İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ahmet GENÇ
Doçent Doktor

Birim

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

İletişim

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:Ahmet GENÇ

Doğum Tarihi:1979

E-posta Adresi: ahmetgencc@gmail.com & ahmetgenc_@hotmail.com

Web adresi: ahmetgnc.com

Cep Telefonu: 0537 579 0865

 1. EĞİTİM BİLGİLERİ

DOKTORA: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı

Başlama/Bitiş Tarihi: Eylül 2005 /23 Temmuz 2009

Tezin Adı: Tiopürin S-Metil Transferaz (TPMT) Genotiplerinin Belirlenmesi

YÜKSEK LİSANS: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı

Başlama/Bitiş Tarihi : Eylül 2003 / 01 Eylül 2005

Tezin Adı: Hemoglobin Varyantlarının DNA Dizi Analizi ile Belirlenmesi

LİSANS: Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Başlama Tarihi: Eylül 1997 / Şubat 2000 (1 Yıl İngilizce Hazırlık)

Yatay Geçiş: Şubat 2000 Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Bitiş Tarihi: 14 Haziran 2002

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (2. Danışman), Yüksek Lisans Tezi: Delesyonel ve Nondelesyonel Fetal Hemoglobinin Kalıtsal Kalıcılığı (HPFH)’na Neden Olan Genotiplerin Belirlenmesi

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Anormal Hemoglobin Varyantlarının DNA Dizi Analizi ile Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2005, TF2005YL2, Araştırmacı, tamamlandı(Yüksek Lisans Tez Projesi).

 

 1. Alfa Talasemi Genotipleri ve HbH Hastalığı, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2005, TF2005BAP3, Araştırmacı, tamamlandı.

 

 1. Tiopürin S-Metil Transferaz Genotipleri, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2007, TF2007BAP32, Araştırmacı, tamamlandı.

 

 1. Tiopürin S-Metil Transferaz Genotiplerinin Belirlenmesi, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2007, TF2007D9, Araştırmacı, (Doktora Tez Projesi), tamamlandı.

 

 1. Çukurova Bölgesinde Faktör V Leiden Mutasyon Dağılımı,Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2007, TF2007BAP42, Araştırmacı, tamamlandı.

 

 1. Beta TalasemininPreimplantasyon Genetik Tanısı, Ç.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2009 TF2009BAP1Araştırmacı,tamamlandı.

 

 1. Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz Mutasyonlarının Real-Time PCR ile Belirlenmesi, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2009, TF2009BAP2, Araştırmacı, tamamlandı.

 

 1. Adıyaman Yöresinde Beta Talasemi Prevelansının Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2010, SHMYOBAP2010/0002, Proje Yürütücüsü, tamamlandı.

 

 1. Adıyaman Yöresinde Anormal Hemoglobin Prevelansının Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2010, SHMYOBAP2010/0001, Araştırmacı, tamamlandı.

 

 1. Adıyaman İlinde Talasemi Sıklığının Belirlenmesi ve Eğitimi: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2010-2011 GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı 1638 nolu proje,2010, Proje Koordinatörü, tamamlandı.

 

 1. Fungusid Olarak Adıyaman’da Kullanılan Bakır Oksiklorür’ürnGenotoksik Etkisinin Sitogenetik ve Moleküler Düzeyde Araştırılması: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2013, FEFBAP/2013-0001, Araştırmacı, tamamlandı.
 2. Telomeraz Ters Transkriptaz (hTERT) Genindeki Seçilmiş Genetik Varyantların Mide Kanserindeki Rolleri. Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi, 2013,SYOBAP/2013-0001, Araştırmacı, tamamlandı.

 

 1. Genetik Faktörlerin Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH)’nın Moleküler Patogenezindeki Rolleri. Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi, 2014, SYOBAP/2014-0001, Araştırmacı, tamamalandı.

 

 1. Adıyaman İlinde Alfa Talasemi Sıklığı ve Genotiplerinin Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2014, SHMYOBAP/2014-0001, Proje Yürütücüsü, tamamlandı.

 

 1. Delesyonel ve Nondelesyonel Fetal Hemoglobinin Kalıtsal Kalıcılığı (HPFH)’na Neden Olan Genotiplerin Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,2014, FEFBAP/2014-0003, Araştırmacı, tamamlandı.

