İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hamit Sinan HATİPOĞLU
Doçent Doktor

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

ESERLER     

Yayınlar

      6.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.  Kapan, S., Turhan, A.N., Alis, H., Kalayci, M.U., Hatipoglu, S., Yigitbas, H., E.

Aygun, “Rectus sheath hematoma: three case reports,” J. Med. Case Reports, 25, 22 (2008).

2. Turhan, A.N., Kapan, S., Kütükcü, E., Yigitbas, H., Hatipoglu, S., E. Aygün. Comparison of operative and non operative management of acute appendicitis. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 15(5), 459-62 (2009).

 

3.Hatipoglu S, Olmez AOzgor DKayaalp CYilmaz S. Living donor liver transplantation in the absence of inferior vena cava: a case report. Transplant Proc.,  Jul-Aug; 44(6): 1761-3 (2012).

 

4. Hatipoglu S, Bulbuloglu E, Ates M, Kayaalp C, Yilmaz S. Liver transplantation following blunt liver trauma. Transplant Proc., Jul-Aug; 44(6): 1720-1 (2012).

 

 5.  Olmez A., Hatipoglu S.,  Itik V., Kotan C. T-tube bridging for the management of biliary tree injuries.  Am J Case Rep, 2012; 13: 247-249.

 

 6. Hatipoglu S, Bulbuloglu E, Piskin T, Kayaalp C, Yilmaz S. Living donor liver transplantation for echinococcus alveolaris: A difficult procedure. Transplant Proc. (accepted)

 

 

      6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

      6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1. Kapan, S., Alis, H., Turhan, A., Oner, O., Kalayci, M., Kutukcu, E., Dolay, K., Demiriz, B., Hatipoglu, S. ve E. Aygun, “ Nonoperative management of blunt and penetrating splenic traumas,” 7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Malmo, Sweden, 2006.

2. Kalayci, M., Kutukcu, E., Turhan, A., Kapan, S., Alis, H., Oner, O., Dolay, K., Demiriz, B., Hatipoglu, S., Dodur, B. ve E. Aygun, “Operative and nonoperative management of acute appendicitis,” 7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Malmo, Sweden, 2006.   ** FREE PAPER AWARD**

3. Alis, H., Dodur, B., Kalayci, M., Yigitbas, H., Hatipoğlu S., Turhan A. ve E. Aygun, “Results of rates of penetrating abdominal traumas necessitating operative treatment,” 7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Malmo, Sweden, 2006.

4. Alis, H., Aygun, E., Kalaycı, M., Hatipoglu, S., Yigitbas, H. ve K. Dolay, “The effect of laparascopic Nissen fundoplication acid reflux to histopathological treatment,” 10th World Congress of Endoscopic Surgery, Berlin, Germany, 2006.

5. Oner, O., Kapan, S., Turhan, A.N., Dolay, K., Kalayci, M.U., Hatipoglu, S., Tulubaş,E. ve E. Aygun, “Single port laparoscopy assisted peritoneal biopsy, ”  15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Athens,Greece,2007.

6.Gönenç, M., Ozkan,S., Turhan, A.N., Kapan, S., Hatipoglu, S. ve E. Aygun, “A case of acute

mesenteric ischemia due to rheumatoid vasculitis,” 7th European Congress of Trauma and

Emergency  Surgery ,Antalya, Türkiye, 2009.  

 

7. Ates M., Dirican A., Hatipoglu S., Ince V., Isik B., Yilmaz M., Cemallettin A., Ara C., Cüneyt K., Yilmaz S. 24th. International Congress of the Transplantation Society, Berlin, Germany, 2012.

       6.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      6.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Kapan, S., Turhan, A.N., Alış, H., Demiriz, B., Dodur, B., Hatipoğlu, S. ve E. Aygün,      “ Künt ve penetran dalak yaralanmalarında nonoperatif yaklaşım,” Bakırköy Tıp Dergisi, 1, 99-101 (2005).

2. Turhan, A.N., Kapan, S., İpek,S.F., Hatipoğlu, S. ve E. Aygün, “ İnguinal herni tamirinde anterior preperitoneal mesh ve lichtenstein mesh takviyelerinin karşılaştırılması,” Bakırköy Tıp Dergisi, 1, 16-19 (2005).

3. Kalaycı, M.U., Akın, B.V., Alış, H., Kapan, S., Turhan, A.N.,Yiğitbaş, H., Hatipoğlu, S. ve E. Aygün, “Laparoskopik Kolesistektomide Meydana Gelen İyatrojenik Safra Kesesi Perforasyonlarının Erken Postoperatif Dönemdeki Ağrı Derinliğine ve Hastanede Kalış Süresine Etkisi,” Bakırköy Tıp Dergisi, 2, 55-58 (2006).

4. Hatipoğlu, S., Turhan, A.N., Kapan, S., Gönenç, M., Palabıyık, F. ve E. Aygün, “  The Comparison of  The Effects of  The Anterior Preperitoneal Mesh Repair and Lichtenstein Procedure on Testicular Blood Flow and Volume in Patients with Inguinal Hernias,” Bakırköy Tıp Dergisi , 6, 14-19 (2010).

