İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Abdullah ÖNDER
Araştırma Görevlisi

Birim

 • İslami İlimler Fakültesi
 • Temel İslam Bilimleri

İletişim

KİŞİSEL BİLGİLER                                                        

 

Adı Soyadı                                      : Abdullah ÖNDER

Doğum Yeri ve Yılı                          : KAHTA/ 1988

 

 

EĞİTİM

 

 • İlk Öğretim : Sincik Merkez P.İ.O (2003)
 • Lise : Malatya Battalgazi İmam-Hatip Lisesi (2007)
 • Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü (2013)
 • Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı (2016)
 • Doktora (Tez Aşaması): İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı (Devam etmekte)

 

 

TEZ ÇALIŞMASI

 

 • Lisans Bitirme Tezi: “İbn Kesir Tefsirinin Çevirisi (Hadislerle Kur’an’ı Kerim Tefsiri) İçindeki Elmalılı Alıntıları”
 • Yüksek Lisans Tezi: “Te’vili Açısından Taberi, Zemahşeri, Râzî ve Bursevi’nin Tefsirlerinde Huruf- Mukatta‘a”

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULMUŞ TEBLİĞLERİ

 

 • Ali DUMAN-Abdullah ÖNDER, Tarihi Süreç İçerisinde Cami Görevlileri-İmamlığın Tarihçesi, Uluslararası Cami Sempozyumu, Malatya, 08-09 Ekim, 2018, I/423-448.
 • Kur’an’a Göre Ailenin Çocuğun Eğitimindeki Yeri ve Önemi, Uluslararası Güneysu Sempozyumu II-Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi, Rize, 19-20-21 Ekim, 2018, s. 201-220.

 -

İŞ DENEYİMİ

 

 • Diyanet İşleri Başkanlığında İmam-Hatiplik (2012-2014)
 • Milli Eğitim Bakanlığında Din Kült. ve Ahlak Bilg. Öğretmenliği (2014-2017)

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 • Tel                 : 0416 223 38 00/2805           
 • Mail               : aonder@adiyaman.edu.tr

 


Düzenlenme 08 Nisan 2019 15:59
Görüntülenme559