İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Aykut DÜNDAR

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • The effects of short-term match programs on liver enzymes of kick boxing athletes
  25.05.2019 - 25.05.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2. International Conference on sports for all and wellness
  KOCAHAN SAYAD,DÜNDAR AYKUT
 • The relationship between vitamin B12 and blood hemogram parameters in kick boxing atletes with short-term match programs
  25.05.2019 - 25.05.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2. International Conference on sports for all and wellness
  DÜNDAR AYKUT,KOCAHAN SAYAD,YILMAZ YÜCEHAN
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  07.12.2018 - 07.12.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
  MURATHAN FATİH,DÜNDAR AYKUT,YILMAZ MURAT
 • Tenis Sporcularının Branşlarına Yönelik Farkındalık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
  15.11.2017 - 15.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  15. International Sport Sciences Congress
  MURATHAN FATİH,KARTAL MEHMET,DÜNDAR AYKUT,YETİŞ ÜMİT,İNAN HANDE
 • ELİT HENTBOLCULARDA ENERJİ İÇECEĞİ KULLANIMININ ELEMENT METABOLİZMASINA ETKİSİ
  31.10.2018 - 31.10.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
  DÜNDAR AYKUT,ÇİNAR VEDAT,PANCAR ZARİFE
 • Bir Osmanlı Atlı Cirit Oyunu: Lobut
  15.11.2019 - 15.11.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  3.Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi
  DÜNDAR AYKUT
 • FARKLI HAREKET EĞİTİMİ MODELLERİ UYGULAYAN ÇOCUKLARINGELİŞİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  19.04.2010 - 19.04.2010
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi
  ÇİNAR VEDAT,POLAT YAHYA,MURATHAN FATİH,DÜNDAR AYKUT
 • 7-12 Yaş Arası Suriyeli Göçmen Çocukların Temel Motorik Özelliklerinin İncelenmesi
  20.10.2017 - 20.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  II.ULUSLARARASI GERÇEK VE UMUT ARASINDA SURİYELİ MÜLTECİLER SEMPOZYUMU
  MURATHAN FATİH,DÜNDAR AYKUT,KOÇ MUSTAFA
 • Amatör Futbolcuların İnternet Saldırganlık Düzeyleri ve Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Adıyaman İli Örneği)
  23.11.2017 - 23.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
  MURATHAN FATİH,DÜNDAR AYKUT,KOÇ MUSTAFA,KARTAL MEHMET
 • Tenis Branşıyla Uğraşan sporcuların Dijital Oyun Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4.Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu
  KARTAL MEHMET,İNAN HANDE,MURATHAN FATİH,BAYRAK ESRA,DÜNDAR AYKUT

Hakemlikler

 • Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  1

Editörlükler

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE, FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIKLI YAŞAM
  2019
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  NOBEL YAYINEVİ
  DÜNDAR AYKUT

Kitaplar

 • ELİT ERKEK YÜZÜCÜLERDE YÜZME PERFORMANSLARI İLE APELİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gazi kitabevi
  DÜNDAR AYKUT
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE, FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIKLI YAŞAM
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  NOBEL YAYINEVİ
  MURATHAN FATİH,DÜNDAR AYKUT

Makaleler

 • YÜZÜCÜLERDE FARKLI YÜKLENMELİ YÜZME PERFORMANSLARININ GLİKOZ VE İNSÜLİN ÜZERİNE ETKİLERİ
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2148-1148
  DÜNDAR AYKUT,ARSLAN CENGİZ,ARPACI ABDULLAH,AKTUĞ ZAİT BURAK,MURATHAN FATİH
 • INVESTIGATION OF DESPAIR LEVELS OF FAMILIES WITH DOWN SYNDROME CHILD AND THEIR PARENTAL ATTITUDES ON PERCEPTION AND COPING WITH STRESS
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-2140
  DÜNDAR AYKUT,YETİŞ ÜMİT
 • Kadınlarda B-Fit Egzersizlerinin Antropometrik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2536-5339
  AKTUĞ ZAİT BURAK,MURATHAN FATİH,DÜNDAR AYKUT
 • Examination of Body Areas Satisfaction Levels and Gender Roles ofFemale Wrestlers
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1927-5269
  DÜNDAR AYKUT,koç mine
 • Effect of Acute Handball Training on Irisin, Leptin and Some Biochemical Parameters for Adolescence Handball Players
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2332-3213
  DÜNDAR AYKUT
 • Impact of Physical Education Lesson on Adaptation of Syrian RefugeeSchool Age Children in Turkey
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1925-0754
  DÜNDAR AYKUT
 • Associations of apelin, leptin, irisin, ghrelin, insulin, glucose levels, and lipid parameters with physical activity during eight weeks of regular exercise training
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1381-3455
  DÜNDAR AYKUT,KOCAHAN SAYAD,ŞAHİN LEYLA
 • Effects of different loading exercises on apelin levels and physical and hematologic parameters of swimmers
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1868-18831868-1891
  DÜNDAR AYKUT,KOCAHAN SAYAD,ARSLAN CENGİZ
 • İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılıklarının İncelenmesi
  .2012
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-9196
  GÜLLÜ MEHMET,ARSLAN CENGİZ,DÜNDAR AYKUT,MURATHAN FATİH
 • Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1307-6477
  MURATHAN FATİH,MURATHAN TALHA,YETİŞ ÜMİT,AKTUĞ ZAİT BURAK,DÜNDAR AYKUT
 • Effect of Football Practices on Certain Blood Values of Athletes
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1995-0756
  ÇİNAR VEDAT,ŞARVAN CENGİZ ŞEBNEM,PALA RAGIP,DÜNDAR AYKUT
 • Effect of short term match program on certain blood lipids of football players
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1995-0756
  ŞARVAN CENGİZ ŞEBNEM,ÇİNAR VEDAT,PALA RAGIP,DÜNDAR AYKUT
 • Investigating Success Motivation Levels of Sporters in Football Branch with regards to Certain Variables
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  İngilizce
  2148-1148
  AKTUĞ ZAİT BURAK,UĞURLU FATİH MEHMET,YETİŞ ÜMİT,DÜNDAR AYKUT,MURATHAN FATİH
 • Investigation the effect of weightlifting training on apelin level andhematologic parameters of professional handball players
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0970-938X
  DÜNDAR AYKUT,MURATHAN FATİH,AKTUĞ ZAİT BURAK,SERVİ TAYFUN
 • SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARININ BİREYLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • Investigation of the Health Significance of 4th Grade Students in Physical Education and Sport Department
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2519-5387
  DÜNDAR AYKUT,KOÇ MUSTAFA
 • Research on Social Anxiety Level and Communication Skills of Secondary SchoolStudents
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2519-5387
  KOÇ MUSTAFA,DÜNDAR AYKUT
 • Effects of different exercise loads on the thyroidhormone levels and serum lipid profile inswimmers
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1868-1891
  KOCAHAN SAYAD,DÜNDAR AYKUT
 • Elit Hentbol Oyuncularında Omuz İzokinetik Kuvveti ile Top Atış HızıArasındaki İlişkinin İncelenmesi
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2587-134X
  DÜNDAR AYKUT,AKTUĞ ZAİT BURAK,MURATHAN FATİH
 • The Determination of the Relationship Between Isokinetic LegStrengths and Agility and Speed Performance of Elite Handball Players
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2324-805X
  AKTUĞ ZAİT BURAK,DÜNDAR AYKUT,MURATHAN FATİH,İRİ RÜÇHAN

Oluşturulma03 Aralık 2016 00:34
Görüntülenme435