İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Gülçin AYITGU METİN
Araştırma Görevlisi (Doktor)

Kişisel Bilgiler:

Doğum Yeri ve Tarihi: Edirne/1986

Adres: Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 02040 Adıyaman/TÜRKİYE

Tel: +90 (416) 223 38 00 (4161)

E-posta: gayitgu@adiyaman.edu.tr

Yabancı Dil: İngilizce

 

İlgi Alanları: Tarih Felsefesi, Toplum ve Siyaset Felsefesi, Çağdaş Felsefe.

 

Eğitim:

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2008.

Bütünleşik Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, 2017.

Doktora Tezi: Tarihyazımı Tartışmalarının Felsefe Açısından Değerlendirilmesi

 

Akademik Geçmiş:

Araştırma Görevlisi: Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü / 2010-2011

Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü/ 2011-2017

Araştırma Görevlisi (Doktor): Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü/ 2017-2019

Araştırma Görevlisi (Doktor): Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü/2019-

 

Yayınlar:

  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

AYITGU, Gülçin (2010), Tarihte İnsanın Konumu Üzerine Kierkegaard’ın Hegel Eleştirisinin Bir Eleştirisi, Ethos Sosyal Bilimlerde Diyaloglar, Sayı: 3, ss.1-27.

AYITGU, Gülçin (2016), Foucault’nun Tarihteki Süreksizlik Arayışı, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, ss.119-146.

AYITGU, Gülçin (2016), Deleuze’ün Felsefesi ve Tarih, Dört Öge Dergisi, Sayı: 10, ss.135-144.

AYITGU, Gülçin (2017), “Tarih”e Disiplinlerarası Bir Perspektifle Bakmak: Bloch ve Braudel, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 24, ss.137-158.

AYITGU, Gülçin (2017), Hegel’in Antigone Yorumunda “Yazgı” ve “Yasa”, Özne Dergisi, Sayı:27, ss.59-72.

 

  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

AYITGU, Gülçin (2010), Kierkegaard ve Kojeve Dolayımında Hegel’in Tarih Anlayışında “İnsan” ın Konumu, Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Bursa, ss. 819-827.

 

  • Ulusal Kitap Bölümü:

AYITGU, Gülçin (2014), Tarihteki Poetik Ögeyi Yakalamak, Günümüzü Felsefe İle Düşünmek kitabı içerisinde, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, ss. 171-180.

AYITGU METİN, Gülçin (2019) Hayden White’ın Tarih Görüşünde “Olay” ve “İnsan”, İnsan, Toplum ve Siyaset kitabı içerisinde, Sosyal Yayınları, ss.179-194.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

AYITGU, Gülçin (2010), Kierkegaard ve Kojeve Dolayımında Hegel’in Tarih Anlayışında “İnsan” ın Konumu, Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Bursa, ss. 819-827

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

AYITGU, Gülçin (2010), Hegel’in Hukuk Felsefesinde Tarih ve İnsan, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 23, ss. 32-38.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

AYITGU, Gülçin (2012), Deleuze’de Oluş ve Zamansallık Arasına Sıkışan Tarih, Post-yapısalcılık ve Sonrası Sempozyumu, Ankara.

AYITGU, Gülçin (2012), “Hak”ların Kıskacında Siyaset, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-VI Sempozyumu, İstanbul.

AYITGU, Gülçin (2014), “Akıl Tutulması”nın Gölgesinde Adalet ve Özgürlük Arayışı, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-VII Sempozyumu, İstanbul.

AYITGU, Gülçin (2018), Değişeni Yazmak: Dilbilimsel Açıdan Tarihyazımı, Türkiye Felsefe Kurumu 30. İstanbul Semineri, İstanbul.

AYITGU METİN, Gülçin (2019), Sartre’ın Felsefesinde Tekil Olandan Hareketle Diyalektiğin İnşası, 3. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu, Antalya

 

Diğer Yayınlar:

AYITGU, Gülçin (2013), Sessizliğe Yazma Yolunda Bir Durak: “Tuhaf Alan”, ViraVerita Disiplinlerarası Karşılaşmalar. (https://viraverita.org/yazilar/sessizlige-yazma-yolunda-bir-durak-tuhaf-alan)

AYITGU, Gülçin (2014), Heidegger’in “Varlık ve Zaman”da Tarihle İmtihanı, ViraVerita Disiplinlerarası Karşılaşmalar. (https://viraverita.org/yazilar/heideggerin-varlik-ve-zamanda-tarihle-imtihani)

AYITGU, Gülçin (2015), “Filozofları Düşünmek”ten, “Filozoflarla Düşünmek”e , ViraVerita Disiplinlerarası Karşılaşmalar. (https://viraverita.org/yazilar/filozoflari-dusunmekten-filozoflarla-dusunmeke)

AYITGU, Gülçin (2018), Hayden White’a Göre Tarihin Anlatısallığı, Duvar Dergisi, Sayı 36.

ESGÜN, Toros Güneş. AYITGU, Gülçin. (2018), Sunuş: ”Yaşamın Kipleri” ve ”Başkalarının Yaşamı”, ViraVerita E-dergi, sayı:7.

 

Editörlükler:

ViraVerita E-Dergi, sayı: 3, Mart 2016, Dosya Konusu: Tarih (https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita/issue/22436)

ViraVerita E-Dergi, sayı: 7, Mayıs 2018, Dosya Konusu: Yaşam (https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita/issue/37300)

 

      


Oluşturulma20 Kasım 2018 15:02
Görüntülenme447