İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Adres: Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 02040, Adıyaman

E-mail: bbesen@adiyaman.edu.tr         Tel: 04162233800-4736

 

Öğrenim Durumu:

Doktora (2013-2016): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Y. Lisans (2011-2012): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Lisans (2005-2010): Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü

  

Mesleki Deneyim:

 

2020-Halen: Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde Doçent Doktor

2018-2020: Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi

2015-2018: Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Meslek Yüksek Okulu, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü (Tekstil Teknolojisi Prog.) Öğretim Görevlisi

2011-2013: SANTEZ projesi Tez Öğrencisi 

 

İkinci Danışmanlığı Yapılan Yüksek Lisans Tezleri  

Sakine ERDOĞAN : Antimikrobiyal Özellik Gösteren Ticari Yumuşatıcıların Üretilmesi ve Karakterizasyonu (Devam ediyor)

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 

TÜBİTAK 1002 (Yürütücü)

120M802: Doğal Bitki Ekstreleri İle Tekstil Endüstrisinde Kullanılacak Antimikrobiyal Özellik Gösteren Yumuşatıcı Üretimi (Devam ediyor)

Destek dönemi:01.12.2020-01.12.2021 (12 ay) Destek Miktarı: 39.535,00 TL

 

ADYÜ-BAP-ALTYAPI (Yürütücü)

MÜFAAP/2018-0001: Tekstil Mühendisliği Bölümü İçin Araştırma Alt Yapısının Kurulması (Tamamlandı)

Destek Dönemi: 2018-2019 (6 ay) Destek Miktarı: 205.645,52 TL

 

KSÜ-BAP-MÜNFERİT (Yardımcı Araştırmacı)

2017/7-199M: Ozon Gazı ile İşlem Görmüş Bitkisel-Hayvansal Yağlar ve Bu Yağların Kapsüllerini İçeren Medikal Özellikleri Geliştirilmiş Nanolif ve Tekstil Yüzeyi Eldesi (Devam Ediyor)

Destek Dönemi: 2018-2019 (21 ay) Destek Miktarı: 35.954,00 TL

 

KSÜ-BAP-MÜNFERİT (Yardımcı Araştırmacı)

2014/3-48M: Medikal Tekstil Üretimi İçin Nonwoven Yüzeylere Ozon Yağı ve Mikrokapsüllerinin Püskürtme Yoluyla Aktarılması (Tamamlandı)

Destek Dönemi: 2014-2016 (18 ay) Destek Miktarı: 57.369,14 TL

 

KSÜ-BAP-DOKTORA (Tez Öğrencisi)

2015/1-83D: Ozonlanmış Bitkisel Yağ İçeren Mikrokapsüllerin Üretilmesi ve Tekstil Yüzeylerine Aktarılması (Tamamlandı)

Destek Dönemi: 2015-2016 (15 ay) Destek Miktarı: 7.184,31 TL

 

SAN-TEZ (Tez Öğrencisi)

STZ-787: İndigo Çözgü Boyama Prosesi Sırasında Efekt Eldesi İçin Yenilikçi Ozon Uygulamaları, Uygun Sistem Tasarımı ve Katma Değeri Yüksek Denim Kumaş Eldesi (Tamamlandı)

Destek Dönemi: 2011-2013 (18 ay) Destek Miktarı: 415.495 TL

 

İdari Görevler :

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2020-…) : Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Bölüm Başkanı (2018-2020): Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

 

Ödüller :

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                  TÜBİTAK                                      2018

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                  TÜBİTAK                                      2016

Yurt İçi Doktora Bursu                                         TÜBİTAK                                      2013-2016

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                  TÜBİTAK                                       2013

SAN-TEZ Tez Öğrencisi Bursu             Bilimsel Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı               2011-2012

     

Hakemlikler:

Tekstil ve Mühendis

Fibers and Polymers

 

 

 

 

 

ESERLER

 

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1. Paksoy, N., Balcı, O., Sancar Beşen, B., A Research of Applicability of Ozone Bleaching Process for 100% Cotton Fabrics at Jigger Machine, Tekstil ve Konfeksiyon, 30(3), 2020

A2. Sancar Beşen, B., Tea Tree Oil/Ethyl Cellulose Microcapsule Loaded Antimicrobial Textiles, AATCC Journal of Research, 7(2): 1-6, 2020

A3. Sancar Beşen, B., Production of Disposable Antibacterial Textiles Via Application of Tea Tree Oil Encapsulated Into Different Wall Materials, Fibers and Polymers, 20(12): 2587-2593, 2019

