İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet Ali ÇALGAN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • İslami İlimler Fakültesi
 • Temel İslam Bilimleri

1981'de Malatya'da doğdu. 2003'de tam burslu okuduğu Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını finans alanında yaptı. Ekonomi Bakanlığı (Ankara), İslam Kalkınma Bankası (Cidde, Suudi Arabistan) gibi kurumlarda görev yaptı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis sahasında Prof. Dr. Kamil Çakın danışmanlığında "Hadisler Işığında Kalkınma" isimli doktora teziyle 2016'da mezun oldu. Bu tarihten itibaren Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapmaktadır.   

Yabancı Dil: Arapça (YÖKDİL 2018): 95

Akademik Yayınlar:

  i) İslam ve Kalkınma:

-Hadisler Işığında Kalkınma (2016),  Sonçağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 266, ISBN:978-605-9190-35-0

-Kuran Kerim’de Geçen Müminlerin Bazı Vasıflarının Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi, Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, 2018, sayı: 3, s. 36-73.

  ii) Nebevî Öğretilerde İçtimâî Hayat:

-İstiş’âru'l Mesûliyyeti'l İctimâiyye fi’l-İslâm ve Ehemmiyyetuhu li’l-Muctemei’l-Muâsır.  Pamukkale üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (3), 26-43, 2015. (İslamda Toplumsal Sorumluluk Şuuru Ve Günümüzde Toplum İçin Önemi) Pdf için link

  iii) Nebevî Öğretilerde İdârî Hayat:

-Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbu’l-Ahkâmı’nın Yönetişim Bağlamında Güncel Bir Okuması, The Journal of Academic Social Science Studies [JASSS], 2017, sayı: 64, s. 175-194 Pdf için link

  iv) Nebevî Öğretilerde İktisâdî Hayat:

-İslam’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması, Hadis Tetkikleri Dergisi, XV/2, 2017, s. 85-113 Pdf için link

  v) Hadis Tartışmaları

-Günümüz Hadis Tartışmaları ve Hadisçiler, Yazı için bkz:  www.ilimtalibi.com 

Araştırma Konuları: Hadislerdeki mesajları günümüz meseleleriyle irtibatlandırıp takdim etme; Peygamber Efendimiz'in (sav) iktisâdî, sosyal, eğitim/ terbiye, ahlak sahalarında getirdiği esasları sünnet ve siyer kaynakları ışığında ve disiplinlerarası bir yaklaşımla inceleme; bilgi ve medeniyet kaynağı olarak hadis; hadislerin tercüme ve yorumu

Konferanslar:

 • Adıyaman İl Müftülüğü’nde “Günümüz Hadis Tartışmaları” konulu konferans 12.04.2018
 • Adıyaman TOBB İmam Hatip Lisesinde “Peygamber Efendimizin (sav) Örnekliği” konulu konferans 03.05.2018

Tez Jüri Üyelikleri:

 • Inkitâu’l-Esânîd ve Eseruhâ fî Nakdi’l-Hadîs, Ahmed Seyyid Mustafa, 2017
 • Nebevî Sünnette Psikoterapi, Büşra Karakurt Yılmaz, 2018

İdârî Görevler:

 • Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Kütüphane Komisyonu Başkanlığı
 • Eğitim Komisyonu Üyeliği
 • Adıyaman Üniv. İsl. İlimler Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Hakemlik:

 • Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi

Son İki Senede Verilen Dersler:

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-I

2

 

111

HADİS I

2

 

52

Hadis Usulü

3

 

2

Klasik Hadis Metinleri-I

3

 

2

Mukayeseli Şerh Metinleri-I

3

 

2

İlkbahar

HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-II

2

 

89

HADİS II

2

 

48

Klasik Hadis Metinleri-II

3

 

2

Hadis Literatürü II

3

 

2

Mukayeseli Şerh Metinleri-II

3

 

2

2016-2017

İlkbahar

HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-II

4

 

49

ARAPÇA III

4

 

13


Düzenlenme 06 Mart 2019 10:46
Görüntülenme1360