İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

www.baristoptas.com

Barış TOPTAŞ'ın YouTube Sayfasını İçin Aşağıdaki Bağlantıya Tıklayabilirsiniz

https://www.youtube.com/channel/UCW7c7CeZee8yf0h__Q3Eabw

    1983’de Adana’da doğdu ilk ve orta öğrenimini burada lise öğrenimini Malatya Kubilay lisesinde tamamladı. 1999 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliğini Kazandı. Öğrencilik dönemi boyunca birçok konser etkinliğine katıldı. Öğrenci dinletilerinde piyano solo ve piyano eşlikçisi olarak bulundu. 2002 ve 2003 yıllarında Ankara Polifonik Korolar Şenliğinde çeşitli ödüller alan İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Korosunda tenor olarak görev aldı. 4 yıllık öğrenimi boyunca İnönü Üniversitesi İçerisinde düzenlenen Akademik Açılış-Kapanış, çeşitli anma ve kutlama günleri, özel davetlerde piyanist olarak görev aldı. 2003 yılında Müzik Öğretmenliğinden birincilikle mezun oldu. 2005 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği programında sözleşmeli öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı ve 2006'da aynı kuruma Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2009 -2013 yılları arasında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde çalıştı. Temmuz 2012 de İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı’nda “ Halk Türkülerinin Sistematik Olarak Piyano Eğitiminde Kullanılması” başlıklı tez çalışması ile doktorasını tamamladı.

* Türk Müziği Etütleri (Piyano İçin 24 Etüt) I-II-III

* Piyano İçin Türkü Düzenlemeleri ve Özgün Çalışmalar I-II

* Piyano İle Muhabbet 1

* Piyano İçin Düzenlemeler ve Özgün Parçalar 1

* Kolay Piyano Albümü-1

* Piyano Kolay Majör Parçalar

* Piyano Kolay Minör Parçalar

* Piyano Kolay Makamsal Parçalar

* Piyano Öğreniyorum (Minik Piyanist Türkiye Yolcusu), başlıklı 12 kitap yayınlamıştır.

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Doçent Doktor Öğretim Üyesidir. Halk Türküleri ve Piyano Eğitimi konusunda bilimsel ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Bilgisi

Doktora (2008-2012): İnönü Üniversitesi   Eğitim Bilimler Enstitüsü/Müzik Eğitimi (Dr)

Tez adı: Halk türkülerinin sistematik olarak piyano ve eğitiminde kullanılması (2012) Tez Danışmanı: (Prof. Cemal YURGA)

Yüksek Lisans (2006-2008): Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez adı: Güzel sanatlar eğitimi anabilim dalı müzik öğretmenliği programlarında piyano eğitimine deneysel yaklaşım (2008) Tez Danışman: (Prof. Cemal YURGA)

Lisans (1999-2003): İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Müzik Öğretmenliği Pr.

Akademik Görevler

Doçent Doktor (2018-2023): Adıyaman Üniversitesi / Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü

Yardımcı Doçent Doktor (2013-2018): Adıyaman Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı /Sahne Sanatları Bölümü/Koro Anasanat Dalı

Öğretim Görevlisi (2009-2013): İnönü Üniversitesi/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi /Müzik Bilimleri Bölümü/Müzikoloji

Öğretim Görevlisi (2006-2009): İnönü Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitim/ Müzik Öğretmenliği

YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans

1- KENDİRCİ DEMİRCİ SEÇİL, (2019). Orff eğitiminin 4-6 yaş grubu çocuklardaki müzik öz yeterlik algılarına etkisi, Adıyaman Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Müzik ve Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı

2- MADAK RIZA UTKU, (2019). Türk operasında üç öncü kadın: Semiha Berksoy, Saadet İkesus Altan, Leyla Gencer, Adıyaman Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Müzik ve Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı

3- KARATAŞ AHMET, (2019). Müzik öğretmeni adaylarının bireysel ses eğitimine yönelik tutum ve öz yeterlik algılarının

4- KAYACI PELİN, (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarında materyal olarak şarkı kullanımı: Trabzon ili örneği, Adıyaman Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Müzik ve Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı

5- AYLAZ BERNAGÜL, (2018). Okul öncesi dönemdeki çocuklarda müzik eğitimi, Adıyaman Üniversitesi- >Sosyal Bilimler Enstitüsü->Müzik ve Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı

