İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Adem CEREN
Araştırma Görevlisi (Doktor)

Birim

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Kamu Yönetimi

İletişim

2004 yılında Ankara Yenimahalle Gazi Çiftliği Lisesi'nden (Yabancı Dil Ağırlıklı) mezun oldu. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yükseköğrenime başladı ve 2009 yılında bu bölümden mezun oldu. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı'nda hazırlamış olduğu "Kentsel Yoksullukla Mücadelede Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın Rolü: Adıyaman Kent Yoksulları Üzerinde Bir Alan Araştırması" başlıklı çalışmayla yüksek lisans derecesini aldı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimine başladı. 2009 yılından itibaren Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.


 Curriculum Vitae

He graduated from Ankara Yenimahalle Gazi Çiftliği High School (Foreing Language Weighted) in 2004. He started higher education at Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Public Administration in 2005, and in 2009 he graduated from this department. In 2013, he received a master's degree titled "The Role of Public Institutions and Non-Governmental Organizations in Combating Urban Poverty: A Field Study on the Urban Poor in Adıyaman" at Gazi University Institute of Social Sciences, Department of Public Administration.  In the same year he started doctoral studies at Gazi University, Institute of Social Sciences, Department of Public Administration.  Since 2009 he has been working as a research assistant at Adiyaman University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Public Administration.


Oluşturulma07 Ocak 2013 11:14
Görüntülenme619