İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

 

 

Adı Soyadı: Beyhan Yiğit

Doğum Yeri ve Tarihi: Malatya-1973

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya

İnönü Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Kimya/Anorganik Kimya

İnönü Üniversitesi

1998

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Kimya/ Anorganik Kimya

İnönü Üniversitesi

2005

Doc. / Prof.

Kimya/ Anorganik Kimya

ÜAK

2014

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi, İnönü  Üniversitesi

1996-2005

Ar.Gör.Dr

Fen Edebiyat Fakültesi, İnönü  Üniversitesi

2005-2009

Yrd.Doç.Dr

Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi

2009-2014

Doç.Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi

2014-2021

Prof. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi

2021-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 • Yılmaz Işık, İmidazolidin-2-iliden ligantlı geçiş metal komplekslerinin sentezi ve özellikleri, 2019.

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Suda Çözünen Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Tepkimeleri, İnönü Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, İ.Ü.A.F. 98/6, Araştırmacı, 1999.
 2. Hibrit Poliimit Seramik Materyallerin Piridin Temelli Monomerlerden Sentezi, TÜBİTAK, TBAG 2017(101T029), Araştırmacı, 2005.
 3. Hundsdiecker Reaksiyonunda 1,3-Dialkil(benz)imidazolidinyum Tuzlarının Katalizör Olarak Kullanılması, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, İ.Ü.BAP. 2003/66, Araştırmacı, 2005.
 4. N-Heterosiklik-Metal-Karben Katalizli C-N ve C-C Bağ Oluşum Tepkimeleri, TÜBİTAK, TBAG 2474(104T085), Araştırmacı, 2006.
 5. Yeni Benzimidazol Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFBAP 2009-7, Proje yürütücüsü,
 6. Rutenyum(II)-Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFBAP 2011-0006, Proje yürütücüsü, 2012.
 7. Ketonların Rodyum-Karben Katalizli Arilasyonu, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFBAP 2012-0006, Araştırmacı, 2015.
 8. Biyomimetrik Boronik Asit Kopolimerlerinin Hazırlanması ve Adezyon Özelliklerinin İrdelenmesi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN-2013-Ç0384, Araştırmacı, 2015.
 9. Palladyum karben katalizli direk arilasyon, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFMAP 2015-0004, Proje yürütücüsü, 2017.
 10. İmidazolidin-2-iliden ligantlı geçiş metal komplekslerinin sentezi ve özellikleri, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFYL 2017-0004, Proje yürütücüsü, 2019.

 

