İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

DOĞUM TARİHİ: 24.10.1983

ADRESS: T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAHTA-ADIYAMAN/TURKEY

E-POSTA: cerenaysenazik@gmail.com

 

                                           

EĞİTİM BİLGİLERİ

2014, DOKTORA. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Anabilimdalı.

TEZ BAŞLIĞI: Adıyaman Koşullarında Bazı Bitki Aktivatörlerinin Kırkağaç 637 ve Galia C8 Kavun Çeşitlerinde Verim, Kalite, Bitki Büyümesi ve Beslenme Durumuna Etkileri.

 DANIŞMAN: Prof. Dr. Nebahat SARI

2007, YÜKSEK LİSANS CIHEAM-Bari, OrganiK Tarım

TEZ BAŞLIĞI: Effect of Rotation and Fertilization on Tomato in the Mediterranean Organic Farming System: Case Study of Turkey

DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Uygun AKSOY & Dr. Lina AL-BITAR

2005, LİSANS. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitkisel Üretim Bölümü Bahçe Bitkileri Alt Bölümü

DENEYİMLERİ

2004, Staj. CIHEAM-Bari

2007-2008, Öğretim Görevlisi. Kapadokya Meslek Yğksekokulu, Organik Tarım Programı

2008-2015, Öğretim Görevlisi. Adiyaman Üniversitesi, Kahta Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

2015-2019, Dr. Öğrt. Üyesi Adiyaman Üniversitesi, Kahta Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Organik Tarım Programı

2019 Ağustos-halen, Dr. Öretim Üyesi.Adıyaman Üniversitesi, Z,raat Fakültesi

PROJELER

 1. Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Yapı Güçlendirme Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KIRPIK MUZAFFER,Araştırmacı:BÜYÜK GÖKHAN,Araştırmacı:İNAN MEMET,Araştırmacı:BAYRAM CEREN AYŞE,Yürütücü:ÇELİK AHMET, , 23/01/2015 - 01/04/2016 (ULUSAL)
 2. ADIYAMAN KOŞULLARINDA ÇOK YILLIK BAZI TIBBİ BİTKİLERİN ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARINA TEPKİLERİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KIRPIK MUZAFFER, Araştırmacı:ÇELİK AHMET,Araştırmacı:İNAN MEMET,Araştırmacı:BÜYÜK GÖKHAN,Araştırmacı:BAYRAM CEREN AYŞE,Araştırmacı:AYDIN HASAN 26.09.2017 (ULUSAL VE DEVAM EDİYOR)
 3. Bitki aktivatörlerinin ve ön bitkinin (Vicia faba) organik karpuz yetiştiriciliği üzerine etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: BAYRAM CEREN AYŞE, Araştırmacı: KAYA ARMAĞAN, Araştırmacı:BÜYÜK GÖKHAN,Araştırmacı:KIRPIK MUZAFFER, , 05/05/2017-5/01/2020 (ULUSAL)
 4. Adıyaman Bölgesinde Yetiştirilen Hicaz Nar Punica Granatum L Bahçelerinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15/09/2014 - 09/05/2016 (ULUSAL)
 5. Adıyaman Bölgesinde Yetiştirilen Asmaların Yaprak Klorofil Yoğunlukları ile Bitki Besin Elementleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01/12/2014 - 01/03/2016 (ULUSAL)
 6. Adıyaman Yöresinde Çıkarılan Mermer Tozunun Bitki Gelişimine Etkisinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01/09/2014 - 01/03/2016 (ULUSAL)
 7. Adıyaman İlinde Yetiştirilen Sebze Tür ve Çeşitlerinin Belirlenmesi ve Organik Tarım Yapılabilirliğinin Araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü: YARŞI GARİP,Araştırmacı:BAYRAM CEREN AYŞE,Araştırmacı:BİNZET RIZA, , 29/06/2009 - 15/06/2010 (ULUSAL)

