İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Gökhan ELMACI
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Kimya ve Kimyasal İşleme Teknikleri

İletişim

 

Eğitim

 

Lise : Mehmet Rüştü Uzel Kimya Teknik Lisesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü

Yüksek Lisans :Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Doktora : Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

 

İş Deneyimi

 

2008-2010  Adıyaman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi

2010-2015  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi

2013 (Haziran-Ekim) Albert-Ludwigs-Freiburg Üniversitesi Kimya Bölümü Doktora öğrencisi

2015-...  Adıyaman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor

2016-2017 Albert-Ludwigs-Freiburg Üniversitesi Misafir Araştırmacı (TÜBİTAK destekli)

 

Projelerde Yaptığı Görevler

 

Yeni Azo ve Azometin Boyar Maddelerinin Sentezi ve Tautomerik Yapılarının Araştırılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, 05/2009-43, Araştırmacı, 2009-2011

 

İşlevsel Uygulamalar için Polimorfik Mangan Oksitlerin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, 013D02601002, Araştırmacı, 2013-2015

 

Demir Oksit-Mangan Oksit  Nanokompozit Katalizörleri ile Suyun Ayrıştırılması, 113Z900, TÜBİTAK, Bursiyer, 2014-2015

 

TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı " Yapay Fotosentez Sistemleri için Biyomimetik Mangan Oksit Kompozitlerinin (Foto)Elektrokatalizör Olarak Geliştirilmesi" 2016-2017 arası Albert-Ludwigs-Freiburg Üniversitesi'nde Misafir Araştırmacı

 

Enerji Odaklı Uygulamalar için Nano-Mangan oksiborat sentezinin geliştirilmesi Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Araştırmacı,  2019-2021

 

Deneyim Alanları

 

Nano Malzeme Sentezi ve Karakterizasyonu, Kompozit Yapılar, Nano Katalizörler, Suyun Katalitik Ayrıştırılması, Elektrokataliz, Yapay Fotosentez Sistemleri

 

Yayınlar

 

Elmacı G., Frey C., Kurz P., Zümreoğlu-Karan B. "Water Oxidation Catalysis by Birnessite@Iron Oxide Core–Shell Nanocomposites" Inorganic Chemistry, 2015, 54, 2734−2741. (Impact Factor:4.762)


Elmacı G., Içten O., Ay A.N., Zümreoğlu-Karan B. "Boron Isotopic Fractionation in Aqueous Boric Acid Solutions Over Synthetic Minerals: Effect of Layer and Surface Charge on Fractionation Factor" Applied Clay Science, 2015, 107, 117-121.  (Impact Factor:3.246) Key Scientific Article (selected by Advances in Engineering)

 

Elmacı G., Aktan E., Seferoğlu N., Hökelek T., Şahin E., Seferoğlu Z. "Synthesis, molecular structure and computational study of (Z)-2-((E)-4-nitrobenzylidene)hydrazone)-1,2-diphenylethan-1-one" Journal of Molecular Structure, 2015, 1099, 83-91. (Impact Factor:2.011)

 

Elmacı G., Frey C., Kurz P., Zümreoğlu-Karan B. "Water Oxidation Catalysis by Nano-Manganese Ferrite Supported 1D-(tunneled), 2D-(layered) and 3D-(spinel) Manganese Oxides"

Journal of Chemistry Materials A, 2016,4, 8812-8821 (Impact Factor: 9.931)

 

Elmacı G., Ozer D., Zümreoğlu-Karan B. "Liquid Phase aerobic Oxidation of Benzyl Alcohol by Using Manganese Ferrite Supported-Manganese Oxide Nanocomposite Catalyst"

Catalysis Communications, 2017, 89: 56-59 (Impact Factor: 3.463)

 

Elmacı G., Özgenç G., Mehmet Atakay M., Salih B., Zümreoğlu-Karan B.” Degradation of Crystal Violet Dye from Waters by Layered MnO2 and Nanocomposite-MnO2@MnFe2O4 Catalysts”

Hacettepe J. Biol. & Chem., 2017, 45 (4), 573-580

 

Elmacı G., Duyar, H., Aydıner, B., Seferoğlu, N., Naziri, M. A., Şahin, E., & Seferoğlu, Z. “The syntheses, molecular structure analyses and DFT studies on new benzil monohydrazone based Schiff bases” Journal of Molecular Structure, 2018, 1162, 37-44. (Impact Factor:2.011)

 

Ertürk, A. S., & Elmacı, G,. “PAMAM dendrimer functionalized manganese ferrite magnetic nanoparticles: microwave-assisted synthesis and characterization” Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2018, 28(5), 2100-2107. (Impact Factor: 1.754)

 

Elmacı, G., Duyar, H., Aydıner, B., Yahaya, I., Seferoğlu, N., Şahin, E., ... & Seferoğlu, Z.  “Novel benzildihydrazone based Schiff bases: Syntheses, characterization, thermal properties, theoretical DFT calculations and biological activity studies”  Journal of Molecular Structure, 2019, 1184, 271-280. (Impact Factor:2.011)

