İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Kahraman YAĞIZ
Araştırma Görevlisi (Doktor)

Birim

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Arkeoloji

İletişim

 

ÖZGEÇMİŞ

1.   Adı Soyadı: Kahraman YAĞIZ

2.   Doğum Tarihi: 08.12.1976

3.   Unvanı: Araş. Gör. Dr.

4.   Eğitim

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Klasik Arkeoloji

Ege Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Klasik Arkeoloji

Ege Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2005

Doktora

Klasik Arkeoloji

Ege Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013

5. Akademik ve İdari Görevler

Araştırma Görevlisi: Ege Üniversitesi 2008-2013
Adıyaman Üniversitesi 2013 Devam ediyor

6.     Yayınlar

6.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

6.1.1 Kahraman YAĞIZ, “Antandros Nekropolisi Arkaik Dönem Urneleri”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Arkeoloji Dergisi XI (2008/1), 83–104.

  6.1.2 Kahraman YAĞIZ, “Antandros Nekropolisi Helenistik Dönem Mezar Tipleri”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2, Haziran 2009, 136–144.

 6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

62.1 G. Polat-Y.Polat-K.Yağız, “Antandros 2005 Yılı Kazıları”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, (29 Mayıs- 2 Haziran 2006 Çanakkale), Ankara, 2007, 43–62.

6.2.2 G. Polat-Y. Polat-K.Yağız-T. Küçük-O.Zunal,”Antandros 2006 Yılı Kazıları”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, (28 Mayıs- 1 Haziran 2007 Kocaeli), Ankara, 2008, 455–476.

6.2.3 G. Polat-Y. Polat-K.Yağız-O.Zunal-B.Yıldırım,”Antandros 2007 Yılı Kazıları”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, 4. Cilt, (26–30 Mayıs 2008), Ankara, 2009, 39–60.

6.2.4 G. Polat-Y. Polat-K.Yağız-O.Zunal,”Antandros 2008 Yılı Kazıları”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, 4. Cilt, (25– 29 Mayıs 2009 Denizli), Ankara, 2010, 1–22.

6.2.5 G. Polat-Y. Polat-K.Yağız-R. Aktaş-E. Acar,”Antandros 2009 Yılı Kazıları”, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, (24–28 Mayıs 2010 İstanbul), Ankara, 2011, 98–121.

6.2.6 G. Polat-Y. Polat-K.Yağız-S. Üney-R.Aktaş-E. Acar-D.Arkan, Antandros 2010 Yılı Kazıları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, (23–28 Mayıs 2011 Malatya), Ankara, 2012, 271-294.

 6.3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

6.3.1. Kahraman Yağız, “Antandros Nekropolisi Arkaik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri”, 4. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 4–6 Kasım 2010, Ankara.

7. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler 

7.1 Kahraman Yağız, “Antandros Nekropolisi”, International Symposium on Kazdağları (Mount Ida) and Edremit, Global Change in the Mediterranean, Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu, 5–7 Mayıs 2011, (Ed. R. Efe, M. Öztürk, İ. Atalay), Edremit, 2011, 13–22.

7.2. Kahraman Yağız, “Antandros Nekropolisinden Bir Grup Hellenistik Stamnos Urne”, Uluslararası Sempozyum, Keramos, Seramik:  Kültürel Yaklaşım, 9–13 Mayıs 2011, İzmir.

  8. Projeler

8.1 Arkeolojik Kazı Projeleri

Temmuz-Ağustos 2001            Doç. Dr. Gürcan Polat başkanlığında Antandros Antik kenti Yamaç Ev sektörü    kazısı (Arkeoloji öğrencisi ve heyet üyesi).

Ağustos-Eylül 2001                 Doç. Dr. Gürcan Polat başkanlığında Antandros Melis Nekropolisi kazısı 

(Arkeoloji öğrencisi ve heyet üyesi).

Temmuz-Eylül 2002–2003       Doç. Dr. Gürcan Polat başkanlığında Antandros Melis Nekropolisi kazısı 

(Arkeoloji öğrencisi ve heyet üyesi, Açma Sorumlusu).

Temmuz-Eylül 2004–2008      Doç. Dr. Gürcan Polat başkanlığında Antandros Melis Nekropolisi kazısı

(Arkeololog, Açma sorumlusu).

Temmuz-Eylül 2010–2012      Doç. Dr. Gürcan Polat başkanlığında Antandros Antik kenti 

(Araştırma Görevlisi Alan sorumlusu)

Eylül 2003- Ocak 2004           Antandros Yamaç Ev sektörü mozaik restorasyonu çalışmaları

(Arkeolog, heyet üyesi)

Eylül-Kasım 2006                    Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı başkanlığında Efes-Ayasuluk Tepesi Kazısı (Arkeolog Alan Sorumlusu)

Eylül 2007                               Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı başkanlığında Efes-Ayasuluk Tepesi Kazısı (Arkeolog)

8.2. Diğer Projeler

TAY I. Bin projesi Troas, Aiolis, İonia ve Karia Bölgesi.

 8.3 Bilimsel Araştırma Projeleri

 Antandros Hellenistik Dönem Nekropolisi projesinde araştırmacı  (Proje No: 10-Kazı-008) 

Antandros Arkaik Dönem Evi Araştırma Projesi'nde araştırmacı (Proje No: 2011 EDB 007)

Kuzeybatı Anadolu M.Ö. 1. Bin Nekropolleri Projesi'nde yürütücü (Proje No: 05-DPT-003/11)

 Oluşturulma09 Mayıs 2013 14:16
Görüntülenme617