 

 1. Fetal Hemoglobinin Kalıtsal Kalıcılığına (HPFH) Neden Olan Mutasyonların Belirlenmesi:Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2014, FEFBAP/2014-0004, Araştırmacı, tamamlandı.

 

 1. Beta Talasemi Taşıyıcılarında Beta Globin Gen Kümesi Haplotiplerinin Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2014, SHMYOBAP/2014-0002, Proje Yürütücüsü, devam ediyor.

İdari Görevler:

 1. 10.2010-10.06.2011 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı.
 2. 06.2011-27.01.2012 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Biyokimya Derneği

Türk Hematoloji Derneği

Ödüller:TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Identification of Blastocystis hominis isolates from asymptomatic and symptomatic patients by PCR, Parasitol Res, 2009;105(6):1589-92. Yayın Tipi C1, Tarih-No: 2009-845.

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Zeren F, Genç A, Cürük MA. Preliminary data on preimplantion genetic diagnosis for hemoglobinopathies in Turkey. Hemoglobin, 2007;31(2): 273-7.

 

A2.Çürük MA,Genç A, Huseynova P, Zeren F, Aksoy K. Çukurova’da alfa talasemi genotipleri ve HbH hastalığı.Türkiye Klinikleri, J Pediatr Sci, 2007;3(10):17-23.

 

A3.Cürük MA, Zeren F, Genç A, Ozavcı-Aygün S, Kilinç Y, Aksoy K. Prenatal diagnosis of sickle cell anemia and beta thalassemia in southern Turkey. Hemoglobin,2008;32(6):525-30.

 

A4. Eroglu F, Genc A, Elgun G, Koltas IS. Identification of Blastocystis hominis isolates from asymptomatic and symptomatic patients by PCR. Parasitol Res,2009 Nov;105(6):1589-92.

 

A5. Ozerdem D, Eroglu F, Genc A, Demirkazik M, Koltas IS. Comparison of microscopic examination, rK39 and PCR for visceral leishmaniasis diagnosis in Turkey.Parasitol Res,2009 Dec;106(1):197-200.

 

A6. Genc A, Eroglu F, Koltas IS. Detection of Plasmodium vivax isolates by nested PCR and real-time PCR. Korean J Parasitol, 2010 Jun;48(2):99-103.

 

A7.Eroglu F, Koltas IS, Genc A. Identification of causative species in cutaneous leishmaniasis patients using PCR-RFLP. J Bacteriol Parasitol,2011;2:113.

 

A8. Genç A, Çürük MA. Two rare Hb variants in Çukurova region of Turkey:Hb E-Saskatoona  nd Hb G-Coushatta.Turk J Hematol,2011;28(4):323-6 (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir).

 

A9. Genc A, Gunasti S, Tuli A, Curuk M A, Uzun S. Thiopurine S-methyltransferase gene polymorphism in pemphigus vulgaris. Post Dermatol Alergol, 2012;XXIX, 1:25-96 (Doktora tezinden üretilmiştir).

 

A10. Genc A, Tastemir Korkmaz D, Buyukleyla M, Celiker M. Prevalence and molecular analysis of β-thalassemia in Adiyaman, Turkey. Hemoglobin, 2012;36(2):131-8.

 

A11. Bozdogan ST, Unsal C, Erkman H, Genc A, Yuregir OO, Muslumanoglu MH, Aslan H. Nonsense β-thalassemia mutation at codon 37 (TGG>TGA), detected for the first time in three Turkish cases. Hemoglobin, 2012;36(3):283-8.

 

A12. Genc A, Tastemir Korkmaz D, Urhan Kucuk M, Rencuzogullari E, Atakur S, Bayram S, Onderci M, Koc T, Aslan S, Almas A, Faruk M, Sevgiler Y, Tuncdemir A. Prevalence of beta-thalassemia trait and abnormal hemoglobins in the province of Adıyaman, Turkey. Pediatr Hematol Oncol, 2012 Oct;29(7):620-3.

 

A13. Uysal A, Genc A, Taşyürek N, Türkyılmaz B. Prevalence of beta-thalassemia trait and abnormal hemoglobin in premarital screening in the Province of Izmir, Turkey. Pediatr Hematol Oncol, 2013 Feb;30(1):46-50.