6- SANDIKCI ELİF ALEV, (2017). Orff çalgılarının anasınıfı çağındaki çocukların ritim becerilerinin geliştirilmesi üzerindeki etkisi, Adıyaman Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Müzik ve Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı

7- BAŞ ESER, (2017). Ses eğitimi için yazılmış piyano eşlikli Türk müziği eserlerinin incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Müzik ve Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı

8- BİLGET GÜÇLÜER SULTAN, (2016). Adıyaman yöresi halk oyunlarının kültürel olgu ve sosyolojik ögeler açısından incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Müzik ve Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı

9- KIRANBAY MAHMUT ÇETİN, (2015). Giuseppe Verdi'nin Rigoletto Operası'nın incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı

10- SARDAŞ ÇELİK SEÇKİN, (2014). Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde bireysel ses eğitimi derslerinde öğretilen eserlerin antolojisi, Adıyaman Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı

11- SÖNMEZ AYFER, (2014). Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde bireysel ses eğitimi dersinin doğru güzel ve etkili konuşma becerisine etkisi, Adıyaman Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı

Projelerde Yaptığı Görevler

1- İnönü Üniversitesi Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Konser Salonu ve Çalışma Odalarına Ses Kayıt Sistemlerinin Kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15/02/2009- 15/09/2009 (ULUSAL)

2- Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Koro Ana Sanat Dalı Derslerinde ve Öğrencilerin Bireysel Çalışmalarında Kullanılmak üzere 12 Adet Dijital Piyanonun Alınması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 15/07/2013- 15/12/2013 (ULUSAL)

3- İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı ve Müzikoloji Anabilim Dalı Derslerinde ve Öğrencilerin Çalışmalarında Kullanılmak Üzere 15 Adet Dijital Piyanonun Alınması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 14/12/2011- 15/03/2012 (ULUSAL)

4- Animasyon Araştırma Stüdyosunun Kurulumu ve Araştırma Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü; Ayça AVCI, Araştırmacı; Barış TOPTAŞ Yürütücü, Ayça AVCI, Araştırmacı; Barış TOPTAŞ,03/12/2018- 02/12/2021 (ULUSAL)

5- ADIYAMAN İLİNDE KÜLTÜREL BAĞLAMDA” MÜZİK DİNAMİKLERİNİN” İNCELENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: BARIŞ TOPTAŞ, 02/02/2015- 05/01/2017 (ULUSAL)

6- Adıyaman Yöresi Halk Oyunlarının Kültürel Olgu ve Sosyolojik Öğeler Açısından İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: BARIŞ TOPTAŞ, 02/02/2015- 05/01/2017 (ULUSAL)

7- Adıyaman Türküleri Albümü ve Klip Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02/02/2015- 02/04/2015 (ULUSAL)

8- Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarına Müzik Araştırma ve Ses Kayıt Stüdyosu Altyapı Oluşturulması Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 8. 2 Araştırmacı; Mesut MARANGOZ, Yürütücü; Barış TOPTAŞ, Araştırmacı; Emirhan GÜLER, Araştırmacı; Tekin DOĞAN, 05/03/2019- 05/03/2021 (ULUSAL)

9- "Animasyon Destekli Kültür Aktarımı" (ADKA) Uygulamasının Geliştirilmesi ve Üniversite Personeline Animasyon Yapımının Öğretilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü; Ayça AVCI, Araştırmacı; Barış TOPTAŞ, 15/12/2018 - 14/12/2021 (ULUSAL)

İdari Görevler

- Bölüm Başkanı (2016-2020): Adıyaman Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı/Müzikoloji Bölümü

- Konservatuvar Müdürü (2014-2020): Adıyaman Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı

- Erasmus Koordinatörü (2013-2019): Adıyaman Üniversitesi

- Bölüm Başkanı (2013-2020): Adıyaman Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı/Sahne Sanatları Bölümü/Koro Anasanat Dalı

- Farabi Koordinatörü (2013-2019): Adıyaman Üniversitesi

- Fakülte Kurulu Üyeliği (2014-2015): Adıyaman Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi

- Konservatuvar Müdür Yardımcısı (2014-2015) Adıyaman Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı

  Yayınlar ve Eserler

A- Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- TOPTAŞ BARIŞ (2022). Londra Müzik Koleji (LCM) Piyano Sınav Kitaplarındaki Teknik Çalışmaların İçerik Yönünden Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Resources, 7(41), 988-1002., Doi: 10.29228/ASRJOURNAL.64338 (Yayın No: 7810093)