 

Elmacı, G., Ertürk, A. S., Sevim, M., & Metin, Ö. “ MnO2 nanowires anchored on mesoporous graphitic carbon nitride (MnO2@ mpg-C3N4) as a highly efficient electrocatalyst for the oxygen evolution reaction”. International Journal of Hydrogen Energy, 2019 accepted. (Impact Factor:4.229)

 

Elmacı, G., Sunar-Cerci, D., Cerci, S.,  “The evaluation of the long-term stability of α- MnO2 based OER electrocatalyst in neutral medium by using data processing approach” Journal of Molecular Structure, 2019 accepted. (Impact Factor:2.011)

 

Gürbüz MU., Elmacı G., Ertürk AS. “Tren‐Cored PAMAM Dendrimer/Silver Nanocomposites: Efficient Colorimetric Sensors for the Determination of Mercury Ions from Aqueous Solutions” ChemistrySelect , 4 (26), 7715-7721 (Impact Factor:1.716)

 

Kayılı HM., Ertürk AS., Elmacı G., Salih B. “Poly(amidoamine) Dendrimer-coated Magnetic Nanoparticles for the Fast Purification and Selective Enrichment of Glycopeptides and Glycans” Journal of Separation Science (Impact Factor:2.516) (accepted)

 

Tebliğ  Sunumu ile Katıldığı Toplantılar

 

Uysal BM., İçten O., Özer D., Elmacı G., Karan B. “MnO2 ye Mekanokimyasal Yöntemle Elementel Bor Katkılanması ve OER (Oxygen Evolution Reaction) Performansının İncelenmesi” VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P53, Çorum, 2019 (Poster Bildirisi) (Poster Ödülü).

 

Özgenç G., Elmacı G., Karan B.“Ni ve Co Katkılı Mangan Ferrit-Manganoksit Kompozit Katalizörlerin Hazırlanması ve Suyun Katalitik Yükseltgenmesinde Kullanılması” VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, OP20, Çorum, 2019 (Sözlü Bildiri)

 

Elmacı G. “Sürdürülebilir Enerji Çevrimi için Elektrokatalizörlerin Biyomimetik Tasarımı “VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, OP55, Çorum, 2019 (Sözlü Bildiri)

 

Elmacı G., “Sürdürülebilir Enerji Çevrimi için Elektrokatalizörlerin Biyomimetik Tasarımı”, VII. Uluslararası Anorganik Kimya Kongresi, Çorum, 2019 (Sözlü Bildiri)

 

Elmacı G., Zümreoğlu-Karan B. “Mineral-Controlled Isotopic Fractionation of Boron”,  BORON 2019,  (Sözlü Bildiri)

 

Elmacı G.,  "Nötral Ph'da Elektrokatalitik Hidrojen Üretimi İçin Kararlı Ve Aktif Ni-Katkılı MnOx Nanotel Elektrokatalizörünün Geliştirilmesi",  GAPYENEV-2018 (Sözlü Bildiri)

 

Elmacı G., Zümreoğlu-Karan B. "Bir, İki ve Üç Boyutlu Nano-Mangan Oksit Formlarının Suyun Katalitik Yükseltgenmesindeki Aktiviteleri", 27. Ulusal Kimya Kongresi, S-MA024, Çanakkale, 2015 (Sözlü Bildiri)

 

Elmacı G., Frey C., Kurz P., Zümreoğlu-Karan B. "Demir Oksit-Mangan Oksit Nanokompozitleri ile Suyun Katalitik Yükseltgenmesi", 27. Ulusal Kimya Kongresi, S-MA030, Çanakkale, 2015 (Sözlü Bildiri) (Kompozit alanında en iyi sözlü sunum)

 

Özgenç G., Elmacı G., Zümreoğlu-Karan B. " Nano Mangan Oksit Katalizörleri ile Organik Boya Kirleticilerin Uzaklaştırılması ve Parçalanması", 27. Ulusal Kimya Kongresi, S-MA021, Çanakkale, 2015 (Sözlü Bildiri)

 

Elmacı G., Frey C., Kurz P., Zümreoğlu-Karan B. "Iron oxide supported manganese oxide nanocatalyst for water oxidation" 1st International Symposium on Nanoparticles/Nanomaterials and Applications 20th-22nd January 2014 Caparica/Portekiz (Sözlü Bildiri)

 

Elmacı G., Aktan E., Seferoğlu N., Hökelek T., Şahin E., Seferoğlu Z. "Benzaldehit-4-Nitro-2-(2-okso-1,2-Difeniletiliden)Hidrazon Bileşiğinin Sentezi,  Karakterizasyonu Ve Yapısal Özelliklerinin Teorik Hesaplamalarla Belirlenmesi", III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P119, Çanakkale, 2011 (Poster Bildirisi)

 

Elmacı G., Seferoğlu Z. "Yeni Azometin Ligandların Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P120, Çanakkale, 2011 (Poster Bildirisi)


Oluşturulma20 Ocak 2016 11:01
Düzenlenme 02 Ağustos 2019 17:03
Görüntülenme1074