İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Bildiriler

 • BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ, İŞLETMELERİNREKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ
  04.05.2018 - 04.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I.ULUSLARARASI GAP İŞLETMEBİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ
  PERKTAŞ ERKAN,ÇETİN YAZBAHAR
 • Küreselleşme Çerçevesinde Rekabette Üstünlük Sağlamak İçin İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları
  16.09.2015 - 16.09.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  SSHIF 2015- Socual Scienses and Humanities in Focus
  PERKTAŞ ERKAN
 • GENÇ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEDE BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ MELEK YATIRIMCILAR
  03.04.2014 - 03.04.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU-I
  PERKTAŞ ERKAN
 • Örgütsel İletişim Araçlarının Örgüt İçi İletişime Ektisi
  19.04.2016 - 19.04.2016
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu III
  PERKTAŞ ERKAN
 • Süreç İyileştirmede Altı Sigma Yöntemi
  02.04.2015 - 02.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Sanat ve Kültür Sempozyumu II
  PERKTAŞ ERKAN
 • Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü Akkuş Meslek Yüksekokulu Örneği
  21.05.2015 - 21.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  UMYOS 2015
  PERKTAŞ ERKAN,ÇETİN YAZBAHAR
 • Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi Programı Öğrencilerinin Programı Tercih Etme Sebepleri Üzerine Bir Araştırma
  18.05.2016 - 18.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2016)
  PERKTAŞ ERKAN,ÖZGÜNER MERT
 • Üniversite Yaşamının Öğrencilerin Kişisel Gelişimleri Üzerindeki Etkilerinin Odak Gurup Görüşmesi Yoluyla İncelenmesi Besni Meslek Yüksekokulu Örneği
  18.05.2016 - 18.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2016)
  ÖZGÜNER MERT,PERKTAŞ ERKAN
 • İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜNDE DENGELİ ÖLÇÜM KARTI TEKNİĞİ
  05.05.2016 - 05.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. ULUSLARARASI ÇİN’xxDEN ADRİYATİK’xxE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-2016
  PERKTAŞ ERKAN
 • HASTANELERDE STOK YÖNETİMİ POLİTİKALARI
  06.04.2018 - 06.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  AL -FARABI 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  ERTAŞ ABDULKADİR,PERKTAŞ ERKAN
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE YENİLİK İLİŞKİSİ
  06.04.2018 - 06.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  AL -FARABI 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  ERTAŞ ABDULKADİR,PERKTAŞ ERKAN
 • ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNDE KULLANILAN BİLGİ YÖNETİMİ ARAÇLARI (TEKNOLOJİLERİ) VE ÖNEMİ
  08.03.2018 - 08.03.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  PERKTAŞ ERKAN,ERTAŞ ABDULKADİR
 • TÜRKİYE’DE KOBİ’LERE DESTEK SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR
  08.03.2018 - 08.03.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  PERKTAŞ ERKAN,ERTAŞ ABDULKADİR
 • Küreselleşme Sürecinde İ̇şletmeler Açısından Bilgi Yönetiminin Artan Önemi
  26.10.2017 - 26.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
  PERKTAŞ ERKAN
 • Bilgi Yönetimi Özelinde Entelektüel Sermayenin Artan Önemi
  26.10.2017 - 26.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
  PERKTAŞ ERKAN
 • KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) BİLGİ YÖNETİMİ VE UYGUMALA DÜZEYLERİ: ADIYAMAN İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  06.04.2017 - 06.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ICOESS ”International Congress Of Eurasian Social Sciences’a (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi)
  PERKTAŞ ERKAN
 • Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı’nın, Öğrencilerin Ekonomik Hayatına Katkısı: Adıyaman Üniversitesi Örneği
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  VI. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu (UMYOS 2017
  PERKTAŞ ERKAN

Hakemlikler

 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  International Journal of Academic Value Studies
  2
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi / Electronic Journal Of Social Sciences
  1

Kitaplar

 • KOBİ'LERDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI
  2021
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gazi Kitapevi
  PERKTAŞ ERKAN
 • Yönetim ve Girişimcilik
  2020
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Iksad Publications
  PERKTAŞ ERKAN
 • Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Detay Yayıncılık
  PERKTAŞ ERKAN
 • Fırsat ve Tehditleriyle Küreselleşme Olgusu
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Edge Akademi
  PERKTAŞ ERKAN

Makaleler

 • ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNDE KULLANILAN BİLGİ TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE ÖNEMİ (INFORMATION TECHNOLOGY TOOLS AND THEIR IMPORTANCE USED IN THE KONWLEDGE MANAGEMENT)
  2.2019
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  Türkçe
  International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNA
  2587-1587
  PERKTAŞ ERKAN
 • BİLGİ YÖNETİMİ ÖZELİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ARTAN ÖNEMİ (INCREASED IMPORTANCE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN FRAMEWORK OF KNOWLEDGE MANAGEMENT)
  5.2019
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  Türkçe
  The Journal of Academic Social Science (ASOS Journal)
  2148-2489
  PERKTAŞ ERKAN
 • BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM
  9.2019
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  Türkçe
  The Journal of Social Science
  2587-0807
  ÇETİN YAZBAHAR,PERKTAŞ ERKAN
 • BÖLGESEL KALKINMA ÖZELİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ
  1.2014
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  Türkçe
  The Journal of Academic Social Sciences
  2148-2489
  PERKTAŞ ERKAN
 • GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMİN FİNANSMANINDA MELEK YATIRIMCI VE UYGULAMA ALANLARI
  1.2015
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  Türkçe
  Route Educational and Social Science Journal
  2148-5518
  PERKTAŞ ERKAN,UÇAR MUSTAFA
 • BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMA DÜZEYLERİNİN KOBİ LERİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ: MALATYA İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  12.2017
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  Türkçe
  Route Educational and Social Science Journal
  2148-5518
  PERKTAŞ ERKAN,AYCİL İBRAHİM METİN
 • KOBİ’LERDE STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ
  12.2017
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  Türkçe
  The Journal of Social Sciences
  2149-0821
  PERKTAŞ ERKAN

Oluşturulma13 Aralık 2012 13:02
Görüntülenme858