2- TOPTAŞ BARIŞ (2022). Piyano Alanında Türk Müziği Uygulamaları Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Diyalektolog - Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz (30), DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.64075

3- TOPTAŞ BARIŞ (2022). HALK TÜRKÜLERİNİN SİSTEMATİK OLARAK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 8(1), 85-100., Doi: 22252/ijca.1097065 (Yayın No: 7767786)

4- TOPTAŞ BARIŞ (2022). C. CZERNY OP.777 PİYANO ETÜT KİTABININ ÇEŞİTLİ KAZANIMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ. The Journal Of Academic Social Sciences, 10(131), 1-22., Doi: 10.29228/ASOS.63094 (Yayın No: 7774104)

5- TOPTAŞ BARIŞ (2022). BAŞLANGIÇ PİYANO EĞİTİMİNDE ÖĞRETİLEN TEKNİK KAZANIMLAR AÇISINDAN C. CZERNY OP.823 (Le Petit Pianiste) KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 8(16), 288-313., Doi: 10.36442/AMADER.2022.67 (Yayın No: 7805424)

6- KILINÇER ÖZLEM, TOPTAŞ BARIŞ (2017). Study On Development Of Attıtude Sıze For Manufacturıng Transıtıon In Instrument Educatıon/Çalgı Eğitiminde Deşifre Yapmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(27), 507- 530. (Yayın No: 3601653)

7- TOPTAŞ BARIŞ, KARATAŞ YASEMİN (2016). Güzel Sanatlar Liselerinde Kullanılan 9. Sınıf Piyano Ders Kitabındaki Teknik Çalışma ve İlgili Piyano Eserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2(1), 21-31. (Yayın No: 2862049)

8- TOPTAŞ BARIŞ, EMİRHAN GÜLER (2016). İLK VE ORTA ÖĞRETİM MÜZİK KİTAPLARINDA TÜRK HALK MÜZİĞİ ESERLERİNİN İÇERİK ANALİZİ / PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION MUSIC BOOKS IN TURKISH FOLK MUSIC CONTENT ANALYSIS OF WORKS. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2(1), 1-20., Doi: 10.22252/ijca.259356 (Yayın No: 3448797)

9- TOPTAŞ BARIŞ, SARDAŞ ÇELİK Seçkin (2016). GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(22), 245-288., Doi: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.87336 (Yayın No: 2788472)

10- TOPTAŞ BARIŞ (2016). Effect of daily work on student s memorization ability in piano education. Educational Research and Reviews, 11(7), 371-376., Doi: DOI: 10.5897/ERR2016.2664 (Yayın No: 2645308)

11- TOPTAŞ BARIŞ, Sönmez Ayfer (2015). GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNİN DOĞRU GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA BECERİSİNE ETKİSİ. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 1(1), 1-15. (Yayın No: 2581996)

12- TOPTAŞ Barış, ÇEŞİT Canan (2014). CARL CZERNY OP 599 ETÜT KİTABINDA SOL EL EŞLİK YAPILARININ İNCELENMESİ. E-Journal of New World Sciences Academy, 9(2), 66-83., Doi: http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.2.D0149 (Yayın No: 1042228)

13- TOPTAŞ BARIŞ (2014). PİYANO ESERLERİNDEN EGZERSİZ YAZMA YÖNTEMİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 767-781. (Yayın No: 295431)

14- TOPTAŞ BARIŞ (2013). TÜRKİYE DE PİYANO ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 715-728., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_710 (Yayın No: 295834)

15- TOPTAŞ BARIŞ (2012). HAYDN MOZART VE BEETHOVEN IN PİYANO SONATLARINA GENEL BİR BAKIŞ. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 1157-1166., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_368 (Yayın No: 296350)

B- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1- OYAN SELİN, TOPTAŞ BARIŞ (2019). Ton Öğreniminde İşlevsel Akor Çalışmaları. 1. Uluslararası Sanad Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5728048)

2- TOPTAŞ BARIŞ, OYAN SELİN (2019). Aralık Çalışmalarında Piyano Etütlerinin İşlevselliği. 1. Uluslararası Sanad Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5729505)

3- TOPTAŞ BARIŞ, GÜLER EMİRHAN (2018). TRT REPERTUVARINDA KAYIT ALTINA ALINMAYAN POPÜLER ADIYAMAN TÜRKÜLERİ. 1. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4629919)

4- TOPTAŞ BARIŞ, KARATAŞ AHMET, KARATAŞ YASEMİN (2018). Televizyon Ses Yarışma Programlarının Müzik Öğretmenleri Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5189566)

