İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Berkant DULKADİR
Öğretim Görevlisi (Doktor)

Birim

 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İLEÇALIŞILAN MAKİNEYE BAĞLI OLARAK PERFORMANS ANALİZİ
  20.12.2019 - 20.12.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. ULUSLARARASI BEYDAĞI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ
  DULKADİR BERKANT
 • İşletmede Kullanılan Bilişim Teknolojisi Tabanlı İletişim Sistemlerinin İşletme Performansına Etkileri
  07.09.2017 - 07.09.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Bülent Ecevit Üniversitesi ICMEB’17 - International Congres On Management Economıcs And Busıness
  ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT
 • İşletmelerin Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanım Nedenleri
  15.10.2014 - 15.10.2014
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
  ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT
 • The Importance of Information Management and Processes
  19.04.2018 - 19.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  7. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES)
  ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentilerine Yönelik Bir Çalışma
  23.05.2014 - 23.05.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Sinanpaşa Kongresi
  ASLAN RAMAZAN,DULKADİR BERKANT,AYDIN MURAT
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  23.05.2014 - 23.05.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Sinanpaşa Kongresi
  DULKADİR BERKANT,ASLAN RAMAZAN,AYDIN MURAT
 • Üretim Bilgi Sistemlerinin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkileri
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
  TEKER TANJU,DULKADİR BERKANT
 • İşgörenin İşe Devam Durumunun İşletme Verimliliğine Etkisi Tekstil Sektöründe Araştırma
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu IV
  DULKADİR BERKANT
 • Önlisans Öğrencilerinin İş Güvenliği Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  21.05.2015 - 21.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
  GÜÇLÜER KADİR,DULKADİR BERKANT
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanım Düzeyi ve Tutumu, Yalova Üniversitesi
  21.05.2017 - 21.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
  DULKADİR BERKANT,GÜÇLÜER KADİR
 • Bir Teknolojik Gelişme Olarak Kurumsal Kaynak Planlaması’ nın İşletmelere Sağlayabileceği Faydalar ve Bir Araştırma
  05.10.2013 - 05.10.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VI. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı
  ÖZDEMİR LUTFİYE,DULKADİR BERKANT
 • Muhasebe Bilgi Sistemi Kullanımının Örgütsel Performansa Etkisi
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  AL-FARABİ I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
  KARAHAN AHMET,DULKADİR BERKANT,LEBLEBİCİ AHMET
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve İnsan Kaynakları Yönetimi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
  26.05.2018 - 26.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi,
  ÖZDEMİR LUTFİYE,DULKADİR BERKANT,UĞUR SEVTAP
 • İşletmelerde Üretim Kayıplarının Teorik ve Pratik Olarak Karşılaştırılıp Önleyici Tedbirlerin Alınması: Tekstil İşletmesinde Uygulama
  27.10.2016 - 27.10.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi
  DULKADİR BERKANT,LEBLEBİCİ AHMET
 • İşletmelerdeki Müşteri Şikâyetlerinin İncelenerek Verimliliğin Artırılması: Malatya İlinde İplik Üretim Tesislerinde Bir Uygulama
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
  DULKADİR BERKANT,AYDOĞAN ÜMİT,GÜNDEM MEHMET
 • İnsan Kaynakları Bilişim Sistemi ile Devamsızlık Kaynaklı İşletmedeki Performans Kaybının Çalışanların Demografik Nitelekleri İtibariyle İncelenmesi
  21.10.2018 - 21.10.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  III. Uluslararası Dmıtrı Yavoronıtskı Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi
  DULKADİR BERKANT

Kitaplar

 • İşletmelerin Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanım Durumları (Bu kitap Yüksek Lisans Tezim Olup Yayınevi Kitap olarak Basılması Talep Edildi)
  2015
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  OmniScriptun GmbH Co. KG Yayınevi.
  DULKADİR BERKANT
 • Bilişim Teknolojisi Kullanımının Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi (Bu kitap Doktora Tezim Olup Yayınevi Kitap olarak Basılması Talep Edildi)
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  OmniScriptun GmbH Co. KG Yayınevi
  DULKADİR BERKANT
 • İşletmelerde Fonksiyonel Bilgi Sistemleri Üzerine Bir Araştırma
  2015
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
  Uluslararası
  İngilizce
  Ekin Yayınevi
  ÖZDEMİR LUTFİYE,DULKADİR BERKANT
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar
  2018
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gece Publishing
  DULKADİR BERKANT
 • Current Debates in Management Organization
  2018
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  IJOPEC Publication
  ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT

Makaleler


Oluşturulma08 Aralık 2012 14:35
Görüntülenme187