İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ayşe Nilay GÜVENÇ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

İletişim

Akademik Çalışmalar

Kongre/Sempozyum

 • Kirbag, S., Önganer, A.N “Diyarbakır’da Taze Olarak Tüketilen Çökelek Peynirlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma”.VI.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, 18-21 Eylül 2006, Kirlilik ve Kontrolü s 82, DİYARBAKIR.
  [Hatalı Tarih]
 • Erecevit, P., Önganer, A.N. “Elazığ Karaçalı Sularının Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma”. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, 10-13 Eylül 2007, PS-141. MALATYA.
  [Hatalı Tarih]
 • Erecevit, P., Önganer, A.N, Kirbag, S. “Tıbbi Amaçlar için Kullanılan Bazı Bitki Ekstraktlarının ve Bıttım Sabununun Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması”. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, 10-13 Eylül 2007, PS-201. MALATYA.
  [Hatalı Tarih]
 • Kirbag, S., Akyuz, M., Önganer, A.N. “Ülkemizde Doğal Olarak Yetişen ve Kültürü Yapılan Bazı Mantar Türlerinin Besinsel İçeriklerinin Belirlenmesi”. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, PM-055, TRABZON.
  [Hatalı Tarih]
 • Guvenc, M., Özsahin,A.D.,Yilmaz, Ö., Tuzcu, M., Önganer, A.N., Erecevit, P. “Saccharomces cerevisiae Hücre Kültüründe Farklı Şeker Kaynaklarının Yağ Asidi Biyosentezine Etkisi”. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, PM-083, TRABZON.
  [Hatalı Tarih]
 • Erecevit, P., Önganer, A.N., Kirbag, S., Yılmaz, Ö., Demir, E.”Avena sativa’nın (Yulaf) Fitokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi ve Bazı Probiyotik Mayalar Üzerinde Oluşturduğu Etki”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.21-25 Haziran 2010. PA-042, DENİZLİ.
  [Hatalı Tarih]
 • Önganer, A.N., Erecevit, P., Kirbag, S., Yılmaz, Ö., Kireçci,Ö.A.D. “Allium ampeloprasum’un (Pırasa) Minimal Besiyeri Ortamında Gelişen Bazı Probiyotik Bakteri Türleri Üzerine Etkileri. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.21-25 Haziran 2010. PG-006, DENİZLİ.
  [Hatalı Tarih]
 • Kirbag, S., Erecevit, P., Önganer, A.N., Yilmaz, Ö., Bircan, B. Kireçci,Ö.A.D.” Besin Olarak Tüketilen Pisum sativum’un Bazı Probiyotik Maya Türlerinin Gelişimi ve Yağ Asidi Sentezine Etkisinin Araştırılması”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.21-25 Haziran 2010. PA-073, DENİZLİ.
  [Hatalı Tarih]
 • Yılmaz, Ö., Önganer, A.N., Erecevit, P., Kirbag, S., Erden, Y. “Triticum sativum (Buğday) Ekstraktlarının Minimal Besiyeri Ortamında Geliştirilen Lactobacillus plantarum üzerindeki Yağ Asidi ve Vitamin Biyosentezine Etkisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.21-25 Haziran 2010. PG-066, DENİZLİ.
  [Hatalı Tarih]
 • Yılmaz, Ö., Kireçci,Ö.A.D., Kireçci, O.A., Guvenc, M., Önganer, A.N.” Antıoxidant Properties In Vitro Environment of Fıve Vitis vinifera L. Varieties grown in Malatya”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-25 Haziran 2010. PA-087, DENİZLİ.
  [Hatalı Tarih]
 • Yılmaz, Ö., Önganer, A.N., Erecevit, P., Kirbag, S., Bircan, B. “Musa sapientum’un (Muz) Fitokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi ve Lactobacillus sp. Üzerindeki Etkisi”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.21-25 Haziran 2010. PG-008, DENİZLİ.
  [Hatalı Tarih]
 • Kirbag, S., Önganer, A.N., Erecevit, P., Yilmaz, Ö., Guvenc, M., “Allium sepa’nın (soğan) Bazı Probiyotik Bakteriler Üzerinde Oluşturduğu Antimikrobiyal Özelliğinin Araştırılması”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.21-25 Haziran 2010. PG-061, DENİZLİ.
  [Hatalı Tarih]
 • Kirbag, S., Önganer, A.N., Erecevit, P., Yilmaz, Ö., Guvenc, M. “ Bazı Bitkilerin Fitokimyasal İçeriği ve Lactobacillus lactis Gelişimine Olan Etkileri”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.21-25 Haziran 2010. PG-062, DENİZLİ.
  [Hatalı Tarih]
 • Erecevit, P., Önganer, A.N., Kirbag, S., Yılmaz, Ö., Kireçci,Ö.A.D. “ Hordeum sp.’nin (Arpa) Bazı Probiyotik Mayalarda Yağ Asidi ve Vitamin Sentezi Üzerine Etkisi”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.21-25 Haziran 2010. PA-023, DENİZLİ.
  [Hatalı Tarih]
 • Erecevit, P., Önganer, A.N., Kirbag, S., Yılmaz, Ö., Kireçci,Ö.A.D.”Bazı Meyve Ekstraktlarının (Citrus limonum, Pyrus communis) Saccharomyces cerevisiae ve S. boulardii gelişimine Olan Etkileri ve Fitokimyasal içeriği”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.21-25 Haziran 2010. PA-076, DENİZLİ.
  [Hatalı Tarih]
 • Önganer, A.N., Erecevit, P., Kirbag, S., Yılmaz, Ö., Kireçci, Ö.A.D. “Lactobacillus sp.’nin Asparagus officinalis (Kuşkonmaz) ile Ekstrakte Edimiş Kültürlerinin Fitokimyasal Olarak Karşılaştırılması”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.21-25 Haziran 2010. PG-005, DENİZLİ.
  [Hatalı Tarih]