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 1. Oğuz, H.İ., Nazik C.A. 2009. Adıyamda Dut Yetiştiriciliği ve Potansiyeli III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 10- 12 Haziran 2009. Sayfa. 276-281
 2. Büyük G., İbrikçi H., Ülger A. C., Cömertpay G., Nazik,C.A., Çukurova Koşullarında Mısırda Azot Kullanım Etkinliği Ve Response Index Arasındaki İlişki. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi 19-22 Ekim 2009, Hatay. Sayfa: 610-613.
 3. Yarşı, G., Nazik, C.A., 2009. Adıyaman İlinde Organik Sebze Yetiştiriciliğinin Durumu, I.GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa.
 4. Kaya, S., Duman, İ., Düzyaman, E., Nazik, C., Bilen, E., nal, M., Aksoy, U., Albitar, L., 2010. Organik Tarımda Nadas ve Ön Bitki Olarak Yetiştirilen Brokolinin Bazı Yazlık Sebze Türlerindeki Verim ve Kaliteye Etkisinin Belirlenmesi Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum.
 5. Duman, İbrahim; Kaya, Seçkin; Düzyaman, Eftal; Aksoy, Uygun; Albitar, Lina; Nazik, Ceren Ayşe; Bilen, Emre; Unal, Mehmet and Özsoy, Nazire (2013). Organik Üretimde Fiğ (Vicia sativa) ile Yapılan Yeşil Gübrelemenin Bazı Sebze Türlerinin Verimine ve Toprak Özelliklerine etkisi. [Effects Of Green Manurıng Wıth Vetch (Vicia Sativa) On Yield Of Some Vegetable Species And Soil Properties.] Paper at: 5. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, 25-27 Eylül 2013.
 6. Duman, İbrahim; Düzyaman, Eftal; Kaya, Seçkin; Nazik, Ceren Ayşe; Pullu, Hakan; Bilen, Emre and Aksoy, Uygun (2009) Organik Yetiştiricilikte Bezelye-Fasulye-Bakla Rotasyonunun Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi. [The Effects of Pea-Snapbean-Broadbean Rotation on Yield and Quality In Organic Growing.] Paper at: 7. Yaş Meyve ve Sebze Sempozyumu, Mersin, Turkey, 2009.
 7. Bayram, C.A., Dayan, A., Sarı, N. 2015. Cucurbitaceae (Kabakgiller) Familyasında Farklı PGPR’ların Kullanımının Değerlendirilmesi. 7.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, 25-29 Ağustos 2015.
 8. Rad, S., Yarşı, G., Polatöz, S., Nazik, C.A., 2009. Fresh Vegetables and Fruits Sector in Turkey. 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL RESEARCH, 28-31 August, Athens-Greece.
 9. Bilen, E., Özsoy, N., Nazik Bayram, C.A., Ünal, M., Kaya, S., Duman, İ., Aksoy, U., Al-Bitar, L., 2011. Effect Of Vetch And Broccoli İn Four-Year Rotation Of Organic Cucurbitaceous And Solanaceous Vegetables Under Mediterranean   9-12 October 2011 Tiran, Albania.
 10. Büyük Gökhan, Bayram Ceren Ayşe, Kırpık Muzaffer, Çelik Ahmet, Kaya Armağan, Akça Erhan, Oğuz Halil İbrahim (2017).  The Nutrition Status of Punica Granatum L. Gardens On Soils withLimited Conditions In Semi-Arid Southeastern Anatolia, Turkey.  nternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri, Yayın No:3928579).
 11. Bayram, C.A., Sarı, N., Effects of Some Plant Activators on Yield, Plant, and Fruit Characteristics of Summer and Winter Melons. Cucurbitaceae 2016 Proceedings, XIth Eucarpia Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, July 24-28, 2016, Warsaw, Poland (eds. E. U.Kozik and H.S. Paris), 245-249.
 12. Büyük Gökhan, Yarşı Garip, Akça Erhan, Bayram Ceren Ayşe (2017). Sera Koşullarında Mermer Tozunun Karbondioksit Kaynağı Ve Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanılması. KSU Journal of  Natural Science, 20(2), 167-174., DOI: 10.18016/ksujns.82621 (Kontrol No: 3460817)