5- TOPTAŞ BARIŞ, KARATAŞ AHMET, KARATAŞ YASEMİN (2017). Ortaöğretim Çağındaki Çocukların Popüler Müziklerden Etkilenme Durumlarının Tespiti” Kim Şarkı Söylemek İster?” (Adıyaman İli Örneği). Uluslararası 3. İpekyolu Müzik Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5189572)

6- TOPTAŞ BARIŞ, KARATAŞ YASEMİN, KARATAŞ AHMET (2017). Ortaöğretim Düzeyi Müzik Derslerindeki İstiklal Marşı Öğretiminde Uygulanan Yöntemlerin İstatistiksel Olarak İncelenmesi. Uluslararası 3. İpekyolu Müzik Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5189567)

7- TOPTAŞ BARIŞ, Karataş Ahmet (2017). İlköğretim müzik derslerindeki şarkı öğretiminde müzik öğretmenlerinin uyguladıkları yöntem ve tekniklerin incelenmesi. Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyumu, 329-342. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3800145)

8- TOPTAŞ BARIŞ (2017). Piyano Eğitiminde Türk Müziği Etütlerinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyumu, 455-467. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3800190)

9- TOPTAŞ BARIŞ, KARATAŞ YASEMİN (2017). Güzel Sanatlar Liselerinde Kullanılan 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Piyano Ders Kitaplarının İçerik Analizi. Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3485588)

10- TOPTAŞ BARIŞ, KARATAŞ YASEMİN (2016). GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE KULLANILAN PİYANO DERS KİTAPLARINDAKİ TEKNİK ÇALIŞMALARIN SEVİYE YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 26-37. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:2789538)

11- TOPTAŞ BARIŞ, KARATAŞ AHMET (2016). BİREYSEL SES ŞAN EĞİTİMİ DERSİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Cumhuriyet Üniversitesi III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 14-25. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:2789568)

12- TOPTAŞ BARIŞ (2014). Geleceğimizi Emanet Edeceğimiz Gençlerin Müzik Birikimleri. Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, 235-240. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:1209172)

13- TOPTAŞ BARIŞ, BİLGET Sultan (2014). Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Müziksel Geçmişleri ve Bu Doğrultuda Çocuklarını Müzik Eğitimine Yönlendirme Durumları. International MÜZED Regional Conference, 159-164. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:1209161)

14- TOPTAŞ BARIŞ, ÇEŞİT CANAN (2014). İlkokul Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumları ve Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi. International MÜZED Regional Conference, 154-158. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:1209163)

15- TOPTAŞ BARIŞ (2014). Halk Türkülerinin Sistematik Olarak Piyano Eğitiminde Kullanılması. International MÜZED Regional Conference, 149-153. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:1209156)

16- TOPTAŞ BARIŞ (2011). Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Bünyesinde Yer Alan Müzikoloji ve Müzik Teknolojisi Anabilim Dalında Okuyan Kız Öğrencilerin Genel Ders Başarıları ve Bu Dersler İçerisinde Piyano Dersindeki Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak 'Kadın' Sempozyumu, 2(2), 271-277. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:298163)

C- Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

  C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1- Piyano- Kolay MİNÖR Parçalar Çocuklar ve Gençler İçin (2022)., TOPTAŞ BARIŞ, Kapital Kültür Sanat Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 32, ISBN:978-605-71569-3-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7783400)

2- Piyano- Kolay MAJÖR Parçalar Çocuklar ve Gençler İçin (2022)., TOPTAŞ BARIŞ, Kapital Kültür Sanat Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 32, ISBN:978-605-71569-1-4, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7783394)

3- Piyano- Kolay MAKAMSAL Parçalar Çocuklar ve Gençler İçin (2022)., TOPTAŞ BARIŞ, Kapital Kültür Sanat Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 32, ISBN:978-605-71569-2-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7783397)

4- Piyano İle Muhabbet 1 (2021)., TOPTAŞ BARIŞ, Kapital Kültür Sanat Yayıncılık, Editör:Ercan Baş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 110, ISBN:978-605-74642-4-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7354802)

5- Kolya Piyano Albümü 1 (2021)., TOPTAŞ BARIŞ, Kapital Kültür Sanat Yayıncılık, Editör:Ercan Baş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 132, ISBN:978-605-74642-5-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7354823)

6- Piyano İçin Düzenlemeler ve Özgün Parçalar 1 (2021)., TOPTAŞ BARIŞ, Gece Kitaplığı, Editör:Ercan Baş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 63, ISBN:978-625-8032-54-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7354783)

