İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • +90 (416) 2233800 / 3765

Eğitim:

Doktora: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı (2021-Devam Ediyor)

Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı (2019-2021)

Lisans: Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi (2014-2019) 

Lise: Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi (2010-2014)

Mesleki Deneyim:

Öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Hilmi Bardakçı İmam Hatip Ortaokulu (2019-2020)

Araştırma Görevlisi: Adıyaman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı (2020-Devam Ediyor)

Yayınlar:

Bilimsel Makaleler:

1. Necîb el-Kîlânî’nin “Yevmu’l-Ferah/Düğün Günü” Adlı Öyküsüne Dair Bir Tahlil Denemesi, Şarkiyat Mecmuası/ Journal of Oriental Studies, Uluslarası, Özgün Makale, Alan Endeksleri (EBSCO, DOAJ, ProQuest, TR DİZİN)  28.04.2022. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusarkiyat/issue/69645/1063136    https://dx.doi.org/10.26650/jos.1063136 

2. Arap Dilinde Telaffuz Edilmeyen veya Anlama Etkisi Olmayan Zevaid Harfler (Şekil Ekleri), Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (GİFAD), Ulusal (TR Dizin). 17.07.2022 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gifad/issue/71277/1074028 

Çeviri:

1. Arap Edebiyatından Bir Öykü: Düğün Günü, Necîb el-Kîlânî. Doğu Araştırmaları Dergisi, Öykü Çevirisi, Sayı:7 İlkbahar-Yaz 2022. s. 17-20. http://www.doguarastirmalari.com/de/de07.pdf  

Akademik Görevler:

Editör Yardımcısı: 2020-Devam ediyor, İslami İlimler Araştırmaları Dergisi. Adıyaman Üniversitesi tarafından yayımlanan ulusal nitelikle akademik bir dergidir. 

 


Oluşturulma10 Kasım 2020 09:24
Görüntülenme2502