İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Gamze BARIM
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Kimya

İletişim

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: GAMZE BARIM

Doğum Tarihi: 1973

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya

Fırat Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Kimya/Fizikokimya

Fırat Üniversitesi

1998

Doktora

Kimya/Fizikokimya

Fırat Üniversitesi

2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı  :

Tez Başlığı: Metil metakrilat-(2,3-difenil-1,3-oksazolidin-5-il) metil metakrilat kopolimerleri

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet COŞKUN

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :

Tez Başlığı: Poli(met)akrilat içerikli bazı polimer-polimer karışımlarının incelenmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet COŞKUN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar

1995-2009

Yrd. Doç. Dr

Adıyaman Üniversitesi

2009-2015

Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi

2015-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 • Kalgon esaslı metakrilat monomerinin, homo-kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu, Özgül ALTUN, 2013.
 • Tiyazol grubu içeren polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve termal özelliklerinin incelenmesi, Yeşim GÜR, 2019
 • Metakrilat esaslı polimer kompozitlerin hazırlanması ve özelliklerinin incelenmesi, Gülay ARPACI, 2016-devam ediyor.

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Coşkun, G. Barım, “Poliamit içerikli bazı polimer-polimer karışımlarının incelenmesi” Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (FÜNAF-551), Araştırmacı,  2004.
 • Barım, “4-Asetil fenil metakrilatın homopolimer, kopolimer, kalgonunun sentezi ve termal özelliklerinin incelenmesi ” Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi-Münferit Proje ( FEFBAP2009-16), Yönetici, 2012.
 • Barım, O. Altun, “Kalgon esaslı metakrilat monomerinin, homo-kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu “ Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi - Yüksek Lisans Tez Projesi (FBEYL2010/0003), Yönetici, 2013.
 • Barim, “Yan dalda schiff bazı içeren yeni bir metakrilat monomerinin sentezi ve kopolimerizasyon davranışlarının incelenmesi” Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi-Münferit Proje ( FEFBAP/2013-0006), Yönetici, 2013-.
 • Barim, G. Arpacı, Poli(akrilonitril) ile hazırlanan bazı polimer karışımlarının termal davranışlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi-Lisans Araştırma Projesi ( FEFLAP/2014-0001), Yönetici, 2015.

 Görevler :

 • Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Farabi Değişim Programı Fakülte Koordinatörü (2010- 2014).
 • Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Erasmus Değişim Programı Fakülte Koordinatörü (2010- 2014).
 • Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Doçent Temsilcisi, Ekim 2016- ….
 • Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Ekim 2016-
 • Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2016- ….
 • Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkanı, Kasım 2017-…..

Ödüller :

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

 

Güz

GDM 107 Genel Kimya

3

2

64

KİM 201 Mesleki Yabancı Dil I

2

0

2

KİM 341 Fizikokimya I

4

0

4

KİM 403 Polimer Kimyası I

2

0

2

KİM571 İleri Polimer KimyasıI

3

0

1

Bahar

KİM202 Mesleki Yabancı Dil II

2

0

3

KİM 342 Fizikokimya II

4

0

2

KİM488 Polimer Kimyası(S)

2

0

1

KİM571İleri Polimer Kimyası I

3

0

1

KİM574İleri Polimer KimyasıII

3

0

1

KİM 592 Uzmanlık Alan Dersi

4

0

1

2016-2017

Güz

KİM 341 Fizikokimya I

4

0

2

KİM 403 Polimer Kimyası I

2

0

2

KİM 550 Seminer

2

0

1

KİM574İleri Polimer KimyasıII

3

0

2

Bahar

KİM202 Mesleki Yabancı Dil II

2

0

1

KİM 342 Fizikokimya II

4

0

1

KİM488 Polimer Kimyası(S)

2

0

1

KİM571İleri Polimer Kimyası I

3

0

2

KİM574İleri Polimer KimyasıII

3

0

1

KİM 592 Uzmanlık Alan Dersi

4

0

2

2017-2018

 

BAT 550 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

8

 

İNŞ 107 Genel Kimya

2

1

90

Güz

KİM 201 Mesleki Yabancı Dil I

2

0

1

 

KİM 341 Fizikokimya I

4

0

1

 

KİM 403 Polimer Kimyası I

2

0

1

 

KİM571 İleri Polimer KimyasıI

3

0

3

 