A4. Balcı, O., Kınoğlu, G.Ö., Sancar Beşen, B., Silicone Oil Based Softeners Including Different Additives – Part I: Characterization of the Softeners and Investigation of Their Effects on Mechanical Properties of the Fabrics, International Journal of Clothing Science and Technology, 31(1): 130-144, 2019

A5. Balcı, O., Kınoğlu, G.Ö., Sancar Beşen, B., Silicone Oil Based Softeners Including Different Additives – Part II: Investigation of Effects of Silicone Softeners on the Comfort Properties of the Fabrics, International Journal of Clothing Science and Technology, 31(1): 16-31, 2019

A6. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Investigation of the Effects of Silicone Emulsions Having Different Particle Sizes on Knitted Fabrics Depending on the Type of Yarn, International Journal of Clothing Science and Technology, 29(3): 394-416, 2017

A7. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Güneşoğlu, C., Orhan, M., Somuncuoğlu, E.İ., Tatlı, İ.İ.,  Obtaining Medical Textiles Including Microcapsules of the Ozonated Vegetable Oils, Fibers and Polymers, 18(6), 1079-1090, 2017

A8.  Sancar Beşen, B., Balcı, O., Fading of Cotton Yarn Colored with C. I. Vat Blue I (Indigo Dye) via Ozone Application, Ozone: Science & Engineering, 38(5): 395-409, 2016

A9. Sancar Beşen, B., Güneşoğlu, C., Balcı, O., Antibacterial Finishing of 100% Cotton Fabric with β-Cyclodextrin-Ozonated Olive Oil Inclusion Complex, AATCC Journal of Research, 3(6): 12-18, 2016

A10. Balcı, O., Alver, U., Sancar Beşen, B., Tanrıverdi, A., Tutak, M., In-Situ Generation of ZnO on the Textile Surfaces by Hydrothermal Method,  Industria Textila, Vol.65 (2), 2014.

A11. Sancar, B., and Balcı, O., Decolorization of Different Reactive Dye Wastewaters by O3 and O3/ultrasound Alternatives Depending on Different Working Parameters, Textile Research Journal, 83(6): 574-590, 2013

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. Parlakyiğit, P., Sancar Beşen, B., An Environmentally-Friendly Bleaching for Hemp and Linen Fabrics, International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER 2019), 25-27 Mayıs 2019, Konya, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir

B2. Sancar Beşen, B., Parlakyiğit, P., A Research on Coloring of 100% Polyester Fabrics via Natural Dyes, International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET 2019), 2-4 Mayıs 2019, Kahramanmaraş, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir. Sunan: Burcu SANCAR BEŞEN

B3. Sancar Beşen, B., Parlakyiğit, P., The Possibility of the Coloring of the 100% Cotton Fabrics via Marigold (Calendula officinalis) Natural Dye, 4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), 25-27 Nisan 2019, Antalya, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

B4. Naz İ., Sancar Beşen, B., Pektaş, K., Keski, F., Balcı, O., Investigation on the Possibilities of the Reusing of the Wastewaters Decolored with Ozone Gas in the Washing Processes, 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), October 24-26, 2018, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir. Sunan: Burcu SANCAR BEŞEN

B5. Sancar Beşen, B., and Balcı, O., Antibacterial Fabric Production With Process Water of Synthesis of Nanoparticle By Hydrothermal Method, 7th International Technical Textiles Congress, 10-12 October 2018, İzmir, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

B6. Pektaş, K., Balcı, O., Sancar Beşen, B., Güneşoğlu, C., Orhan, M., Transferring of the PVA Microcapsules Containing Ozonized Oils Onto Textıle Surfaces and Evaluation of Their Anti-Bacterial Activity, 7th International Technical Textiles Congress, 10-12 October 2018, İzmir, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

B7. Pektaş, K., Sancar Beşen, B., Balcı, O., Güneşoğlu, C., Orhan, M., Tatlı, İ.İ., The Usage of Microcapsules Containing Various Ozonated Oils in the Production of Antibacterial Textile Surfaces, 3rd International Congress on Healthcare and Medical Textiles, 26-28 Ekim 2017, İzmir, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

B8. Balcı, O., Sancar Beşen, B., Paksoy, N., The Simultaneous Dyeing and Antibacterial Application to Textiles, st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26-28 Ekim 2016, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

B9. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Güneşoğlu, C., Orhan, M., Tatlı, İ.İ., Beyli, A.E., Determining the Optimum Application Recipe For Microcapsules Of Ozonated Vegetable Oils To Save Antibacterial Activity To Textiles, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26-28 Ekim 2016, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir. Sunan: Burcu SANCAR BEŞEN

