İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Adem CEREN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Kamu Yönetimi

İletişim

2004 yılında Ankara Yenimahalle Gazi Çiftliği Lisesi'nden (Yabancı Dil Ağırlıklı) mezun oldu. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yükseköğrenime başladı ve 2009 yılında bu bölümden mezun oldu. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı'nda hazırlamış olduğu "Kentsel Yoksullukla Mücadelede Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın Rolü: Adıyaman Kent Yoksulları Üzerinde Bir Alan Araştırması" başlıklı çalışmayla yüksek lisans derecesini aldı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimine başladı ve 2017 yılında "Sosyal Yardımların Yönetilmesi: Kahramanmaraş Örneği" başlıklı tez ile doktora derecesi aldı. 2009 yılında Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2018 yılı Eylül ayından  itibaren aynı bölümde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

 Curriculum Vitae

He graduated from Ankara Yenimahalle Gazi Çiftliği High School (Foreing Language Weighted) in 2004. He started higher education at Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Public Administration in 2005, and in 2009 he graduated from this department. In 2013, he received a master's degree titled "The Role of Public Institutions and Non-Governmental Organizations in Combating Urban Poverty: A Field Study on the Urban Poor in Adıyaman" at Gazi University Institute of Social Sciences, Department of Public Administration.  In the same year he started doctoral studies at Gazi University, Institute of Social Sciences, Department of Public Administration and in 2017, he recieved Ph. D. titled "The Management of Social Assistances: The Case of Kahramanmaraş Province".  In 2009 he started as a research assistant at Adiyaman University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Public Administration. He has been working as a Asst. Prof. Dr. in the same department since September 2018.


Oluşturulma07 Ocak 2013 11:14
Görüntülenme1448