koçak T.,Açık Kalp Ameliyatları Sonrası Dönemde görülen karaciğer işlev bozukluğuna yol açan nedenlerin araştırılması , Türk anestezyoloji ve reanimasyon derneği (TARD) Dergisi 2012; 40(6) 297-302 DOI: 10.5152/TJAR.2012.010

 

3. Turhan M., Baysal A.,Doğukan M., Toman H., Alpaslan S., Koçak T., Abdominal Aort cerrahisinde İntravenöz Aminoasit İnfüzyonunun Etkileri  Van Tıp Dergisi: 19 (4): 158-169, 2012  

 

4, Sarıdoğan B,Baysal. A,Şavluk Ö,Doğukan M,Koçak T.On-pumo koroner arter bypss           Greftleme(KABG)cerrahisi olan hastalarda total intravenüz anestezi ve inhalasyon anestezisininkardyoprotektif etkileri Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 50-8T DOI: 10.5152/TJAR.2013.12

 

 5. Mustafa Turhan1, Ayşe Baysal2, Mevlüt Doğukan3, Hüseyin Toman4, Ahmet Çalışkan5, Tuncer Kocak2 Abdominal aort cerrahisinde intravenöz aminoasit infüzyonunun miyokardiyal fonksiyonlar ve postoperatif analjezi üzerine etkileri Dicle Tıp Dergisi Dicle Medical Journal  doi: / 2013; 40 (1): 21-30 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0218

 

6.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1, Dogukan M, Baysal A, Temel V, TemelG, Tuncer A, Kocak T. Asenden aort anevrizma onarımı operasyonlarında prognoz ve sağ kalımı etkileyen risk faktörlerinin  incelenmesi.Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği dergisi 2009 bildri kayit no:809 POSTER( kitap kodu:P-121)

 

2, Özdemir U, Baysal A, Toman H, Doğukan M, Lüleci N. Lateral femoral kütanöz periferik sinirin yol açtiği ağrıda( Meralgia parastetika) pulse radyofrekans uygulamasının klinik sonuçlari. Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği dergisi 2008, P-RA 107.

 

3, Yücetaş Ş. C,Doğukan M,Soran A.F Lomber Disk Hernisinde Postop Aneljezi İçin Şirokain Kullanımı Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;İSSN 1019-5157/ EPS-035(Spinal ve Periferik Sınır Cerrahisi

 

4. Baysal A., Kiraz O.G., Yanartaş M., Toman H., Doğukan M., Savluk O., Koçak T., Koroner Arter bypass operasyonlarında desfluran inhalasyon inhalasyon anestezisinin sürekli veya aralıklı uygulamalarının  miyokard doku hasarı ve fonksıyon  bozukluğu üzerıne etkilerinin incelenmesi. Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği dergisi 2012,YK-10

5. Baysal A., Yanartaş M., Kiraz O.G., Doğukan M., Gündoğuş N., Koçak T., Sunar H. Mitral kapak Operasyonlarında Levosimendan Kullanımının Böbrek fonksiyonları ve prognostik risk faktörleri üzerine etkileri Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği dergisi 2012, S-61

 6.  Mevlüt Doğukan1, Recai Kaya1, Mehmet Dokur2, Atilla Tutak1, Öznur Uludağ1Organofosfat Zehirlenmesi Tedavisi Sırasında Gelişen Atropin İntoksikasyonu Bağlı Psikoz Olgusu Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi. 25-29 Ekim 2014 Ankara

 

7.     Recai Kaya1, Mehmet Dokur2, Mevlüt Doğukan1, Atilla Tutak1, Öznur Uludağ1Yüksek Doz Eroin Alımında Sedo-Analjezi Amaçlı Dexmedetomidin Kullanımı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi. 25-29 Ekim 2014 Ankara


Oluşturulma29 Eylül 2016 08:51
Görüntülenme685