MAK 107 Genel Kimya

3

1

63

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. M. Coşkun, G. Barım, M.M. Temüz, K. Demirelli, “A study on thermal stabilities of poly(2-methacrylamidopyridine)-poly(methyl methacrylate) blends,” Polymer–Plastics Technology and Engineering, 44, 677-686, 2005. DOI: 10.1081/PTE-200057816

A2. M. Coşkun, G. Barım, K. Demirelli, “Thermal stabilities of poly((N-acryloyl-N'-methypiperazine), its blends with poly(methyl methacrylate), and poly(N-acryloyl-N'-methylpiperazine-co-methyl methacrylate),” Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied  Chemistry, 43, 83-93, 2006. DOI: 10.1080/10601320500405950

A3. F. Yakuphanoglu, G. Barım, I. Erol, “The effect of FeCl3 on the optical constants and optical band gap of MBZMA-co-MMA polymer thin films,” Physica B- Condensed Matter, 391, 136-140, 2007. DOI: 10.1016/j.physb.2006.09.009

A4. M. Coşkun, G. Barım, K. Demirelli, “A Grafting study on partially dehydrochlorinated poly(vinyl chloride) by atom transfer radical polymerization,” Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 44, 475-481, 2007. DOI: 10.1080/10601320701229068

A5. G. Barım, K. Demirelli, M. Coşkun, “Conventional and atom transfer radical copolymerization of phenoxycarbonylmethyl methacrylate-styrene and thermal behavior of their copolymers,” Express Polymer Letters, 1, 535-544, 2007. DOI: 10.3144/expresspolymlett.2007.76

A6. E. Yavuz, G. Barım, B.F. Şenkal, “Thiol containing sulfonamide based polymeric sorbent for mercury extraction,”  Journal of Applied Polymer Science, 114, 1879-1883, 2009. DOI: 10.1002/app.30808

A7. F. Yakuphanoglu, G. Barım, “Determination and analysis of optical constants of FeCl3 doped poly(glycidylmethacrylate) thin films,” International Journal of Material Research, Electronics and Electrical System, 2009; 2, 65-72. ISSN: 0974-6987

A8. F. Yakuphanoglu, I.S. Yahia, G. Barım, B.F. Şenkal, “Double-walled carbon nanotube/polymer composites: Electrical properties under dc and ac fields,” Synthetic Metals,  160, 1718-1726, 2010. DOI: 10.1016/j.synthmet.2010.06.007

A9. G. Barim, M.G. Yayla, “Copolymerization of 4-acetylphenyl methacrylate with ethyl methacrylate: synthesis, characterization, monomer reactivity ratios, and thermal properties,” International Journal of Polymer Science, Volume 2014, Article ID 643789, 10 pages, 2014. DOI: 10.1155/2014/643789

A10. G. Barim, M.G. Yayla, M. Degirmenci, “Copolymerization of cyclohexene-3-yl methyl methacrylate with styrene: synthesis, characterization, monomer reactivity ratios and, thermal properties,” Designed Monomers and Polymers, 17, 610-614, 2014. DOI: 10.1080/ 15685551.2014. 907613.

A11.  F. Bildik, G. Torunoglu-Turan, G. Barim, B.F. Senkal, “Removal of acidic and basic dyes from water using crosslinked polystyrene based quaternary ethyl piperazine resin,” Seperation Science and Technology, 49, 1700-1705, 2014. DOI: 10.1080/ 01496395.2014. 906462.

A12. G. Barim, O. Altun, M. G. Yayla, “Studies on Methacrylate Polymers Having Pendant Chalcone Moieties: Monomer Reactivity Ratios, Thermal and Optical Properties,” Polymer(Korea), 39, 1-10, 2015. DOI: 10.7317/pk.2015.39.1.1.

A13. A. Acikses, G. Taskan, G. Barim, “A Study on Copolymer Systems of Styrene with Diethanolamine Side Group and Methyl Methacrylate” Journal of Chemistry. Volume 2018, Article ID 8957267, 12 pages, 2018.  DOI: 10.1155/2018/8957267

A14. A. Tataroğlu, C. Ahmedova, G. Barim, Abdullah G. Al‑Sehemi, Abdulkerim Karabulut, Ahmed A. Al‑Ghamdi, W. A. Farooq, F.Yakuphanoglu “Electronic and optoelectronic properties of Al/coumarin doped Pr2Se3-Tl2Se/p-Si devices” Journal of Materials Science-Materials in Electronics, 29, 12561-12572, AUG 2018. DOI:10.1007/s10854-018-9372-x

A15. M. Soylu, A. Dere, C. Ahmedova, G. Barim, Abdullah G. Al Sehemi, Ahmed A. Al-Ghamdi,  W.A. Farooq, F. Yakuphanoglu “Investigating the coumarin capability in chalcogenide 20TI2Se–80Pr2Se3 system based photovoltaics” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 202, 123-130, 2018. DOI: 10.1016/j.saa.2018.04.075

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. G. Barım, K. Demirelli, B.F. Senkal, Preparation of a new chalcone pendant polymer, Proceedings of the 9 th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies, 264, 22-25 October 2007,  Shunghai, CHINA.

