İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı Soyadı                        Ali İhsan KAYA
Uyruğu                              T.C.
Doğum Yeri ve Tarihi         Adıyaman, 1984
Telefon                              04162233800 - 4686
Faks                                   
e-mail     alikaya@adiyaman.edu.tr

 

EĞİTİM

Derece                                              Adı, İlçe, İl, Bitirme Yılı
Lise                                                    Adıyaman Erdemir Lisesi, Adıyaman, 2000
Üniversite                                           Dokuz Eylül Üniversitesi, Bornova, İzmir, 2008
Yüksek Lisans                                     Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2012
Doktora                                              Harran Üniveristesi, Şanlıurfa, 2019

 

İŞ DENEYİMLERİ

Yıl                              Kurum                                              Görevi                                              

2010/2011                  Harran Üniversitesi,                      Arş. Gör. (Mühendislik Fakültesi)

2011/2013                  Adıyaman Üniversitesi                  Makine Müh. (Yapı İşleri)

2013/ 2019                 Adıyaman Üniversitesi                  Arş. Gör. (Teknoloji Fakültesi)

2019/ ...                     Adıyaman Üniversitesi                  Arş. Gör. (Mühendislik Fakültesi)

YAYINLAR

Proje Görevleri:

 1. Kaya A.I., KISA M., 2014. Farklı yaşlandırma koşullarının VDRİT ile üretilen karbon ve aramit kompozitlerin dinamik davranışına etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: Ali ihsan KAYA, Yürütücü: Murat KISA, (Ulusal)

 

 1. Kaya A.I., KISA M., 2011. Femur Protezinin Sonlu Elemanlar Metodu ile Nümerik Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: Ali ihsan KAYA, Yürütücü: Murat KISA, (Ulusal)

 

Eserler

 

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Kaya A.I., KISA M., and Özen M., 2018. Influence of Natural Weathering Conditions on the Natural Frequency Change of Woven Carbon Fibre Reinforced Composites. Advanced Composites Letters, 27(2): 49-54.

 

2. Demirel, M., Aksakal, B., & Kaya, A. İ. (2017). The effect and characterization of newly synthesized SrBr 2 reinforced bone grafts on structure and cell viability. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 82(2), 602-610.

 

3. Kaya A.I., KISA M., and Özen M., 2018. Effect of Natural Weathering conditions on the Dynamic Behavior of Woven Aramid Composites. AIP Conference Proceedings, 1935 (020005): 1-4.

 

 4. Kaya A.I., KISA M., ve Özen M., 2017. Doğal Yaşlandırma Koşullarının Dokunmuş Aramid Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Sönümleme Davranışına Olan Etkisi. HRÜ Müh. Der., 03, p.40-46.

 

5. Kaya A.I.,, KISA M., ve Özen M., Hakem Aşamasında. Dokunmuş Karbon Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Sönümleme Davranışının Çevresel Koşullar Altında Değişimi. HRÜ Müh. Der.,

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

 1. Kaya A.I., KISA M., Aslan Z., and Özen M., 2017. Effect of Natural Weathering conditions on the Dynamic Behavior of Woven Aramid Composites. 33rd International Physics Congress, 6-10 September, Bodrum, p. 164.

 

 1. Kaya A.I., KISA M., ve Özen M., 2018. Dokunmuş Karbon Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Sönümleme Davranışının Çevresel Koşullar Altında Değişimi. VI. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi, 23-25 Ekim, Şanlıurfa, p.

 

 1. Aslan Z., Kısa M., Özen M., ve Kaya A.I., (2016). Çevresel Faktörlerin Kompozit Malzemenin Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkileri. 16. International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, p. 1-11.

 

 1. Kaya, A.I., Kısa, M., ve Aslan, Z., 2014. Femur Protezinin Farklı Tasarım Parametreleri Göz Önünde Bulundurularak CoCrMo ve Ti6Al4V Biyomalzemeler için Sonlu Elemanlar Metoduyla Yorulma Analizi. 15. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli, p. 733-741.

 

 1. Kaya, A.I., Kısa, M., ve Aslan, Z., 2014. Femur Protezinin Farklı Tasarım Parametreleri Göz Önünde Bulundurularak Sonlu Elemanlar Metoduyla Nümerik Analizi, 10. Uluslararası Kırılma Konferansı, Kayseri, p. 259-271.

 

 1. Kısa M., Haskul M., Kaya A.I., Aslan Z., 2014. Çatlak içeren ve Kalınlığı Doğrusal Değişen Kirişlerde Titreşim Probleminin Sonlu Elemanlar Metoduyla Modellenmesi, Uluslararası Kırılma Konferansı, Kayseri, p. 79-85.

 

 1. Aslan, Z., Kısa, M., ve Kaya, A.I., 2014. Eksenel Yüklü Dairesel Kesitli Kusurlu Kirişlerin Stabilite ve Titreşim Davranışlarının Sayısal Analizi, Uluslararası Kırılma Konferansı, Kayseri, p. 315-326.

 

 1. Kaya, A.I., Baran MF., Erdoğan, O., ve Gökdoğan O., 2018. Composite Material Utilization in Agricultural Machinery and Equipment, I. International Agricultural Science Congress, Van, p. 113.

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

 1. Kaya A.I., Kısa M., ve Aslan Z., 2015. Femur Protezinin Farklı Tasarım Parametreleri Göz Önünde Bulundurularak Ti6Al4V Biyomalzeme için Sonlu Elemanlar Metoduyla Nümerik Analizi. II. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu. Adıyaman, p.

 


Oluşturulma13 Haziran 2019 10:34
Görüntülenme1414