İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mevlüt DOĞUKAN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Cerrahi Tıp Bilimleri

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Yoğun Bakım Ünitesinde Yatırılan Yılan Isırma Vakalarının Retrospektif Analizi
  25.05.2019 - 25.05.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. Uluslararası ve 24. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi
  DOĞUKAN MEVLÜT,DURAN MEHMET,BIÇAKCIOĞLU MURAT,KAFADAR HÜSEYİN,ULUDAĞ ÖZNUR,BOZDAĞ MEHMET AKİF,DİREKCİ AYKUT
 • Kartagener Sendromu’nda Spinal Anestezi Deneyimimiz
  25.10.2017 - 25.10.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi TARK 2017
  şanlı deniz,ULUDAĞ ÖZNUR,DOĞUKAN MEVLÜT
 • EVAR Uygulanan KOAH ve Kalp Yetmezliği Hastada Anestezi: Olgu Sunumu
  28.04.2018 - 28.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VI.Abant Anestezi Sempozyumu
  DOĞUKAN MEVLÜT,ULUDAĞ ÖZNUR
 • RENAL TRANSPLANTLI BİR OLGUDA AMLODİPİN ZEHİRLENMESİ
  25.05.2019 - 25.05.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. ULUSLARARASI VE 24. ULUSAL MULTİDİSİPLİNERKLİNİK TOKSİKOLOJİ KONGRESİ
  BIÇAKCIOĞLU MURAT,DURAN MEHMET,DİREKCİ AYKUT,BEKLAFİOĞLU GARİP,DOĞUKAN MEVLÜT,DOST BURHAN
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATIRILAN YILAN ISIRMA VAKALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ
  25.05.2019 - 25.05.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. ULUSLARARASI VE 24. ULUSAL MULTİDİSİPLİNERKLİNİK TOKSİKOLOJİ KONGRESİ
  DOĞUKAN MEVLÜT,DURAN MEHMET,BIÇAKCIOĞLU MURAT,KAFADAR HÜSEYİN,ULUDAĞ ÖZNUR,BOZDAĞ MEHMET AKİF,DİREKCİ AYKUT
 • May Teicrium Multiculare have a role in protection of CCl4 induced liver damage in rats?
  26.06.2018 - 26.06.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences
  YALÇIN ALPER,YUMRUTAŞ ÖNDER,KULOĞLU TUNCAY,PEHLİVAN MUSTAFA,ÜÇKARDEŞ FATİH,BOZGEYİK İBRAHİM,PARLAR ALİ,YILMAZ İSMET,DOĞUKAN MEVLÜT,AYDIN HASAN,ULUDAĞ ÖZNUR
 • HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF S. CRYPTANTHA AGAINSTCARBON TETRACHLORIDE-INDUCED LIVER DAMAGE IN RATS
  11.10.2017 - 11.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2. Uluslararası Gazi Farma Sempozyumu Serisi
  YALÇIN ALPER,YUMRUTAŞ ÖNDER,KULOĞLU TUNCAY,ELİBOL EBRU,PARLAR ALİ,YILMAZ İSMET,PEHLİVAN MUSTAFA,DOĞUKAN MEVLÜT,ÜÇKARDEŞ FATİH,AYDIN HASAN,TÜRK AHMET,ULUDAĞ ÖZNUR,ŞAHİN İBRAHİM,UĞUR KADER,AYDIN SÜLEYMAN
 • Masif pulmoner emboliye bağlı genç ölümü oral kontraseptifler tetiklemiş olabilir mi?
  25.10.2017 - 25.10.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi TARK 2017
  şanlı deniz,ULUDAĞ ÖZNUR,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,DOĞUKAN MEVLÜT
 • HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF S. CRYPTANTHA AGAINST CARBON TETRACHLORIDE-INDUCED LIVER DAMAGE IN RATS.
  11.10.2017 - 11.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Gazi Pharma Symposium, Ankara
  YALÇIN ALPER,YUMRUTAŞ ÖNDER,KULOĞLU TUNCAY,ANNAÇ EBRU,PARLAR ALİ,YILMAZ İSMET,PEHLİVAN MUSTAFA,DOĞUKAN MEVLÜT,ÜÇKARDEŞ FATİH,AYDIN HASAN,TÜRK AHMET,ULUDAĞ ÖZNUR,ŞAHİN İBRAHİM,UĞUR KADER,AYDIN SÜLEYMAN

