İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

EDUCATION

PhD

2012-2017. Adıyaman University- İnstitute of Social SciencesTitle of Thesis: Nevres-i Kadîm'in Münşeâtı (İnceleme-Metin)

MA    

2009-2011. Adıyaman University- İnstitute of Social SciencesTitle of Thesis: Kâfzâde Fâizî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsi (Inceleme - Tenkidli Metin - Dizin).

BA

1999-2004. İnönü University, Turkish Language and Literature,

LANGUAGES

English (Upper Intermediate)

Persian (Upper Intermediate)

Arabic (Upper Intermediate)

German (Intermediate)

PUBLICATIONS

Books:

Elçi, Fatih (2020). Nevres-i Kadim: Münşeat. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Elçi, Fatih (2019). Celâlzâde Salih Çelebi’nin Münşeâtı (Mektupları): Çeviri Yazı - Dil İçi Çeviri - İnceleme - Tıpkıbasım. Ankara: Sonçağ Yayınları.

Kavruk, Hasan & Elçi, Fatih (2018). Celal-Zade Salih Çelebi’nin Cevami’ü’l-Hikayat ve Levami’ü’r-Rivayat’ı. Ankara: Sonçağ Yayınları.

 

Articles:

Elçi, Fatih (2020).  Mütercimi Bilinmeyen İki Muhtasar Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve Levâmi’ü’r-Rivâyât Tercümesi.  Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (69), 61-78.

Elçi, Fatih (2019).  Nevres-i Kadîm’in Münşeât’ında Eş Anlamlılar: Oluşturulma Şekilleri, Yapıları ve İşlevleri.  Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (22), 281-306.

Elçi Fatih (2017).  Nevres-i Kadîm’in Münşeât’ı ve Münşeat’taki Dolaylı/Sanatlı Anlatımlar.  Külliyat, 1(1), 37-51.

Elçi Fatih (2016).  Nevres-i Kadîm'in Münşeât'ında Yer Alan Eleştiri İçerikli İki Takriz.  Littera Turca, 2(1), 139-151.

Elçi, Fatih & Selçuk, Bahir (2013).  Sultan Abdülaziz’e Sunulmuş Bir Siyasetname Çevirisi, Kavalalı Hüseyin Kâzım’ın Risâle-i Seciyye’si.  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12), 191-228.


Oluşturulma08 Şubat 2013 11:56
Görüntülenme1476