İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

EDUCATION

Ph.D. in Sociology , Hacettepe University -  2015 (Advisor: Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN)

Master's Degree in Sociology, Hacettepe University, 2009 (Advisor: Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN)

Bachelor's Degree in Sociology, Selçuk University, 2004

RESEARCH INTERESTS

Sociology of Communication, Methodology, Social Theory, Media and Cultural Studies, Digitalization

SELECTED PUBLICATIONS

BOOKS/ BOOK CHAPTERS/ ARTICLES

’Şehrim Adıyaman’ Adıyaman Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci (2019)., ÖZTÜRK EMRE,OLGUN CEM KORAY,TOPRAK MEHMET ALİ,  Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 251, ISBN:9786053447139,                    

Habercinin Değişen Habitusu: Televizyon Kanallarında Haber Üretim Süreçlerinin İşleyişi (2019)., OLGUN CEM KORAY,  Ütopya Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:9786059378604, 

İletişim Sosyolojisi, Chapter title: (Yeni Medya ve Enformasyon Toplumu) (2020)., OLGUN CEM KORAY,  Lisans Yayıncılık, Editör:Gürcan Şevket Avcıoğlu, Cem Koray Olgun, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 256, ISBN:978-605-9498-86-9.     

Dijital Çağda Kitle Kültürü Eğlence ve Sanat, Chapter title: (Dijital Oyun Endüstrisi ve Değişen Eğlence Biçimleri) (2020)., OLGUN CEM KORAY,  Ütopya, Editör:Bahar Kayıhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 461, ISBN:9786059378901,      

Gençlik ve Dijital Çağ, Chapter title:  (Sosyal Medya ve Dolayımlı Gündelik Yaşam: Goffman ve Castells Ekseninde Sosyal Medya Kullanımının Gençler Üzerindeki Etkisi (Adıyaman Üniversitesi Örneği) (2020)., OLGUN CEM KORAY,ÖZTÜRK EMRE,  Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Editör:Görgün Baran Aylin, Hazer Oya, Öztürk M. Serhat,, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 225, ISBN:978-975-491-497-9,    

Sosyal Problemler Sosyolojisi: Teoriden Uygulamaya Sosyal Problemler Üzerine Tartışmalar, Chapter title: (Dijital Oyun Bağımlılığı Bir Sosyal Problem Midir?) (2020)., OLGUN CEM KORAY,  Nobel, Editör:Mehmet Çakır, Fatih Kahraman, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 555, ISBN:978-625-406-597-2,

Sosyal Adalet Kuramında Güncel Tartışmalar, Chapter title: (John Rawls ve Sosyal Adalet) (2019)., OLGUN CEM KORAY,  Çizgi Kitabevi, Editör:Mehmet Çakır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 312, ISBN:9789051963204.            

Psiko-Sosyal Yönleriyle Eğlence, Chapter title:(Statü ve Eğlence) (2019)., OLGUN CEM KORAY,  Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Metin Kılıç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 390, ISBN:9786057846778,                  

Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Chapter title: (Postmodern Sosyal Teori) (2017)., BARAN AYLİN,OLGUN CEM KORAY,  Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör:Aylin GÖRGÜN BARAN, Serap SUĞUR, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-06-2161-1.           

Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Chapter title: (Tüketim Toplumu, Simülasyon/Simülakrlar ve Sessiz Çoğunluk: Jean Baudrillard) (2017)., BARAN AYLİN, OLGUN CEM KORAY,  Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör:Aylin Görgün Baran, Serap Suğur, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 219, ISBN:978-975-06-2161-1. 

Yeni Medya ve Toplum, Chapter name:(Karşı Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya) (2016)., OLGUN CEM KORAY,  Literatürk Academia, Editör:A. Çağlar Deniz, A. Banu Hülür, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 332, ISBN:9786053370956.

ARTICLES

BİÇER OLGUN HÜLYA,OLGUN CEM KORAY (2020).  ÇAĞDAŞ SANAT VEYA ÖZNESİNİ YİTİREN SANAT: SANATÇININ ÖLÜMÜ.  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(36), 316-354.

OLGUN CEM KORAY (2020).  Gösterge Benliklerin İnşası: Gençlerin Sosyal Medyada Kendilerini Temsil Etme Biçimleri.  Tarih Okulu Dergisi(XLVIII), 3294-3315., Doi: https://dx.doi.org/10.29228/Joh.4

OLGUN CEM KORAY (2020).  Dijital Kültürün Yükselişine Doğru: Riskler ve Fırsatlar.  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(35), 185-218.

OLGUN CEM KORAY (2017).  Neoliberal Politikalar Ekseninde Medyanın Dönüşümü.  Sosyolojik Düşün, 2(2), 22-28.         

OLGUN CEM KORAY (2016).  Ideology and Discourse in Prime News Bulletin.  Sosyolojik Düşün, 1(2), 40-55.        

OLGUN CEM KORAY (2014).  Aşırılığın Üretimi Bağlamında Kültür Endüstrisi.  Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi, 1-13.

BURCU ESRA,KURNAZ ZEYNEP,KARADENİZ OĞUZ ÖZGÜR,OLGUN CEM KORAY,ÖZDAĞ UFUK (2014).  1976-2012 Yıllarında Social Problems Dergisinde Yayınlanan Makalelerde Ele Alınan Sosyal Problemler Üzerine Bir İnceleme.  Sosyoloji Konferansları (Istanbul Journal of Sociological Studies)(50), 47-86.                       

BARAN AYLİN,OLGUN CEM KORAY,ERBUĞ ŞANLI ECE (2013).  Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Genç İşsizliğinin İstatistiksel Göstergelerle Analizi.  Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1(2), 62-83. 

CONFERENCE PAPERS / PROCEEDINGS

OLGUN CEM KORAY (2019).  Bilgi Krizi: Dijital Gündelik Hayatta Bilginin Araçsallaşmasına Doğru.  STS TURKEY 2019 Toplum İçin Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, 29-30.

OLGUN CEM KORAY (2019). Gündelik Yaşam ve Gerçekliğin Toplumsal İnşası:Dostoyevski’nin Öteki Romanı Üzerine Sosyolojik Bir Tartışma. 3. Uluslararası Gap Sosyal Bilimler Kongresi 

OLGUN CEM KORAY,ÖZTÜRK EMRE (2019). Gösterge Benliklerin Oluşumu: Bİreylerin Sosyal Medya Üzerinden Kendilerini Yeniden Temsili. 3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi 

OLGUN CEM KORAY (2018). Kültürel Üretimin Emeği: Yaratıcı Emek. I. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi 

OLGUN CEM KORAY (2018).  Sanatta Temsil Krizi: Gerçekliğin Kayboluşu.  I. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi 

HÜLÜR HİMMET,OLGUN CEM KORAY (2017).  Public Service Broadcasting in an Age of Interactive Media.  13th Conference of the European Sociological Association 

OLGUN CEM KORAY (2017). Public and Corporate News Media in Turkey: Changing the Habitus of Journalists. 13th Conference of the European Sociological Association 

OLGUN CEM KORAY (2015). Can Social Media Be A Counter Public Sphere. ESA 12th Conference 

GELGEÇ BAKACAK AYÇA,OLGUN CEM KORAY (2013).  A Critical Evaluation About  Transformation in Health Program s Effects in Turkey.  ESA 11th Conference, Crisis, Critique and Change 

OLGUN CEM KORAY (2011).  Ideology and Discourse in Prime News Bulletin.  VI International Conference on Communication and Reality: Life Without Media 

 


Oluşturulma06 Nisan 2015 21:36
Görüntülenme2936