 

      6.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Kapan, S., Turhan, A.N., Alış, H., Demiriz, B., Dodur, B., Hatipoğlu, S. ve E. Aygün, “Künt ve Penetran Dalak Yaralanmalarında Nonoperatif Yaklaşım,” 5. Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi, Antalya, 2005.

2. Kalaycı, M., Alış, H., Turhan, AN., Kapan, S., Kütükcü, E., Öner, O., Dolay, K., Hatipoğlu, S. ve E. Aygün, “Komplike akut appendisitte laparoskopik girişimin sonuçlarının değerlendirilmesi,” 5. Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi, Antalya, 2005.

3. Turhan, A.N., Kapan, S., İpek, S.F., Hatipoğlu, S. ve E. Aygün, “ İnguinal herni tamirinde anterior preperitoneal mesh ve lichtenstein mesh takviyelerinin karşılaştırılması,” Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya, 2005.

4. Kalaycı, M.U., Akın, B.V., Alış, H., Ede, B., Hatipoğlu, S. ve E. Aygün, “Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında safra kesesi perforasyonlarının hastanede kalış süresine ve postoperatif ağrıya olan etkisi, ” 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2005.

5. Dolay, K., Alış, H., Kalaycı, M.U., Hatipoğlu, S. ve E. Aygün, “Forrest II B üst gastrointestinal sistem kanamalarında proflaktik endoskopik tedavi,” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

6. Kütükçü, E., Turhan, AN., Kapan, S., Öner,O.Z., Kalaycı, M.U., Alış, H., Dolay, K., Pekel, Ö., Hatipoğlu, S. ve E. Aygün, “Troidektomide rutin rekürren sinir diseksiyonunun sonuçları, ” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

7. Turhan, AN., Kapan, S., İpek,S.F., Hatipoğlu, S. ve E. Aygün, “Kasık fıtığında yeni bir teknik olan anterior preperitoneal mesh takviyesinin erken dönem sonuçları, ” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

8. Alış, H., Turhan, AN., Bozkurt, M.A., Hatipoğlu, S., Kırca, V. ve E. Aygün, “Gastrointestinal

Stromal Tümörler: Tek Merkez Deneyimi,” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

 

9. Bülbüloğlu E., Hatipoğlu S., Pişkin T., Kayaalp C. ve S. Yılmaz, “Alveolar Ekinokok Hastalığına Bağlı Gelişen Karaciğer Yetmezliğinde Canlı Vericili Nakil Deneyimimiz,” Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği(TONKKD) VIII. Kongresi, Antalya, 2011.

 

10. Hatipoğlu S., Bülbüloğlu E., Ateş M., Kayaalp C. ve S. Yılmaz, “Travma Sonucu Gelişen Karaciğer Yetmezliğinde Karaciğer Nakli,” Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği(TONKKD) VIII. Kongresi, Antalya, 2011.

 

11. Hatipoğlu S., Ölmez A., Özgör D., Kayaalp C. ve S. Yılmaz, “Vena Cava İnferior Yokluğunda Canlı Vericili Karaciğer Nakli,” Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği(TONKKD) VIII. Kongresi, Antalya, 2011.

 

12. Ateş M., Hatipoğlu S., Dirican A., Karaca Z., Aydın N.E. ve Şahin İ. “ Semptomatik Sürrenal Myelolipomalı Hastalarda Laparoskopik Adrenelektomi Deneyimlerimiz,” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

13. Ateş M., Hatipoğlu S., Dirican A., Koç C. ve Yılmaz M. “ Kolon Volvulusunda Cerrahi Tedavi Deneyimlerimiz,” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

14. Hatipoğlu S., Bülbüloğlu E., Pişkin T., Kayaalp C. ve S. Yılmaz, “Ekinokokkus Alveolaris Nedeniyle Yapılan Canlı Vericili Karaciğer Nakillerinde Yaşanan Zorluklar,” Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği(TONKKD) IX. Kongresi, Bursa, 2012.

       6.7.  Diğer yayınlar

 

7.    Projeler

      1- İnönü Üniversitesi BAP projesi (Son dönem karaciğer yetmezliğinde karaciğer dokusunda ağır metal düzeylerininin değerlendirilmesi.

      2- Adıyaman Üniversitesi BAP Proje başvurusu yapıldı. (2012- Ekim)

 

8.    İdari Görevler

 

9.    Ödüller

      1-Kalayci, M., Kutukcu, E., Turhan, A., Kapan, S., Alis, H., Oner, O., Dolay, K., Demiriz, B., Hatipoglu, S., Dodur, B. ve E. Aygun, “Operative and nonoperative management of acute appendicitis,” 7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Malmo, Sweden, 2006.   ** FREE PAPER AWARD**

     2-Adıyaman Üniversitesi Bilim Ödülü 2012.


Oluşturulma11 Nisan 2016 09:13
Görüntülenme1535