İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Solmaz SUSAM
Araştırma Görevlisi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Temel Tıp Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Perindopril, Losartan ve Novokinin NOs İnhibisyonu ve Tuz İle Oluşturulan Hipertansiyonda Böbrek Adma,Renin, Aldosteron, Adel-2, Atl-2 ve NADPH Oksidaz Düzeylerine Etkileri
  24-09-2013
  Su Otel- Rixos Downtown Otel, Antalya
 • Sıçan Sepsis Modelinde Spesifik Tedavi Ajanlarının Presepsin Düzeyleri Üzerine Etkileri
  01-09-2015
  Akgün Otel, Elazığ
 • The Effects of Thalidomide and Etanercept Treatment on Cytokines in LPS Induced Sepsis Rat Model
  01-09-2015
  Akgün Otel, Elazığ

Bildiri (Uluslararası)

 • Oxidant and Antioxidant Status in Systemic Lipopolysaccharide Induced Rats
  07-09-2015
  Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Endothelial Lipase and Inflammation Markers in Coronary Artey Disease
  07-10-2015
  Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • ENDOTHELIAL LIPASE 584 C/T GENE POLYMORPISM IN CORONARY ARTER DISEASE in ELAZIG POPULATION: a pilot study”
  30-11-2015
  Dokuz Eylül Ünversitesi, İzmir
 • The mediators of systemic inflammation in lipopolysaccharide - induced neonatal sepsis rat model
  02-09-2016
  Kuşadası/İzmir
 • The Effect of Spesific Therapeutic Agents on Systemic Inflammation in Lipopolysaccharide-Induced Neonatal Sepsis Rat Model Solmaz Susam, Nevin İlhan, Hüseyin Fatih Gül, Necip İlhan
  27-09-2016
  Ramada Plaza Otel/ Trabzon
 • THE ANTIOXIDANT EFFECTS OF THE SELECTED THERAPEUTIC AGENTS ON BREAST CANCER IN FEMALE RATS INDUCED BY 7,12 DIMETHYLBENZ(Α)ANTHRACENE (OGUZHAN TATAR, NECIP ILHAN, H. FATIH GUL, NEVIN ILHAN, SOLMAZ SUSAM)
  22-05-2017
  Turkish Journal of Molecular Biology and Biotechnology Dergisi
 • RALOXIFENE AND FLUOXETINE ALONE AND COMBINED EFFECTS ON BREAST TUMORS CAUSED BY 7,12-DIMETHYLBENZ (Α) ANTHRACENE IN FEMALE RATS. (OGUZHAN TATAR, NECIP ILHAN, H. FATIH GUL, NEVIN ILHAN, SOLMAZ SUSAM)
  22-05-2017
  Turkish Journal of Molecular Biology and Biotechnology Dergisi
 • "Is There Any Potential Anticancer Effect of Raloxifene and Fluoxetine on DMBA-Induced Rat Breast Cancer?"Oğuzhan Tatar, Nevin İlhan, Necip İlhan, Solmaz Susam, Hüseyin Fatih Gül
  19-09-2017
  International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress, Ataturk University, Erzurum
 • DMBA ile Oluşturulmuş Sıçan Meme Kanser Modelinde Klinik Kullanim Alanlari Farkli Olan İki İlacin Etkinliği
  19-09-2017
  International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress, Ataturk University, Erzurum
 • Is There Any Protective Effect of Pomegranate and Tangeretin On The DMBA-Induced Rat Breast Cancer Model? H. Fatih Gul *, Nevin Ilhan, Solmaz Susam, Oguzhan Tatar and Necip Ilhan
  10-11-2017
  Nutritients Journal

Eğitim

 • Kariyer Yönetimi ve Liderlik Programı
  30-12-2008
  Elazığ
 • Deney Hayvanlarını Kullanma Kursu
  [Hatalı Tarih]
  Malatya
 • Doktora Öğrencilerine Yönelik Tubitak 1002 Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
  27-02-2015
  Fırat Üniversitesi
 • Kütle Spektrometresinin Klinik Laboratuvarlarda Kullanımı Kursu
  04-09-2015
  Akgün Otel, Elazığ
 • Akademik Makale Yazımı
  16-11-2015
  Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Tubitak 4005 (Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları) – 4007 (Bilim Şenliği Destekleme Programı) – 4004 (Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları)adlı programların tanıtımı semineri
  21-10-2016
  Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Bahaeddin ÖĞEL Konferans Salonu
 • Tubitak 1001 Programına Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
  17-11-2016
  Fırat Üniversitesi Mustafa Temizer Konferans Salonu

Kitap Çevirisi

 • Klinik Toksikoloji Laboratuvarı Zehirlenme Değerlendirmesinin Çağdaş Uygulaması 17.bölüm Çevirenler: Prof. Dr. Necip İlhan, Dr. Solmaz Susam
  30-04-2017
  Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri

Kongre/Sempozyum

Makale

 • Koroner Arter Hastalarında Plazma Endotelyal Lipaz ve İnflamasyon Belirteçleri Düzeylerinin Değerlendirilmesi Solmaz SUSAM, Necip İLHAN, Nevin İLHAN, Mehmet AKBULUT
  13-09-2017
  Fırat Tıp Dergisi/Firat Med J
 • Solmaz Susam, Necip Ilhan, Nevin Ilhan, Mehmet Akbulut.Endothelial lipase 584C/T gene polymorphism in coronary artery disease in Elazig population: a pilot study.
  04-06-2018
  Int J Med Biochem 2018;1(2):72-6

Makale (Uluslararası)

 • Emre Mutlu, Necip İlhan, Nevin İlhan, Selcuk Ilhan, Solmaz Susam and Engin Sahna. Comparative Effectiveness of Novokinin, Perindopril and Losartan on Blood Pressure, Adma, Nadph Oxidase and Rho Kinase at Renal Tissue in L-Name and Salt Induced Hypertension
  25-11-2015
  Clinical & Experimental Pharmacology
 • Which one is more effective for the treatment of rat sepsis model: thalidomide or etanercept? Ilhan N, Susam S, Gul HF, Bardas R, Ilhan N
  15-05-2017
  Bratisl Med J
 • Nevin Ilhan, Solmaz Susam, Tuba Parlak Ak and Burcu Gul Baykalir.The antiiflammatory effect of Ginkgo biloba in lipopolysaccharide-induced rat sepsis model.
  15-05-2018
  J Lab Med 2018; 42(1–2): 45–49

Seminer

 • Kanser Biyokimyası ve Genetiği
  20-01-2016
  Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

 • Koroner Kalp Hastalarında EL 584C/T Gen Polimorfizmi ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişki
  [Hatalı Tarih]
  Fırat Üniversitsi
Oluşturulma24 Haziran 2015 14:50
Düzenlenme 10 Aralık 2018 21:10
Görüntülenme344