İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
  • Telefon (Dahili)
    +90 (416) 2233800 / 3765

Eğitim:

Doktora: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı (2021-Devam Ediyor)

Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı (2019-2021)

Lisans: Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi (2014-2019) 

Lise: Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi (2010-2014)

Mesleki Deneyim:

Öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Hilmi Bardakçı İmam Hatip Ortaokulu (2019-2020)

Araştırma Görevlisi: Adıyaman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı (2020-Devam Ediyor)

academia.edu: https://adiyaman.academia.edu/EmineMerveAytekin 

Yayınlar:

Bilimsel Makaleler:

1. Necîb el-Kîlânî’nin “Yevmu’l-Ferah/Düğün Günü” Adlı Öyküsüne Dair Bir Tahlil Denemesi, Şarkiyat Mecmuası/ Journal of Oriental Studies, Uluslarası, Özgün Makale, Alan Endeksleri (EBSCO Academic Search Ultimate, DOAJ, ProQuest Central, ProQuest Turkey Database, ProQuest Social Sciences Database, ProQuest Social Sciences Premium Collection, ULAKBİM  TR DİZİN)  28.04.2022. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusarkiyat/issue/69645/1063136    https://dx.doi.org/10.26650/jos.1063136 

2. Arap Dilinde Telaffuz Edilmeyen veya Anlama Etkisi Olmayan Zevaid Harfler (Şekil Ekleri), Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (GİFAD), Ulusal (ULAKBİM TR Dizin). 17.07.2022 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gifad/issue/71277/1074028 

3. Aḥmed Şevḳī’nin Dīvānu’l-Eṭfāl’inin Dil ve Tema Yönünden Tahlili, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (AUIFD), Uluslararası (SCOPUS, DOAJ, EBSCO (CEEAS), Index Copernicus, Index Islamicus, Atla Religion Database, ULAKBİM TR Dizin). 30.11.2022 https://dergipark.org.tr/tr/pub/auifd/issue/73630/1107866 

Eser İncelemesi:

1. Muhammet Abazoğlu, İbrahim Enîs ve Çağdaş Arap Dilbilimi Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi. Lisaniyat Uluslararası Filoloji Araştırmaları Dergisi, 1 (1) , 61-64. (02.05.2023) https://admin.inonu.edu.tr/application/ModuleContent/13035/02-05-2023_041207675.pdf

https://www.inonu.edu.tr/lisaniyat/menu/22961/lisaniyat-dergisi-1-sayisi 

Çeviri:

1. Arap Edebiyatından Bir Öykü: Düğün Günü, Necîb el-Kîlânî. Doğu Araştırmaları Dergisi, Öykü Çevirisi, Sayı:7 İlkbahar-Yaz 2022. s. 17-20. https://1drv.ms/b/s!AltkOy2hjh1_hWpKVHbkFzMo5K51?e=9248sf 

Akademik Görevler:

Editör: 2020-Devam ediyor, İslami İlimler Araştırmaları Dergisi. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iiad 

Burslar:

TÜBİTAK 2211-A Yurt İçi Doktora Bursu, 2023-Devam ediyor.


Oluşturulma10 Kasım 2020 09:24
Görüntülenme3924