B2. G. Barım, B.F. Senkal, F. Yakuphanoglu, Electrical conductivity and dielectrical properties of the poly(methyl methacrylate): double wall carbon nonotubes composite organic semiconductors, 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı İTÜ, Poster 153, 9-13 Haziran 2008, Istanbul, TURKEY.

B3. G. Barim, Y. Gurse, E. Yavuz, B.F. Senkal, M.S. Çelik, Modification of clay with N-metyl-D-glucamine containing polymer for removal of boron. I st International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, 213, 5-9 June 2011, Kudowazroj, POLAND.

B4. G. Barim, E. Yavuz, M.S. Celik, B.F. Senkal,  Grafting of polyacrylamide onto clay for selective removal of Hg2+ ion from water.  Ist International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, 190, June 2011, Kudowazroj, POLAND.  

B5.  G. Barim, F. Bildik, G. Torunoglu-Turan, B.F. Senkal, Removal of acidic and basic dyes from water using crosslinked polystyrene based quaternary ethyl piperazine resin. IInd International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, 102, June 9-13 2013,  Świeradów Zdrój, POLAND

B6. E. Ahlatcıoglu, G. Barım, Y. Gursel, M. Okutan, B.F. Senkal, Preparation of poly(N-vinyl carbazole)-co-poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate) based hydrogen bonded side-chain liquid crystal copolymer. International Semiconductor Science & Technology Conference, 140, January 13-15 2014, Istanbul, TURKEY.

B7. Barim E, Dere A,  Barim G, Electrical conductivity of the poly(4-acetylphenyl methacrylate) : Multi wall carbon nanotubes composites, Nanoscience & Nanotechnology For Next Generation, 20-22 August 2014, Elazığ, TURKEY.

B8. Barim E, Canakci D, Kirilmis C, Barim G, Synthesis and characterization of a new conducting polymer, 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2015), 291, March 25-28, 2015 Elazığ, TURKEY.

B9. G. Barim, E. Barim, Electrical conductivity of poly (NBMM): Multi wall carbon nanotubes composites as a function of temperature, 3st Nanoscience & Nanotechnology for Next Generation (NaNoNG 2016), 98, 20-22 October 2016, Antalya, TURKEY.

B10. G. Barim, “Synthesis, Characterization and Thermal Propertis of Poly(N-Acryloyl-N'-Methylpiperazine-co-Styrene) and its Nanocomposites” 4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), 135, 28-30 June 2017, Sarajevo, BOSNA.

B11. I. Aliyev, C. Ahmedova, G. Barim “Investigation optical properties of the Cd3As2S3Se3 compound” 4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), 263, 28-30 June 2017, Sarajevo, BOSNA.

B12. C. Ahmedova, G. Barim, A. Dere “TI2Se and Pr2Se3/p-Si diodes for solar energy applications” 4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), 148, 28-30 June 2017, Sarajevo, BOSNA.

B13. G. Barim, Y. Gür “Synthesis and Optical Properties of Dye Doped Polymeric Nanofilms by Dip Coating Method” (MSNG-2018), 4-6 Ekim 2018, Kapadokya, TÜRKİYE

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. G. Barim, M. Coskun, (2,3-difenil-1,3-oksazolidin-5-il) metil metakrilat’ın metil metakrilat ile kopolimerlerinin sentezi, karakterizasyonu ve termal özellikleri. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 75-85.

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. M. Coskun, G. Barım, Atom transfer radikal polimerizasyonuyla stiren-glisidil metakrilat diblok kopolimer sentezi ve karakterizasyonu. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 1074, 5-9 Temmuz 2004, Kars.

E2. M. Coskun, G. Barım, Kısmen dehidroklorinasyona uğramış poli vinil klorürün tersiyer bütil metakrilatla atom transfer radikal aşı kopolimerizasyonu. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 604 (FKP_38), 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası-İzmir.