 

A14. Incebiyik A, Genc A, Gul Hilali N, Camuzcupglu A, Camuzcuoglu H, Kilic A, Vural M. Prevalence of beta-thalassemia trait and abnormal hemoglobins in Sanliurfa Province in Southeast Turkey. Hemoglobin2014 Nov;38(6):402-4.

 

A15. Bayram S, Sümbül AT, Batmacı CY, Genç A . Effect of HOTAIR rs920778 polymorphism on breast cancer susceptibility and clinicopathologic features in a Turkish population. Tumor Biol2015 May;36(5):3863-70.

 

A.16. Bayram S, Ülger Y, Kaya BY, Rencüzoğulları A, Genç A, Sevgiler Y, Bozkurt O, Rencüzoğulları E. A functional HOTAIR rs920778 polymorphism does not contributes to gastric cancer in a Turkish population: a case-control study. Fam Cancer, 2015 Dec;14(4):561-7.

A.17. Bayram S, Rencüzoğulları E, Almas AM, Genç AEffect of p53 Arg72Pro polymorphism on the induction of micronucleus by aflatoxin B1 in in vitro in human blood lymphocytes. Drug Chem Toxicol, 2016;39(3):331-7. 

 

A.18. Bayram S, Genç A, Büyükleyla M, Rencüzoğulları E. Genotoxicity and cytotoxicity of copper oxychloride in cultured human lymphocytes using cytogenetic and molecular tests. Cytotechnology, 2016 Oct;68(5):2027-36.

A.19. Bayram S, Ülger Y,Sümbül AT, Kaya BY,  Genç A, Rencüzoğulları E, Dadaş E. Polymorphisms in human telomerase reverse transcritase (hTERT) gene and susceptibility to gastric cancer in a Turkish population: Hospital-based case-control study. Gene, 2016 July;585(1):84-92.

 

A.20. Genç A, Sevgiler Y, Bayram S, Rencüzoğulları E. The prevalence and genotypes of alpha-thalassemia in Adıyaman: two rare alpha variants.  Turk J Biochem, 2016 Jan;41(6):467-72.

 

A.21. Ülger Y, Dadaş E, Yalınbaş Kaya B, Sümbül AT, Genç A, Bayram S. The analysis of lncRNA HOTAIR rs12826786 C>T polymorphism and gastric cancer susceptibility in a Turkish population: lack of any association in a hospital-based case–control studyIr J Med Sci, 2017 Nov;186(4):859-65.

 

A.22. Aydın M, Arslan M, Rencüzoğulları E, Gözaydın C, Genç A, Bayram S. Investigation of XRCC1 Arg399Gln, Arg280His, and Arg194Trp polymorphisms effects on the induction of micronucleus by Aflatoxin B1 in in vitro. Gene Reports, 2017 Dec;9:1-6.

 

A.23. Aydın M, Rencüzoğulları E, Bayram S, Sevgiler Y, Genç A. Alterations on high HbF levels may be associated with KLF1 gene mutationsCell Mol Biol, 2017 Aug;63(8):51-7.

 

A.24. Aydın M, Rencüzoğulları E, Bozkurt O, Genç A, Bayram S. Investigation of genotoxic effects of doripenem using cytogenetic and molecular methodsCell Mol Biol, 2017 Oct;63(10):87-92.

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Genç A, Zeren F, Temiz D, Çürük MA. Abnormalhemoglobins in Çukurova, tworarevariants; HbE-Saskatoon&HbG-Coushatta. 31stFEBSCongress, PP1079, S365. 24–29 June2006, İstanbul, Turkey.

 

B2.Eroğlu F, Kotlaş Sİ, Demirhindi H, Genç A, Demirkazık M, Çürük MA. Diagnosis of LeishmaniainfantumfromsmearsamplestakenfromcuteneousleishmaniasiscasesbyusingthePCR-RFLPmethod. 57thAmericanSociety of TropicalMedicineandHygieneAnnual Meeting, P2798. December 7-11, 2008, New Orleans, USA.

 

 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Bulunmamaktadır

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Genç A, Çürük MA. Hemofili A’nın moleküler patolojisi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 2008;17(2):122-45.

