İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Bayram DEDE
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Resim Bölümü

 

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı

: BAYRAM DEDE

İletişim Bilgileri

Adres

 

Telefon

Mail

 

:

 

:

:  bayramdede@hotmail.com

 

 

 

4. Öğrenim Durumu

: Doktora

   

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Resim Ana Sanat Dalı

İnönü üniversitesi 

1998 

Yüksek Lisans

 Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı

 Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü

 2000

Doktora

 Güzel Sanatlar Eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü

2014 

 Lisans Ortalaması

 

 

1998

Yüksek Lisans Ortalaması

 

 

2001

Doktora Ortalaması

 

 

2014

Yabancı Dil Ortalaması

 

 

2005

Yüksek Lisans Tez Başlığı

Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Değişim Sürecinde Lisans Düzeyinde Plastik Sanatlar Eğitimi

 

2001

Doktora Tez Başlığı

Bauhaus Eğitim Modelinin Türkiye’de Sanat ve Tasarım Üzerine Etkisi

 

2014

                   

5. Akademik Unvanlar

 

     Dr. Bayram Dede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

  

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

 

 

7. Yayınlar

 

 

 

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Temel Sanat Eğitiminin Bauhaus İle İlişkisi Ve Türkiye’deki Sorunsalı The Relatıon Of The Basıc Art Educatıon Between Bauhaus And Its Problematıc In Turkey

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences

September 11-14, 2014 – Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia Abstract submission deadline: May 30, 2014 (30 May 2014)Tamer Kavuran - Bayram Dede

 

"Difficulties Encauntered in Visual Arts and Given in High-School Education in Turkey and Solution Proposals" 4. World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership - 27-29 October 2013 University of Barcelona, Barcelona-Spain. Tamer Kavuran - Bayram Dede

 

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

"Platon ve Aristoteles'in Sanat Etiği, Estetik Kavramı ve Yansımaları" Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi - sayı 23 /sayfa47. Erzurum 2013. Yrd. Doç.. Dr. Tamer KAVURAN - Bayram Dede.

 

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

7.6 Diğer Yayınlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.Projeler

 

2011 İnönü Çocuk Üniversitesi’nin 29.01.2011-05.02.2011 tarihleri arasında üstün yetekenekli ve zekalı öğrenciler için gerçekleştirdiği proje kapasamında çocuklara verilen eğitim.

  9.İdari Görevler

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 

 

11. Konferanslar

 

 

1995    “Step Halklarının Sanatı” Malatya Ahmet Yesevi Konferans Salonu

1998    “Varoşçuluk ve Sanat” Malatya Ahmet Yesevi Konferans Salonu

 

2011  Çocuk Üniversitesi, Üstün Zekalı Çocuklar Eğitimi, “Rönesans Felsefesi, Sanatı, Biliminin Günümüzdeki Etkileri”. İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu.

 

12. Seminerler

 

1996    “Aydınlanma Felsefesi ve Sanat” Malatya Ahmet Yesevi Konferans

            Salonu

1997    “Ortaçağ Düşüncesinin Sanata Yansıması” Malatya Ahmet Yesevi

            Konferans Salonu

2012 "Platon ve Aristoteles'in Sanat Etiği, Estetik Kavramı ve Yansımaları" Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Konferans Salonu.

 

13. Sergiler

 

1994    Devlet Güzel Sanatlar Galeresi Sabancı Kültür Sitesi Karma Sergi

1995    Devlet Güzel Sanatlar Galeresi Sabancı Kültür Sitesi Karma Sergi

1996    Devlet Güzel Sanatlar Galeresi Sabancı Kültür Sitesi Karma Sergi

1997    Devlet Güzel Sanatlar Galeresi Sabancı Kültür Sitesi Karma Sergi

1998    Devlet Güzel Sanatlar Galeresi Sabancı Kültür Sitesi Kişisel Sergi

2006    Devlet Güzel Sanatlar Galeresi Sabancı Kültür Sitesi Karma Sergi

2008    Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mezunlar

            Karma Sergisi

 

 

 

 

 

 

12.Ödüller

 

1998 “Varoluşculuk ve sanat” konulu konferansından dolayı verilen teşekkür belgesi.

