İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Aydın ÖZDEMİR
Öğretim Görevlisi

Birim

  • Besni Meslek Yüksekokulu
  • İşletme Yönetimi

İletişim

  • 04163110422
Öğrenim Bilgisi                          
                                                                       
                                                                       
Doktora   GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ            
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)            
                                     
2018              
               
                                               
                                                                       
                                                                       
Yüksek Lisans   KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ            
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL)            
                                     
2012              
2015              
  Tez adı: Siyasal pazarlamada marka kişiliğinin etkisi :  Algılanan marka kişiliği – Seçmenlerin oy verme davranışı ilişkisi  (2015) Tez Danışmanı:(ALİ FUAT GÖKÇE)            
                                     
                                                                       
             
                                                                       
Lisans   SELÇUK ÜNİVERSİTESİ            
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR.            
                                     
2004              
2009              
                                               
                                                                       
                                                                       
Görevler                                        
                                                                       
             
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/İŞLETME YÖNETİMİ PR.)            
2011             
                                                                       
                                                                       
İdari Görevler                                                    
                              ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ    
Bölüm Bşk.    
    2017      
                                               
                              ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/İŞLETME YÖNETİMİ PR.    
Bölüm Başkan Yardımcısı    
    2012-2017      
                                               
                              ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU    
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı    
    2011-2011      
                                               
                                                                       
                                                                       
Dersler *                               Öğrenim Dili Ders Saati              
                                                                       
      2017-2018                                  
        Önlisans                                
                                                                       
          Genel İşletme Türkçe 3              
          Pazarlama Yönetimi Türkçe 3              
          Proje Planlaması ve Yönetimi Türkçe 3              
          Bilgisayar Büro Programları Türkçe 2              
          Satış Yönetimi Türkçe 3              
          Üretim Yönetimi Türkçe 4              
          İşletmelerde Bilişim Sistemleri Türkçe 3              
          İstatistik Türkçe 2              
      2016-2017                                  
        Önlisans                                
                                                                       
          Genel İşletme Türkçe 3              
          Pazarlama Yönetimi Türkçe 3              
          Proje Planlaması ve Yönetimi Türkçe 3              
          Yönetim ve Organizasyon Türkçe 2              
          Girişimcilik Türkçe 4              
      2015-2016                                  
        Önlisans                                
                                                                       
          Genel Hukuk Bilgisi Türkçe 2              
          Diksiyon Türkçe 2              
          Girişimcilik Türkçe 4              
          İletişim Teknikleri Türkçe 2              
          Global Pazarlama Türkçe 2              
          Ticaret Hukuku Bilgisi Türkçe 2              
          Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Türkçe 3              
          Yönetim ve Organizasyon Türkçe 2              
          Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi Türkçe 3              
          Bankacılık Hukuku Türkçe 2              
          Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 2              
                                                                       
                           
                                                                       
                                                                       
Eserler                                                    
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:          
              ÇÜTCÜ İBRAHİM,ÖZDEMİR AYDIN,ERKAN HAYRETTİN (2017).  Kobi’lerin İhracat Piyasalarında Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Algıları: Gaziantep’teki Kobi’ler Üzerine Bir Araştırma.  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2691-2709. (Yayın No: 3716748)          
1.          
                       
                                                                       
              ÖZGÜNER MERT,ÖZDEMİR AYDIN,SAYGILI METİN,ONAY ÖMER ALPEREN (2017).  KONTROL ODAĞININ GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ETKİSİNDE BAŞARMA İHTİYACININ ARACILIK ROLÜ.  Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1-11. (Yayın No: 3657973)          
2.          
                       
                                                                       
              ŞAHİN AHMET,ÖZDEMİR AYDIN,ÖZGÜNER MERT (2017).  MOBİL UYGULAMA KABUL DÜZEYİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ.  The Journal of Social Sciences, 4(17), 380-394., Doi: 10.16990/SOBIDER.3922 (Yayın No: 3716797)          
3.          
                       
                                                                       
              ÖZDEMİR AYDIN,SAYGILI METİN,YILDIRIM KADİR (2016).  Risk Alma Eğilimi Ve Başarma İhtiyacının Girişimcilik Potansiyeline Etkisi  Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma.  İşletme Bilimi Dergisi, 4(2), 121-141. (Yayın No: 3055863)          
4.          
                       
                                                                       
              ÖZDEMİR AYDIN,ÖZGÜNER MERT (2016).  Perception of the Community about the Effects of Universities on the City s Socio Economic Structure.  International Journal of Humanities and Social Science Invention, 5(12), 49-59. (Yayın No: 3055026)          
5.          
                       
                                                                       
              BÜYÜKBEŞE TUBA,ÖZDEMİR AYDIN (2016).  ÜNİVERSİTELERDE BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL DEĞERLER İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLERLE YÖNETİME YÖNELİK ALGILARI.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9(47), 743-754. (Yayın No: 3055365)          
6.          
                       
                                                                       
              ÖZGÜNER MERT,ÖZDEMİR AYDIN (2016).  Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Yöreye Ve Yöre Halkına Yönelik Algılarının Ölçülmesi.  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 3012-3032. (Yayın No: 3081570)          
7.          
                       
                                                                       
              ÖZDEMİR AYDIN,ÖZGÜNER MERT (2016).  The effect of psychological capital on entrepreneurship  A study on university students Psikolojik sermayenin girişimcilik eğilimine etkisi  Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma.  Journal of Human Sciences, 13(3), 5107-5121., Doi: 10.14687/jhs.v13i3.4146 (Yayın No: 3054573)          
8.          
                       