 

D2. Genç A, Çürük MA. Hemofili B’nin moleküler patolojisi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 2008;17(2):146-58.

 

D3. Eroğlu F, Genç A, Koltaş IS. Adana İlindeki Echinococcus granulosus izolatlarının PCR-RFLP yöntemi ile genotiplendirilmesi (The genotyping of Echinococcus granulosus isolates with PCR-RFLP methods in Adana Province). Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2016;1(1):22-5.

 

D4. Eroğlu F, Genç A, Çürük MA, Koltaş IS. Yurtdışı kökenli Plasmodium falciparum suşlarının tanısında serolojik ve moleküler yöntemlerin kullanılması (The use of serological and molecular methods in diagnosis of foreign origin Plasmodium falciparum strains. Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2016;1(1):32-4. (Short communication)

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Genç A. Çukurova’da Hemoglobinopatilerin Moleküler Tanısı. İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, S12. 8–11 Eylül 2007, İstanbul.

 

E2. Genç A, Zeren F, Çürük, MA. Hemoglobinopatilerde Sorunlu Vakaların Analizi. 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu, S87-93. 20 –24 Nisan 2008, Antalya.

 

E3. Eroğlu F, Genç A,Koltaş S. EchinococcusİzolatlarınınPCR-RFLP Yöntemi ile Genotiplerinin Belirlenmesi. 4. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, SB-2, S73.  25-28 Haziran 2008, Malatya.

 

E4. Genç A, Günaştı S, Uzun S, Tuli A, Çürük MA. Tiopürin S-MetiltransferazGenotiplerinin Belirlenmesi.XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, P030, S124-125. 29 Ekim-1 Kasım 2008, Nevşehir.

 

E5. Genç A, Çavuşoğlu AC,Arıcan H, Uzuncan N, Karaca B, Çürük MA. Bir Türk Ailede HbSarrebourg’un Tanımlanması. XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, P137, S208-209. 29 Ekim-1 Kasım 2008, Nevşehir.

E6. Zeren F, Genç A, Çürük MA. Faktör V Leiden Mutasyonunun Real-Time PCR ile Belirlenmesi. XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, P159, S225-226. 29 Ekim-1 Kasım 2008, Nevşehir.

 

E7. Genç A, Zeren F,Çürük MA. Türkiye’de İnsan Hemoglobin Varyantları. XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, P183, S243-244. 29 Ekim-1 Kasım 2008, Nevşehir.

 

E8. Genç A, Günaştı S, Uzun S, Tuli A, Çürük MA. Tiopürin S-Metil TransferazGenotiplerinin Real-Time PCR ile Belirlenmesi.Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 5. Ulusal Kongresi, P15. 11-15 Ocak 2009, Bursa.

 

E9. Karaömerlioğlu Ö, Genç A,Zeren F, Çürük MA, Kılınç Y.Delesyonel ve Nondelesyonel Alfa Talasemi Mutasyonları. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 5. Ulusal Kongresi, P16. 11-15 Ocak 2009, Bursa.

 

E10. Genç A, Günaştı S, Uzun S, Tuli A, Çürük MA. Tiopürin S-Metiltransferaz Genotipleri. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, TB066, S162-163. 29 Ekim-1 Kasım 2009, İstanbul.

 

E11. Genç A, Karaömerlioğlu Ö, Çürük MA, Kılınç Y. Çukurova Bölgesinde Alfa Talasemi ve HbH Hastalığı. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, KB101,S264. 29 Ekim-1 Kasım 2009, İstanbul.

 

E12. Eroğlu F, Genç A, Çürük MA, Kotlaş IS. Yurt dışı kökenli Plasmodium falciparum suşlarının tanısında serolojik ve moleküler yöntemlerin kullanılması. 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, P-128, S312. 1-7 Kasım, 2009, Adana.

 

E13. Eroğlu F, Koltaş IS, Genç A, Demirkazık M, Çürük MA. Kutanözleyişmaniasisli hastalarda etken türlerin PCR-RFLP yöntemi ile tanımlanması. 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, S-6, S201-202. 1-7 Kasım 2009, Adana.

