İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Abdullah YEŞİLYURT
Araştırma Görevlisi

 

 

 

 

  1. Adı Soyadı : Abdullah YEŞİLYURT
  2. Doğum Tarihi : 10.03.1989
  3. Unvanı : Arş. Gör.

 

 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Arap Dili Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2012

Y. Lisans

Arap Dili Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2015

Doktora

Arap Dili Eğitimi

Gazi Üniversitesi

Devam ediyor

 

 

            Yayınlar

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Demirbağ, B., Ünişen, A., Yeşilyurt, A., “Training of Critical Thinking Skills in Teacher Candidates and Placebo Effect: A Quasi-Experimental Study” Eurasian Journal of Educational Research, Issue 63, 2016, 375-392

 

Yeşilyurt, A. (2017). “Arapça Konuşma Becerisi Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development of Self-Efficacy Perception Scale Related to Arabic Speaking Skills”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı) Volume 12/6, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11596, p. 881-902.

 

Yeşilyurt, A. (2017) “Arap Dili Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Standart Arapça ve Arapça Diyalektlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması/Determination of the Arabic Language Education Post-grduate Students’ Perceptions of Standart Arabic and Arabic Dialects: Example for Methapor Analysis” Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi Volume 2 , Issue 2, Pages 86 - 102

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Yeşilyurt, A., Demirbağ, B., “Öğretmen Adaylarının Akademik Özyeterlikleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Adıyaman Üniversitesi Örneği” 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, 2015

Demirbağ, B., Ünişen, A., Yeşilyurt, A., “Öğretmen Adaylarında Eleştirel Düşünme Becerisi Eğitimi ve Plasebo Etkisi: Yarı Deneysel Bir Çalışma” 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, 2015

 

 

 

 


Oluşturulma28 Ocak 2013 22:12
Görüntülenme1737