                                                                       
              DURMAZ YAKUP,ÖZDEMİR AYDIN (2016).  A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED CONSUMER EFFECTIVENESS  ENVIRONMENTAL CONCERN AND GREEN PURCHASE BEHAVIOR OF CONSUMERS AT UNIVERSITY.  INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY, 11(5), 2994-3000. (Yayın No: 3082864)          
9.          
                       
                                                                       
                                                                       
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :          
              UĞUR ATİLLA AHMET,ÇÜTCÜ İBRAHİM,ÖZDEMİR AYDIN (2018).  KAYITDIŞI İSTİHDAMIN KÜRESEL REKABETE ETKİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: GAZİANTEP İLİ FİRMALARININ KAYITDIŞI İSTİHDAM ALGISI ANALİZİ.  INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4258690)          
1.          
                       
                                                                       
              ÖZDEMİR AYDIN,ÇÜTCÜ İBRAHİM (2017).  Çalışanların Kayıtdışı İstihdama Yönelik Algıları ve Uluslararası Karşılaştırması: Gaziantep İli Örneği.  3.Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3657968)          
2.          
                       
                                                                       
              ÖZGÜNER MERT,ÖZDEMİR AYDIN,ÖZGÜNER ZEYNEP (2017).  TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN NİTELİKLİ PERSONEL DURUMU VE SINIR GEÇİŞLERİNDEN KAYNAKLANAN LOJİSTİK SORUNLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA:GAZİANTEP OSB ÖRNEĞİ.  III. ULUSLARARASI KAFKASYA ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3657971)          
3.          
                       
                                                                       
              ÖZGÜNER ZEYNEP,ÖZGÜNER MERT,ÖZDEMİR AYDIN (2017).  LOJİSTİK FAALİYETLER KAPSAMINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ.  III. ULUSLARARASI KAFKASYA ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3657970)          
4.          
                       
                                                                       
              ŞAHİN AHMET,ÖZDEMİR AYDIN,ÖZGÜNER MERT (2017).  Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Bankacılık Eğitimine Yönelik Beceri Gelişim Algısı.  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580532)          
5.          
                       
                                                                       
              ÖZDEMİR AYDIN,ŞAHİN AHMET,ÖZGÜNER MERT (2017).  Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Liderlik Eğilimlerinin Belirlenmesi.  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580534)          
6.          
                       
                                                                       
              ÖZGÜNER MERT,ÖZGÜNER ZEYNEP,ÖZDEMİR AYDIN (2017).  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ TİPLERİ ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.  2nd International Scientific Researches Congresson Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 426-435. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3537532)          
7.          
                       
                                                                       
              ÖZGÜNER ZEYNEP,ÖZGÜNER MERT,ÖZDEMİR AYDIN (2017).  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ.  2nd International Scientific Researches Congresson Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 391-403. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3537529)          
8.          
                       
                                                                       
              SAYGILI METİN,ÖZDEMİR AYDIN,TANYERİ AHMET ERHAN,ERDEN CANER (2016).  ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRE DOSTU ÜRÜN BİLİNCİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ.  ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 1089-1098. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3056257)          
9.          
                       
                                                                       
                                                                       
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:  
            ÖZDEMİR AYDIN,ÖZGÜNER MERT,SAYGILI METİN,USLU MUSTAFA EMRE (2017).  KONTROL ODAĞININ GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ETKİSİNDE KIRILGAN NARSİZM DÜZEYİNİN ARACILIK ROLÜ.  2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017, Bursa (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3497473)  
1.  
             
                                                                       
            ÖZGÜNER MERT,ÖZDEMİR AYDIN,SAYGILI METİN,ONAY ÖMER ALPEREN (2017).  KONTROL ODAĞININ GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ETKİSİNDE BAŞARMA İHTİYACININ ARACILIK ROLÜ.  2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017, Bursa (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3497510)  
2.  
             
                                                                       
            ÇELİK MAZLUM,ÖZDEMİR AYDIN (2016).  Çalışanların Tekno stres Seviyelerinin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi  Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma.  4. Örgütsel Davranış Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3057984)  
3.  
             
                                                                       
            ÖZDEMİR AYDIN (2016).  KÜRESELLEŞEN DÜNYADA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İLE MÜŞTERİ TATMİNİ    MÜŞTERİ SADAKATİ İLİŞKİSİNİ KURMA  GSM SEKTÖRÜ BAĞLAMINDA  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA.  1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sepozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3058123)  
4.  
             
                                                                       
            ÖZDEMİR AYDIN,ÖZGÜNER MERT (2014).  Besni Halkının Besni MYO ve Öğrencilerine Bakış Açısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma.  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ Sepozyum-1) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3058382)  
5.  
             
                                                                       
            ÖZDEMİR AYDIN,BÜLENT DEMİRAĞ (2014).  Tükenmişlik Sendromunun Esnaflara Etkisi  Gaziantep Gaziler Caddesi Esnafları Üzerinde Bir Uygulama.  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ Sepozyum-1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3058467)  
6.  
             
                                                                       
                                                                       
Üniversite Dışı Deneyim                                    
2008-2011 VHKİ                                      
ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ,  , (Kamu)      
2006-2008 VHKİ                                      
GAZİANTEP VALİLİĞİ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ,  , (Kamu)      

Oluşturulma06 Şubat 2013 15:12
Düzenlenme 21 Eylül 2018 20:30
Görüntülenme10091