E3. G. Barım, M. Coskun,  3-Fenoksi-2-hidroksi propil metakrilatın atom transfer radikal polimerizasyonu. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 603 (FKP_37), 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası-İzmir.

E4. G. Barım, K. Demirelli,  Geleneksel serbest radikalik yolla 4-asetil fenil  metakrilatın etil metakrilat ve stiren ile kopolimerizasyonu ve karakterizasyonu. I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, 67 (PSK_045), 21-23 Haziran 2006, Ankara.

E5. G. Barım, M. Coskun, Poli(etil metakrilat)-Poli(izobornil metakrilat) blendlerinin karışabilirliğinin incelenmesi. I.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, 27 (KOB_ 016), 21-23 Haziran 2006, Ankara.

E6. G. Barım, M. Coskun,  (2,3–Difenil-1,3–oksazolidin–5-il) metil metakrilat monomerinin ve homopolimerinin sentezi ve karakterizasyonu. XX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP-83, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.

E7. G. Barım, K. Demirelli, Fenoksikarbonil metil metakrilat ile stiren’in atom transfer radikal kolimerizasyonu, XX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP-84, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.

E8. G. Barım, K. Demirelli, M. Coşkun, 4-Asetilfenil metakrilat’ın atom transfer radikal homo ve kopolimerizasyonu. XX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP-85, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.

E9. G. Barım, E. Yavuz, D. Kaner, B.F. Senkal, Poli (2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit) hidrojelinin sentezi ve civa iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılması. 24. Ulusal Kimya Kongresi, PP065, 29.06-02.07.2010, Zonguldak.

E10. G. Barım, M. Değirmenci, Yeni siklohekzen fonksiyonlu metil metakrilat monomeri: sentezi, homopolimerizasyonu ve stiren ile kopolimerizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 121(PP-102), 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum.

E11. O. Altun, G. Barım, Kalgon fonksiyonlu metakrilat monomerinin sentezi, homopolimerizasyonu ve stiren ile kopolimerizasyonu, 25. Ulusal Kimya Kongresi, 122(PP-103), 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum.

E12. G. Barım, E. Yavuz, M.S. Çelik, B.F. Senkal, Poli(akrilamid)’ in kil üzerine aşılanması ve Hg2+ iyonunun seçimli olarak sulu çözeltiden ayrılmasında kullanılması. Dicle Üniversitesi Kromatografi-2011 Kongresi, 132(Poster 98), 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır.

E13. G. Barim, Serbest radikalik yolla 4-Asetil fenil metakrilatın n-bütil metakrilat ile kopolimerizasyonu. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, 107 (PSK 107), 05-08 Eylül 2012, Çanakkale.

 

Hakemlikler

[Hakemlik], Journal of Scientific Research and Reports, Manuscript ID: 2014_JSRR_12982  , Temmuz 2014.

[Hakemlik], Journal of Industrial Textiles., Manuscript ID: 2014_JSRR_12982, Temmuz 2014.

[Hakemlik],     Journal of Applied Chemical Science International, Manuscript ID: 2014_JACSI_262, Aralık 2014.

[Hakemlik], Journal of Applied Chemical Science International, Manuscript ID: MS: 2015_JACSI_1493, Nisan 2015.

[Hakemlik], International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, Manuscript ID: Ms_IRJPAC_18689, Mayıs 2015.

[Hakemlik], Polymer Engineering & Science, Manuscript ID: PES-15-0508, Ağustos Mayıs 2015.

 [Hakemlik], Polymer-Plastics Technology and Engineering, Manuscript ID LPTE-2015-3699, Mayıs 2015.

 [Hakemlik], International Journal of Polymeric Materials, Manuscript ID GPOM-2015-3039, Eylül 2015.

 [Hakemlik], Canadian Journal of Physics, Manuscript ID: cjp-2016-0041, Şubat 2016.

 [Hakemlik], Carbohydrate Polymers, Manuscript ID: CARBPOL-D-16-00489R1, Mart 2016.

 [Hakemlik], Advances in Polymer Technology, Manuscript ID: ADV-01-16-020, Ocak 2016.

[Hakemlik], Polymer Bulletin, Manuscript ID: POBU-D-17-00267R1, Haziran 2017.

[Hakemlik], Microscopy Research and Technique, Manuscript ID: MRT-19-126, Haziran 2019.

 

 

 


Oluşturulma25 Aralık 2012 15:56
Düzenlenme 12 Haziran 2019 17:03
Görüntülenme1317