İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Abdulbaki AKSAKAL
Profesör Doktor

Birim

 • Eczacılık Fakültesi
 • Eczacılık Temel Bilimleri

İletişim

Verilen Dersler

 • Yavru atmaya Neden Olan Enfeksiyonlar
  2013-2014
  3
  Yüksek Lisans
 • Genel Mikrobiyoloji - 2
  2013-2014
  3
  Yüksek Lisans
 • Bakteriyel Enfeksiyonlar - I
  2013-2014
  3
  Yüksek Lisans
 • Bakteriyel Zoonozlar
  2013-2014
  3
  Yüksek Lisans
 • Besiyerleri, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon
  2013-2014
  3
  Yüksek Lisans
 • Özel Mikrobiyoloji - I
  2014-2015
  3
  Yüksek Lisans
 • Genel Mikrobiyoloji - II
  2014-2015
  3
  Yüksek Lisans
 • Uzmanlık Alan Dersi
  2014-2015
  8
  Yüksek Lisans
 • Mikrobiyolojik Yöntemler
  2014-2015
  3
  Yüksek Lisans
 • Kemoterapötik Maddelerin Etki Mekanizmaları
  2014-2015
  3
  Yüksek Lisans
 • Antibiyotik Duyarlılık Testleri
  2014-2015
  3
  Yüksek Lisans
 • Zoonotik Hastalıklar ve Korunma Yolları
  2015-2016
  3
  Yüksek Lisans
 • Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Uygulama Yöntemleri
  2015-2016
  3
  Yüksek Lisans
 • Temel Bakteriyoloji - II
  2015-2016
  3
  Yüksek Lisans
 • Uzmanlık Alan Dersi
  2015-2016
  7
  Yüksek Lisans
 • Bakterilerin İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
  2015-2016
  3
  Yüksek Lisans
 • Temel Bakteriyoloji - I
  2015-2016
  3
  Yüksek Lisans
 • Uzmanlık Alan Dersi
  2016-2017
  8
  Yüksek Lisans
 • Veteriner Hekimliği İntörn Programı - B Şubesi
  2013-2014
  5
  Lisans
 • Veteriner Hekimliği İntörn Programı - A Şubesi
  2013-2014
  5
  Lisans
 • Kanatlı Hayvan Hastalıkları - B Şubesi
  2013-2014
  2
  Lisans
 • Bakteriyel Zoonozlar
  2013-2014
  1
  Lisans
 • Özel Mikrobiyoloji
  2013-2014
  2
  Lisans
 • ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ
  2014-2015
  2
  Lisans
 • İmmunoloji
  2014-2015
  2
  Lisans
 • Farmasötik Mikrobiyoloji Laboratuvar
  2014-2015
  4
  Lisans
 • Farmasötik Mikrobiyoloji
  2014-2015
  3
  Lisans
 • Farmasötik Mikrobiyoloji Laboratuvar
  2015-2016
  3
  Lisans
 • FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMUNOLOJİ
  2015-2016
  4
  Lisans
 • ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ
  2015-2016
  2
  Lisans
 • Klinik Mikrobiyoloji
  2016-2017
  2
  Lisans
 • Farmasötik Mikrobiyoloji Lab. B Grubu
  2016-2017
  3
  Lisans
 • Farmasötik Mikrobiyoloji Lab. A Grubu
  2016-2017
  3
  Lisans
 • Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmunoloji
  2016-2017
  4
  Lisans
 • Antibiyotik Duyarlılık Testleri
  2016-2017
  2
  Lisans
 • Eczacılığa Giriş ve Terminoloji
  2017-2018
  2
  Lisans
Oluşturulma20 Şubat 2017 01:27
Görüntülenme415