İdari Görevler : Anorganik Kimya Anabilim Dalı Başkanı, 23.01.2012-

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Çetinkaya B., Özdemir İ., Binbaşıoğlu B., Durmaz R., Günal S. “Antibacterial and Antifungal Activities of Complexes of Ruthenium(II)” Arzneimittel-Forschung / Drug Research., 49(I), 538-540, (1999).
 2. Özdemir İ., Yiğit B., Çetinkaya B., Ülkü D., Tahir M.N., Arıcı C. “ Synthesis of a Water-Soluble Carbene Complex and its Use as Catalyst for the Synthesis of 2,3-Dimethylfuran” Journal of Organometallic Chemistry, 633, 27-32, (2001).
 3. Seckin T., Köytepe S., Çetinkaya B., Özdemir İ., Yiğit B. “Synthesis and Properties of Novel Polyimides from Dichloro (1,3-p-Dimethylaminobenzylimidazolidine-2-ylidene)-p-Cymene Ruthenium(II)” Designed Monomers and Polymers, 6, 175-185, (2003).
 4. Seckin T., Çetinkaya E., Köytepe S., Yiğit B. “Synthesis and Properties of Polyimides from 1,3-Di(p-Dimethylaminobenzyl)-Imidazolidine-2-Thion” Polymer Bulletin, 50,139-146, (2003).
 5. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Active Ruthenium-(N-Heterocyclic Carbene) Complexes for Hydrogenation of Ketones” Applied Organometallic Chemistry, 20, 322-327 (2006).
 6. Özdemir İ., Yiğit M., Yiğit B., Çetinkaya , Çetinkaya E. “Synthesis and Cataytic Properties of N-Functionalised Carbene Complexes of Rhodium(I)” Journal of Coordination Chemistry, 60 (21), 2377-2384 (2007).
 7. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “The Synthesis of Some Benzimidazolium Salts and Use as Precursors in the Heck and Suzuki Reactions” Heterocycles, 81, 943-953, (2010).
 8. Yiğit, B., Yiğit, M., Özdemir, İ., Çetinkaya, B., Çetinkaya, E. “2-(4-Pyridyl)-1,3-di(4-picolyl)imidazolidine” Molbank., M649, (2010).
 9. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Picolyl Substituted N-Heterocyclic Carbene/Palladium Catalyzed Heck Reactions” Turkish Journal of Chemistry, 34, 1-8, (2010).
 10. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “The Synthesis of Novel Palladium(II) Carbene Complexes, Azolium Salts and their Catalytic Properties” Heterocycles, 83(2), 299-309 (2011).
 11. Yiğit B., Gök Y., Özdemir İ., Günal S. “Synthesis and Antimicrobial Studies of 1-methyl-2-dimethylaminoethyl-substituted Benzimidazolium Salts and N-Heterocyclic Carbene–Silver Complexes” Journal of Coordination Chemistry, 65 (3), 371-379 (2012).
 12. Yiğit B. “The Synthesis and Catalytic Properties of Imidazolinium Salts and Their Palladium(II) Complexes” Transition Metal Chemistry, 37 (2), 183-188 (2012).
 13. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Synthesis of Ruthenium(II) N-Heterocyclic Carbene Complexes and Their Catalytic Activities in Transfer Hydrogenation of Ketones” Transition Metal Chemistry, 37 (3), 297-302 (2012).
 14. Yiğit M., Bayam G., Yiğit B., Özdemir İ. “Synthesis of 1,3-Dialkylperhydrobenzimidazolinium Salts and Their Catalytic Properties in Heck Reactions” Heterocycles, 87(4), 897-908 (2013).
 15. Yiğit M., Seçkin T., Yiğit B., Köytepe S. “Synthesis and Characterization of Thermally Stable Camphorine-Based Polyimide-Clay Nanocomposites” Turkish Journal of Chemistry, 37, 182-194 (2013).
 16. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ, “Rhodıum(I)-N-Heterocyclıc Carbene-Catalyzed Addıtıon of Sodıum Tetraphenylborate to Ketones to form Tertıary Alcohols” Heterocycles, 89, 2562 – 2571 (2014).
 17. Yiğit , Bayam G., Yiğit B., Özdemir İ. “The Synthesis Of 1,3-Dialkyl-4-Methylimidazolinium Salts And Their Application İn Palladium Catalyzed Heck Coupling Reactions” Turkish Journal of Chemistry, 39, 281-289 (2015).
 18. Yiğit B., Yiğit M., Dağdeviren Z., Özdemir İ. “Synthesis of silver(I) and palladium(II) N-heterocyclic carbene complexes and their use as catalysts for the direct C5 arylation of heteroaromatic compounds” Transition Metal Chemistry, 41, 751-757 (2016).