B10. Bakan, S., Balcı, O., Sancar Beşen, B., Production of Hydrophilic Fiber by Environment-Friendly Processes, International Energy & Engineering Conference (UEMK 2016), 13-14 Ekim 2016, Gaziantep, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

B11.  Sancar Beşen, B., Kılıç, A.B., Karakoç, M.S., AUTEX 2015-15th World Textile Conference", The Effect of Softeners Adding to Coating Paste on the Performance of Denim Fabrics, 10-12 Haziran 2015, Bükreş, Romanya, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir, Sunan: Burcu SANCAR BEŞEN

B12. Balcı, O., Sancar Beşen, B., Uncu, İ., Kadıoğlu H.C., Paksoy, N., "AUTEX 2013-13th World Textile Conference" The Bleaching of Indigo Dyed Cotton Yarn By Different Oxidative and Enzymatic Methods, 22-24 Mayıs 2013, Dresden, Almanya, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

B13. Balcı, O., Tandoğan, G., Sancar, B., "AUTEX 2012-12th World Textile Conference" konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Prediction of Important Properties of Woven Fabrics Treated by Different Resin Finishing Agents by Artificial Neural Networks", Cilt I, 881-887 pp., 13-15 Haziran 2012, Zadar, Hırvatistan, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1. Sancar Beşen, B., Farklı Karışım Oranlarına Sahip Mikro/Makro Silikon Yumuşatıcı Uygulamasının Kumaş Performansı Üzerindeki Etkisi, Tekstil ve Mühendis, 26(116): 365-371, 2019

D2. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Tekstilde Farklı Kullanım Olanaklarına Sahip Çinkooksit Nanopartiküllerinin Hidrotermal Sentezi Üzerinde Ultrason Enerjisinin Etkisinin Araştırılması, Tekstil ve Mühendis, 26(113): 33-41, 2019

D3. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Güneşoğlu, C., Orhan, M., Tatlı, İ.İ., Beyli, A.E., Determining The Optimum Application Recipe For Microcapsules Of Ozonated Vegetable Oils To Save Antibacterial Activity To Textiles, Çukurova Ünv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 31(2) (özel sayı): 99-106, 2016

D4. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Orhan, M., Güneşoğlu, C., Tatlı, İ.İ., Ozonlanmış Yağlar ile İşlem Uygulanmış Dokusuz Yüzeylerin Antibakteriyel Etkinliklerinin İncelenmesi, Tekstil ve Mühendis, 22(100): 25-31, 2015

D5. Sancar, B., Paksoy, N., Balcı, O., Kurtoğlu, N., Pamuklu Dokuma Kumaşların Boyamaya Hazırlık İşlemlerinde Enzim Kullanım Olanaklarının İncelenmesi ve Kombine Proses Geliştirilmesi, Tekstil ve Mühendis, 19(86), 2012

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1. Sancar Beşen, B., Yün/Poliamid Karışımı İpliklerin Çevre Dostu Bir Yöntem İle Renklendirilmesi, Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi (UÇTEK 2019), 26-27 Eylül 2019, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir. Sunan: Burcu SANCAR BEŞEN

E2. Sancar Beşen, B., Paksoy, N., Balcı, O., %100 Pamuklu Kumaşların Ön Terbiye İşlemlerinde Farklı Ultrasonik Ortamların Kullanımı, Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi (UÇTEK 2017), 28-29 Eylül 2017, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

E3. Akçul, E.A., Sancar Beşen, B., Balcı, O., Yüksel, F., Yıldız, G., Ozon Gazıyla Renksizleştirilmiş Boyama Suyunun Reaktif Boyama Prosesinde Kullanımının Araştırılması, 16. Ulusal & 2. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Bursa, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

E4. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Hidrotermal Yöntemi ile Nano Çinko Oksit- Gümüş İçeren Toz Partiküllerinin Sentezi ve Tekstil Yüzeylerine Aktarılması, 15. Ulusal Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2015, Bursa, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir. Sunan: Burcu SANCAR BEŞEN

E5. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Yaman, O., Aslan, H., 14. Ulusal & 1. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu,  Tekstil Boyama/Yıkama Atık Suyunun Ozon Gazı ve Ultrasonik Homojenizatör Kullanılarak Renksizleştirilmesi, 8-10 Mayıs 2013, Bursa, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir. Sunan: Burcu SANCAR BEŞEN

 

 

 

Oluşturulma05 Nisan 2018 12:29
Görüntülenme2050