Kitaplar

 • TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERE YÖNELİK ANESTEZİ KİTABI
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Akademisyen Kitabevi
  DOĞUKAN MEVLÜT

Makaleler

 • Açık kalp ameliyatları sonrası dönemde görülen karaciğer işlev bozukluğuna yol açan nedenlerin araştırılması
  .2012
  Hakemli
  Ulusal
  İngilizce
  2667-6370
  ÖZKAYNAK İsmail,BAYSAL Ayşe,DOĞUKAN MEVLÜT,ŞAVLUK Ömer F,ÖZYAPRAK Buket,KOÇAK Tuncer
 • The Effects of Different Methods Applied for the Protection of Myocardial and Brain Functions During Aortic Aneurysm Repair Surgery on the Prognosis and Survival
 • Levosimendan Improves Renal Outcome in Cardiac Surgery: A Randomized Trial
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1053-0770
  BAYSAL AYŞE,Yanartas Mehmet,DOĞUKAN MEVLÜT,Gundogus Narin,Kocak Tuncer,Koksal Cengiz
 • Where are We on Organ Donation?
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  İngilizce
  2602-2974
  ULUDAĞ ÖZNUR,SABUNCU Ülkü,KUŞDERCİ Hatice,KAPLAN Fikriye,TUTAK ATİLLA,DOĞUKAN MEVLÜT
 • Siyanoakrilat ile Safen Ven Embolizasyonunda Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Sayısının Değişimi
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1304-9623
  GÜVEN CENGİZ,DOĞUKAN MEVLÜT
 • Abdominal aort cerrahisinde intravenöz aminoasit infüzyonunun miyokardiyal fonksiyonlar ve postoperatif analjezi üzerine etkileri
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  İngilizce
  1300-2945
  TURHAN MUSTAFA,BAYSAL AYŞE,DOĞUKAN MEVLÜT,HÜSEY TOMAN,ÇALIŞKAN AHMET,TÜNCER KOCAK
 • Combined Spinal Epidural Anesthesia in a Geriatric Patient Undergoing Hartmann Colostmy
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  24695858
  TUTAK ATİLLA,ULUDAĞ ÖZNUR,PEKTAŞ MEHMET BAHATTİN,KAYA RECAİ,DOĞUKAN MEVLÜT,ŞAHİN TUTAK AYŞE
 • Effect of Anesthesia Applied for Magnetic Resonance Imaging on the Body Temperature of Pediatric Patients
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2168-8184
  ULUDAĞ ÖZNUR,KAYA RECAİ,TUTAK ATİLLA,DOĞUKAN MEVLÜT,ÇELİK MUSTAFA,DUMLUPINAR EBRU
 • Code blue practice in patient safety: Single center retrospective evaluation
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  İngilizce
  2636-7688
  ULUDAĞ ÖZNUR,DOĞUKAN MEVLÜT,DURAN MEHMET,TEPE MEHMET,DİREKCİ AYKUT
 • Nontravmatik femur kırığı hastalarında mortalite ve hastanede kalış süresini etkileyen risk faktörlerinin incelenmesi
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1309-4025
  TEPE MEHMET,DOĞUKAN MEVLÜT,ULUDAĞ ÖZNUR,DURAN MEHMET,ULUDAĞ ABUZER
 • Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2458-9179
  GÜLER ABUZER,DOĞUKAN MEVLÜT,KAYA RECAİ,ULUDAĞ ÖZNUR,DURAN MEHMET,TUTAK ATİLLA
 • Hepatoprotective properties for Salvia cryptantha extract on carbon tetrachloride-induced liver injury
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YALÇIN ALPER,YUMRUTAŞ ÖNDER,KULOĞLU TUNCAY,ANNAÇ EBRU,PARLAR ALİ,YILMAZ İSMET,PEHLİVAN MUSTAFA,DOĞUKAN MEVLÜT,ÜÇKARDEŞ FATİH,AYDIN HASAN,TÜRK AHMET,ULUDAĞ ÖZNUR,ŞAHİN İBRAHİM,UGUR KADER,AYDIN SÜLEYMAN

Oluşturulma03 Aralık 2016 13:42
Görüntülenme104