 19. Yiğit M., Yiğit B., Gök Y., “Synthesis of novel palladium(II) N-heterocyclic carbene complexes and their catalytic activities in the direct C5 arylation reactions” Inorganica Chimica Acta, 453, 23-28 (2016).
 20. Yiğit B., Yiğit M., Gök Y., Özeroğlu Çelikal Ö., “Intermolecular Hydroamınatıon of Styrene Catalyzed By Palladıum(II) N-Heterocyclıc Carbene Complexes in Ionıc Lıquıd” Heterocycles, 92, 1994 – 2003 (2016).
 21. Yiğit B., Gürbüz N., Yiğit M., Dağdeviren Z., Özdemir İ. “Palladium(II) N-heterocyclic carbene complexes as catalysts for the direct arylation of pyrrole derivatives with aryl chlorides” Inorganica Chimica Acta, 465, 44-49 (2017).
 22. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ. “Rhodium(I) N-heterocyclic carbene complexes as catalysts for the hydrosilylation of aromatic ketones with triethysilane” Inorganica Chimica Acta, 467, 75-79 (2017).
 23. Yiğit B., Yiğit M., Barut Celepci D., Gök Y., Aktaş A., Aygün M., Taslimi P., Gülçin İ. “Novel benzylic substituted imidazolinium, tetrahydropyrimidinium and tetrahydrodiazepinium salts: Potent carbonic anhydrase and acetylcholinesterase inhibitors” ChemistrySelect, 3, 7976-7982 (2018).
 24. Yiğit B., Yiğit M., Taslimi P., Gök Y., Gülçin İ. “Schiff bases and their amines: Synthesis and discovery of carbonic anhydrase and acetylcholinesterase enzymes inhibitors” Archiv Der Pharmazie, 351, e1800146 (2018).
 25. Gök Y., Yiğit B., Özeroğlu Çelikal Ö., Yiğit M. “Anti-Markovnikov hydroaminations of styrene catalyzed by palladium(II) N-heterocyclic carbene complexes under conventional and microwave heating” Transition Metal Chemistry, 43, 591-596 (2018).
 26. Yiğit B., Kaya R., Taslimi P., Işık Y., Karaman M., Yiğit M., Özdemir İ., Gülçin İ. “Imidazolinium salts bearing wingtip groups: Synthesis, molecular docking and metabolic enzymes inhibition” Journal of Molecular Structure, 1179, 709-718 (2019).
 27. Gök Y., Yiğit B., Özeroğlu Çelikal Ö., Yiğit M. “Palladium/benzimidazolium salt catalyst systems and N-heterocyclic carbene-palladium(II)-pyridine (PEPPSI) complexes for anti-markovnikov hydroaminations of styrene in ionic liquid” Heterocycles, 98, 403-415 (2019).
 28. Yiğit M, Karaca E. Ö., Yiğit B., Gürbüz N., Özdemir İ. “Ruthenium(II)-NHC-catalyzed (NHC = perhydrobenzimidazol-2-ylidene) alkylation of amines using the hydrogen borrowing methodology under solvent-free conditions” Transition Metal Chemistry, (2019).
 29. Karabıyık H, Yiğit B, Yiğit M, Özdemir İ, Karabıyık H., “Enhanced ∏-back-donation resulting in trans labization of pyridine ligand in a Pd(II) NHC-precatalyst: A case study” Acta Crystallographica Section C, (2019).
 30. Yiğit B, Işık Y., Barut Celepci D., Evren E., Yiğit M., Gürbüz N., Özdemir İ. “Ruthenium(II) complexes bearing N-heterocyclic carbene ligands with wingtip groups and their catalytic activity in the transfer hydrogenation of ketones” Inorganica Chimica Acta, 499, 119199 (2020).
 31. Yiğit B, Karaca E. Ö., Yiğit M., Gürbüz N., Arslan H., Özdemir İ. “Active Ruthenium(II)-NHC complexes for alkylation of amines with alcohols using solvent-free conditions” Polyhedron, 175, 114234 (2020).
 32. Yiğit M., Yiğit B., Taslimi P., Özdemir İ., Karaman M., Gülçin İ. “Novel amine-functionalized benzimidazolium salts: Synthesis, characterization, biactivity, and molecular docking studies” Journal of Molecular Structure, 1207, 127802 (2020).
 33. Gök Y., Yiğit B., Özeroğlu Çelikal Ö., Yiğit M. “Rhodium(I) N-Heterocyclic Carbene Complexes as Catalysts for the Anti-Markovnikov Hydroaminations of Styrene” Heterocycles, 102, 941-953 (2021).
 34. Barut Celepci D., Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Aygün M. “Amine-functionalized benzimidazolium salts: Synthesis, Structural Characterization, Hirshfeld Surface Analysis and Theoretical Studies” Journal of Molecular Structure, 1239, 130460 (2021).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 1. Gök Y., Binbaşıoğlu B., Alıcı B., Çetinkaya E. “Fonksiyonel Grup İçeren Schiff Bazlarının Sentez ve Özelliklerinin İncelenmesi”, Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, 267, Kırıkkale, 1998.
