İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet Ali ÇALGAN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri

1981'de Malatya'da doğdu. 2003'de tam burslu okuduğu Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını finans alanında yaptı. Ekonomi Bakanlığı (Ankara), İslam Kalkınma Bankası (Cidde, Suudi Arabistan) gibi kurumlarda görev yaptı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis sahasında Prof. Dr. Kamil Çakın danışmanlığında "Hadisler Işığında Kalkınma" isimli doktora teziyle 2016'da mezun oldu. Bu tarihten itibaren Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapmaktadır.   

Hadisler Işığında Kalkınma (2016),  Sonçağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 266, ISBN:978-605-9190-35-0

Kuran Kerim’de Geçen Müminlerin Bazı Vasıflarının Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi, Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, 2018, sayı: 3, s. 36-73.

Nebevî Öğretilerde İçtimâî Hayat:

İstiş’âru'l Mesûliyyeti'l İctimâiyye fi’l-İslâm ve Ehemmiyyetuhu li’l-Muctemei’l-Muâsır.  Pamukkale üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (3), 26-43, 2015. (İslamda Toplumsal Sorumluluk Şuuru Ve Günümüzde Toplum İçin Önemi) Pdf için link

Nebevî Öğretilerde İdârî Hayat:

Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbu’l-Ahkâmı’nın Yönetişim Bağlamında Güncel Bir Okuması, The Journal of Academic Social Science Studies [JASSS], 2017, sayı: 64, s. 175-194 Pdf için link

Nebevî Öğretilerde İktisâdî Hayat:

İslam’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması, Hadis Tetkikleri Dergisi, XV/2, 2017, s. 85-113 Pdf için link

Günümüz Hadis Tartışmaları ve Hadisçiler, Yazı için bkz:  www.ilimtalibi.com 

Arapça (YÖKDİL 2018): 95


Düzenlenme 16 Temmuz 2018 15:12
Görüntülenme726