Makale

 • Önganer, A.N., Erecevit, P. “Elazığ Karaçalı Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma”. e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 1, 2009.
  [Hatalı Tarih]
 • Erecevit, P. Önganer, A.N., “Bıttım Sabunu’nun Antimikrobiyal Aktivitesi”. e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 1, 2009.
  [Hatalı Tarih]
 • Erecevit, P., Önganer, A.N. “Elazığ Bölgesi Bal ve Pekmezlerinin Antimikrobiyal Etkileri”. e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 3, 2009.
  [Hatalı Tarih]
 • Önganer, A.N, Kirbag, S. “Diyarbakır’da Taze Olarak Tüketilen Çökelek Peynirlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25 (1-2) 24 – 33, 2009.
  [Hatalı Tarih]
 • Önganer, A. N., Erecevit , P.”Elazığ’da Satışa Sunulan Çiğköftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2009.
  [Hatalı Tarih]
 • Akyüz.M., Önganer, A.N., Erecevit.P., Kirbag.S.“Antimicrobial Activity of some Edible Mushrooms in the Eastern and Southeast Anatolia Region of Turkey”. Gazi University Journal of Science (GU J Sci), 23(2): 125-130, 2010.
  [Hatalı Tarih]
 • Erecevit, P., Önganer, A. N., Kursat, M.,Kırbağ, S. In Vitro Evaluaton of Antimicrobial Activities of Some Plant Extracts Used in Traditional Medicine,Turkish Journal of Science & Technology, Volume 6, No 2, 81- 86, 2011.
  [Hatalı Tarih]
 • Küçükbay H, Yılmaz, Ü., Şireci N., Önganer A.N. Synthesis and antimicrobial activities of some bridged bis-benzimidazole derivatives. Turk.. J. Chem., 35, 561-571, 2011.
  [Hatalı Tarih]
 • Akyüz, M., Önganer, A.N., Erecevit, P., Kırbağ, S., (2012). Flavonoid Contents and 2,2- Diphenyl-1- Pchrylh-1- Pchrylhdrazyl Radical Scavening Activites of Some Edible Mushrooms from Turkey: A. Bisporus and Pleurotus spp. Current Topics in Nutraceutical Research 10 (2): 133-136, 2012.
  [Hatalı Tarih]
 • Kirbag, S., Erecevit , P., Zengin, F.K., Güvenc, A. N., “Antimicrobial Activities of some Euphorbia Species.”African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines (AJTCAM), Vol 10, No 5 (2013).
  [Hatalı Tarih]
 • Guvenc, A.N., Kırbag, S. Some Biochemical Parameters of Pisum sativum extracted with Lactobacillus lactis. Asian Journal of Chemistry. 25.6 (2013): 2949-2952.
  [Hatalı Tarih]
 • Bilgic S, Tastemir Korkmaz D, Azirak S, Guvenc AN, Kocaman N, Ozer MK. "The protective effect of thymoquinone over olanzapineinduced side effects in liver, and metabolic side effects".
  16-01-2018
  Bratisl Med J
 • Bilgic S, Tastemir Korkmaz D, Azirak S, Guvenc AN, Kocaman N, Ozer MK. "Risperidone-Induced Renal Damage and Metabolic Side Effects: The Protective Effect of Resveratrol".
  16-01-2018
  Oxidative Medicine and Cellular Longevity

Proje

 • “İnülin Taşıyan Bazı Bitkilerin Fitokimyasal İçeriği ve Antimikrobiyal Özellikleri İle Probiyotik Bakteri Gelişimine Etkileri”. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi FÜBAP-1861. (Doç. Dr. Sevda KIRBAĞ (Yürütücü), Ayşe Nilay ÖNGANER (Araştırıcı), 2009.
  [Hatalı Tarih]
 • Proje Yürütücüsü; Yrd.Doç.Dr. Ayşe Nilay GÜVENÇ , "Olanzapinin Timokinon ile kullanımının bağırsak üzerine olan etkilerinin mikrobiyolojik olarak incelenmesi".
  16-01-2018
  ADYÜBAP
Oluşturulma16 Mayıs 2013 10:28
Düzenlenme 16 Ocak 2018 10:26
Görüntülenme101