 13. Oğuz, H.İ., Nazik C.A., Ünver, H. 2009. Determination of Potential Production of Almond Varieties in GAP Upstream V. International Symposium On Pistachios & Almonds Sanliurfa-Turkey, October 06 -  10 2009  (ISHS Acta Horticulturae Volume 912, 25 November 2011, Pages 813-818).
 14. Bilen, E.; Nazik, A. C.; Unal, M.; Bteich, R. M.; Al Bitar, L.; Aksoy, U., 2010. Economic Performance of Pre-Crops in a Three-Year Rotation Program for Organic Vegetable Production, 28th International Horticultural Conference 22-27 August, Lisboa. ISHS Acta Horticulturae Volume 933, 31 March 2012, Pages 321-328.
 15. Bilen E.; Nazik Bayram A. C, Ünal M., Aslan B., Kaya S., Duman İ., Al Bitar L., Aksoy U., 2016. Performance of Organic Vegetable Rotations Under Mediterranean Eexperimental and On-farm Conditions. International Symposium on Innovation In Integrated and Organic Horticulture (INNOHORT). ISHS Acta Horticulturae Volume:1137, Pages:75-82.
 16. Bayram Ceren Ayşe, Sarı Nebahat (2017). Effect of Some Plant Activators on Plant NutrientsContent of Melon. THE JOURNAL OF ADYUTAYAM (Yayın No: 3862760)
 17. Büyük Gökhan, Bayram Ceren Ayşe, Kırpık Muzaffer, Çelik Ahmet, Kaya Armağan, Akça Erhan, Oğuz Halil İbrahim (2017). The Nutrition Status of Punica Granatum L. Gardens On Soils with Limited Conditions In Semi-Arid Southeastern Anatolia, Turkey. Eurasian Journal of Agricultural Resecearch, 1(2), 33-43. (Yayın No: 3641771).
 18. Bayram Ceren Ayşe, Büyük Gökhan (2019). Adıyaman’ın Organik Tarımın Geçmişi: Ar-Ge ve Üretim.  Adıyaman’ınn Geleceğinde Tarım ve Gıda (Yayın No: 5558477);Compilation Article
 19. Bayram Ceren Ayşe, Büyük Gökhan, Kırpık Muzaffer (2019). Karpuz Yetiştiriciliğinde Gübre Uygulamaları ile Bitki Aktivatörlerinin Yaprakta Besin Elementleri ve Klorofil Düzeyine Etkileri THE JOURNAL OF ADYUTAYAM (ISSN:2662-4092; sayfa:88-98)
 20. Yarşi Garip, Büyük Gökhan, Bayram Ceren Ayşe (2020) The Effect Of Marble Powder On Plant Nutrıent Content And Yıeld In Lettuce Plant. Fresenius Environmental Bulletin Volume 28 ± No. 10/2019 pages 7145-7150
 21. Bayram Ceren Ayşe, Büyük Gökhan, Kaya Armağan (2021). Effects of Farm Manure, Vermicompost and Plant Growth Regulators on Yield and Fruit Quality in Watermelon. KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE
 22. Bayram Ceren Ayşe, Büyük Gökhan (2021).Toprak İşleme ve Gübreleme Yapılmayan Meyve Ağaçlarında Bitki Besin Elementi Düzeylerinin Belirlenmesi.Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1-8
 23. Bayram Ceren Ayşe (2020)ENVIRONMENT-FRIENDLY APPLICATIONS AFFECTING PLANT GROWTH AND YIELD IN AGRICULTURAL PRODUCTION New Approaches and Applications in Agriculture 6, 180-193 (IKSAD YAYINLARI)

 

VERİLEN DERSLER

2019-2020 Spring and 2020-2021 Autumn Terms

ORG 112 Organic Plant Production

BT 112 Berry Fruits

ORG 106 Principles of Organic Farming

 

BT 203 Vegetable Production

BT 217 Organik Farming

ZBK 215 Mushroom Cultivation

 

İDARİ GÖREVLERİ

 

2014-halen: Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği

2020 Ağustos: Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

 


Oluşturulma31 Aralık 2012 12:49
Görüntülenme1882