İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Abdurrahman BİLEN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri
Adıyaman/1973

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.  BİLEN, Abdurrahman, KAYA Murat, TUNÇ Murat. (2003). Suturge-Weber Sendromunda Diffüz Koroidal Hemanjioma Eşlik Eden Tek Taraflı Hipotansif Glokom. Ret-Vit 2003;11:180-183

2. TUNÇ Murat, ARBAK Peri, BALBAY Öner, ERBAŞ Mete, Bilen Abdurrahman.(2003) Sigara Kullanımına Bağlı Ağır KOAH Gelişen Olgularda Oküler Komplikasyonlar. T Klin Oftalmoloji 2003, 12:200-203

3.  KOMAR Şerif, AKTAN Gülderen, KAYA Murat, TUNÇ Murat, BİLEN Abdurrahman, ONUR Aşkın.(2000) A.İ.B.Ü . Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2:1;138-143

8.2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.  BİLEN, Abdurrahman, TUNÇ Murat, ARBAK Peri, AKTAN Gülderen, KAYA Murat. (2001). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Oküler Komplikasyonlar. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı. POS-SİS-1/93

2.  BİLEN, Abdurrahman, TUNÇ Murat, ŞENCAN İrfan, KAVAK Ayşe, AKTAN Gülderen, KAYA Murat. Deprem Bölgesinde Ekzenterasyon Zemininde Gelişen  Asperillus Niger Enfeksiyonu. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmolji Kongresi Özet Kitabı  POS OK-2

3.  BİLEN, Abdurrahman, KAYA Murat, TUNÇ Murat, AKTAN Gülderen. Geniş Kayma Açılı Ekzodeviasyonda Kombine Geniş Rezeksiyon ve Geriletme Uygulamalarının Etkinliği. TOD 37. Ulusal Oftalmolji Kongresi Özet Kitabı  POS-ŞA-1/384

4.   KAYA Murat, BİLEN Abdurrahman,  TUNÇ Murat, AKTAN Gülderen. Kayma Açılı Ezodeviasyonda Kombine Geniş Rezeksiyon ve Geriletme Uygulamalarının Etkinliği. TOD 37. Ulusal Oftalmolji Kongresi Özet Kitabı  POS-ŞA-1/398

5.   TUNÇ Murat, BİLEN Abdurrahman,  KAYA Murat. Komplike Suturge-Weberli Olgularımızın Klinik Analizi. TOD 37. Ulusal Oftalmolji Kongresi Özet Kitabı  POS-OO-1/300

6.    TUNÇ Murat, BİLEN Abdurrahman,  KAYA Murat. Konjonktivanın Yassı Hücreli Kanserinde Topikal  İnterferon Beta Tedavisi. TOD 36. Ulusal Oftalmolji Kongresi Özet Kitabı  POS-OO-1/41

7.  KAVAK Ayşe, KAYA Murat, ALPER Murat, ÇAM Meryem, BÜYÜKBABANİ Nesimi, BİLEN Abdurrahman, SILAN Fatma. Non Hodgkin Lenfoma ve Kulak Hipoplazisi: Eşlik Eden Coloid Milium mu Yoksa Lignöz Konjonktivit mi? XV. Prof. Dr. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı P035Oluşturulma11 Nisan 2016 09:31
Görüntülenme1175