İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Gülçin AYITGU METİN
Araştırma Görevlisi (Doktor)

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Felsefe

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • AYITGU, Gülçin (2010), Hegel’in Hukuk Felsefesinde Tarih ve İnsan
  01-12-2010
  Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu V, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 23, s. 32-38.

Bildiri (Uluslararası)

 • AYITGU, Gülçin (2010), Kierkegaard ve Kojeve Dolayımında Hegel’in Tarih Anlayışında “İnsan” ın Konumu
  16-10-2010
  Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Bursa, s. 819-827.

Doktora Tezi

 • Tarihyazımı Tartışmalarının Felsefe Açısından Değerlendirilmesi
  19-04-2017
  Hacettepe Üniversitesi

Editörlük

Eleştiri

Kongre/Sempozyum

 • AYITGU, Gülçin (2012), Deleuze’de Oluş ve Zamansallık Arasına Sıkışan Tarih
  06-05-2012
  Post-yapısalcılık ve Sonrası Sempozyumu, Ankara
 • AYITGU, Gülçin (2012), Hakların Kıskacında Siyaset
  27-11-2012
  Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VI Sempozyumu, İstanbul
 • Sartre’ın Felsefesinde Tekil Olandan Hareketle Diyalektiğin İnşası
  30-04-2019
  3. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu, Antalya

Makale

Makale (Uluslararası)

Seminer

Oluşturulma21 Kasım 2018 12:53
Düzenlenme 12 Haziran 2019 16:53
Görüntülenme60