İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Fuat ŞANCI
Araştırma Görevlisi

Birim

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Sanat Tarihi

İletişim


ÖZGEÇMİŞ

1.   GENEL

 

DÜZENLEME TARİHİ                : 01.09.2010

T.C. KİMLİK NO                          : 60619091080

ÜNVANI ADI SOYADI                : Yrd. Doç. Dr. FUAT ŞANCI

YAZIŞMA ADRESİ                       : Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü-AYDIN

DOĞUM TARİHİ ve YERİ         : 15.08.1965- MALATYA

TEL : 0416 223 17 70 / 104

GSM: 505 745 5137

E-POSTA : fuatsanci@hotmail.com

FAKS: 0416 223 17 74

 

2.   EĞİTİM (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız)

 

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE (*)

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

1996-2001/2001-2006

Doktora

Atatürk/Ankara Üniversitesi

Sanat Tarihi

1993-1996

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi

Sanat Tarihi

1983-1987

Lisans

Atatürk Üniversitesi

Sanat Tarihi

(*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vb.)

 

3.   AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

 

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

2008 - ….

Yrd. Doç. Dr.

Sanat Tarihi

Adıyaman Üniversitesi

2001-2007

Arş. Gör. Dr.

Sanat Tarihi

İnönü Üniversitesi

1993-2001

Arş. Gör.

Sanat Tarihi

İnönü Üniversitesi

 

4.   YAYIN BİLGİLERİ

 

ISI indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan

---

Diğer indexlere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan

---

Indexlere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan

---

Diğer yayınlar

 

Fuat Şancı

“Keban’da Yusuf Paşa Külliyesi”, İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S. I,Darende,1995, s.211 - 224.

Fuat Şancı

“Darende’de Hüseyin Paşa Hamamı”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. III, Erzurum,1997,s.79-86.

Fuat Şancı

Adıyaman İli’nin Kültürel Varlıklarının Turizme Kazandırılabilirliği (Yeni Kale Örneği), II. Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu Güneşe Yürümek/ Adıyaman’da Turizm (10-12 Ekim 2008- Adıyaman),İstanbul,2010,s.305-318.

Fehmi Erarslan – Recep Özman – Fuat Şancı - Muhammet Arslan – M. Nuri Karaca – Mehmet Alkan,

 “Perre Antik Kenti Nekropol Alanı 2008 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları”, 18. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu (27-30 Nisan 2009 Sivas), Ankara 2009, s. 91-104

Fehmi Erarslan – H. Turgut Zeyrek - Recep Özman – Fuat Şancı – Enver Akın - Muhammet Arslan – M. Nuri Karaca – Mehmet Alkan – Muhammet Sunullah Koca,

 “Perre Antik Kenti Nekropol Alanı 2008 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları”, 19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu (29 Nisan-01 Mayıs 2011 Ordu), Ankara 2011, s. 363-377

Fuat Şancı

“Commagene Coğrafyasında Türk İslam Eserleri (Adıyaman ilinde (Merkez İlçe) Cami ve Mescitler (24-25 Haziran 2010), Uluslararası Kommagene Kültür, Sanat ve Turizm Sempozyumu, Adıyaman,2012, s.117-145

Fuat Şancı-Birol Bayram Güngör

“Battal Gazi Evi (TÜRBE) Temizlik Kazısı” Uluslar Arası Katılımlı XV. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU(19-21 Ekim 2011) Eskişehir (Baskıda)

Fuat Şancı

“Gürün Ulu Camii” I.Uluslar Arası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu (3-6 Mayıs 2012) Niğde

5. YAYINLARINIZA ALDIĞINIZ TOPLAM ATIF SAYISI (Web of Science‘a göre) :

 

6.  PROJE DENEYİMİ

YER ALDIĞINIZ PROJE SAYISI

       Proje yürütücüsü olarak

Araştırmacı olarak 

Kurumsal (BAP vb.)