 

E14. Eroğlu F, Genç A,Elgün G, Koltaş IS. Semptomatik ve asemptomatik hastalardan izole edilen Blastocystishominisizolatlarınıngenotiplendirilmesi. 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, S-18, S210. 1-7 Kasım 2009, Adana.

 

E15. Genç A, Eroğlu F, Çürük MA, Koltaş IS. PlasmodiumvivaxisolatlarınınPCR ve Real-Time PCR yöntemleri ile tanımlanması. 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, S-59, S235-236. 1-7 Kasım 2009, Adana.

 

E16. Özerdem D, Koltaş IS, Eroğlu F, Genç A, Demirkazık M. Kala azarlı hastalarda etken türlerin PCR-RFLP yöntemi ile tanımlanması. 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, S-5, S201. 1-7 Kasım 2009, Adana.

 

E17. Genç A, Taştemir D, Büyükleyla M, Çeliker M. Adıyaman’da Beta Talasemi Prevalansı. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, P008. 27 Ekim-30 Ekim 2010, Eskişehir.

 

E18. Aktaş H, Kotlaş İS, Eroğlu F, Genç A.Entamoebahistolytica ve Entamoebadispar’ıncopro-AntigenELISA, PCR ve Real-Time PCR ile ayırt edilmesi. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, SB06-03, S173. 4-10 Eylül2011, Kars.

 

E19. Genç A, Taştemir D, Urhan Küçük M, Rencüzoğulları E, Bayram S, Önderci M, Atakur S, Arpacı A, Koç T, Aslan S, Odabaşı M, Yılmaz M, Sevgiler Y, Altınbaş Y, Sever D, Almas A M, Alıcı MF, Çelik Ç, Kurt E. Adıyaman İlinde Talasemi Sıklığı. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, P119, S122-123. 19-22 Ekim2011, Ankara.

 

E20. Tuğ Bozdoğan S, Aslan H, Erkman H, Genç A, Zeren F, Sağır P, Özalp Yüreğir Ö. Nadir Beta-Talasemi Mutasyonları: Olgu Sunumu. 10.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, P118. 19-23 Aralık2012, Bursa.

 

E21. Genç A, Bayram S, Rencüzoğulları E, Almas AM, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi konferansı dahilinde , "22. Ulusal Biyoloji Kongresi ", bildiri kitapçığındaki "p53 Arg72Pro Polimorfizimi ile Mikronükleus Oluşumu Arasındaki İlişki", 1-1 pp.,Eskişehir, Türkiye, Haziran, 2014

 

F.Katıldığım Çalıştaylar/Kurslar/Yaz Okulları

F1. Prof. Dr. TitusH.J. Huisman Anısına Düzenlenen “Anormal Hemoglobinler ve Talasemiler Kursu”. 8 Mayıs 2006, Hemoglobin Derneği, Adana.

 

F2. Anormal Hemoglobinler ve Talasemi Tanısında Kullanılan Yöntemler. VIII. Biyokimya Yaz Okulu, 22-26 Mayıs 2006. Çukurova Üniversitesi, Adana.

 

F3. Tanıda Moleküler Genetik Yöntemler. IX. Biyokimya Yaz Okulu. 5-9 Haziran 2006. Çukurova Üniversitesi, Adana.

 

F4. Uluslararası Talasemi Yaz Okulu, 1. Basamak Talasemi Merkezleri Kursu. 20-24 Nisan 2008, Talasemi Federasyonu, Antalya.

 

F5. Proje Geliştirme ve Yazma Çalıştayı. 29 Ekim 2008, Türk Biyokimya Derneği, Nevşehir.

 

F6. Genetik Çalışmalarda Biyoinformatik Uygulamalar: Genom Veri Bankaları ve DNA Dizi Analizi Programları. 11-15 Mayıs 2009, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Kocaeli.

 

F7. Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Alanında TÜBİTAK Projeleri Oluşturma Çalıştayı-I. 8-9 Aralık 2009, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

 

F8. Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Alanında TÜBİTAK Projeleri Oluşturma Çalıştayı-II. 9-10 Şubat 2010, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

 

F9. Moleküler İmmünoloji Teknikleri. 23-27 Mayıs 2011, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Kocaeli.


Oluşturulma17 Aralık 2012 12:11
Düzenlenme 14 Haziran 2019 16:28
Görüntülenme635