2008 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Düzenlenen Mezunlar Sergisine Katılımı nedeniyle eğitim dekanlığı teşekkür belgesi.

2011 İnönü Çocuk Üniversitesi’nin 29.01.2011-05.02.2011 tarihleri arasında gerçekleştirdiği proje kapasamında “Rönesans Felsefesi, Sanatı ve Biliminin Günümüzdeki Etkileri” Konulu Konferanstan Dolayı Üstün Yetenekli Araştırma ve Uygulama Merkezinden Verilen Teşekkür Belgesi.

 

12. Yüksek Lisans Tez Özeti

 

Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Değişim Sürecinde Lisans

Düzeyinde Plastik Sanatlar Eğitimi

Sanat eğitimimizi anlamak için sanat eğitiminin geçirdiği evrelerin anlaşılması, siyasi, sosyal, ekonomik yapısıyla birlikte mümkün olmaktadır.

Batı tarzı resim öğrenim alanına. Batının bilgi ve tekniğinden faydalanmaya çalışma hareketinin bir sonucu olarak girmiştir. Batının bilgi ve tekniğinden askeri okullarda yararlanılmak istenirken resim de askerlikle ilgili teknik bilgiler arasında yavaş yavaş Türk subay ve askeri öğrencinin karşısına çıkmıştır. Türkiye de programına ilk defa resim dersi konulduğunu kesin olarak bildiğimiz okul Mühendishane-i Berri-i Hümayun dur. Sultan III. Selim okulunun amacı, kadrosu, yönetim şekli okunacak dersler öğretim üye ve yardımcılarının görevleri, maaşları ve mali işlerine dair 1210’da (1795) bir kanunname ile düzeltilmiştir. Kanunnameye göre Mühendishanenin yalnızca 4. sınıf diye anılan ilk sınıfta resim dersi konmuştur.

Resim bakımından ilk adımı II.Mahmut atmış kendi resmini yaptırarak devlet dairesine astırmıştır. Ondan sonraki hükümdarlar, özellikle Sultan Abdulaaziz Türkiye’de resim sanatının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Güzel sanatlar akademisinin Türkiye’deki ilk adı olan Sanayi-i Nefise Mektebinin kuruluşu ile Osman Hamdi Bey adı birbirine gayet sıkı şekilde bağlı bulunmaktadır. Zira Osman Hamdi bey memleketimizde Sanayi-i Nefise Mektebininkurucusu olarak bilinmektedir. Sanayi-i Nefise Mektebinin kuruluşu her şeyden önce tarihi sosyal gelişmenin ürünüdür.

1908’de II. meşrutiyetle başlayan gelişmeler resim öğretmenini yetiştiren ilk kurum olan eğitim enstitüsü resim iş bölümünün açılması ile sonuçlanır. Meşrutiyetten önce eğitimde kopyayla Matematik kurallara dayalı doğadan çalışmalar yapılmakta canlı yaratık resimleriyle portreye karşı bir tutum bulunmaktadır. Doğadan resim uygulamasının başlaması Güzel Sanatlar Akademisiyle gerçekleşti.

Atatürk’ün daha Cumhuriyet ilan edilmeden önemine değindiği resim ve heykel sanatlarının somut olarak halka sunulmasının bir hükümet politikası olarak benimsendiği zamanı Milli Eğitim Bakanı “Heykel ve Resim İşi de başlıca uğraşacağımız bir konu olmalıdır.” diyerek duyurmuş, yurt dışından davet edilen ülkenin birçok yerinde Atatürk heykelleri ve anıtları sipariş edilmişti.

Günümüzde ise Sanat ve Sanat Eğitimi de aynı kalmayarak değişmekte ve karmaşıklaşmaktadır. Kuramların sayısı hızla arttırılmış yurdun her yerinde güzel sanatlar ve eğitim fakülteleri açılmıştır. Fakat günümüzün ekonomik zorlukları sanat eğitiminin pahalı olması bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunun içinde sanat eğitiminin bir devlet politikası olarak desteklenmesi zorunluluğunu gerektirmiştir

 

 

13. Doktora Tezi’nin Özeti

 

 

 

 

 

 

 


Oluşturulma20 Mayıs 2015 13:45
Düzenlenme 04 Eylül 2018 14:52
Görüntülenme1073