7- Piyano İçin Türk Müziği Etütleri III (2018)., TOPTAŞ BARIŞ, Gece Kitaplığı, Editör:Doç. Dr. Atilla ATİK, Dr. Öğr. Üyesi Ercan BAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 26, ISBN:978-605-288-812-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4742656)

8- Güzel sanatlar ve eğitim araştırma yazıları I, Bölüm adı:(güzel sanatlar ve eğitim araştırma yazıları I) (2018)., BULUT MUSTAFA HİLMİ,EROL TÜRKER,TEPECİK ADNAN,GÖKBULUT HAKİME NUR,AKGÜL BARIŞ DOLUNAY,KARKIN ADNAN METİN,ÖZEN BORA,KILIÇ TAPU ILGIM,MUTAF BÜYÜKARMAN ÖZLEM HABİBE, YILMAZ BARIŞ, KARASEYFİOĞLU PAÇALI SEVDA, KARAPINAR DEMET, BURUNSUZ MUTEBER, ÖZTÜRK SERKAN, YEŞİLYURT RECEP, HAŞHAŞ SİNAN,TOPTAŞ BARIŞ, ULUSOY YILMAZ DUYGU, AYDOĞAN YEŞİM,MOĞULBAY DİLEK,KARATAŞ YASEMİN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yayını, Editör: Öğr. Gör. Dr. Şükran BULUT, Öğr. Gör. Anıl Nida KAZANÇ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 418, ISBN:978-605-4561-74-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4465272)

9- Piyano İçin Türkü Düzenlemeleri ve Özgün Çalışmalar 2 (2017)., TOPTAŞ BARIŞ, Gece Kitaplığı, Editör:Yrd. Doç. Dr. Ercan BAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 51, ISBN:978-605-288-172-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3975668)

10- Türk Müziği Etütleri Piyano İçin 24 Etüt (2016)., TOPTAŞ BARIŞ, Gece Kitaplığı, Editör:Prof. Hasan BABACAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 40, ISBN:978-605-180-33-95, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2792249)

11- Piyano İçin Türkü Düzenlemeleri ve Özgün Çalışmalar (2016)., TOPTAŞ BARIŞ, Gece Kitaplığı, Editör:Prof. Dr. Hasan BABACAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 51, ISBN:978-605-180- 29-61, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2778608)

12- Piyano İçin Türk Müziği Etütleri 2 (2016)., TOPTAŞ BARIŞ, Gece Kitaplığı, Editör:Yrd. Doç. Dr. Barış TOPTAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 48, ISBN:978-605-180-466-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2933903)

13- ACADEMIC STUDIES IN FINE ARTS AND DESIGN, Bölüm adı:(GÖRME ENGELLİLERDE BRAİLLE YAZISI VE MÜZİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ) (2018)., TOPTAŞ BARIŞ,BAŞ ERCAN,Baş Eser, İKSAD Publishing House, Editör:BULUT Mustafa Hilmi, KAYA Özlem, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 186, ISBN:ISBN:978-605-7923-80-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4691046)

D- Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1- TOPTAŞ BARIŞ, KARATAŞ YASEMİN (2016). GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE KULLANILAN 9. SINIF PİYANO DERS KİTABINDAKİ TEKNİK ÇALIŞMA VE İLGİLİ PİYANO ESERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2(1), 21-31. (Kontrol No: 3448789)

2- TOPTAŞ BARIŞ (2013). ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİ BESECİLERİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (31), 74-89. (Kontrol No: 1007022)

E- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1- TOPTAŞ BARIŞ (2014). Seçim Müziklerinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ-Sempozyum-2014) (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:1209151)

2- SÖNMEZ Ayfer, TOPTAŞ Barış (2014). Ses Eğitiminin Konuşmaya Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ-Sempozyum-2014) (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:1209149)

F- Sanat ve Tasarım Etkinlikleri:

1- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 14.03.2006-14.03.2006, Tıp Bayramı Konseri, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, (No: 10813)

2- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 30.03.2006-30.04.2006, II. Sınıf Koro Dinletisi, İnönü Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu, (No: 10814)

3- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 12.05.2006-12.05.2006, Yıl Sonu Konseri, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, (No: 10815)

4- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 30.05.2006-30.05.2006, Flüt Resitali, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, (No: 10817)

5- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 22.11.2006-22.11.2006, Öğretmenler Günü Konseri, İnönü Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu, (No: 10818)

6- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 24.11.2006-24.11.2006, Öğretmenler Günü Koro Dinletisi, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, (No: 10819)

7- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 14.03.2007-14.03.2007, Tıp Bayramı Koro Konseri, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, (No: 10820)

8- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 14.03.2007-16.03.2007, III. Sınıf Koro Konseri, İnönü Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu, (No: 10821)

9- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 21.03.2007-21.03.2007, III. Sınıf Koro Konseri, Abdulkadir Eriş Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, (No: 10822)

10- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 05.04.2007-05.04.2007, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri Dinletisi, Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi, (No: 10823)

11- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 27.05.2007-27.05.2007, Yıl Sonu Konseri, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, (No: 10827)

12- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 13.12.2007-13.12.2007, IV. Sınıf Koro Konseri, İnönü Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu, (No: 10828)

13- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 15.04.2008-15.04.2008, İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Konseri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat KUTLAR Tiyatro Salonu, (No: 10829)

14- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 06.05.2008-06.05.2008, Yıl Sonu Konseri, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, (No: 10830)

15- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 20.11.2008-20.11.2008, I. ve II. Sınıf Korosu Konseri, İnönü Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu, (No: 10831)

16- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 08.01.2009-08.01.2009, III. Sınıf Koro Konseri, Abdulkadir Eriş Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, (No: 10832)

17- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 23.11.2009-23.11.2009, Öğretmenler Günü Konseri, İnönü Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu, (No: 10833)

18- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 13.03.2012-13.03.2012, Öğretim Elemanları Konseri, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konser Salonu, (No: 10834)

19- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 11.04.2012-11.04.2012, İ.Ü.Oda Müziği Topluluğu Öğretim Elemanlar Konseri, Gaziantep Ticaret Odası Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, (No: 10835)

20- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 12.04.2012-12.04.2012, İ.Ü.Oda Müziği Topluluğu Öğretim Elemanlar Konseri, Şanlı Urfa Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, (No: 10836)

21- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 12.04.2012-12.04.2012, İ.Ü.Oda Müziği Topluluğu Öğretim Elemanlar Konseri, Adıyaman Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, (No: 10837)

22- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 02.05.2012-02.05.2012, İ.Ü.Oda Müziği Topluluğu Öğretim Elemanları Konseri, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konser Salonu, (No: 10838)

23- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 26.06.2012-26.06.2012, İnönü Çocuk Üniversitesi Açılışı, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konser Salonu, (No: 10839)

24- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 29.11.2012-29.11.2012, İ.Ü.Oda Müziği Topluluğu Öğretim Elemanları Konseri, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konser Salonu, (No: 10840)

25- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 08.05.2013-08.05.2013, Devlet Konservatuvarı Koro Konseri, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, (No: 10841)

26- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 11.10.2013-11.10.2013, Akademik Açılış Töreni, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, (No: 10842)

27- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 10.11.2013-10.11.2013, 10 Kasım ATATÜRK'ü Anma Programı, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, (No: 10843)

28- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 09.04.2014-09.04.2014, Devlet Konservatuvarı Koro Konseri, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, (No: 10844)

29- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 10.04.2014-10.04.2014, Devlet Konservatuvarı Koro Konseri, Kahta Kültür Merkezi, (No: 10845)

30- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 15.04.2014-15.04.2014, İnönü Üniversitesi Oda Orkestrası Konseri, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konser Salonu, (No: 10846)

31- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 02.05.2000-02.05.2000, Öğrenci Dinletisi, Müzik Öğretmenliği Proğramı Koro Salonu, (No: 9494)

32- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 21.05.2001-21.05.2000, Öğrenci Dinletisi, Müzik Öğretmenliği Proğramı Koro Salonu, (No: 9495)

33- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 14.06.2001-14.06.2001, Yıl Sonu Konseri, Malatya Sabancı Kültür Merkezi, (No: 9496)

34- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 03.06.2002-03.06.2002, Yıl Sonu Konseri, Malatya Sabancı Kültür Merkezi, (No: 9497)

35- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 22.11.2002-22.11.2002, Öğretmenler Günü Dinletisi, İnönü Üniversitesi Ahmet Yesevi Salonu, (No: 9498)

36- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 07.05.2003-07.05.2003, Öğrenci Dinletisi, İnönü Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu, (No: 9499)

37- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 14.12.2006-14.12.2006, Doktora Öğrencileri Dinletisi, İnönü Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu, (No: 9500)

38- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 22.03.2007-22.03.2007, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri Dinletisi, İnönü Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu, (No: 9501)

39- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 27.05.2008-27.05.2008, XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Piyano Dinletisi, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, (No: 9502)

40- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 20.01.2011-20.01.2011, İnönü Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Açılışı Müzik Dinletisi (Piyano), İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, (No: 9503)

41- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 08.05.2013-08.05.2013, Piyano Dinletisi, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, (No: 9504)

42- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 03.04.2014-03.04.2014, Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu Açılışı Piyano Dinletisi, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, (No: 9505)

43- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 02.06.2003-11.06.2003, Türkiye Korolar Şenliği, Ankara Millî Eğitim Bakanlığı Şura Salonu, (No: 10797)

44- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 24.05.2005-24.05.2005, Öğretmenler Günü Konseri, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, (No: 10798)

45- Ulusal, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, 28.04.2014-10.05.2014, Adıyaman Üniversitesi Türk Halk Müziği Ses Yarışması, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans salonu, (No: 9493)

46- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 15.10.2014-15.10.2014, Adıyaman Üniversitesi Akademik açılış Töreni, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, (No: 12651)

47- Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 09.12.2014-09.12.2014, Adıyaman Türküleri Konseri, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans salonu, (No: 20972)

48- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu /, 24.03.2015-26.03.2015, Aşık Veysel Türklüleri Konseri, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, (No: 20973)

49- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu /, 29.04.2015-29.04.2015, Türk Halk Müziği Konseri, Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO Yemekhane Salonu, (No: 64980)

50- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 27.04.2016-27.04.2016, Adıyaman Üniversitesi 10. Yıl Halk Müziği Konseri, Adyü Rektörlük Konferans Salonu, (No: 87070)

51- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 26.04.2016-26.04.2016, Adıyaman Üniversitesi 10. Yıl Koro Konseri, Adyü Rektörlük Konferans Salonu, (No: 86714)

52- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 25.04.2016-25.04.2016, Adıyaman Üniversitesi 10. Yıl Açık Hava Koro Konseri, Adyü Minyaman Çarşısı, (No: 86713)

53- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 24.12.2018-24.12.2018, Kahramanık Türküleri Konseri, Adyu Rektörlük Konferans Salonu, (No: 244119)

54- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 24.04.2017-24.04.2017, Çok Sesli Koro Konseri, Adyu Rektörlük Konferans Salonu, (No: 178544)

55- Uluslararası, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 21.04.2018-21.04.2018, 17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali (19. Mersin Nevit Kodallı” Korolar Şenliği), Mersin Opera Salonu ( Mersin Plifonik Korolar Derneği), (No: 246923)

56- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 21.04.2017-21.04.2017, Adıyaman Üniversitesi Açık Hava Koro Konseri, Adyu Minyaman Açık Hava Çarşısı, (No: 193858)

57- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /, 19.04.2016-19.04.2016, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu - III Açılışı Müzik Dinletisi, Adyü Rektörlük Konferans Salonu, (No: 86708)

58- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /, 18.12.2019-18.12.2019, FLÜT PİYANO RESİTALİ, ADYU REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU, (No: 284954)

59- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 18.04.2018-18.04.2018, DEVLET KONSERVATUVARI ‘‘TÜRK HALK MÜZİĞİ DİNLETİSİ’’, Adyu Minyaman Çarşısı, (No: 246104)

60- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 18.04.2017-18.04.2017, Bilim sanat ve Kültür Sempozyumu-IV Açılış Müzik Dinletisi, Adyu Rektörlük Konferans Salonu, (No: 178553)

61- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 18.04.2016-18.04.2016, Adıyaman Üniversitesi 10. Yıl Açılışı Koro Dinletisi, Adyü Rektörlük Konferans Salonu, (No: 86706)

62- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 17.11.2017-17.11.2017, Herkes İçin Sanat Akademisi, Adyu Rektörlük Konferans Salonu, (No: 193885)

63- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /, 17.04.2018-17.04.2018, DEVLET KONSERVATUVARI ‘‘TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ’’, ADYÜ Rektörlük Konser Salonu, (No: 246094)

64- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /, 16.10.2019-16.10.2019, Piyano- Flüt Restali, Adyu Devlet Konservatuvarı Koro Sınıfı, (No: 292546)

65- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 16.04.2019-16.04.2019, 6. Bilim, Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleri Haftası, Adyu Rektörlük Konferans Salonu, (No: 292551)

66- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak dinleti hazırlığı ve sunumu /, 15.04.2019-15.04.2019, Aşıkların Dilinden Türk Halk Müziği Konseri, Adyu Devlet Konservatuvarı, (No: 291931)

67- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /, 15.04.2015-15.04.2015, Adıyaman Üniverisitesi Turizim Fakültesi Mezuniyet Töreni, Aduyaan Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, (No: 65030)

68- Uluslararası, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Audio yayınları (kaset, CD) /, 13.05.2021-13.05.2021, Single Albüm- Manolya Çiçeği, Uluslar Arası Digital Ortam (Spotify, Deezer vb.), (No: 354144)

69- Uluslararası, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Audio yayınları (kaset, CD) /, 12.11.2021-12.11.2021, Nikriz Etudes For Piano (A)- Albüm, Uluslar Arası Digital Ortam (Spotify, Deezer vb.), (No: 354136)

70- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /, 12.11.2019-12.11.2019, 2019-2020 Akademik Açılış Töreni Flüt- Piyano Resitali, Adyu Rektörlük Konferans Salonu, (No: 292558)

71- Uluslararası, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Audio yayınları (kaset, CD) /, 12.03.2021-12.03.2021, Single Albüm- Baharım, Uluslar Arası Digital Ortam ( Spotify, Deezer vb.), (No: 354143)

72- Uluslararası, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri /, 11.05.2015-11.05.2015, Öğretm Elemanları Oda Müziği Konseri, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, (No: 53583)

73- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 11.04.2018-11.04.2018, DEVLET KONSERVATUVARI ‘‘MÜZİK DİNLETİSİ’’, ADYÜ Rektörlük Konser Salonu, (No: 246078)

74- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /, 11.04.2018-11.04.2018, DEVLET KONSERVATUVARI ‘‘MÜZİK DİNLETİSİ’’, ADYÜ Rektörlük Konser Salonu, (No: 246074)

75- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 10.11.2019-10.11.2019, 10 Kasım Atatürkü Anma Proğramı, Adyu Rektörlük Konferans Salonu, (No: 291960)

76- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 10.11.2018-10.11.2018, 10 Kasım ATATÜRK’ü Anma Konseri, Adyu Röktörlük Konferans Salonu, (No: 246119)

77- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 10.11.2017-10.11.2017, 10 Kasım ATATÜRK’Ü ANMA KONSERİ, Adyu Rektörlük Konferans Salonu, (No: 162820)

78- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 10.11.2016-10.11.2016, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri, Adyu Rektörlük Konferans Salonu, (No: 102911)

79- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar /, 10.11.2015-10.11.2015, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, (No: 65012)

80- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /, 08.05.2019-08.05.2019, Flüt- Piyano Resitali, Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi, (No: 292559)

81- Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu /, 04.05.2015-04.05.2015, Türk Halk Müziği Konseri, TPAO Konferans Salonu, (No: 64991)

82- Uluslararası, FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI /Düzenlemeler /, 02.02.2015- 02.04.2015, Adıyaman Türküleri Albümü ve Klip Altın Yüzüğüm Kırıldrı, Düz Dara Yar Düz Dara ve Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum Eserlerinin Düzenlenmesi, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bilimsel Araştırmalar Birimi Cd Çalışması, (No: 67008)

83- Uluslararası, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Audio yayınları (kaset, CD) /, 02.02.2015-02.04.2015, Adıyaman Türküleri Albümü ve Klip, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bilimsel Araştırmalar Projesi Cd Çalışması, (No: 66991)

Diğer Yayınlar:

  1. TOPTAŞ BARIŞ (2014). SEÇİM MÜZİKLERİ. Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür Dergisi, 3(7), 120- 125. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1188468)

     Editörlük:

  1. GİTAR İÇİN ŞAN EŞLİKLİ TÜRKÜ DÜZENLEMELERİ, Kitap, Editör, EĞİTİM YAYINEVİ, 04.02.2019-31.10.2019

     Tasarım:

  1. Adıyaman Üniversitesi 10. Yıl Marşı, Barış TOPTAŞ, Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje), Bu Marş Adıyaman Üniversitesinin 10.Yıl Kutlamaları için Bestelenmiş Olup, 18.04.2016 tarihinde Adyu Rektörlük Konferans Salonunda Yapılan Açılışta Seslendirilmiştir.

JÜRİ ÜYELİKLERİ

Yüksek Lisans:

........

Doktora:

........


Oluşturulma08 Şubat 2013 10:19
Görüntülenme4996