 2. Binbaşıoğlu B., Özdemir İ., Çetinkaya B. “Suda Çözünen Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri”, II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, 268, Kırıkkale, 1998.
 3. Yiğit B., Yiğit M., Gürbüz N., Dağdeviren Z., Özdemir İ. “Synthesis of Palladium(II) N-Heterocyclic Carbene Complexes and Their Use as Catalysts for the Direct Arylation of Pyrrole Derivatives” 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 59, Antalya-Turkey, 2017.
 4. Yiğit B., Yiğit M., Gürbüz N., Dağdeviren Z., Özdemir İ. “Synthesis of Silver(I) Complexes Bearing Perhydrobenzimidazol-2-ylidene Ligands” 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 80, Antalya-Turkey, 2017.
 5. Yiğit B., Yiğit M., Gök Y., Özeroğlu Çelikal Ö. “Synthesis of Palladium(II)-N-Heterocyclic Carbene Complexes and Their Application in Hydroamination Reactions” 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 81, Antalya-Turkey, 2017.
 6. Yiğit B., Yiğit M., Gök Y., Özeroğlu Çelikal Ö. “Ruthenium(II) Complexes of N-Heterocyclic Carbene Ligands as Catalysts for Intermolecular Hydroamination Reactions of Styrene” 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 82, Antalya-Turkey, 2017.
 7. Yiğit B., Yiğit M., Karaca E. Ö., Gürbüz N., Özdemir İ. “N-Alkylation of Amines with Alcohols Using the Borrowing Hydrogen Process” 1nd International Balkan Chemistry Congress, Edirne-Turkey, 2018.
 8. Yiğit B., Yiğit M., Işık Y., Özdemir İ. “Synthesis of Ruthenium(II) Complexes Bearing N-Heterocyclic Carbene Ligands with Secondary Alkyl Groups” 1nd International Balkan Chemistry Congress, Edirne-Turkey, 2018.
 9. Işık Y., Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ. “Synthesis of Silver(I) Complexes Bearing Imidazolidin-2-ylidene Ligands with Secondary Wing Tip Groups” 1nd International Balkan Chemistry Congress, Edirne-Turkey, 2018.
 10. Işık Y., Yiğit B., Yiğit M., Taslimi P., Özdemir İ., Gülçin İ. “Synthesis and Biological Properties of Imidazolinium Salts Bearing Secondary N-Alkyl Substituents” 1nd International Balkan Chemistry Congress, Edirne-Turkey, 2018.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Yiğit B.,Çetinkaya B. “Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi” Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (1), 10-15 (2012).
 2. Yiğit B., Gök Y., Çetinkaya E. “ Pikolil Sübstitüye Tetraaminoalken Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (2), 86-92 (2012).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Gök Y., Binbaşıoğlu B., Özdemir İ., Alıcı B., Çetinkaya B., Çetinkaya E. “Fonksiyonel N-Sübstitüye Tetraaminoalkenlerin Sentezi ve Türevleri” XI. Ulusal Kimya Kongresi, 600, Van, 1997.
 2. Binbaşıoğlu B., Gök Y., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “2-Pikolil Grubu İçeren Tetraaminoalkenler ve Türevleri” XIII Ulusal Kimya Kongresi, 188, Samsun, 1999.
 3. Köytepe S., Seçkin T., Çetinkaya E., Yiğit B. “Heteroatom Temelli Çözünebilir Poliimitlerin sentezi” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 778, İstanbul, 2003.
 4. Yiğit B., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Bazik Fonksiyonlu N-Heterosiklik Karben Kompleksleri ve Özellikleri” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 260, İstanbul, 2003.
 5. Yigit B., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Benzimidazol Çekirdeği İçeren N-Heterosiklik Karben Kompleksleri ve Özellikleri” Ulusal Kimya Kongresi, 255, İzmir, 2005.
 6. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya B. “Fonksiyonel Azolyum Tuzlarının C-C Bağ Oluşumundaki Katalitik Etkileri” Ulusal Anorganik Kimya Günleri, P13, Adana, 2007.
 7. Yiğit M., Özdemir İ., Yiğit B., Çetinkaya E. “Yeni Rutenyum Karben Komplekslerinin Hidrojen Transfer Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkisi” Ulusal Anorganik Kimya Günleri, P72, Adana, 2007.