-1-

--

Ulusal

1

--

Uluslararası

--

--

 

7.  DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER ( Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/

derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

--

Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı

--

Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı

 

 

Tamamlanan

Devam Eden           

Y.Lisans

-

-

 

 

 

Doktora

-

-

 

 

 

Uzmanlık  

-

-

Editör/Yardımcı Editör olduğunuz dergiler

1-

 

8. SEÇİLMİŞ YAYINLAR (Proje konusuyla ilgili en önemli 5 yayınınız)

YAZAR(LAR)

MAKALE/BİLDİRİ BAŞLIĞI

DERGİ/TOPLANTI ADI

CİLT/SAYI/SAYFA

TARİH

Fuat Şancı

“Keban’da Yusuf Paşa Külliyesi”,

”, İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Araştırma Dergisi

S. I,Darende, s.211  224.

1995

Fuat Şancı

“Darende’de Hüseyin Paşa Hamamı”

, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

, S. III, Erzurum, s.79-86.

1997

Fuat Şancı

Adıyaman İli’nin Kültürel Varlıklarının Turizme Kazandırılabilirliği (Yeni Kale Örneği)

II. Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu Güneşe Yürümek/ Adıyaman’da Turizm

Adıyaman

10-12 Ekim 2008-

Fehmi Erarslan – Recep Özman – Fuat Şancı - Muhammet Arslan – M. Nuri Karaca – Mehmet Alkan,

Perre Antik Kenti Nekropol Alanı 2008 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları”,

18. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu

Ankara s. 91-104

27-30 Nisan 2009 Sivas

Fehmi Erarslan – H. Turgut Zeyrek - Recep Özman – Fuat Şancı – Enver Akın - Muhammet Arslan – M. Nuri Karaca – Mehmet Alkan – Muhammet Sunullah Koca,

“Perre Antik Kenti Nekropol Alanı 2008 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları”,

19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu

Ankara 2011, s. 363-377

29 Nisan-01 Mayıs 2011 Ordu

Fuat, Şancı,

 “Commagene Coğrafyasında Türk İslam Eserleri (Adıyaman ilinde (Merkez İlçe) Cami ve Mescitler),

Uluslararası Kommagene Kültür, Sanat ve Turizm Sempozyumu,

İstanbul,2010, s.305-318

24-25 Haziran 2008 Adıyaman

Fuat Şancı-Birol Bayram Güngör

Battal Gazi Evi (TÜRBE)

Temizlik Kazısı

Uluslar Arası Katılımlı XV. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Eskişehir

19-21 Ekim 2011

Fuat Şancı

Gürün Ulu Camii

I.Uluslar Arası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu

Niğde

3-6 Mayıs 2012

 

9. YAYINLAR DIŞINDA PROJE KONUSU İLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ 5 FAALİYET   (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

1. Adıyaman İli’nde Türk İslam Mimarisi, ADYUBAB Projesi

2.

 

10.  PROJE KONUSUNDA YETKİNLİĞİNİZİ VURGULAMAK İÇİN GEREKLİ GÖRDÜĞÜNÜZ DİĞER BİLGİLER

     Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan bilimsel çalışmalar ve projelerle yapıların envanter çalışmaları yapılmış, sayısal oranlar ortaya konulmuştur. “Anadolu’da Yazlık Camilerin Örnekler Işığında Değerlendirilmesi” çalışmasında Hatay ve Mardin bölgesinde bulunan camiler arasında bağlantılar ortaya konulmuştur. Dolayısıyla Anadolu Selçuklu Cami mimarisinin tipolojik irdelemesi konusunda önemli sonuçlar sağlanmıştır. “Adıyaman İli’nin Kültürel Varlıklarının Turizme Kazandırılabilirliği (Yeni Kale Örneği)” örneğinde de restorasyon ve turizme kazandırılması, Samsat örneğinde olduğu gibi önemli yönleriyle ele alınmıştır.Oluşturulma27 Aralık 2012 12:54
Görüntülenme1087