İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Erkan PERKTAŞ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Yönetim ve Organizasyon

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ, İŞLETMELERİNREKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ
  04.05.2018 - 04.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I.ULUSLARARASI GAP İŞLETMEBİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ
  PERKTAŞ ERKAN,ÇETİN YAZBAHAR
 • Küreselleşme Çerçevesinde Rekabette Üstünlük Sağlamak İçin İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları
  16.09.2015 - 16.09.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  SSHIF 2015- Socual Scienses and Humanities in Focus
  PERKTAŞ ERKAN
 • GENÇ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEDE BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ MELEK YATIRIMCILAR
  03.04.2014 - 03.04.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU-I
  PERKTAŞ ERKAN
 • Örgütsel İletişim Araçlarının Örgüt İçi İletişime Ektisi
  19.04.2016 - 19.04.2016
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu III
  PERKTAŞ ERKAN
 • Süreç İyileştirmede Altı Sigma Yöntemi
  02.04.2015 - 02.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Sanat ve Kültür Sempozyumu II
  PERKTAŞ ERKAN
 • Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü Akkuş Meslek Yüksekokulu Örneği
  21.05.2015 - 21.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  UMYOS 2015
  PERKTAŞ ERKAN,ÇETİN YAZBAHAR
 • Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi Programı Öğrencilerinin Programı Tercih Etme Sebepleri Üzerine Bir Araştırma
  18.05.2016 - 18.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2016)
  PERKTAŞ ERKAN,ÖZGÜNER MERT
 • Üniversite Yaşamının Öğrencilerin Kişisel Gelişimleri Üzerindeki Etkilerinin Odak Gurup Görüşmesi Yoluyla İncelenmesi Besni Meslek Yüksekokulu Örneği
  18.05.2016 - 18.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2016)
  ÖZGÜNER MERT,PERKTAŞ ERKAN
 • İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜNDE DENGELİ ÖLÇÜM KARTI TEKNİĞİ
  05.05.2016 - 05.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. ULUSLARARASI ÇİN’xxDEN ADRİYATİK’xxE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-2016
  PERKTAŞ ERKAN
 • HASTANELERDE STOK YÖNETİMİ POLİTİKALARI
  06.04.2018 - 06.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  AL -FARABI 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  ERTAŞ ABDULKADİR,PERKTAŞ ERKAN
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE YENİLİK İLİŞKİSİ
  06.04.2018 - 06.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  AL -FARABI 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  ERTAŞ ABDULKADİR,PERKTAŞ ERKAN
 • ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNDE KULLANILAN BİLGİ YÖNETİMİ ARAÇLARI (TEKNOLOJİLERİ) VE ÖNEMİ
  08.03.2018 - 08.03.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  PERKTAŞ ERKAN,ERTAŞ ABDULKADİR
 • TÜRKİYE’DE KOBİ’LERE DESTEK SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR
  08.03.2018 - 08.03.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  PERKTAŞ ERKAN,ERTAŞ ABDULKADİR
 • Küreselleşme Sürecinde İ̇şletmeler Açısından Bilgi Yönetiminin Artan Önemi
  26.10.2017 - 26.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
  PERKTAŞ ERKAN
 • Bilgi Yönetimi Özelinde Entelektüel Sermayenin Artan Önemi
  26.10.2017 - 26.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
  PERKTAŞ ERKAN
 • KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) BİLGİ YÖNETİMİ VE UYGUMALA DÜZEYLERİ: ADIYAMAN İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  06.04.2017 - 06.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ICOESS ”International Congress Of Eurasian Social Sciences’a (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi)
  PERKTAŞ ERKAN
 • Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı’nın, Öğrencilerin Ekonomik Hayatına Katkısı: Adıyaman Üniversitesi Örneği
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  VI. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu (UMYOS 2017
  PERKTAŞ ERKAN

Hakemlikler

 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  International Journal of Academic Value Studies
  2
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi / Electronic Journal Of Social Sciences
  1

Kitaplar

 • Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Detay Yayıncılık
  PERKTAŞ ERKAN
 • Fırsat ve Tehditleriyle Küreselleşme Olgusu
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Edge Akademi
  PERKTAŞ ERKAN

Makaleler

 • ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNDE KULLANILAN BİLGİ TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE ÖNEMİ (INFORMATION TECHNOLOGY TOOLS AND THEIR IMPORTANCE USED IN THE KONWLEDGE MANAGEMENT)
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2587-1587
  PERKTAŞ ERKAN
 • BİLGİ YÖNETİMİ ÖZELİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ARTAN ÖNEMİ (INCREASED IMPORTANCE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN FRAMEWORK OF KNOWLEDGE MANAGEMENT)
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2148-2489
  PERKTAŞ ERKAN
 • BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2587-0807
  ÇETİN YAZBAHAR,PERKTAŞ ERKAN
 • BÖLGESEL KALKINMA ÖZELİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2148-2489
  PERKTAŞ ERKAN
 • GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMİN FİNANSMANINDA MELEK YATIRIMCI VE UYGULAMA ALANLARI
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2148-5518
  PERKTAŞ ERKAN,UÇAR MUSTAFA
 • BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMA DÜZEYLERİNİN KOBİ LERİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ: MALATYA İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2148-5518
  PERKTAŞ ERKAN,AYCİL İBRAHİM METİN
 • KOBİ’LERDE STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2149-0821
  PERKTAŞ ERKAN

Oluşturulma13 Aralık 2012 13:02
Düzenlenme 11 Ekim 2019 08:52
Görüntülenme765