 8. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. Karben Katalizli Hidrosilasyon” Ulusal Kimya Kongresi, ANO123P, Malatya, 2007.
 9. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Pikolil Grubu İçeren İmidazolinyum Tuzlarının C-C Bağ Oluşumundaki Katalitik Rolü” Ulusal Kimya Kongresi, ANO124P, Malatya, 2007.
 10. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya “Yeni Palladyum N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” II.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P34, Elazığ, 2009.
 11. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya B. “Pikolil Grubu İçeren Tetrahidropirimidinyun Tuzlarının C-C Bağ Oluşumundaki Katalitik Etkisi” II.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P35, Elazığ, 2009.
 12. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Ketonların Rutenyum Karben Katalizli Hidrojenasyonu” II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P166, Elazığ, 2009.
 13. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Tersiyer Alkollerin Rodyum Karben Katalizli Sentezi” II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P167, Elazığ, 2009.
 14. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Yeni Palladyum(II) Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Uygulamaları” Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, P6, Malatya, 2010.
 15. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Yeni Karben Öncüllerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri” Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, P7, Malatya, 2010.
 16. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Uygulamaları” Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, P35, Malatya, 2010.
 17. Ateş B., Köytepe S., Yiğit B., Seçkin T. “Anazincir Üzerinde Ag Taşıyan Poliimidlerin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi” XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, FP075, Zonguldak, 2010.
 18. Yiğit B., Gök Y., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Benzimidazol-2-iliden Ligantları İçeren Palladyum(II) Komplekslerinin Sentezi” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P40, Çanakkale, 2011.
 19. Yiğit B., Yiğit M., Gök Y., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Fonksiyonel Grup İçeren Gümüş-Karben Komplekslerinin Sentezi” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P41, Çanakkale, 2011.
 20. Yiğit M., Bayam G., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “N,N’-Dialkilperhidrobenzimidazolinyum Tuzlarının Sentezi ve Özellikleri” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P196, Çanakkale, 2011.
 21. Yiğit M., Bayam G., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “1,3-Dialkil-4-Metilimidazolinyum Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Uygulamaları” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P197, Çanakkale, 2011.
 22. Yiğit B., Gök Y., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Hidroaminasyon Reaksiyonu ile Sekonder Aminlerin Sentezi” 26.Ulusal Kimya Kongresi, IP-TR-120, Muğla, 2012.
 23. Yiğit B., Gök Y., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Palladyum(II)-Karben Katalizli Arilasyon Reaksiyonları” 26.Ulusal Kimya Kongresi, IP-TR-121, Muğla, 2012.
 24. Yiğit B., Yiğit M., Gök Y., Özdemir İ. “Heterosiklik Bileşiklerin Palladyum Karben Katalizli Arilasyonu” V.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P208, Mersin, 2015.
 25. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ. “Ketonların Rodyum N-Heterosiklik Karben Katalizli Hidrosilasyonu” V.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P209, Mersin, 2015.
 26. Karaca E. Ö.,Yiğit B., Yiğit M., Gürbüz N., Özdemir İ. “Aminlerin Alkilasyonu için Aktif p-simen-Rutenyum(II)-NHC Kompleksleri” 7. Ulusal Kataliz Kongresi, Denizli, 2018.

 

 

 

 


Oluşturulma23 Mayıs 2013 14:06
Görüntülenme1259